„Impozitele - prețul pe care îl achităm pentru posibilitatea de a trăi într-o societate civilizată” (Oliver Wendell Holmes,Jr).
 • 30 de contribuabili onești menționați de Serviciul Fiscal de Stat

  Serviciul Fiscal de Stat a menționat 30 de agenți economici de pe întreg teritoriul țării, contribuabili remarcați pentru aportul lor în promovarea civismului fiscal și conformare la onorarea obligațiilor fiscale pentru anul 2018. Directorul Serviciului Fiscal de Stat, Serghei Pușcuța, le-a înmânat contribuabililor certificate și trofee, prin care li s-a atribuit titlul de « contribuabili cu grad înalt de credibilitate». Evenimentul a avut loc la data de 16 octombrie, curent, în sala de ședințe a Serviciului Fiscal de Stat, unde au fost invitați reprezentanți ai agenților economici contribuabili mari.

  detalii

 • COMUNICAT INFORMATIV cu privire la aprobarea modificărilor operate la formularul tipizat (Forma IPC18)

  Serviciul Fiscal de Stat, informează că prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.152 din 12 septembrie 2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.383-388, art.1947) au fost aprobate completări la formularul tipizat (forma IPC18) „Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală şi a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate”.

  detalii

 • 15 octombrie - ultima zi de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2018

  Serviciul Fiscal de Stat reamintește că, la data de 15 octombrie, survine termenul de achitare a celei de a doua părți a obligațiilor fiscale la impozitul funciar și/sau impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2018.

  detalii

SERVICII FISCALE
Noutăți

17.10.2018

30 de contribuabili onești menționați de Serviciul Fiscal de Stat  Nou!

Serviciul Fiscal de Stat a menționat 30 de agenți economici de pe întreg teritoriul țării, contribuabili remarcați pentru aportul lor în promovarea civismului fiscal și conformare la onorarea obligațiilor fiscale pentru anul 2018. Directorul Serviciului Fiscal de Stat, Serghei Pușcuța, le-a înmânat contribuabililor certificate și trofee, prin care li s-a atribuit titlul de « contribuabili cu grad înalt de credibilitate». Evenimentul a avut loc la data de 16 octombrie, curent, în sala de ședințe a Serviciului Fiscal de Stat, unde au fost invitați reprezentanți ai agenților economici contribuabili mari.

12.10.2018

Stimularea fiscală: beneficii pentru contribuabili 

În Monitorul Oficial al Republicii Moldova din data de 17 august 2018 a fost publicată Legea nr. 180 privind declararea voluntară și stimularea fiscală (în continuare Lege) care prevede procedura de stimulare fiscală ce constă în anularea sumelor amenzilor și majorărilor de întârziere (penalităților) la plățile administrate de Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal și Casa Națională de Asigurări Sociale.

12.10.2018

Comunicat Informativ  

În contextul modificărilor operate în Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 „Cu privire la executarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997” prin Hotărârea Guvernului nr. 543 din 12.06.2018 și în baza explicațiilor Ministerului Finanțelor nr.13-08/439 din 12.09.2018, Serviciul Fiscal de Stat comunică pentru contribuabili următoarele.

12.10.2018

15 octombrie - ultima zi de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2018 

Serviciul Fiscal de Stat reamintește că, la data de 15 octombrie, survine termenul de achitare a celei de a doua părți a obligațiilor fiscale la impozitul funciar și/sau impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2018.

12.10.2018

COMUNICAT INFORMATIV cu privire la aprobarea modificărilor operate la formularul tipizat (Forma IPC18)  

Serviciul Fiscal de Stat, informează că prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.152 din 12 septembrie 2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.383-388, art.1947) au fost aprobate completări la formularul tipizat (forma IPC18) „Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală şi a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate”.

03.10.2018

Raportul de activitate al sindicatului angajaților Serviciului Fiscal de Stat prezentat în cadrul unei reuniuni 

Sindicatul angajaților Serviciului Fiscal de Stat (SASFS) a prezentat raportul de activitate pentru un an de zile în cadrul unui eveniment organizat la finele sătămâinii trecute. În cadrul evenimentului au participat peste 70 de persoane, membri ai SASFS, precum și invitați: conducerea SFS şi domnul Vlad Canțer, președinte al Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova (SINDASP).

01.10.2018

27 miliarde lei acumulate la Bugetul public național în 9 luni ale anului curent - creștere cu 3,7 miliarde față de aceeași perioadă a anului precedent 

Veniturile acumulate de Serviciul Fiscal de Stat la Bugetul public național (BPN) în 9 luni ale anului 2018 au crescut, comparativ cu perioada similară a anului 2017 cu 15,4%.

01.10.2018

COMUNICAT INFORMATIV cu privire la selectarea persoanelor pentru efectuarea evaluării bunurilor sechestrate de către Serviciul Fiscal de Stat 

În conformitate cu prevederile art. 203 alin.(2) din Codul fiscal, Serviciul Fiscal de Stat (în continuare SFS) anunţă selectarea pentru aprobarea ulterioară a listei persoanelor fizice sau juridice competente pentru evaluarea bunurilor sechestrate, certificate în domeniul evaluării, pentru efectuarea evaluării bunurilor sechestrate de către SFS.

28.09.2018

Reforma fiscală: Comunicarea actelor SFS 

Conform art. 129(1 prim) alin.(1) Cod fiscal (CF), actele Serviciului Fiscal de Stat (SFS) se trimit destinatarului prin poştă cu scrisoare recomandată şi cu aviz de primire sau prin orice alt mijloc care să asigure transmiterea şi confirmarea primirii lui (telegramă, fax, e-mail etc.) ori se înmânează personal destinatarului sau altor persoane indicate la alin.(2) de către SFS.

26.09.2018

Reorientarea activităţii de control fiscal drept urmare a punerii în aplicare a Legii 180 privind declararea voluntară și stimularea fiscală 

În legătură cu reforma fiscală aprobată de Guvern și instituirea interdicţiei asupra controalelor fiscale, a activității de întreprinzător pentru perioada de până la 1 ianuarie 2018, Serviciul Fiscal de Stat își reevaluează priorităţile ce vizează verificările fiscale.


Linia Guvernului

Panou informativ
Video
Codul fiscal 2018
Obiectiv European
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: