„Impozitele - prețul pe care îl achităm pentru posibilitatea de a trăi într-o societate civilizată” (Oliver Wendell Holmes,Jr).
 • Important !  25 martie – termenul-limită de prezentare a Declarației și achitare a impozitului pe venit pentru persoanele fizice cetățeni străini rezidenți

  Serviciul Fiscal de Stat aduce spre cunoștință că, potrivit prevederilor Codului fiscal, contribuabilii persoane fizice au obligația de a depune Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET08) pentru anul 2015 pînă la 25 martie a anului curent.

  detalii

 • Rezultatele implementării Programului de Conformare voluntară a contribuabililor pentru anul 2015

  Un obiectiv important pentru Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a fost şi va rămâne promovarea spiritului de conformare voluntară a contribuabililor, îmbunătăţirea civismului fiscal prin instituirea unui cadru unitar al relaţiilor de parteneriat cu mediul de afaceri şi cetăţeni.

  detalii

 • În atenția titularului patentei de întreprinzător

  Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chișinău, în scopul identificării problemelor aferente procesului de conformare a contribuabililor, educării contribuabililor în spiritul conformării benevole la declararea și la plata obligațiilor fiscale și îmbunătățirii civismului fiscal, înaintării propunerilor și convingerii posibililor evazioniști să-și onoreze obligațiile față de bugetul public național, precum și în vederea excluderii întrebărilor ce apar vis-a-vis de aplicarea prevederilor Legii nr. 93-XIV din 15 iulie 1998

  detalii

SERVICII FISCALE
Noutăți

12.02.2016

Important !  25 martie – termenul-limită de prezentare a Declarației și achitare a impozitului pe venit de către persoanele fizice rezidente  Nou!

Serviciul Fiscal de Stat reamintește că, potrivit prevederilor Codului fiscal, contribuabilii persoane fizice au obligația de a depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit aferent anului 2015 pînă la 25 martie a anului curent.

12.02.2016

Important !  25 martie – termenul-limită de prezentare a Declarației și achitare a impozitului pe venit pentru persoanele fizice cetățeni străini rezidenți  Nou!

Serviciul Fiscal de Stat aduce spre cunoștință că, potrivit prevederilor Codului fiscal, contribuabilii persoane fizice au obligația de a depune Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET08) pentru anul 2015 pînă la 25 martie a anului curent.

12.02.2016

Important !  Cu privire la Comunicatul informativ al Ministerului Finanțelor privind aplicarea corectă a unor prevederi din Codul fiscal aferente modificărilor operate prin Legea nr. 71 din 12.04.2015  Nou!

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat informează că de către Ministerul Finanțelor a fost elaborat Comunicatul informativ privind aplicarea corectă a unor prevederi din Codul fiscal aferente modificărilor operate prin Legea nr. 71 din 12.04.2015, accesibil aici și pe site-ul oficial al Ministerului Finanțelor www.mf.gov.md la compartimentul ”Noțiunile Ministerului”, de care urmează să țină cont persoanele juridice și fizice ce desfăsoară activitatea de întreprinzător la întocmirea corectă a Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12) pentru perioada fiscală 2015.

12.02.2016

Important  C O M U N I C A T cu privire la aprobarea noului formular al ”Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, pentru declararea veniturilor obținute de persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător”   Nou!

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce spre cunoștință că la data din 1 decembrie 2015, prin Hotărârea Guvernului nr.834 a fost aprobată o nouă formă a Declarației - Forma CET15 ”Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit”, prin care persoanele fizice, inclusiv persoanele fizice nerezidente, ce nu practică activitate de întreprinzător urmează să declare veniturile obținute (Monitorul Oficial, nr.332-339 din 11.12.2015).

12.02.2016

Important COMUNICAT INFORMATIV  Nou!

Întru executarea prevederilor Legii nr.91 din 29.05.2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic (Monitorul Oficial nr.174-177/397 din 04.07.2014), precum și a Dispozițiilor Guvernului nr.3704-15 din 15.05.2015 și nr.0105-06 din 11.08.2015, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce la cunoștința contribuabililor următoarele...

12.02.2016

Important ! COMUNICAT informativ cu privire la particularitățile prezentării informației în baza art. 92 din Codul fiscal  Nou!

În conformitate cu prevederile art. 92 din Codul fiscal, subiecții care urmează să prezinte informația Inspectoratului Fiscal Principal de Stat sunt: a) În baza acordurilor cu Serviciul Fiscal de Stat: Î.S. Centrul Resurselor Informaţionale de Stat «Registru»; Oficiile cadastrale (anexa nr.7 la Ordinul IFPS cu privire la stabilirea modului, structurii şi termenelor de prezentare a informaţiei de către subiecţii nominalizaţi în art.92 şi art.22611 din Codul fiscal, nr. 16 din 14.01.2013); Ministerul Justiției; Casa Naţională de Asigurări Sociale;

10.02.2016

Rezultatele implementării Programului de Conformare voluntară a contribuabililor pentru anul 2015 

Un obiectiv important pentru Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a fost şi va rămâne promovarea spiritului de conformare voluntară a contribuabililor, îmbunătăţirea civismului fiscal prin instituirea unui cadru unitar al relaţiilor de parteneriat cu mediul de afaceri şi cetăţeni.

10.02.2016

În atenția titularului patentei de întreprinzător 

Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chișinău, în scopul identificării problemelor aferente procesului de conformare a contribuabililor, educării contribuabililor în spiritul conformării benevole la declararea și la plata obligațiilor fiscale și îmbunătățirii civismului fiscal, înaintării propunerilor și convingerii posibililor evazioniști să-și onoreze obligațiile față de bugetul public național, precum și în vederea excluderii întrebărilor ce apar vis-a-vis de aplicarea prevederilor Legii nr. 93-XIV din 15 iulie 1998

10.02.2016

În atenția conducătorilor piețelor din municipiul Chișinău! 

Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chișinău, în legătură cu multiplele încălcări ce apar în pieţe în legătură cu activitatea neînregistrată sub careva dintre formele organizatorice-juridice ale persoanelor fizice, intervine asupra următoarelor.

10.02.2016

IFS Rezina acordă o atenție sporită popularizării legislației fiscale 

De la începutul anului și până în prezent activitatea Inspectoratului fiscal de stat Rezina a fost orientată spre popularizarea legislației fiscale, educarea contribuabililor, precum și asigurarea conformării benevole a contribuabililor. Astfel, în perioada 20 ianuarie – 9 februarie curent au fost desfășurate 5 seminare informaționale și de instruire pentru contribuabili din diferite domenii ale economiei naționale, inclusiv instituții bugetare.

Calendarul fiscal
Panou informativ
Video
Codul fiscal
Obiectiv European
Transparenţa decizională
Top noutăți
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: