„Impozitele - prețul pe care îl achităm pentru posibilitatea de a trăi într-o societate civilizată” (Oliver Wendell Holmes,Jr).
 • IFS Telenești: acțiuni în favoarea conformării benevole

  Inspectoratul Fiscal de Stat Telenești, pe parcursul lunii octombrie 2016, a întreprins un spectru larg de acțiuni ce țin de popularizarea legislației fiscale și promovarea spiritului de conformare voluntară a contribuabililor, prin educare și instruire. În scopul menținerii și dezvoltării relațiilor de colaborare cu organele administrației publice locale din teritoriu, IFS Telenești, pe 21 octombrie curent, a organizat o ședință de lucru cu perceptorii fiscali și inginerii cadastrali din primăriile raionului. Subiectele discutate în cadrul seminarului au fost:

  detalii

 • Conformarea benevolă – obiectiv prioritar pentru IFS Rezina

  Pentru asigurarea conformării benevole a contribuabililor și stabilirii unor relații de parteneriat, cât și întăririi încrederii contribuabililor în Serviciul Fiscal, în perioada 17-25 octombrie 2016, la Inspectoratul fiscal Rezina au fost audiați conducătorii a peste 50 de agenți economici din teritoriul administrat, atât incluși în Programul de conformare și din afara Programului, cât și neincluși în aceste liste. În discuțiile purtate cu șeful inspectoratului și șefii direcțiilor administrare fiscală și control fiscal, s-a luat în dezbatere activitatea întreprinderii pe parcursul anului, succesele și insuccesele, problemele cu care se confruntă la moment. Cât privește conformarea benevolă, accentul s-a pus pe angajarea oficială a tuturor salariaților, excluderea achitării salariilor în plic, precum și calcularea integrală și achitarea în termen a tuturor impozitelor și taxelor.

  detalii

 • IFS Râșcani promovează un nivel ridicat de conformare voluntară

  Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Râșcani, în scopul promovării unui nivel ridicat de conformare voluntară a contribuabililor din sectorul agrar, a desfășurat pe 25 octombrie curent, de comun cu conducerea raionului, o ședință la care s-a analizat calcularea, raportarea și achitarea deplină și la timp la BPN a obligațiilor fiscale, având la bază ca indicatori achitările la BPN, inclusiv la BASS și FAOAM raportat la un hectar prelucrat de către contribuabilii din agricultură. O deosebită atenție s-a acordat conformării agenților economici incluși în programul de conformare pentru anul curent cu un nivel mai scăzut decât media pe raion și cu risc specific cum ar fi, achitarea salariului în plic. Din partea conducerii raionului și a IFS pe raionul Râșcani a fost transmis un mesaj ce urmărește scopul conformării contribuabililor în termene rezonabile și s-a apelat la conștiința acestora.

  detalii

SERVICII FISCALE
Noutăți

27.10.2016

Important !!! Comunicat cu privire la declararea numerarului în valută străină și monedă națională la organele vamale de către persoanele juridice rezidente  Nou!

Principiile generale de reglementare valutară în Republica Moldova, drepturile şi obligaţiile persoanelor la importul şi exportul valorilor valutare, inclusiv numerarului în valută străină şi în monedă naţională, sunt stabilite în Legea privind reglementarea valutară nr. 62-XVI din 21 martie 2008. În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) lit. c) din Legea menționată, se permite persoanelor juridice rezidente să primească de la nerezidenţi numerar în valută străină şi cecuri de călătorie în valută străină drept plată efectuată conform contractelor care prevăd exportul de mărfuri (inclusiv al obiectelor de leasing) şi servicii contra mijloace băneşti.

27.10.2016

Comunicat „Privind corectitudinea reflectării în factura fiscală a prețului pentru mărfurile social-importante, a adaosului comercial limitat, potrivit Hotărârii Guvernului nr.774 din 20 iunie 2016”  Nou!

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în legătură cu multiplele adresări drept urmare a aprobării Hotărârii Guvernului nr.774 din 20 iunie 2016 „Cu privire la preţurile de comercializare a produselor social importante”( Monitorul Oficial nr.169-183/834 din 24.06.2016), comunică următoarele.

27.10.2016

Comunicat privind emiterea bonului fiscal  Nou!

ÎN ATENȚIA CONTRIBUABILILOR ! Stringenţa eliberării bonurilor de casă (bon fiscal) la efectuarea decontărilor băneşti în numerar pentru operaţiunile economice cu plătitorii, precum și echipării automatelor pentru vînzări (în uzanţă – vending machines sau vendinguri) cu maşini de casă şi de control cu memorie fiscală

27.10.2016

Dările de seama fiscale – obligatoriu electronic!  Nou!

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce la cunoștință că prin Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, nr. 138 din 17 iunie 2016, publicată În Monitorul Oficial nr.184-192 din 01 iulie 2016 a fost completat art.187(2(prim)) din Codul fiscal cu o nouă obligațiune și anume, începând cu 01 iulie 2016, contribuabilii care au conform numărului scriptic de salariați înregistrat în anul precedent - mai mult de 10 persoane angajate prin contract individual de munca ori prin alte contracte vor prezenta, în mod obligatoriu, dările de seamă fiscale pentru perioadele fiscale de după 1 iulie curent, exclusiv în formă electronică, utilizând serviciul „Declarație Electronică”.

27.10.2016

Dinamica pozitivă a încasărilor la buget – rezultatul eforturilor de promovare a reformelor de modernizare europeană a fiscului  Nou!

Serviciul Fiscal de Stat gestionează eficient procesul de acumulare a veniturilor la bugetul public național, înregistrând în primele 9 luni ale anului 2016 venituri în sumă de 20050,2 mil.lei, ceea ce reprezintă o creștere cu 1885,2 mil lei sau cu 10,4% față de aceeași perioada a anului 2015. Succes remarcabil poate fi considerat majorarea esențială a cotei veniturilor la bugetul de stat administrate de către Serviciul Fiscal de Stat în totalul veniturilor. Dacă în 2010, SFS asigura 31% din veniturile totale, atunci în perioada 9 luni 2016, atinge nivelul de circa 42% (total încasat la BS în anul 2016 a constituit 20141,2 mil. lei, din care venituri administrate de SFS - 8 451,0 mil lei, în creștere față de aceeași perioadă a anului 2015 cu 884,9 mil lei sau cu 11,7%).

27.10.2016

Solicită Bonul de casă, de responsabilitatea fiecăruia din noi depinde bunăstarea întregului popor!   Nou!

Mereu suntem în aşteptarea unor timpuri mai bune, salarii decente, a unor posibilităţi şi oferte sociale adecvate societăţii sau deceniului în care trăim. Astăzi, suntem în situația în care abuzul major vine de partea unor contribuabili, care dispun de restaurante, magazine, baruri, case de schimb valutar, prestatorii de servicii de transport inclusiv, în regim taxi etc. care nu eliberează bonuri de casă.

27.10.2016

Veniturile încasate la buget de către SFS se înscriu pe un trend ascendent  Nou!

Chișinău, 05 octombrie 2016 – Serviciul Fiscal de Stat își desfășoară activitatea sub sloganul „Funcționarul fiscal – în serviciul contribuabilului”, ceea ce presupune, în primul rînd, dezvoltarea şi prestarea serviciilor şi asistența de calitate, bazate pe tehnologii informaționale inovative, pe respectul şi încrederea contribuabililor, datorate deservirii automatizate performante, reducerii costurilor de îndeplinire a obligațiilor fiscale, profesionalismului angajaților şi standardelor înalte de conduită. Dar, totodată, obiectivul major rămîne în continuare asigurarea colectării părții de venituri bugetare la plățile administrate de organele fiscale.

27.10.2016

IFS Telenești: acțiuni în favoarea conformării benevole  Nou!

Inspectoratul Fiscal de Stat Telenești, pe parcursul lunii octombrie 2016, a întreprins un spectru larg de acțiuni ce țin de popularizarea legislației fiscale și promovarea spiritului de conformare voluntară a contribuabililor, prin educare și instruire. În scopul menținerii și dezvoltării relațiilor de colaborare cu organele administrației publice locale din teritoriu, IFS Telenești, pe 21 octombrie curent, a organizat o ședință de lucru cu perceptorii fiscali și inginerii cadastrali din primăriile raionului. Subiectele discutate în cadrul seminarului au fost:

26.10.2016

Conformarea benevolă – obiectiv prioritar pentru IFS Rezina 

Pentru asigurarea conformării benevole a contribuabililor și stabilirii unor relații de parteneriat, cât și întăririi încrederii contribuabililor în Serviciul Fiscal, în perioada 17-25 octombrie 2016, la Inspectoratul fiscal Rezina au fost audiați conducătorii a peste 50 de agenți economici din teritoriul administrat, atât incluși în Programul de conformare și din afara Programului, cât și neincluși în aceste liste. În discuțiile purtate cu șeful inspectoratului și șefii direcțiilor administrare fiscală și control fiscal, s-a luat în dezbatere activitatea întreprinderii pe parcursul anului, succesele și insuccesele, problemele cu care se confruntă la moment. Cât privește conformarea benevolă, accentul s-a pus pe angajarea oficială a tuturor salariaților, excluderea achitării salariilor în plic, precum și calcularea integrală și achitarea în termen a tuturor impozitelor și taxelor.

26.10.2016

IFS Râșcani promovează un nivel ridicat de conformare voluntară 

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Râșcani, în scopul promovării unui nivel ridicat de conformare voluntară a contribuabililor din sectorul agrar, a desfășurat pe 25 octombrie curent, de comun cu conducerea raionului, o ședință la care s-a analizat calcularea, raportarea și achitarea deplină și la timp la BPN a obligațiilor fiscale, având la bază ca indicatori achitările la BPN, inclusiv la BASS și FAOAM raportat la un hectar prelucrat de către contribuabilii din agricultură. O deosebită atenție s-a acordat conformării agenților economici incluși în programul de conformare pentru anul curent cu un nivel mai scăzut decât media pe raion și cu risc specific cum ar fi, achitarea salariului în plic. Din partea conducerii raionului și a IFS pe raionul Râșcani a fost transmis un mesaj ce urmărește scopul conformării contribuabililor în termene rezonabile și s-a apelat la conștiința acestora.

Calendarul fiscal
Panou informativ
Video
Codul fiscal
Obiectiv European
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: