„Impozitele - prețul pe care îl achităm pentru posibilitatea de a trăi într-o societate civilizată” (Oliver Wendell Holmes,Jr).
 • Rezultate ale IFS Ialoveni în luna noiembrie

  Agenda IFS pe raionul Ialoveni, în luna noiembrie 2016, a fost una încărcată, accentul fiind pus pe popularizarea legislației fiscale, conformarea voluntară a contribuabililor, monitorizarea și aplicarea tuturor pârghiilor de urmărire silită a restanțelor admise la BPN și înmânarea avizelor de plată aferente impozitului pe avere. În acest sens, au fost înmânate avize privind impozitul pe avere la 11 subiecți ai impunerii.

  detalii

 • IFS Criuleni: acțiuni de combatere a activității ilicite

  Pe parcursul lunii noiembrie 2016, Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Criuleni, a efectuat mai multe controale fiscale, prin metoda de verificare operativă, în scopul combaterii activității ilicite de antreprenor, fiind întocmite 27 de procese-verbale contravenționale, dintre care la constatarea desfășurării activității de comerț cu amănuntul -18 cazuri, prestări servicii de transport de pasageri/bagaje (mărfuri) – 8 cazuri, servicii de vulcanizare – 1 caz. Până pe 30.11.2016 au fost examinate 19 procese verbale contravenționale, fiind aplicate sancțiuni cu valoarea totală de 21,0 mii lei.

  detalii

 • Diplome de merit acordate la Strășeni

  Consiliul Raional Strășeni, în comun cu Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Strășeni, a organizat în luna noiembrie 2016 concursul ,,Cel mai bun antreprenor al anului!” La concurs au depus cereri mai mulți agenți economici din sector, dintre care au întrunit cerințele necesare doar 28 de contribuabili.

  detalii

SERVICII FISCALE
Noutăți

02.12.2016

Rezultate ale IFS Ialoveni în luna noiembrie  Nou!

Agenda IFS pe raionul Ialoveni, în luna noiembrie 2016, a fost una încărcată, accentul fiind pus pe popularizarea legislației fiscale, conformarea voluntară a contribuabililor, monitorizarea și aplicarea tuturor pârghiilor de urmărire silită a restanțelor admise la BPN și înmânarea avizelor de plată aferente impozitului pe avere. În acest sens, au fost înmânate avize privind impozitul pe avere la 11 subiecți ai impunerii.

02.12.2016

IFS Criuleni: acțiuni de combatere a activității ilicite  Nou!

Pe parcursul lunii noiembrie 2016, Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Criuleni, a efectuat mai multe controale fiscale, prin metoda de verificare operativă, în scopul combaterii activității ilicite de antreprenor, fiind întocmite 27 de procese-verbale contravenționale, dintre care la constatarea desfășurării activității de comerț cu amănuntul -18 cazuri, prestări servicii de transport de pasageri/bagaje (mărfuri) – 8 cazuri, servicii de vulcanizare – 1 caz. Până pe 30.11.2016 au fost examinate 19 procese verbale contravenționale, fiind aplicate sancțiuni cu valoarea totală de 21,0 mii lei.

02.12.2016

Diplome de merit acordate la Strășeni  Nou!

Consiliul Raional Strășeni, în comun cu Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Strășeni, a organizat în luna noiembrie 2016 concursul ,,Cel mai bun antreprenor al anului!” La concurs au depus cereri mai mulți agenți economici din sector, dintre care au întrunit cerințele necesare doar 28 de contribuabili.

01.12.2016

Activități ale IFS Briceni desfășurate în luna noiembrie 

În perioada lunii noiembrie 2016, IFS Briceni a desfășurat mai multe activități de administrare fiscală, între care se înscriu și cele de instruire a contribuabililor. Astfel, în această perioadă au avut loc două seminare de instruire pentru agenții economici. În cadrul lor au fost oferite informații legate de inițierea și gestionarea afacerii, de aspecte fiscale și juridice din legislația muncii, s-a atras atenția asupra respectării legislației în vigoare în contextul onorării obligațiilor fiscale și asupra efectelor negative ale achitării salariului „în plic” și „muncii la negru”.

01.12.2016

Cu privire la rezultatele obținute în cadrul activității funcționarului fiscal în sectorul de administrare fiscală pentru perioada de 9 luni ale anului 2016 

În scopul eficientizării administrării fiscale, prin popularizarea legislației fiscale, cu acordarea asistenței contribuabililor la locul de trai și activitate, prin Ordinul IFPS nr. 76 din 29.01.2016, activitatea funcționarului fiscal în sectorul de administrare fiscală a fost implementată pe întreg teritoriul al Republicii Moldova.

01.12.2016

Rezultatele implementării Programului de Conformare voluntară a contribuabililor pentru 9 luni ale anului 2016 

Un obiectiv important pentru Serviciul Fiscal de Stat (SFS) este promovarea spiritului de conformare voluntară a contribuabililor la declararea și plata obligațiilor fiscale. În scopul majorării nivelului de conformare voluntară a contribuabililor la declararea şi plata obligaţiilor fiscale în perioada a 9 luni ale anului 2016 privind implementarea Programului de conformare a contribuabililor au fost selectați şi supuşi monitorizării 6474 contribuabili care întrunesc riscuri de neconformare, din următoarele ramuri ale economiei:

30.11.2016

IFS Cahul: acțiuni de informare a tinerei generații  

În scopul eficientizării administrării fiscale și a promovării spiritului de conformare voluntară a contribuabililor la declararea și plata obligațiilor fiscale și îmbunătățirea civismului fiscal, prin educare și instruire, IFS Cahul a desfășurat în perioada 01.11.2016-29.11.2016 șapte seminare cu genericul ,,Imaginea SFS și administrarea fiscală; Rolul impozitelor în societate” în clasele a XII-a din liceele raionului Cahul. Pe parcursul seminarelor elevii au fost familiarizați cu prevederile legale de organizare și de desfășurare a activității de antreprenor, cu modalitatea de eliberare și prelungire a patentei de întreprinzător în conformitate cu Legea cu privire la patenta de întreprinzător, genurile de activitate permise în baza patentei de întreprinzător, taxa lunară, drepturile și obligațiunile titularului patentei de întreprinzător, mărfurile pasibile de comercializare în baza patentei, impozitarea titularului patentei de întreprinzător. Totodată, le-a fost adusă la cunoștință informația ce vizează sancțiunile prevăzute de legislația RM în cazul activității ilicite de întreprinzător.

30.11.2016

Regimul fiscal din Republica Moldova urcă 24 de poziții în clasamentul Băncii Mondiale – Paying Taxes 2017, poziționându-se pe locul 31  

Și în acest an Banca Mondială în parteneriat cu PwC (PricewaterhouseCoopers) a publicat raportul Paying Taxes 2017, care reprezintă o analiză a regimurilor fiscale din 190 de țări. Conform analizei efectuate, în acest an regimul fiscal din Republica Moldova s-a clasat pe locul 31, urcând 24 de poziții comparativ cu anul 2015.

30.11.2016

Acest articol este doar in limba rusă: Об итогах деятельности ГНИ по району Тараклия за ноябрь месяц 

Инспекторами управления налогового администрирования ГНИ по району Тараклия, за период с 01.11.2016г. по 25.11.2016г., в целях популяризации налогового законодательства проведены семинары с учащимися 12-го класса в Теоретическом Лицее г. Твардица и с. Валя Пержей на тему «Бюджетная система РМ, Налоги и сборы, Подоходный налог». Осуществлены налоговые посещения у 3 экономических агентов по регистрации в качестве плательщика НДС. С целью выявления и предупреждения нарушений налогового законодательства проведена работа по выявлению лиц, осуществляющих не законную предпринимательскую деятельность, выявлено 17 физических лиц, которые нарушили законодательство и осуществляли предпринимательскую деятельность без регистрации. На данных лиц составлены протоколы об административном правонарушении.

30.11.2016

IFS Florești: rezultate ale activității în luna noiembrie 

Inspectoratul Fiscal de Stat Florești continuă acțiunile de promovare a conformării benevole, acordând asistență informativă privind modificările legislației fiscale, dar și acțiunile de identificare și descurajare a contribuabililor ce încalcă legislația.


Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Panou informativ
Video
Codul fiscal
Obiectiv European
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: