„Impozitele - prețul pe care îl achităm pentru posibilitatea de a trăi într-o societate civilizată” (Oliver Wendell Holmes,Jr).
 • Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chişinău informează toţi contribuabilii din municipiul Chişinău despre modul de calculare şi achitare a impozitului pe bunurile imobiliare în anul 2015

  Impozit pe bunurile imobiliare este un impozit local care reprezintă o plată obligatorie la buget de la valoarea bunurilor imobiliare. La bunuri imobiliare se atribuie terenurile, clădirile, construcţiile, apartamentele şi alte încăperi izolate, a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinaţiei lor.

  detalii

 • Scrisoarea informativă nr. 26-09-16-576/4687 din 27.05.2015 privind modificarea anexei nr. 9 la Ordinul IFPS nr. 16 din 14.01.2013

  Cu privire la punerea în aplicare a prevederilor art. 226(11) al Capitolului 11(1) din Codul fiscal

  detalii

 • IFS Criuleni: verificările operative dau rezultate

  În vederea continuității acțiunilor de aducere a contribuabililor la cadrul legal, lărgirea bazei impozabile, contracararea evaziunii fiscale și educarea fiscală a societății, IFS Criuleni a întreprins în perioada 11.05-22.05.2015 următoarele acțiuni:

  detalii

Noutăți

28.05.2015

Privind corectitudinea reflectării în factura fiscală a preţului pentru mărfurile social-importante  Nou!

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în legătură cu multiplele adresări privind modificarea punctului 8 din art.10 al Legii nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 „Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi”, în redacția Legii nr. 71 din 12 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial nr.102-104/170 din 28 aprilie 2015), comunică următoarele.

27.05.2015

IFS Criuleni: verificările operative dau rezultate  Nou!

În vederea continuității acțiunilor de aducere a contribuabililor la cadrul legal, lărgirea bazei impozabile, contracararea evaziunii fiscale și educarea fiscală a societății, IFS Criuleni a întreprins în perioada 11.05-22.05.2015 următoarele acțiuni:

27.05.2015

IFS Dondușeni acționează pentru a lărgi baza impozabilă  Nou!

În copul popularizării legislaţiei fiscale şi sporirii gradului de conformare, colaboratorii Direcţiei Administrare Fiscală au desfăşurat instruiri cu agenţii economici din sectorul bugetar şi cel privat, inclusiv cei nou-înregistraţi, dar şi cu angajații IFS, privind studierea modificărilor operate în Codul Fiscal, ce au intrat în vigoare în anul curent. La fel, le-au fost aduse la cunoştinţă Legea Bugetului de stat pe anul 2015, Legea BASS pe anul 2015 și Legea FAOAM pe anul 2015, publicate la 28 aprilie anul curent.

27.05.2015

IFS Ungheni: Acţiuni ample de informare îndreptate spre dezvoltarea civismului fiscal  Nou!

Educarea civismului fiscal şi informarea contribuabililor reprezintă obiectivele cheie în procesul de conformare benevolă a agenţilor economici. În acest context, IFS Ungheni, în perioada 18 – 22 mai 2015, a desfăşurat mai multe activităţi de popularizare a legislaţiei fiscale.

27.05.2015

Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chişinău informează toţi contribuabilii din municipiul Chişinău despre modul de calculare şi achitare a impozitului pe bunurile imobiliare în anul 2015  Nou!

Impozit pe bunurile imobiliare este un impozit local care reprezintă o plată obligatorie la buget de la valoarea bunurilor imobiliare. La bunuri imobiliare se atribuie terenurile, clădirile, construcţiile, apartamentele şi alte încăperi izolate, a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinaţiei lor.

27.05.2015

Scrisoarea informativă nr. 26-09-16-576/4687 din 27.05.2015 privind modificarea anexei nr. 9 la Ordinul IFPS nr. 16 din 14.01.2013  Nou!

Cu privire la punerea în aplicare a prevederilor art. 226(11) al Capitolului 11(1) din Codul fiscal

26.05.2015

Activitate rodnică a IFS Hâncești 

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Hâncești a organizat în perioada 11-25.05.2015 trei seminare de instruire pentru funcționarii fiscali. În cadrul lor au fost examinate chestiuni mai dificile, parvenite în proces de activitate după introducerea modificărilor în legislația fiscală, prin Legea nr. 71 din 12.04.2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative; prevederile Legii bugetului de asigurări sociale și a Legii de asigurări obligatorii de asistență medicală pentru anul 2015.

26.05.2015

Comunicat cu privire la organizarea activității funcționarului fiscal în sectorul de administrare fiscală 

În scopul popularizării legislației fiscale, Serviciul Fiscal de Stat a lansat, începând cu data de 1 martie 2015, un proiect-pilot care are drept obiectiv organizarea activității funcționarului fiscal în sectorul de administrare fiscală.

26.05.2015

IFS Cahul pledează pentru corectitudine și respectare întocmai a legislației fiscale 

Angajații Direcției administrare fiscală a IFS Cahul, în perioada 18-22.05.2015 au întreprins mai multe acțiuni, între care, pe 18 și 20 mai curent, au desfășurat două seminare cu 37 contribuabili din teritoriului administrat, având ca teme:

26.05.2015

IFS pe mun. Bălți combate munca la negru 

Pe parcursul săptămânii de raportare, au fost desfăşurate şedinţe individuale a Comisiei de conformare cu participarea conducătorilor şi contabililor a patru agenţi economici, înregistraţi în baza art.112 alin.(2) din Codul fiscal, care prevede dreptul la înregistrare benevolă în calitate de plătitor TVA. Fiecare agent economic a fost preîntâmpinat despre monitorizarea activităţii lor în vederea conformării şi îmbunătățirii civismului fiscal.

Calendarul fiscal
Panou informativ
Video
Codul fiscal
Obiectiv European
Transparenţa decizională
Top noutăți
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: