Anunţuri
Înapoi
Serviciul Fiscal de Stat comunică ROMAR-CONS S.R.L despre faptul că a fost întocmit următorul act:
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică ROMAR-CONS S.R.L, c/f 1010600006432 despre faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0006432 din 20.06.2018 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului.
În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Serviciul Fiscal de Stat comunică SPAV INT S.R.L. despre faptul că a fost întocmit următorul act:
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică SPAV INT S.R.L., c/f 1009600040530 despre faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0003429 din 29.03.2018 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului.
În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GLORIA GG COM” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA GLORIA GG COM” SRL c/f 1014600038298, despre faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0008311 din 15.08.2018 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului.
În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.R.L. ECOGRUP PRIM despre faptul că a fost întocmit următorul act:
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.R.L. ECOGRUP PRIM, c/f 1009608001447 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0001670 din 14.03.2018 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului.
În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Serviciul Fiscal de Stat comunică I.C.S. Dorfman & Co S.R.L. despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 22.10.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică I.C.S. Dorfman & Co S.R.L. c/f 1008600012165, despre faptul că a fost întocmit Actul de sechestru seria AS nr. 0001084 din 13.09.2018.
În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Serviciul Fiscal de Stat comunică ICS „SIS Solutions & Service” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 22.10.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică ICS „SIS Solutions & Service” SRL, cod fiscal 1003600019550, despre faptul că a fost întocmit actul de control nr. 1-807056 din 28.09.2018. În conformitate cu prevederile art. 216 alin. (8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de până la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexând documentele de rigoare.
Serviciul Fiscal de Stat comunică SC „Servtel-Electro” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 22.10.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică SC „Servtel-Electro” SRL, cod fiscal 1007600058120, despre faptul că a fost întocmit actul de control nr. 1-807059 din 28.09.2018. În conformitate cu prevederile art. 216 alin. (8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de până la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexând documentele de rigoare.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Vitanimpex- Agro” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 22.10.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Vitanimpex- Agro” SRL, cod fiscal 1011600006566, despre faptul că a fost întocmit actul de control nr. 1-807061 din 28.09.2018. În conformitate cu prevederile art. 216 alin. (8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de până la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexând documentele de rigoare.
Serviciul Fiscal de Stat comunică ICS „Adevărul Media” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 22.10.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică ICS „Adevărul Media” SRL, IDNO 1010600037787, despre faptul că a fost întocmit actul de control nr. 1-807060 din 28.09.2018. În conformitate cu prevederile art. 216 alin. (8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de până la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexând documentele de rigoare.
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL ELITAR-CONS despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.10.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL ELITAR-CONS, c/f 1008600039133 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0006140 din 22.06.2018 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului.
În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Serviciul Fiscal de Stat comunică TROIS-COM SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.10.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică TROIS-COM SRL c/f 1003600068606 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0009886 din 16.10.2018 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului.
În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL SOCIALPRODGRUP despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.10.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL SOCIALPRODGRUP, c/f 1009600014236 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0008520 din 24.08.18 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului.
În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „SCALE CONSTRUCTION” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.10.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „SCALE CONSTRUCTION” SRL c/f 1014600027245 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0006262 din 15.06.2018 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului
În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Serviciul Fiscal de Stat comunică ,,REPREZENTANŢA COMPANIEI EAST-WEST INTERNAŢIONAL” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.10.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică ,,REPREZENTANŢA COMPANIEI EAST-WEST INTERNAŢIONAL” SRL c/f 1013600014899 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0003293 din 27.03.2018 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului.
În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Serviciul Fiscal de Stat comunică SC ,,PRODIPCONS – PRIM ” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.10.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică SC ,,PRODIPCONS – PRIM ” SRL c/f 1007600015088 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0000776 din 24.01.2018 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului.
În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL ,,Andimplus” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.10.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL ,,Andimplus”, cod fiscal 1006600032897, despre faptul că a fost întocmit actul de control fiscal nr. 1- 809775 din 16.10.2018.
În conformitate cu prevederile art.216 alin.(8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actele de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de până la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexând documentele de rigoare.
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL ,,Agrovaldex” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.10.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL “Agrovaldex”, cod fiscal 1008602007473, despre faptul că a fost întocmit actul de control fiscal nr. 1- 809774 din 16.10.2018.
În conformitate cu prevederile art.216 alin.(8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actele de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de până la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexând documentele de rigoare.
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL «Alivanol» despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.10.2018
versiunea PDF
Государственная налоговая служба сообщает SRL «Alivanol» ф.к. 1012611000488 юридический адрес м. Комрат, ул. Федько, 41 оф. 30, что было принято решение №416/336 от 08.10.2018г. по акту налогового контроля №5-649727 от 22.08.2018 г.
В соответствии с положениями статей 267-269 Налогового кодекса РМ, в случае несогласия с соответствующим решением, налогоплательщик вправе в срок 30 дней обжаловать его в Государственной налоговой службе, а затем в судебной инстанцию.
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL ,,Bolgari Group” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.10.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL ,,Bolgari Group”, c/f 1018600015190, despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației nr.129/1592 din 13.09.2018. Suplimentar SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art.267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă , contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Serviciul fiscal de stat informează contribuabilul ,,Movidesign” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.10.2018
versiunea PDF
Serviciul fiscal de stat informează contribuabilul ,,Movidesign” SRL, c/f-1012600007087, despre adoptarea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației cu nr. 108 din 08.10.2018. În conformitate cu prevederile art. 267, art. 268, art. 269 din Codul fiscal RM, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul fiscal de stat și ulterior în instanța de judecată.
  1 2 3 4 5   
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2018
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: