„Impozitele - prețul pe care îl achităm pentru posibilitatea de a trăi într-o societate civilizată” (Oliver Wendell Holmes,Jr).
 • Tratarea univocă a contribuabililor - obiectiv primordial al Serviciului Fiscal de Stat

  Serviciului Fiscal de Stat, în scopul preîntîmpinării cazurilor de încălcare fiscală, asigurării vărsării depline și în termen a obligațiilor la buget, în conformitate cu drepturile și atribuțiile sale, examinează continuu informația disponibilă în vederea identificării domeniilor de activitate economică cu risc sporit pentru adminsitrare fiscală și în particular a subiecților de antreprenoriat care activează în segmentele respective.

  detalii

 • Agenda IFS Ialoveni în aplicare

  Drept rezultat al acțiunilor organizate de conducerea Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Ialoveni, eforturilor depuse de fiecare colaborator în parte, încasările pentru perioada primului semestru la BPN au sporit cu 14,5 % față de perioada respectivă a anului 2015, inclusiv BS 29,5%, BUAT 24,00%, BASS 14,5 %, BAOM 24,4%.

  detalii

 • Comunicat cu privire la aprobarea formularului-tip aferent activităţii şi veniturilor nerezidenţilor şi a modului de completare a acestuia (Forma NER-16)

  Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce spre cunoștință că la 5 iulie 2016 prin Hotărîrea Guvernului nr.836 (Monitorul Oficial nr.193-203/898 din 08.07.2016) a fost aprobat formularul-tip aferent activității şi veniturilor nerezidenţilor şi modul de completare a acestuia.

  detalii

SERVICII FISCALE
Noutăți

27.07.2016

Important !!! Comunicat cu privire la declararea numerarului în valută străină și monedă națională la organele vamale de către persoanele juridice rezidente  Nou!

Principiile generale de reglementare valutară în Republica Moldova, drepturile şi obligaţiile persoanelor la importul şi exportul valorilor valutare, inclusiv numerarului în valută străină şi în monedă naţională, sunt stabilite în Legea privind reglementarea valutară nr. 62-XVI din 21 martie 2008. În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) lit. c) din Legea menționată, se permite persoanelor juridice rezidente să primească de la nerezidenţi numerar în valută străină şi cecuri de călătorie în valută străină drept plată efectuată conform contractelor care prevăd exportul de mărfuri (inclusiv al obiectelor de leasing) şi servicii contra mijloace băneşti.

27.07.2016

Comunicat „Privind corectitudinea reflectării în factura fiscală a prețului pentru mărfurile social-importante, a adaosului comercial limitat, potrivit Hotărârii Guvernului nr.774 din 20 iunie 2016”  Nou!

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în legătură cu multiplele adresări drept urmare a aprobării Hotărârii Guvernului nr.774 din 20 iunie 2016 „Cu privire la preţurile de comercializare a produselor social importante”( Monitorul Oficial nr.169-183/834 din 24.06.2016), comunică următoarele.

27.07.2016

Tratarea univocă a contribuabililor - obiectiv primordial al Serviciului Fiscal de Stat  Nou!

Serviciului Fiscal de Stat, în scopul preîntîmpinării cazurilor de încălcare fiscală, asigurării vărsării depline și în termen a obligațiilor la buget, în conformitate cu drepturile și atribuțiile sale, examinează continuu informația disponibilă în vederea identificării domeniilor de activitate economică cu risc sporit pentru adminsitrare fiscală și în particular a subiecților de antreprenoriat care activează în segmentele respective.

27.07.2016

Agenda IFS Ialoveni în aplicare  Nou!

Drept rezultat al acțiunilor organizate de conducerea Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Ialoveni, eforturilor depuse de fiecare colaborator în parte, încasările pentru perioada primului semestru la BPN au sporit cu 14,5 % față de perioada respectivă a anului 2015, inclusiv BS 29,5%, BUAT 24,00%, BASS 14,5 %, BAOM 24,4%.

27.07.2016

Comunicat cu privire la aprobarea formularului-tip aferent activităţii şi veniturilor nerezidenţilor şi a modului de completare a acestuia (Forma NER-16)  Nou!

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce spre cunoștință că la 5 iulie 2016 prin Hotărîrea Guvernului nr.836 (Monitorul Oficial nr.193-203/898 din 08.07.2016) a fost aprobat formularul-tip aferent activității şi veniturilor nerezidenţilor şi modul de completare a acestuia.

27.07.2016

Acest articol este doar in limba rusă: Итоги деятельности ГНИ АТО Гагаузия за июнь 2016г.  Nou!

С целью проведения кампании по информированию налогоплательщиков о сроках уплаты налога на недвижимое имущество и земельного налога, использования права на 15% скидку от суммы налога ГНИ АТО Гагаузия в июне 2016г. проведено 12 семинаров, в том числе 3 семинара со сборщиками налогов из состава примарий. Кроме того, в июне 2016 года, с целью принудительного исполнения налоговых обязательств предприняты следующие меры: • Управлением налогового администрирования Комрат взыскано со счетов налогоплательщиков-недоимщиков 1474,2 тыс.лей, изъято наличными – 325,8 тыс.лей, произведен арест товаров на сумму 1057,4 тыс.лей.

27.07.2016

Conformare benevolă și combaterea fenomenului de evaziune fiscală  Nou!

Conformarea voluntară și combaterea fenomenului de evaziune fiscală se înscriu plenar în activitatea cotidiană a IFS teritoriale. Activitatea conformă legii este îndemnul venit în permanență din partea autorității naționale fiscale. Astfel încât, majoritatea dintre IFS teritoriale își înscriu în agendă obiective pe acest segment de activitate. În perioada 22 iunie – 26 iulie a anului curent, IFS Telenești a desfășurat o campanie de informare a contribuabililor cu privire la modificările și completările din Codul Fiscal, modificat prin Legea 138 din 17 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial din 01.07.2016 nr. 184 – 192.

27.07.2016

Acțiuni de combatere a activității ilicite  Nou!

Activitatea ilicită compare ca un flagel pentru economia națională. Acțiunile de combatere și stopare a fenomenului intră în obiectivele prioritare ale autorităților statului, între care se înscrie și autoritatea națională fiscală. Lipsa asigurării depline a impozitelor și taxelor la bugetul public național este, în acest sens, o povară pentru toți – stat și societatea civilă. În contextul celor expuse, Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ocnița a întreprins în perioada 01.07.-25.07.2016 măsuri de identificare a contribuabililor ce desfășoară activitate ilicită în domeniul transportării de călători și bagaje în regim ,,taxi”. Drept urmare, au fost identificate 6 persoane fizice care activau în afara cadrului legal, fiind întocmite 6 procese verbale contravenționale și aplicate amenzi. Totodată, în scopul eficientizării managementului restanțelor fiscale și diminuarea acestora, au fost organizate 4 ședințe individuale cu contribuabilii restanțieri. De asemenea, au fost aplicate pârghiile prevăzute de legislația în vigoare privind executarea silită a obligației fiscale:

26.07.2016

Succint, din activitatea IFS Glodeni 

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Glodeni în perioada 01-25.07.2016 a întreprins un șir de acțiuni prevăzute de Codul Fiscal al RM: • au fost înaintate 96 ordine incaso, în sumă de 613,9 mii lei; • ridicate mijloace bănești în numerar de la contribuabilii restanțieri, în sumă de 10,4 mii lei. În scopul popularizării legislației fiscale DAF a desfășurat un seminar cu perceptorii fiscali din primăriile raionului, în cadrul căruia au fost discutate următoarele subiecte:

26.07.2016

Popularizarea legislației fiscale în rândurile contribuabililor și perceptorilor fiscali 

Chezășia pentru o activitate economică conformă legii din partea contribuabililor rezidă în respectarea întocmai a normelor legale. Pe această direcție sunt îndreptate în mare parte eforturile IFS teritoriale din ultima perioadă. Astfel, în scopul informării contribuabililor și asigurării eficienței în domeniul fiscal de activitate, pe 14 iulie curent, IFS Dubăsari a desfășurat un seminar cu participarea contribuabililor din sectorul administrat, în cadrul căruia au fost studiate:

Calendarul fiscal
Panou informativ
Video
Codul fiscal
Obiectiv European
Transparenţa decizională
Top noutăți
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: