Anunţuri
Înapoi
Serviciul Fiscal de Stat comunică II ,,Eugenia Nica” despre faptul că a fost întocmit următorul act :
din 16.01.2019
versiunea PDF
Se citează II ,,Eugenia Nica”, c/f 1004606001677, raionul Rezina, satul Ghiduleni, la Direcția deservire fiscală Rezina, pe adresa or. Rezina, str.27 august nr.5, bir.34, la data de 28.01.2019, ora 10:00 pentru prezentarea dărilor de seamă fiscale. În cazul neprezentării înregistrarea ca contribuabil al TVA va fi anulată în baza art.113 alin.(2) lit.b) al Codului fiscal. Date de contact ale persoanei responsabile: Eugenia Vizitiu, tel: 025423178, e-mai: eugenia.vizitiu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Iurie Berlinschii despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.01.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Iurie Berlinschii, mun. Chișinău or.Sîngera, str.Ișnovăț faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0010679 din 28.11.2018 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.C. ,,Coral Auto Trading” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.01.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.C. ,,Coral Auto Trading” SRL., c/f 1006600009631, despre obligația prevăzută la art.8 alin.(2) lit.e) din Codul Fiscal, de a achita la timp și integral sumele impozitelor și taxelor. S.C. ,,Coral Auto Trading” SRL înregistrează restanță față de buget. În cazul în care restanța nu va fi stinsă în termen de 10 zile calendaristice din momentul publicării avizului, SFS va depune o cerere de intentare a procesului de insolvabilitate conform Legii insolvabilității nr.149 din 26.06.2012. Date de contact ale persoanei responsabile: Nicu Leșan, tel: 061010203, e-mail: nicu.lesan@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică ,,Vinaria Cainari” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.01.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică ,,Vinaria Cainari” SRL, c/f 1009600003973, faptul că a fost întocmită Decizia asupra cazului de încălcare a legislației nr. 116/2286 din 04.12.2018. În conformitate cu prevederile art. 267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Datele de contact ale persoanei responsabile: Aliona Țurcan, tel. 022823268, e-mail: aliona.turcan@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică Vineatinschi Victor despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.01.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Vineatinschi Victor mun. Chişinău, bd. Dacia 60bl. 5 ap. 1, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0010866 din 30.11.2018 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Serviciul Fiscal de Stat comunică Valah Sergiu despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.01.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Valah Sergiu mun. Chişinău, bd. Moscova 16 ap. 98, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0010759 din 29.11.2018 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Serviciul Fiscal de Stat comunică Psenicica Elena despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.01.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Psenicica Elena mun. Chişinău, str. Hristo Botev 5/1 ap. 30, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0010899 din 04.12.2018 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Serviciul Fiscal de Stat comunică Nicolai Spatarel despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.01.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Nicolai Spatarel mun. Chişinău, bd. Traian 20 ap.39, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0010678 din 28.11.18 cu privire la executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.C. ,,Montvis” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.01.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.C. ,,Montvis” SRL, c/f 1006600026920, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0010850 din 29.11.2018 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.C. ,,Montvis” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.01.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează S.C. ,,Montvis” SRL, c/f 1006600026920, care potrivit art. 8 alin. (2) lit. e) din Codul Fiscal, este obligat să achite la timp și integral sumele impozitelor si taxelor, despre faptul că înregistrează restanță fată de BPN. În cazul în care restanța nu va fi stinsă în termen de 10 zile calendaristice din momentul comunicării avizului, SFS va depune o cerere de intentare a procesului de insolvabilitate conform Legii insolvabilității nr. 149 din 26.06.2012.
Serviciul Fiscal de Stat comunică Î.M. ,,Linatis-Trans” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.01.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Î.M. ,,Linatis-Trans” SRL, c/f 1003600021315 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0006389 din 19.06.2018 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Serviciul Fiscal de Stat comunică Viorel Sirbu despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.01.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Viorel Sirbu mun. Chişinău, bd. Dacia 28 ap.33, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0010676 din 28.11.18 cu privire la executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Serviciul Fiscal de Stat comunică Igor Cudreasov despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.01.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Igor Cudreasov mun. Chişinău, str. Nicolae Dimo 1/1 ap.95, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0010665 din 27.11.18 cu privire la executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Serviciul Fiscal de Stat comunică Î.M. ,,Linatis Trans” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.01.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează Î.M. ,,Linatis Trans” SRL, c/f 1003600021315, care potrivit art. 8 alin. (2) lit. e) din Codul Fiscal, este obligat să achite la timp și integral sumele impozitelor si taxelor, despre faptul că înregistrează restanță fată de BPN. În cazul în care restanța nu va fi stinsă în termen de 10 zile calendaristice din momentul comunicării avizului, SFS va depune o cerere de intentare a procesului de insolvabilitate conform Legii insolvabilității nr. 149 din 26.06.2012.
Serviciul Fiscal de Stat comunică Haruc Andrei despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.01.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Haruc Andrei, mun. Chişinău, str. Nicolae Titulescu, 1, ap.154 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0010857 din 29.11.18 cu privire la executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Serviciul Fiscal de Stat comunică Grama Sergiu despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.01.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Grama Sergiu mun. Chişinău, str. Studenților 3/2 ap. 38, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0010860 din 29.11.2018 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Serviciul Fiscal de Stat comunică Gangureanu Ghenadie despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.01.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Gangureanu Ghenadie mun. Chişinău, str. Simeon Murfa 52, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0010683 din 27.11.18 cu privire la executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Serviciul Fiscal de Stat comunică Galateanu Octavian despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.01.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Galateanu Octavian mun. Chişinău, bd. Dacia 51 bl. 1 ap.37 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0010895 din 04.12.2018 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Serviciul Fiscal de Stat comunică Duca Angela despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.01.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Duca Angela mun. Chişinău, str. Ion Pelivan, 11, ap.2 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0010718 din 28.11.18 cu privire la executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Serviciul Fiscal de Stat comunică ,,Direct Prim” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.01.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică ,,Direct Prim” SRL, c/f 1014600001931, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0010749 din 28.11.2018 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
  1 2 3 4 5  ...   
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2018
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: