Anunţuri privind iniţierea consultării publice a proiectelor de decizii
Înapoi
Proiectul Hotărîrii Guvernului ,,Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 3 din Legea nr. 39-XVI din 02 martie 2006 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător desfășurate în localitățile din stînga Nistrului ale raionului Dubăsari
versiunea PDF
Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate urmează a fi prezentate în termen de pînă la 18 august 2017, atît pe suport de hîrtie cît şi în format electronic. Persoana responsabilă de recepţionarea propunerilor şi obiecţiilor: diana.turcanu@sfs.md
Proiectul hotaririi Guvernului “Privind modificarea şi completarea Regulamentului privind privind restituirea TVA”
versiunea PDF
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat proiectul hotărîrii Guvernului Republicii Moldova „Privind modificarea şi completarea Regulamentului privind restituirea TVA”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.93 din 1 februarie 2013. Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor cointeresate privind proiectul mentionat pot fi transmise, pina la data de 30 noiembrie 2015, la adresa electronica angela.batrinac@fisc.md. Persoana de contact Angela Batrinac inspector principal al Direcţiei metodologia impozitelor indirecte tel.82-33-64
Proiectul Ordinului „ Cu privire la aprobarea Formularului-tip al Calculului impozitului pe venit al persoanelor ce practică activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc și a modului de completare a Calcului dat”
versiunea PDF
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat proiectul Ordinului „ Cu privire la aprobarea Formularului-tip al Calculului impozitului pe venit al persoanelor ce practică activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc și a modului de completare a Calcului dat” . Obiecţiile şi propunerile cu referinţă la acest proiect pot fi prezentate IFPS pînă la data de 02 ianuarie 2015 la adresa electronică: marina.cravcenco@fisc.md. Persoana de contact – Marina Cravcenco – Direcţia administrarea impozitelor directe, telefon de contact (022) 82 33 70.
Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.1136 din 02 octombrie 2006 cu privire la mijloacele speciale ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi inspectoratelor fiscale de stat teritoriale”.
versiunea PDF
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat iniţiază, începând cu 01 decembrie 2014, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.1136 din 02 octombrie 2006 cu privire la mijloacele speciale ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi inspectoratelor fiscale de stat teritoriale”.
Obiecţiile şi propunerile cu referinţă la acest proiect pot fi prezentate IFPS pînă la data de 15 decembrie 2014 la adresa electronică: maria.bernevec@fisc.md. Persoana de contact – Maria Bernevec - Direcţia economico-financiară, telefon de contact (022) 82 34 30.
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea punctului 4 din Regulamentul cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilităţi privind TVA conform prevederilor art.103 alin.(7) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art.4 alin.(18) lit.a) şi lit.b) din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal
versiunea PDF

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea punctului 4 din Regulamentul cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilităţi privind TVA conform prevederilor art.103 alin.(7) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art.4 alin.(18) lit.a) şi lit.b) din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal.

 Obiecţiile şi propunerile cu referinţă la acest proiect pot fi prezentate IFPS pînă la data de 15 mai 2014 la adresa electronică: angela.batrinac@fisc.md. Persoana de contact – Angela Batrînac -Direcţia administrarea impozitelor indirecte, telefon de contact (022) 82 33 78.

Proiectul Ordinului IFPS „Privind modificarea şi completarea Ordinului IFPS nr. 16 din 14.01.2013”
versiunea PDF

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat proiectul Ordinului „Privind modificarea şi completarea Ordinului IFPS nr. 16 din 14.01.2013 2013 ,,Cu privire la stabilirea modului, structurii şi termenelor de prezentare a informaţiei de către subiecţii nominalizaţi în art. 22611 din Codul fiscal” .

Obiecţiile şi propunerile cu referinţă la acest proiect pot fi prezentate IFPS pînă la data de 15 mai 2014 la adresa electronică: marina.cravcenco@fisc.md. Persoana de contact – Marina Cravcenco – Direcţia administrarea impozitelor directe, telefon de contact  (022) 82 33 70.

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările stabilite de articolul 104 lit
versiunea PDF

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările stabilite de articolul 104 lit.c) din Codul fiscal

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările stabilite de articolul 104 lit.c) din Codul fiscal,în scopul aducerii în concordanţă a Regulamentului menţionat cu prevederile art.104 lit.c) din Codul fiscal, modificate prin Legea nr.324 din 23.12.2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Obiecţiile şi propunerile cu referinţă la acest proiect pot fi prezentate IFPS pînă la data de 10 aprilie 2014 la adresa electronică: artur.nichiforciuc@fisc.md. Persoana de contact – Artur Nichiforciuc – Direcţia administrarea impozitelor indirecte, telefon de contact (022) 82 33 78.

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată
versiunea PDF

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.93 din 01.02.2013 în scopul aducerii în concordanţă a Regulamentului menţionat cu prevederile art.1011 alin.(2), art.1013 alin.(1) şi art.102 alin.(8) pct.8), pct.11), pct.15) din Codul fiscal, modificate prin Legea nr.324 din 23.12.2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Obiecţiile şi propunerile cu referinţă la acest proiect pot fi prezentate IFPS pînă la data de 17 martie 2014 la adresa electronică: artur.nichiforciuc@fisc.md. Persoana de contact – Artur Nichiforciuc – Direcţia administrarea impozitelor indirecte, telefon de contact (022) 82 33 78.

Proiectul Ordinului IFPS „Privind modificarea şi completarea Ordinului IFPS nr. 16 din 14.01.2013”
versiunea PDF

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat proiectul Ordinului „Privind modificarea şi completarea Ordinului IFPS nr. 16 din 14.01.2013 2013 ,,Cu privire la stabilirea modului, structurii şi termenelor de prezentare a informaţiei de către subiecţii nominalizaţi în art. 22611din Codul fiscal” .

Obiecţiile şi propunerile cu referinţă la acest proiect pot fi prezentate IFPS pînă la data de 10 martie 2014 la adresa electronică: marina.cravcenco@fisc.md. Persoana de contact – Marina Cravcenco – Direcţia administrarea impozitelor directe, telefon de contact (022) 82 33 70.

Proiectul Hotărîrii de Guvern „Cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative
versiunea PDF

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat proiectul Hotărîrii de Guvern „Cu privire la  modificarea şi completarea unor acte legislative.

Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate pot fi prezentate pînă la 03 martie 2014 la adresa electronică: claudia.popescu@fisc.md. Persoana de contact – Claudia Popescu – Direcţia   juridica, telefon de contact (022) 82- 33- 63.

Proiectul Hotărîrii de Guvern pentru modificarea şi completarea
Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată
versiunea PDF

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat proiectul Hotărîrii de Guvern „ Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată”.

Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate pot fi prezentate pînă la 30 decembrie 2013 la adresa electronică: artur.nichiforciuc@fisc.md. artur.nichiforciuc@fisc.md. Persoana de contact – Artur Nichiforciuc – Direcţia administrarea impozitelor indirecte, telefon de contact (022) 82 33 78.

Proiectul Hotărîrii de Guvern privind organizarea şi funcţionarea ghişeului unic în domeniul autorizării activităţii în baza patentei de întreprinzător
versiunea PDF

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat proiectul Hotărîrii de Guvern „Privind organizarea şi funcţionarea ghişeului unic în domeniul autorizării activităţii în baza patentei de întreprinzător”.

Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate pot fi prezentate pînă la 20 decembrie 2013 la adresa electronică: steluta.gutu@fisc.md. Persoana de contact – Steluţa Guţu – Direcţia administrarea impozitelor şi taxelor locale, telefon de contact (022) 82 33 67.

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998
versiunea PDF

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea privind aprobarea  modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 294  din  17 martie 1998

Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate pot fi prezentate pînă la 30 noiembrie 2013 la adresa electronică: olga.golban@fisc.md,  Persoana de contact – Olga Golban – Direcţia generală impozite și taxe, telefon de contact (022) 82 33 58.

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului şi a formularelor ce atestă reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată
versiunea PDF
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului şi a formularelor ce atestă reţinerea
Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate pot fi prezentate pînă la 07 noiembrie 2013 la adresa electronică: liudmila.ablina@fisc.md. Persoana de contact – Liudmila Ablina – Direcţia generală impozite și taxe, telefon de contact (022) 82 33 70.
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 19 ianuarie 2010
versiunea PDF

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 19 ianuarie2010

Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate pot fi prezentate pînă la 05 septembrie 2013 la adresa electronică: liudmila.ablina@fisc.md. Persoana de contact – Liudmila Ablina – Direcţia generală impozite și taxe, telefon de contact (022) 82 33 70.

Proiectul Hotărîrii Guvernului “Cu privire la modificarea şi completarea punctului 3 al Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998”
versiunea PDF

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea punctului 3 al Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998

Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate pot fi prezentate pînă la 10 iunie 2013 la adresa electronică: victoria.belous@fisc.md.  Persoana de contact – Victoria Belous – Direcţia juridică, telefon de contact (022) 82 33 80.

Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la completarea şi modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 93 din 1 februarie 2013”.
versiunea PDF

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului pentru completarea şi modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 93 din 1 februarie 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată.

Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate pot fi prezentate pînă la 20 iunie 2013 la adresa electronică: artur.nichiforciuc@fisc.md. Persoana de contact – Artur Nichiforciuc – Direcţia administrarea impozitelor indirecte, telefon de contact (022) 82 33 78.

Proiectul Hotarîrii Guvernului “Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind restituirea accizelor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 29 septembrie 2006.”
versiunea PDF

        Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat proiectul Hotarîrii Guvernului “Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind restituirea accizelor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 29 septembrie 2006.”

        Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate pot fi prezentate pînă la 15 aprilie 2012 la adresa electronică: angela.batrinac@fisc.md. Persoana de contact – Angela Batrînac – Direcţia administrarea impozitelor indirecte, telefon de contact (022) 82 33 64.

Proiectul Ordinului IFPS „Privind aprobarea formularului tipizate ale dărilor de seamă aferente unor taxe rutiere şi Instrucţiunilor privind modul de completarea a acestora”
versiunea PDF
       Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat proiectul Ordinului IFPS „Privind aprobarea formularului tipizate ale dărilor de seamă aferente unor taxe rutiere şi Instrucţiunilor privind modul de completarea a acestora”. 
       Obiecţiile şi propunerile cu referinţă la acest proiect pot fi prezentate IFPS pînă la data de 07 martie 2013 la adresa electronică: liudmila.gropa@fisc.md. Рersoana de contact - Liudmila Gropa – Direcţia administrarea impozitelor şi taxelor locale, telefon de contact (022) 82 33 67.
Proiectul formularului tipizat al Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) (propunerile cu referinţă la acest proiect pot fi prezentate pînă la data de 15 decembrie 2012)
versiunea PDF

        Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat proiectul formularului tipizat al Dării de seamă pe taxele  locale (Forma TL 13), care urmează a fi prezentat inspectoratelor fiscale de stat teritoriale de către contribuabilii – subiecţi ai impunerii cu taxele locale şi, după caz, – de către organele împuternicite de autorităţile administraţiei publice locale, începînd cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2013.

        Obiecţiile şi propunerile cu referinţă la acest proiect pot fi prezentate IFPS pînă la data de 15 decembrie 2012 la adresa electronică: liudmila.gropa@fisc.md. Рersoana de contact  - Liudmila Gropa – Direcţia administrarea impozitelor şi taxelor locale, telefon de contact (022) 82 33 67.

  1 2   
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2018
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: