„Impozitele - prețul pe care îl achităm pentru posibilitatea de a trăi într-o societate civilizată” (Oliver Wendell Holmes,Jr).
 • IFS mun. Chișinău intensifică activitatea funcționarului fiscal în sectorul de administrare fiscală

  Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chișinău, în scopul eficientizării administrării fiscale și ridicării gradului de conformare fiscală benevolă, prin popularizarea legislației fiscale cu acordarea de asistență contribuabililor la locul de activitate, bazat pe un proces educațional, având menirea reformării comportamentului individual al fiecăruia în parte, a continuat activitatea funcționarului fiscal în sectorul de administrare fiscală, înregistrând succese în acest sens...

  detalii

 • IFS Cantemir: eficiență a controalelor fiscale

  În perioada 27- 31 iulie 2015 Inspectoratul Fiscal pe raionul Cantemir a desfășurat diverse activități în scopul conformării fiscale benevole a contribuabililor și popularizării legislației fiscale si anume: pe data de 29.07.2015 a fost organizată o ședință cu privire la conformarea benevolă la care au participat 9 agenți economici...

  detalii

 • IFS Șoldănești acordă atenție la executarea sarcinii încasărilor la buget și micșorarea arieratelor

  Pentru executarea sarcinii încasărilor la buget și micșorarea arieratelor și îndeplinirea obiectivelor conform planului de activitate, IFS Șoldănești depune eforturi susținute întru convingerea contribuabililor de a-și îndeplini obligațiile fiscale integral în termenele stabilite...

  detalii

Noutăți

03.08.2015

IFS Cantemir: eficiență a controalelor fiscale  Nou!

În perioada 27- 31 iulie 2015 Inspectoratul Fiscal pe raionul Cantemir a desfășurat diverse activități în scopul conformării fiscale benevole a contribuabililor și popularizării legislației fiscale si anume: pe data de 29.07.2015 a fost organizată o ședință cu privire la conformarea benevolă la care au participat 9 agenți economici...

03.08.2015

IFS mun. Chișinău intensifică activitatea funcționarului fiscal în sectorul de administrare fiscală  Nou!

Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chișinău, în scopul eficientizării administrării fiscale și ridicării gradului de conformare fiscală benevolă, prin popularizarea legislației fiscale cu acordarea de asistență contribuabililor la locul de activitate, bazat pe un proces educațional, având menirea reformării comportamentului individual al fiecăruia în parte, a continuat activitatea funcționarului fiscal în sectorul de administrare fiscală, înregistrând succese în acest sens...

31.07.2015

Comunicat privind modul de recalculare a obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit reținut din plățile îndreptate în favoarea angajaților 

Prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.108 din 28 mai 2015 (Monitorul Oficial nr.139-143/265 din 05.06.2015), pentru perioada începînd cu 1 ianuarie 2015 şi pînă la intrarea în vigoare a legii citate (05.06.2015), patronii urmează să efectueze recalculul impozitului pe venitul angajaților. Organele fiscale nu vor aplica sancţiuni fiscale pentru perioada respectivă aferent recalcului impozitului pe venitul persoanelor fizice.

31.07.2015

Comunicat cu privire la corectitudinea completării Raportului privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (forma MED08) pentru trimestru II 2015  

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, întru declararea corectă a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, precum și a completării corecte a Raportului privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (forma MED08) pentru trimestru II 2015, comunică următoarele.

31.07.2015

Comunicat privind rezultatele activității funcționarului  

Începând cu data de 1 martie 2015, Serviciul Fiscal de Stat a lansat un proiect-pilot care are drept obiectiv organizarea activității funcționarului fiscal în sectorul de administrare fiscală...

31.07.2015

IFS Fălești: atenție la asigurarea sporirii gradului de încasări 

Întru asigurarea identificării contribuabililor care nu-și onorează obligațiunile față de stat și întreprinderea măsurilor adecvate în vederea încadrării acestora în limitele legale, asigurarea sporirii gradului de încasări, de majorare a bazei impozabile, în perioada 01-24.07.2015, Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Fălești a organizat mai multe acțiuni orientate spre verificarea contribuabililor care desfășoară activități de comerț...

31.07.2015

IFS Șoldănești acordă atenție la executarea sarcinii încasărilor la buget și micșorarea arieratelor 

Pentru executarea sarcinii încasărilor la buget și micșorarea arieratelor și îndeplinirea obiectivelor conform planului de activitate, IFS Șoldănești depune eforturi susținute întru convingerea contribuabililor de a-și îndeplini obligațiile fiscale integral în termenele stabilite...

31.07.2015

IFS Ștefan Vodă: diversitate de activități întru sporirea acumulărilor la buget 

În conformitate cu planul de organizare a seminarelor, inspectorii Direcției administrare fiscală a IFS Ștefan Vodă au desfășurat un seminar cu funcționarii din subordine, în cadrul căruia au fost puse în discuție prevederile Ordinului nr. 531 din 25.06.2015 Cu privire la aprobarea Recomandărilor metodice privind efectuarea controlului fiscal în cazul reorganizării și lichidării agentului economic și Ordinului nr. 400 din 12.05.2015 Referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la constatarea, examinarea și arhivarea cauzelor contravenționale de către organele fiscale...

31.07.2015

Prioritar este civismul, manifestat de fiecare dintre noi 

În vederea modernizării țării, pe care ne-am propus-o în ultimii ani, în aspirațiile de asociere și aderare la Uniunea Europeană, scopuri nu atât pentru europeni, cât pentru noi înșine, se impune în mod imperios revigorarea spiritului civic, schimbarea de atitudine în tot ceea ce facem, manifestarea de inițiativă și respectarea întocmai a legislației în vigoare. Este o stringență de a ne ralia la suflurile noi, la imperativele pe care le impune parcursul european al țării noastre...

30.07.2015

IFS Cahul: acțiuni de reducere a restanței pe impozite și taxe 

Agenda Inspectoratului Fiscal de Stat raionul Cahul, în perioada 20.07.2015 – 24.07.2015, a cuprins mai multe activități. Astfel, secția urmărirea plăților a întreprins un șir de acțiuni cu scopul reducerii restanței pe impozite și taxe admisă de către contribuabili restanțieri din sectorul administrat...

Calendarul fiscal
Panou informativ
Video
Codul fiscal
Obiectiv European
Transparenţa decizională
Top noutăți
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: