Anunţuri
Înapoi
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Oltaver Com” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.04.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Oltaver Com” SRL, c/f 1005600020541, despre faptul că a fost întocmită Decizia asupra cazului de încălcare a legislației nr. 216/1013 din 19.04.2019. În conformitate cu prevederile art. 267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „LINKSIDE” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.04.2019
versiunea PDF
Se citează „LINKSIDE” SRL, c/f 1016600040552, la Serviciul Fiscal de Stat, Direcția Generală Administrare Fiscală mun. Chișinău, adresa mun. Chișinău, șos. Hîncești, bir.708, la data de 08 mai 2019 ora 14:30, pentru participarea la examinarea cazului de încălcare a legislației. În scopul examinării cazului de încălcare a legislației sunteți în drept de a delega un reprezentant în modul stabilit de art. 244 din Codul fiscal. În caz de neprezentare la data, ora și locul indicat, cazul de încălcare a legislației va fi examinat în lipsa Dvs. (reprezentantului). Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: inspector superior Lilia Placinta, tel. 022-82-31-56, e-mail:lilia.placinta@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „LINKSIDE” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.04.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „LINKSIDE” SRL, c/f 1016600040552, faptul că a fost întocmit actul de control nr.5-692032 din 10.04.2019. În conformitate cu prevederile art. 216 alin. (8) Cod fiscal în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de până la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexând documentele de rigoare. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: inspector superior Lilia Placinta, tel. 022-82-31-56, e-mail:lilia.placinta@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Vilamax Imobil” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.04.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică ,,Vilamax Imobil” SRL, c/f 1017600039908, faptul că a fost întocmit actul de control nr.5-692111 din 13.04.2019. În conformitate cu prevederile art.216 alin.(8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de 15 zile calendaristice din momentul comunicării, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Datele de contact ale persoanei responsabile: Svetlana Golban, tel. 022823099, e-mail: svetlana.golban@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Gioles” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.04.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Gioles” SRL, c/f 1006600013375, despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației nr.128/638 din 10.04.2019. Suplimentar SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art.267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă , contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Triomaxa-Com” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.04.2019
versiunea PDF
Serviciul Fical de Stat comunică „Triomaxa-Com” SRL, c/f 1006603003696, or.Cahul, str.Ștefan cel Mare nr.40, of.12, faptul că a fost întocmită Hotărârea privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului seria AH nr. 0015677 din 15.03.2019. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 de zile să-l conteste la Serviciul Fical de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Vladislav Chiurcciu tel. (263) 2-44-10, e-mail: Vladislav.chiurcciu @sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică II „Vasilenco Iurii” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.04.2019
versiunea PDF
Serviciul Fical de Stat comunică II „Vasilenco Iurii”, c/f 29250342, or.Cahul, str.Mihai Viteazul, nr.47/81, faptul că a fost întocmită Hotărârea privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului seria AH nr. 0015676 din 15.03.2019. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 de zile să-l conteste la Serviciul Fical de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Vladislav Chiurcciu, tel. (263) 2-44-10, e-mail: vladislav.chiurcciu @sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Nicol-Comerț” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.04.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Nicol-Comerț” SRL, c/f 1012602000554, faptul ca a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0004458 din 07.05.2018, privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Liudmila Chițeniuc, tel. 0230-94146, e-mail liudmila.chiteniuc@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică I.I.„Flamingo-Spoialov” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.04.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informeaza I.I.„Flamingo-Spoialov”, c/f 1005604002725, care potrivit art.8 alin.(2) lit.e din Codul Fiscal, este obligat să achite la timp și integral sumele impozitelor și taxelor, despre faptul că înregistrează restanță față de Bugetul Public Național. În cazul in care nu va fi stinsa in termen de 10 zile calendaristice din momentul comunicarii avizului, Serviciul Fiscal de Stat va depune o cerere de intentare a procedurii de insolvabilitate, conform Legii insolvabilitatii nr.149 din 26.06.2012. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Vladimir Cretu, tel. 0(230) 30005 e-mail: vladimir.cretu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Visul Morarului” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.04.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Visul Morarului” SRL, c/f 1010602005061, faptul ca a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0008745 din 08.10.2018, privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Inga Bruma, tel. 0230-94146, e-mail inga.bruma@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Nepotiuc Andrei /S.C. „Forotrans Grup” SRL/ despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.04.2019
versiunea PDF
Se citează Nepotiuc Andrei /S.C. „Forotrans Grup” SRL, c/f 1007600040466/ la Direcţia deservire fiscală Botanica, pe adresa mun. Chişinău, str. Teilor nr. 7/2, bir. 404, la data de 20.05.2019, ora 09:00, pentru participare la examinarea cazului de încălcare fiscală. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art. 253 alin. (5) din Codul Fiscal. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.C. „Forotrans Grup” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.04.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.C. „Forotrans Grup” SRL, c/f 1007600040466, faptul că a fost întocmit actul de control nr. 1-82994 din 26.03.2019. În conformitate cu prevederile art. 216 aln. (8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de pînă la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.
Serviciul Fiscal de Stat comunică Yuksek Abbas /„Sami Emil Impex” SRL/ despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.04.2019
versiunea PDF
Se citează Yuksek Abbas /„Sami Emil Impex” SRL, c/f 1017600028140/, la Direcţia deservire fiscală Botanica, pe adresa mun. Chişinău, str. Teilor nr. 7/2, bir. 404, la data de 20.05.2019, ora 10:00, pentru participare la examinarea cazului de încălcare fiscală. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art. 253 alin. (5) din Codul Fiscal. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Sami Emil Impex” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.04.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Sami Emil Impex” SRL, c/f 1017600028140, faptul că a fost întocmit actul de control nr. 1-824992 din 26.03.2019. În conformitate cu prevederile art. 216 aln. (8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de pînă la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.C. „Nicdav-Trans” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.04.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.C. „Nicdav-Trans” SRL, c/f 1003600094542, despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislaţiei fiscale nr. 103/49 din 22.03.2019. În conformitate cu prevederile art. 267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat şi ulterior în instanţa de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Moda-Prestij” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.04.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Moda-Prestij” SRL, c/f 1012600027861, despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislaţiei fiscale nr. 103/50 din 22.03.2019. În conformitate cu prevederile art. 267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat şi ulterior în instanţa de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Cosma-Flora” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.04.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Cosma-Flora” SRL, c/f 1015600008557, despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislaţiei fiscale nr. 103/62 din 05.04.2019. În conformitate cu prevederile art. 267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat şi ulterior în instanţa de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Goral Proiect”SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.04.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Goral Proiect”SRL, c/f 1011600005651, despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislaţiei fiscale nr. 103/51 din 25.03.2019. În conformitate cu prevederile art. 267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat şi ulterior în instanţa de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.
Serviciul Fiscal de Stat comunică Osadco Ivan Victor despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.04.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Osadco Ivan Victor a.n. 03.01.1997, adresa or. Orhei str.Iachir nr.25 ap.23, faptul că a fost întocmită Hotărîrea privind executarea silită a obligației fiscale AH nr. 0013150 din 01.04.2019. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Grosu Ștefan, Tel.024324489, e-mail: grosu.stefan@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică Zacon Anatolie Nicolae despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.04.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Zacon Anatolie Nicolae, c/f 0972207895230, faptul că a fost întocmit Hotărîre de Executare Silită a Obligațiunilor Fiscale seria AH nr. 0013091 din 11.03.2019. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 de zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei resposabile: Eugen Mereacre, tel: 823313, e-mai: eugen.mereacre@sfs.md.
  1 2 3 4 5  ...   
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2019
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: