„Impozitele - prețul pe care îl achităm pentru posibilitatea de a trăi într-o societate civilizată” (Oliver Wendell Holmes,Jr).
 • Condoleanțe

  Greu le este copiilor să recunoască şi să trăiască, în ciuda realităţii implacabile, momentele în care unul dintre părinţi trece în lumea celor drepţi. Prin astfel de clipe trece familia colegului noştru Gheorghe Cojocari, la despărţirea de buna mamă...

  detalii

 • IFS Cahul: rezultate ale controalelor fiscale operative

  Pe agenda Inspectoratului Fiscal de Stat raionul Cahul, în perioada 13– 26.07.2015 au figurat mai multe activități. Astfel, funcționarii Direcției administrare fiscală au desfășurat pe 21 și 24 iulie 2015 două ședințe de lucru cu participarea agenților economici restanțieri din sectorul administrat. Obiectivul principal al întrunirii a constat în educarea contribuabililor în spiritul onorării voluntare și în termen a obligațiilor fiscale...

  detalii

 • IFS Ungheni: eficiență prin comunicare

  Desfășurarea seminarelor de informare a contribuabililor reprezintă unul din obiectivele activității IFS pe r. Ungheni, prin care agenții economici își perfecționează cunoștințele, dar beneficiază și oportunitatea de a comunica, de a găsi soluții practice la aplicarea modificărilor și completărilor operate în legislația fiscală...

  detalii

Noutăți

28.07.2015

Important  Comunicat informativ privind aplicarea corectă a taxei pentru dispozitivele publicitare urmare modificărilor operate în Codul fiscal prin Legea nr.7l din 12.04.2015  Nou!

Comunicat informativ privind aplicarea corectă a taxei pentru dispozitivele publicitare urmare modificărilor operate în Codul fiscal prin Legea nr.7l din 12.04.2015

28.07.2015

Comunicat privind modul de recalculare a obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit reținut din plățile îndreptate în favoarea angajaților  Nou!

Prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.108 din 28 mai 2015 (Monitorul Oficial nr.139-143/265 din 05.06.2015), pentru perioada începînd cu 1 ianuarie 2015 şi pînă la intr...

28.07.2015

Condoleanțe  Nou!

Serviciul Fiscal de Stat exprimă sincere condoleanțe și profundă compasiune șefului-adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Gheorghe Cojocari, în legătură cu trecerea în neființă a mamei ...

28.07.2015

Comunicat cu privire la corectitudinea completării Raportului privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (forma MED08) pentru trimestru II 2015   Nou!

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, întru declararea corectă a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, precum și a completării corecte a Raportului privind calcularea primelor de...

28.07.2015

Condoleanțe   Nou!

Suntem alături de colegul nostru Gheorghe Cojocari la ceas de grea încercare, acum când buna sa mama a trecut la cele veşnice...

28.07.2015

Condoleanțe  Nou!

Greu le este copiilor să recunoască şi să trăiască, în ciuda realităţii implacabile, momentele în care unul dintre părinţi trece în lumea celor drepţi. Prin astfel de clipe trece familia colegului no...

28.07.2015

IFS Basarabeasca: pledoarie pentru conformarea fiscală  Nou!

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Basarabeasca, în perioada 13-24.07.2015 a întreprins mai multe acțiuni în vederea conformării benevole la declararea și plata obligațiilor fiscale, alte activi...

28.07.2015

IFS Cahul: rezultate ale controalelor fiscale operative  Nou!

Pe agenda Inspectoratului Fiscal de Stat raionul Cahul, în perioada 13– 26.07.2015 au figurat mai multe activități. Astfel, funcționarii Direcției administrare fiscală au desfășurat pe 21 și 24 iulie...

28.07.2015

IFS Cimișlia: seminare de instruire și inspecții fiscale  Nou!

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Cimișlia, în scopul majorării gradului de transparență și asigurării permanente a informării publicului larg privind activitatea Serviciului Fiscal de Stat, inf...

28.07.2015

IFS Criuleni: atenție sporită față de respectarea întocmai a legislației fiscale  Nou!

IFS Criuleni comunică că, drept rezultat al monitorizării genurilor principale de activitate a economiei naționale, la 10 contribuabili au fost identificate, calculate, evaluate și descrise riscurile ...

Calendarul fiscal
Panou informativ
Video
Codul fiscal
Obiectiv European
Transparenţa decizională
Top noutăți
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: