„Impozitele - prețul pe care îl achităm pentru posibilitatea de a trăi într-o societate civilizată” (Oliver Wendell Holmes,Jr).
 • IFS Orhei: activitate prodigioasă în perioada lunii mai

  Programul de activitate al IFS pe raionul Orhei de ultimă oră a cuprins o agendă încărcată. Astfel, în perioada 01.05.2016 - 27.05.2016 IFS Orhei a desfășurat un șir de seminare de instruire şi informare a contribuabililor: - din sfera bugetară, privind monitorizarea bunurilor imobile, utilizarea serviciilor electronice şi altele; - din sectorul agrar, privind recentele modificări operate în legislaţia în vigoare, contabilizarea producţiei agricole recoltate şi comercializate, modalitatea completării calculului impozitului pe bunurile imobile, forma BIJ 15 pentru anul 2016, utilizarea MCC la efectuarea decontărilor în numerar și altele.

  detalii

 • IFS Sângerei: pledoarie pentru informarea eficientă în domeniul fiscalității a tinerei generații

  Informațiile privind aspectele fiscale trezesc un interes viu și discuții constructive între tinerii care doresc să-și onoreze obligațiile față de stat și reprezentanții organelor de resort. Acest fapt, din nou, a fost demonstrat în cadrul unui seminar organizat la data de 24 mai 2016 de către IFS Sângerei cu elevii și cadrele didactice de la Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu’’ din or. Sângerei. În cadrul seminarului au fost luate în discuție atribuțiile, sarcinile și rolul Serviciului Fiscal de Stat în asigurarea acumulării veniturilor la bugetul public național, modalitatea înregistrării unei afaceri, precum și eliberarea patentei de întreprinzător.

  detalii

 • Acest articol este doar in limba rusă: ГНИ Тараклия: результаты действий за период с 01.05.2016г. по 27.05.2016г.

  Инспекторами отдела налогового администрирования, за период с 01.05.2016г. по 27.05.2016г., в целях популяризации налогового законодательства, проведены 2 семинара с учащимися 12-го класса в Теоретическом лицее с.Кортен и Теоретическом лицее г.Твардица; 1 семинар с экономическими агентами с повышенным риском несоблюдения налогового законодательства, не включенных в Программу добровольного подчинения. Также, было принято 245 заявлений о возмещении физическому лицу резиденту Республики Молдова, не осуществляющему предпринимательскую деятельность, сумм излишне уплаченного/удержанного подоходного налога.

  detalii

SERVICII FISCALE
Noutăți

31.05.2016

Important !!! Comunicat cu privire la declararea numerarului în valută străină și monedă națională la organele vamale de către persoanele juridice rezidente  Nou!

Principiile generale de reglementare valutară în Republica Moldova, drepturile şi obligaţiile persoanelor la importul şi exportul valorilor valutare, inclusiv numerarului în valută străină şi în monedă naţională, sunt stabilite în Legea privind reglementarea valutară nr. 62-XVI din 21 martie 2008. În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) lit. c) din Legea menționată, se permite persoanelor juridice rezidente să primească de la nerezidenţi numerar în valută străină şi cecuri de călătorie în valută străină drept plată efectuată conform contractelor care prevăd exportul de mărfuri (inclusiv al obiectelor de leasing) şi servicii contra mijloace băneşti.

31.05.2016

Important !!! În termen de până la 1 iulie 2016 se vor instala terminalele POS  Nou!

Serviciul Fiscal de Stat atenționează că, potrivit prevederilor art.71 alin. 1 din Legea nr. 845-II din 3 ianuarie 1992 ,,Cu privire la antreprenoriat și întreprinderi”, începând cu 1 iulie 2012, agenţii economici (cu excepţia asociaţiilor de economii şi împrumut şi organizaţiilor de microfinanţare) al căror volum de vânzări din comerţul cu ridicata şi/sau cu amănuntul şi/sau din prestarea de servicii a depăşit 2 milioane de lei pe parcursul anului calendaristic precedent, sunt obligaţi, în termen de până la 1 iulie a anului imediat următor, să instaleze terminale POS şi să asigure posibilitatea de achitare a plăţilor prin intermediul acestora în subdiviziunile (cu excepţia reţelelor de comerţ ambulant) în care, în aceeaşi perioadă, volumul de vânzări a depăşit suma de 500000 de lei.

31.05.2016

IFS Orhei: activitate prodigioasă în perioada lunii mai  Nou!

Programul de activitate al IFS pe raionul Orhei de ultimă oră a cuprins o agendă încărcată. Astfel, în perioada 01.05.2016 - 27.05.2016 IFS Orhei a desfășurat un șir de seminare de instruire şi informare a contribuabililor: - din sfera bugetară, privind monitorizarea bunurilor imobile, utilizarea serviciilor electronice şi altele; - din sectorul agrar, privind recentele modificări operate în legislaţia în vigoare, contabilizarea producţiei agricole recoltate şi comercializate, modalitatea completării calculului impozitului pe bunurile imobile, forma BIJ 15 pentru anul 2016, utilizarea MCC la efectuarea decontărilor în numerar și altele.

31.05.2016

IFS Sângerei: pledoarie pentru informarea eficientă în domeniul fiscalității a tinerei generații  Nou!

Informațiile privind aspectele fiscale trezesc un interes viu și discuții constructive între tinerii care doresc să-și onoreze obligațiile față de stat și reprezentanții organelor de resort. Acest fapt, din nou, a fost demonstrat în cadrul unui seminar organizat la data de 24 mai 2016 de către IFS Sângerei cu elevii și cadrele didactice de la Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu’’ din or. Sângerei. În cadrul seminarului au fost luate în discuție atribuțiile, sarcinile și rolul Serviciului Fiscal de Stat în asigurarea acumulării veniturilor la bugetul public național, modalitatea înregistrării unei afaceri, precum și eliberarea patentei de întreprinzător.

30.05.2016

Acest articol este doar in limba rusă: ГНИ Тараклия: результаты действий за период с 01.05.2016г. по 27.05.2016г.   Nou!

Инспекторами отдела налогового администрирования, за период с 01.05.2016г. по 27.05.2016г., в целях популяризации налогового законодательства, проведены 2 семинара с учащимися 12-го класса в Теоретическом лицее с.Кортен и Теоретическом лицее г.Твардица; 1 семинар с экономическими агентами с повышенным риском несоблюдения налогового законодательства, не включенных в Программу добровольного подчинения. Также, было принято 245 заявлений о возмещении физическому лицу резиденту Республики Молдова, не осуществляющему предпринимательскую деятельность, сумм излишне уплаченного/удержанного подоходного налога.

30.05.2016

IFS Șoldănești: agendă încărcată pentru a asigura o administrare fiscală eficientă  Nou!

IFS Șoldănești, în luna mai 2016, a înscris în agenda de lucru un șir de acțiuni îndreptate spre asigurarea satisfacerii contribuabililor prin prestarea de servicii calitative și în termen, având ca scop stabilirea unui climat întemeiat pe încredere și respect reciproc cu contribuabilii. Totodată, pentru îndeplinirea obiectivelor de încasări la bugetul public local pentru luna mai 2016, au fost analizate încasările potențialilor plătitori, care deja au conștientizat importanța respectării obligațiilor fiscale ce țin de încasarea pe deplin și în termen a impozitelor și altor plăți la buget. De asemenea, au fost purtate discuții cu agenții economici ce au admis restanțe, atrăgându-li-se atenția asupra aplicării măsurilor de executare silită. Au fost verificate sumele încasate de SCITL din primării precum și prognoza achitării în avans a impozitelor pe proprietate; s-a discutat cu executorii judecătorești și administratorii întreprinderilor în proces de insolvabilitate pentru verificarea posibilității încasărilor.

30.05.2016

IFS Florești dezvoltă diferite acțiuni de administrare fiscală  Nou!

În scopul stabilirii și menținerii unor relații de încredere cu mediul de afaceri şi pentru educarea fiscală a societății, Inspectoratului Fiscal de Stat Floreşti a organizat, la data de 20 mai 2016, o întrunire cu elevii și cadrele didactice de la Liceul Teoretic „Anton Cehov” din or. Floreşti. În cadrul sesiunii de instruire participanţii au fost familiarizaţi cu sistemul fiscal al Republicii Moldova, cu atribuțiile, sarcinile și rolul Serviciului Fiscal de Stat în asigurarea acumulării veniturilor la bugetul public național, modalitatea înregistrării unei afaceri şi eliberarea patentei de întreprinzător. Atât elevii, cât şi cadrele didactice s-au implicat activ în dialog.

27.05.2016

IFS Edineț: asigurare a unei interacțiuni eficiente între Serviciul Fiscal și contribuabili 

IFS pe raionul Edineț, în perioada 01.05-27.05.2016, pentru asigurarea unei interacțiuni eficiente între Serviciul Fiscal și contribuabili prin diverse canale de comunicare și în scopul popularizării legislației fiscale, a organizat 2 seminare de instruire cu contribuabilii. Unul dintre acestea, din 24.05.2016, a fost desfășurat cu contribuabilii nou-înregistrați. Agenții economici au fost familiarizați cu aspectele fiscale din Ghidul contribuabilului începător, atenție atrăgându-se la obligațiile fiscale a oricărui contribuabil, obligații de calculare a impozitelor și taxelor, raportare (prezentare) a dărilor de seamă, achitarea în termen a impozitelor și taxelor.

27.05.2016

IFS Rezina asigură varietatea de acțiuni pentru o administrare fiscală eficientă 

Inspectoratul fiscal de stat pe raionul Rezina, în perioada lunii mai 2016, a realizat o varietate largă de acțiuni de deservire a contribuabililor, precum și de monitorizare a activității acestora, menite să asigure conformarea benevolă a contribuabililor și realizarea Planului de acțiuni pe anul 2016. Astfel, de la începutul lunii, au fost recepționate și examinate 150 de cereri de la persoane fizice-cetățeni privind restituirea impozitului pe venit reținut/achitat în plus.

26.05.2016

Popularizare a legislației fiscale 

În vederea explicării impactului negativ al fenomenului achitării salariului ,,în plic” și ,,munca la negru”, pentru preîntâmpinarea posibilelor cazuri de încălcare a legislației în vigoare, IFS pe mun. Bălți, la 13 și 18 mai 2016 a organizat două întâlniri cu circa 120 elevi, destinate popularizării legislației, promovării spiritului de conformare voluntară a contribuabililor la declararea și plata obligațiunilor fiscale și îmbunătățirea civismului fiscal.

Calendarul fiscal
Panou informativ
Video
Codul fiscal
Obiectiv European
Transparenţa decizională
Top noutăți
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: