Anunţuri
Înapoi
Serviciul Fiscal de Stat comunică Torgai Dumitru despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 22.03.2019
versiunea PDF
Se citează Torgai Dumitru, c/f 2009028017142, raionul Rezina, satul Ignăței, la Direcția deservire fiscală Rezina, pe adresa or.Rezina, str.27 august nr.5, bir.36, la data de 04.04.2019, ora 10:00 pentru depunerea explicației privind prestarea de servicii de transport auto de pasageri în regim de taxi prin intermediul platformei Yandex Taxi. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art.253 alin.(5) din Codul fiscal. Date de contact ale persoanei responsabile: Elena Morari, tel: 025424916, e-mail: elena.morari2@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Voitic Ana” ÎI despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.03.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Voitic Ana” ÎI, c/f 1013602004618, faptul ca a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0009203 din 28.01.2019 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Date de contact ale persoanei responsabile: Cristina Dulgher, tel 068204104, e-mail cristina.dulgher@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Airamih” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.03.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Airamih” SRL, c/f 1017605004710, faptul că a fost adoptată decizia asupra cazului de încălcare fiscală nr. 327/350 din 13 martie 2019. În conformitate cu prevederile art. 267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat şi ulterior în instanţa de judecată. Date de contact ale persoanei responsabile: Natalia Chiriac, natalia.chiriac2@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Pospromo Grup” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.03.2019
versiunea PDF
Se citează conducătorul „Pospromo Grup” SRL, c/f 1012600028802, Iurceac Vladislav Tom, la Serviciul Fiscal de Stat, Direcția Generală Administrare Fiscală mun. Chișinău, adresa mun. Chișinău, șos Hîncești, nr. 53, bir. 717, la data de 08.04.2019, ora 09:00 pentru prezentarea documentelor ce țin de activitatea întreprinderii pentru A/2018. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art. 253 alin. (5) din Codul fiscal. Date de contact ale persoanei responsabile: inspector superior Iana Pavliuc, tel. 022-82-31-53, iana.pavliuc@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică I.I. „Lupașcu S.G.” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.03.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică I.I. „Lupașcu S.G.”, c/f 1004602005910, despre faptul că a fost întocmit actul de control fiscal nr. 1- 728489 din 07.02.2019. În conformitate cu prevederile art.216 alin.(8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actele de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de până la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexând documentele de rigoare. Date de contact ale persoanei responsabile: Ghenadii Schițcu Tel. 023152275, e-mail ghenadii.schitcu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică I.I. „Gribinenco Natalia” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.03.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică I.I. „Gribinenco Natalia”, c/f 1007602002415, despre faptul că a fost întocmit actul de control fiscal nr. 1- 748408 din 07.02.2019. În conformitate cu prevederile art.216 alin.(8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actele de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de până la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexând documentele de rigoare. Date de contact ale persoanei responsabile: Ghenadii Schițcu Tel. 023152275, e-mail ghenadii.schitcu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Berindeiu Alexandru /Filiala din Moldova A „Deltatel ” SRL/ despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 20.03.2019
versiunea PDF
Se citează Berindeiu Alexandru /Filiala din Moldova A „Deltatel ” SRL, c/f 1007600071053/ la Direcţia deservire fiscală Botanica, str. Teilor nr. 7/2, bir. 404, la data de 22.04.2019, ora 11:00 pentru participare la examinarea cazului de încălcare fiscală. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art. 253 alin. (5) din Codul Fiscal.
Serviciul Fiscal de Stat comunică Filiala din Moldova A „Deltatel” SRL, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 20.03.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Filiala din Moldova A „Deltatel” SRL, c/f 1007600071053, faptul că a fost întocmit actul de control nr. 1-824972 din 25.02.2019. În conformitate cu prevederile art. 216 aln. (8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de pînă la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare.
Serviciul Fiscal de Stat comunică Benderschi Olesea /„Benefic Prim” SRL/ despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 20.03.2019
versiunea PDF
Se citează Benderschi Olesea /„Benefic Prim” SRL, c/f 1017600039779/ la Direcţia deservire fiscală Botanica, str. Teilor nr. 7/2, bir. 404, la data de 22.04.2019, ora 10:00 pentru participare la examinarea cazului de încălcare fiscală. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art. 253 alin. (5) din Codul Fiscal.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Benefic Prim” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 20.03.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Benefic Prim” SRL, c/f 1017600039779, faptul că a fost întocmit actul de control nr. 1-824977 din 25.02.2019. În conformitate cu prevederile art. 216 aln. (8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de pînă la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „VILAMAX IMOBIL” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 20.03.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.134 alin. (1) și art.226 din Codul fiscal, în scopul determinării obligației fiscale a „VILAMAX IMOBIL” SRL, c/f 1017600039908, citează pe dna Chirica Eliza, IDNP 2005033067628, la Direcția generală administrare fiscală mun. Chișinău, adresa mun. Chișinău, șos. Hâncești, nr. 53, bir. 802, la data de 10.04.2019, ora 09:00 pentru a prezenta documentele contabile, dările de seamă, ce țin de activitatea contribuabilului nominalizat pentru A/2017-A/2019 pentru efectuarea controlului fiscal prin metoda verificarii totale. În caz de neprezentare la data, ora și locul indicat, în baza art. 253 alin. (1) din Codul fiscal, veți fi sancționat cu amendă. Datele de contact ale persoanei responsabile: Elena Sabușcaia, tel. 022823171, e-mail: elena.sabutcaia@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică C.A.P. „Prietenia” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 20.03.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează C.A.P. „Prietenia”, c/f 1004602005781, despre obligaţia prevăzută la art.8 alin.(2) lit.e) din CF, de a achita la timp şi integral, sumele impozitelor şi taxelor. C.A.P. „Prietenia” înregistrează restanță față de buget. În cazul în care, restanța nu va fi stinsă în termen de 10 zile calendaristice din momentul publicării avizului, SFS va depune o cerere de intentare a procesului de insolvabilitate, conform Legii insolvabilității nr.149 din 26.06.2012. Datele de contact ale persoanei responsabile: Adela Știrbul, tel: 079413882, e-mail:adela.stirbul@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Trison” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 20.03.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Trison” SRL, c/f 1102188, faptul că a fost întocmit HESOF seria AH nr.0012786 din 16.01.2019. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 de zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Date de contact ale persoanei resposabile: Maria Nasu, tel: 069697389, e-mail: maria.nasu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Nicolae Badaneu” II despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 20.03.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Nicolae Badaneu” II, c/f 1079209, faptul că a fost întocmit HESOF seria AH nr.0012803 din 18.01.2019. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 de zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Date de contact ale persoanei resposabile: Maria Nasu, tel: 069697389, e-mail: maria.nasu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Agricen plus” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 20.03.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Agricen plus” SRL, c/f 1003609008810, faptul că a fost întocmit HESOF seria AH nr.0012798 din 18.01.2019. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 de zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Date de contact ale persoanei resposabile: Maria Nasu, tel: 069697389, e-mail: maria.nasu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Natalia Caverina” II despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 20.03.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Natalia Caverina” II, c/f 1003609008924, faptul că a fost întocmit HESOF seria AH nr.0012802 din 18.01.2019. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 de zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Date de contact ale persoanei resposabile: Maria Nasu, tel: 069697389, e-mail: maria.nasu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „LOMBARDCREDIT-GRUP” SRL, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 20.03.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „LOMBARDCREDIT-GRUP” SRL, c/f 1013604000496, faptul ca a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0009494 din 28.02.2019 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Datele de contact ale persoanei responsabile: Cristina Dulgher, tel 068204104, e-mail cristina.dulgher@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.C. „ALVIDON COM” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 20.03.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.C. „ALVIDON COM” SRL, c/f 1007607006946, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0009455 din 27.02.2019 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Date de contact ale persoanei responsabile:Lopotenco Vadim Tel: 023152275 e-mail: vadim.lopotenco@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „TIMUR IMPIANTI” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 20.03.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „TIMUR IMPIANTI” SRL, c/f 1017600022975, faptul că a fost întocmită Hotărîrea privind executarea silită a obligației fiscale AH nr. 0013658 din 25.02.2019; În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Date de contact ale persoanei responsabile: Grosu Igor, Tel.024324489, e-mail: grosu.igor @sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „SONLIZ” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 20.03.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „SONLIZ” SRL, c/f 1012606002958, faptul că a fost întocmită Hotărîrea privind executarea silită a obligației fiscale AH nr. 0013566 din 29.01.2019. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Date de contact ale persoanei responsabile: Barbînţ Cristina, Tel.022823316, e-mail: barbînţ.cristina @sfs.md
  1 2 3 4 5  ...   
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2019
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: