Date de contact Aparatul central al SFS

Nr. crt Denumirea direcției (ro) Denumirea direcției (ru) Numele, prenumele Funcția Nr. de tel.
1. DIRECŢIA AUDIT INTERN Управление внутреннего аудита Cernei Anton Şef Direcţie (022) 82-33-61
2. DIRECŢIA SECURITATE INTERNĂ ŞI ANTICORUPŢIE Управление внутренней безопасности и антикоррупции Ceban Sergiu Şef Direcţie (022) 23-80-36
3. DIRECȚIA MANAGEMENT RESURSE UMANE Управление менеджмента кадров Dascaliuc Ina Şef Direcţie (022) 82-32-56
4. DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRARE CONTRIBUABILI MARI Главное управление администрирования крупных налогоплательщиков Ghenciu Nina Şef adjunct Direcție generală (022) 82-34-02
5. DIRECŢIA ORGANIZARE ACTIVITĂȚI DESERVIRE ȘI ARIERATE Управление организации деятельности обслуживания и задолженности Solovei Viorica Şef Direcţie (022) 82-33-59
6. DIRECŢIA MANAGEMENT ORGANIZAȚIONAL Управление организационного менеджмента Movilă Anastasia Şef Direcţie (022) 82-33-75
7. DIRECŢIA GENERALĂ METODOLOGIA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR Главное управление методологии налогов и сборов Golban Olga Şef Direcţie generală (022) 82-33-88
8. DIRECŢIA PROCEDURI DE INSOLVABILITATE Управление процессов несостоятельности Ganța Irina Şef Direcţie (022) 82-30-44
9. DIRECȚIA GENERALĂ MANAGEMENTUL RISCURILOR Главное управление менеджмента рисков Nemerenco Nicoleta Şef Direcţie generală (022) 82-33-83
10. DIRECŢIA GENERALĂ METODOLOGIE PROCEDURI FISCALE Главное управление методологии налоговых процедур Ciumacenco Vitalie Şef Direcţie generală (022) 82-33-69
11. DIRECŢIA JURIDICĂ Юридическое управление Belous Victoria Şef Direcţie (022) 82-33-96
12. DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMIE ȘI FINANȚE Главное финансово-экономическое управление Ţurcan Mariana Şef Direcţie generală (022) 82-32-72
13. DIRECŢIA GESTIONARE DOCUMENTE ŞI ARHIVARE Управление делопроизводста и архивирования Bîcova Marina Şef Direcţie (022) 82-34-09
14. DIRECŢIA EVIDENŢĂ ŞI INFORMAȚII FISCALE Управление налогового учета и информаций Griţco Liudmila Şef Direcţie (022) 82-33-73
15. DIRECŢIA ACHIZITII PUBLICE SI GESTIONARE PATRIMONIU Управление государственных закупок и содержания имущества Melenciuc Ion Șef Direcție (022) 82-32-92
16. DIRECŢIA SUPORT MANAGERIAL Управление поддержки менеджмента Pavlişciuc Corina Şef Direcţie (022) 82-34-44
17. SECȚIA COOPERARE INTERNAȚIONALĂ ȘI SCHIMB DE INFORMAȚII Oтдел международного сотрудничества и обмена информацией Burunciuc Mihai Şef Secție (022) 82-33-68
18. DIRECŢIA DEZVOLTARE INFORMAȚIONALĂ Управление информационного развития Duca Andrei Şef Direcţie (022) 82-34-11
19. DIRECŢIA EXAMINAREA CAZURILOR DE ÎNCĂLCARE FISCALĂ Управление рассмотрения случaв налоговых нарушений Moraru Tamara Şef Direcţie (022) 82-34-25
20. DIRECȚIA ORGANIZARE ACTIVITĂȚI DE CONTROL Управление организации контрольной деятельности Chiriac Natalia Şef Direcţie (022) 82-33-76
21. DIRECȚIA CONTROL FISCAL Управление налогового контрольной Poddubnîi Eduard Şef Direcţie (022) 82-34-48
22. DIRECȚIA CONTESTAȚII Управление обжалования Rusu Grigore Şef Direcţie (022) 82-32-67
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2018
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: