„Impozitele - prețul pe care îl achităm pentru posibilitatea de a trăi într-o societate civilizată” (Oliver Wendell Holmes,Jr).
 • IFS Ungheni: cultivarea, dezvoltarea și implementarea în practică a conceptului „contribuabil onest”

  Promovarea civismului fiscal și educarea spiritului onorării voluntare a obligațiilor fiscale de către agenții economici, constituie premisa unei activități fructuoase și cu rezultate în activitatea cotidiană a IFS pe r. Ungheni.

  detalii

 • Stimați prieteni,

  Cu prilejul sărbătorii „Limba noastră", transmit sincere felicitări tuturor cetățenilor țării, precum și tuturor purtătorilor dulcelui grai, pe care ni l-au lăsat moștenire înaintașii noștri. Sute de mii de moldoveni au cerut, la 27 august 1989, proclamarea limbii române ca limbă de stat şi revenirea la grafia latină, iar la 31 august 1989 a fost adoptată Legea prin care se conferea limbii moldovenești statutul de limba de stat.

  detalii

 • Stimați prieteni,

  Sărbătorirea Zilei Independenței Republicii Moldova îmi oferă fericita ocazie de a Vă transmite sincerele mele felicitări și urări de bine.Obținerea independenței a încununat speranța și lupta moldovenilor pentru idealul afirmării naționale și, uniți în cuget și simțiri, Ziua de 27 august ne va rămâne pentru totdeauna înscrisă cu litere de aur în cronica edificării statului nostru.

  detalii

Noutăți

26.08.2015

Important  Stimate contribuabil, participă la Sondaj! Gradul de satisfacție privind serviciile prestate de Linia unică de apel a Serviciului Fiscal de Stat 

Întru optimizarea acțiunilor de promovare continuă a conformării fiscale benevole, facilitării accesului contribuabililor la informațiile ce țin de aplicarea legislației fiscale, Serviciul Fiscal de Stat a elaborat un chestionar pentru contribuabilii-utilizatori ai serviciilor Liniei unice Centrul de Apel al Serviciului Fiscal de Stat 0 800 1525, pe domeniul aferent aplicării legislației fiscale.

26.08.2015

Important COMUNICAT INFORMATIV 

Întru executarea prevederilor Legii nr.91 din 29.05.2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic (Monitorul Oficial nr.174-177/397 din 04.07.2014), precum și a Dispozițiilor Guvernului nr.3704-15 din 15.05.2015 și nr.0105-06 din 11.08.2015, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce la cunoștința contribuabililor următoarele...

26.08.2015

Buna pregătire a funcționarilor fiscali - chezășia succesului 

Pe 25 august curent, în incinta Centrului de instruire a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, conform Planului anual de instruire a funcționarilor fiscali din cadrul Serviciului Fiscal de Stat pentru 2015, a avut loc seminarul de instruire cu tematica ,,Aspecte metodologice privind aplicarea măsurilor de executare silită.

26.08.2015

IFS Ungheni: cultivarea, dezvoltarea și implementarea în practică a conceptului „contribuabil onest” 

Promovarea civismului fiscal și educarea spiritului onorării voluntare a obligațiilor fiscale de către agenții economici, constituie premisa unei activități fructuoase și cu rezultate în activitatea cotidiană a IFS pe r. Ungheni.

26.08.2015

Stimați prieteni, 

Sărbătorirea Zilei Independenței Republicii Moldova îmi oferă fericita ocazie de a Vă transmite sincerele mele felicitări și urări de bine.Obținerea independenței a încununat speranța și lupta moldovenilor pentru idealul afirmării naționale și, uniți în cuget și simțiri, Ziua de 27 august ne va rămâne pentru totdeauna înscrisă cu litere de aur în cronica edificării statului nostru.

26.08.2015

Stimați prieteni, 

Cu prilejul sărbătorii „Limba noastră", transmit sincere felicitări tuturor cetățenilor țării, precum și tuturor purtătorilor dulcelui grai, pe care ni l-au lăsat moștenire înaintașii noștri. Sute de mii de moldoveni au cerut, la 27 august 1989, proclamarea limbii române ca limbă de stat şi revenirea la grafia latină, iar la 31 august 1989 a fost adoptată Legea prin care se conferea limbii moldovenești statutul de limba de stat.

25.08.2015

IFS Sângerei: intensificare a controalelor 

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Sângerei, în perioada 10.08.2015 – 22.08.2015, a efectuat 7 controale la fața locului prin metoda verificării operative, 2 controale totale, fiind aplicată sancțiune în formă de avertisment, 2 controale tematice în cadrul cărora s-au calculat în total 5 616 lei și realizată micșorarea pierderilor cu 591 229 lei, și un control privind restituirea TVA.

25.08.2015

DAF Buiucani - acțiuni sporite în vederea conformării benevole 

În scopul popularizării legislației fiscale și conformării benevole a contribuabililor, DAF Buiucani, în perioada din 17 august – 22 august 2015, a întreprins mai multe acțiuni, printre care pe data de 21.08.2015, a organizat un seminar cu agenții economici administrați, cu genericul „Modul și termenul de eliberare a certificatelor ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenți în RM”.

25.08.2015

IFS Cahul: diversitate de acțiuni întru conformarea fiscală 

Inspectoratul Fiscal de Stat raionul Cahul, în perioada 17.08.2015 – 24.08.2015, în scopul popularizării legislației fiscale și conformării benevole a contribuabililor a desfășurat 4 seminare cu 93 participanți ai agenților economici administrați din teritoriu, inclusiv două seminare cu instituțiile bugetare, pe tema: serviciul electronic ,,e-Factura” și ,,Diseminare mesaje”; un seminar cu agenții economici din diferite domenii.

25.08.2015

IFS Căușeni - în serviciul contribuabilului onest și toleranță zero față de evazioniști 

IFS Căușeni din totdeauna a tratat contribuabilul onest cu respect și corectitudine, punându-l în raportul fisc-contribuabil pe poziție egală de comunicare. Astfel, în perioada 17.08.2015-22.08.2015, întru continuarea campaniei de comunicare largă cu contribuabilii din teritoriu, au fost organizate 4 seminare consultative cu ieșire în locurile de concentrare a contribuabililor pentru a discuta și aborda problemele lor.

Calendarul fiscal
Panou informativ
Video
Codul fiscal
Obiectiv European
Transparenţa decizională
Top noutăți
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: