Codul fiscal al RM
Înapoi

Codul Fiscal reglementează principiile generale ale impozitării în Republica Moldova, statutul juridic al contribuabililor, al organelor fiscale şi al altor participanţi la relaţiile reglementate de legislaţia fiscală, principiile de determinare a obiectului impunerii, răspunderea pentru încălcarea legislaţiei fiscale, precum şi modul de contestare a acţiunilor organelor fiscale.

Codul fiscal este modificat şi completat anual, în corespundere cu progresele în mediul de afaceri, diversificarea relaţiilor şi formelor de cooperare, perfecţionarea mecanismelor de management şi a proceselor tehnologice, dezvoltarea tehnologiilor informaţionale.

Titlul I Dispoziţii generale

Titlul II Impozitul pe venit

Titlul III Taxa pe valoarea adăugată

Titlul IV Accizele

Titlul V Administrarea fiscală

Titlul VI Impozitul pe bunurile imobiliare

Titlul VII Taxele locale

Titlul VIII Taxele pentru resursele naturale

Titlul IX Taxele rutiere

SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2017
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: