„Impozitele - prețul pe care îl achităm pentru posibilitatea de a trăi într-o societate civilizată” (Oliver Wendell Holmes,Jr).
 • IFS Drochia pledează pentru onorarea obligațiilor fiscale

  În scopul popularizării legislației fiscale, Direcția Administrare Fiscală din cadrul IFS Drochia, a desfășurat un seminar de instruire pentru contribuabilii nou-înregistrați din raion, la care au participat 9 agenți economici.

  detalii

 • IFS Chișinău: combaterea activităților ce contravin normelor legale

  Pe 30.09.2015 Inspectoratul Fiscal de Stat pe municipiul Chișinău a supus controlului fiscal un agent economic ce desfășoară activitate în domeniul comerțului cu amănuntul a produselor alimentare. Controlul la fața locului prin metoda verificării operative a fost efectuat la subdiviziunea contribuabilului amplasată în mun. Chișinău, comuna Băcioi fiind stabilite încălcări ale legislației fiscale.

  detalii

 • IFS pe mun. Chișinău: eforturi de neadmitere a încălcărilor legislației fiscale

  IFS mun. Chișinău, întru asigurarea identificării contribuabililor ce nu-și onorează obligațiunile față de stat și întreprinderea măsurilor adecvate în vederea încadrării acestora în limitele legale, asigurarea majorării gradului de încasări, urmare a acțiunilor de majorare a bazei impozabile, comunică că în ziua de 02 octombrie 2015 funcționari fiscali din cadrul IFS...

  detalii

Noutăți

06.10.2015

Important  Corectitudinea aplicării sancțiunilor în cazul neonorării obligațiilor stabilite pentru subiecți, în legătura cu defecțiunile tehnice sau de altă natură ce afectează funcționalitatea serviciilor electronice  Nou!

Conform secțiunii VIII din Instrucțiunea privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice (în continuare - Instrucțiune), aprobată prin Ordinul IFPS nr. 1223 din 26.08.2014 (Monitorul Oficial 282-289/1374, 26.09.2014), care reglementează programul de operare a serviciilor fiscale electronice, se stabilește că serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămîna, 365 de zile în an.

06.10.2015

Important COMUNICAT INFORMATIV   Nou!

În legătură cu defecțiunile tehnice ale serviciului Comandă online a formularelor tipizate ce afectează funcționalitatea serviciilor electronice și întru acordarea posibilității de procurare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special pe care le eliberează Serviciul Fiscal de Stat fără întâmpinarea dificultăților din partea solicitanților, Serviciul Fiscal de Stat aduce la cunoștința contribuabililor următoarele.

06.10.2015

Important COMUNICAT INFORMATIV  Nou!

Întru executarea prevederilor Legii nr.91 din 29.05.2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic (Monitorul Oficial nr.174-177/397 din 04.07.2014), precum și a Dispozițiilor Guvernului nr.3704-15 din 15.05.2015 și nr.0105-06 din 11.08.2015, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce la cunoștința contribuabililor următoarele...

06.10.2015

Important  Stimate contribuabil, participă la Sondaj! Gradul de satisfacție privind serviciile prestate de Linia unică de apel a Serviciului Fiscal de Stat  Nou!

Întru optimizarea acțiunilor de promovare continuă a conformării fiscale benevole, facilitării accesului contribuabililor la informațiile ce țin de aplicarea legislației fiscale, Serviciul Fiscal de Stat a elaborat un chestionar pentru contribuabilii-utilizatori ai serviciilor Liniei unice Centrul de Apel al Serviciului Fiscal de Stat 0 800 1525, pe domeniul aferent aplicării legislației fiscale.

06.10.2015

IFS Basarabeasca: acțiuni de combatere a activităților ilicite  Nou!

În perioada 21.09. - 02.10.2015, Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Basarabeasca a întreprins un șir de acțiuni ce țin de popularizarea legislației fiscale, conformarea benevolă, ridicarea civismului fiscal și combaterea evaziunilor fiscale. Pe 25.09.2015 IFS Basarabeasca a organizat un seminar cu agenți economici din diferite domenii, cu genericul: ,,Regimul fiscal al agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii”...

06.10.2015

Administratorii piețelor din or. Drochia sunt instruiți pe teme fiscale  Nou!

În perioada 16-30 septembrie 2015, activitatea IFS Drochia a fost direcționată asupra organizării eficiente a activităţii funcționarilor fiscali, fiind promovate acțiuni de popularizare a legislației fiscale în rândurile contribuabililor, de conectare la serviciile fiscale electronice etc.

06.10.2015

IFS Chișinău: combaterea activităților ce contravin normelor legale  Nou!

Pe 30.09.2015 Inspectoratul Fiscal de Stat pe municipiul Chișinău a supus controlului fiscal un agent economic ce desfășoară activitate în domeniul comerțului cu amănuntul a produselor alimentare. Controlul la fața locului prin metoda verificării operative a fost efectuat la subdiviziunea contribuabilului amplasată în mun. Chișinău, comuna Băcioi fiind stabilite încălcări ale legislației fiscale.

06.10.2015

IFS Drochia pledează pentru onorarea obligațiilor fiscale  Nou!

În scopul popularizării legislației fiscale, Direcția Administrare Fiscală din cadrul IFS Drochia, a desfășurat un seminar de instruire pentru contribuabilii nou-înregistrați din raion, la care au participat 9 agenți economici.

06.10.2015

IFS pe mun. Chișinău: eforturi de neadmitere a încălcărilor legislației fiscale  Nou!

IFS mun. Chișinău, întru asigurarea identificării contribuabililor ce nu-și onorează obligațiunile față de stat și întreprinderea măsurilor adecvate în vederea încadrării acestora în limitele legale, asigurarea majorării gradului de încasări, urmare a acțiunilor de majorare a bazei impozabile, comunică că în ziua de 02 octombrie 2015 funcționari fiscali din cadrul IFS...

05.10.2015

Felicitare  Nou!

Dragi Profesori, Învățători, Educatori, vă dorim să vă păstrați calitățile după cum și cât a dat Domnul la fiecare – har, răbdare, înțelepciune, capacitate de dăruire, rezistență la stres, sănătate, aptitudini dar și atitudine ...

Calendarul fiscal
Panou informativ
Video
Codul fiscal
Obiectiv European
Transparenţa decizională
Top noutăți
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: