„Impozitele - prețul pe care îl achităm pentru posibilitatea de a trăi într-o societate civilizată” (Oliver Wendell Holmes,Jr).
 • DAF Buiucani – susținerea antreprenorilor nou-înregistrați

  Popularizarea legislației fiscale și a conformării benevole sunt măsurile de bază pe care le întreprinde organul fiscal în scopul convingerii posibililor evazioniști să-și onoreze obligațiile fiscale față de bugetul public național. În acest sens, DAF Buiucani în perioada 10-13 octombrie 2016 a organizat o serie de seminare cu persoanele fizice și deținătorii de patente, cu deplasarea în piețele din teritoriul administrat cum ar fi: piața „Negustorii”, piața „Belșugul țării”, piața „Agroeuromarket”.

  detalii

 • Executarea silită a obligațiilor fiscale – prioritate a lunii octombrie pentru DAF Ciocana

  Direcția Administrare Fiscală Ciocana a IFS mun. Chișinău a stabilit ca obiectiv primar pentru luna curentă, reducerea restanțelor față de bugetul public național prin aplicarea pârghiilor de încasare forțată a obligațiilor fiscale.

  detalii

 • Din agenda activităților IFS Fălești

  În prima jumătate a lunii octombrie a anului curent IFS raionul Fălești în vederea îndeplinirii obiectivelor trasate, care vizează între altele, popularizarea legislației fiscale, conformarea voluntară, dar și asigurarea încasărilor pe venituri la bugetul public național și diminuarea restanțelor, a întreprins o serie de acțiuni, cum ar fi...

  detalii

SERVICII FISCALE
Noutăți

21.10.2016

Important !!! Comunicat cu privire la declararea numerarului în valută străină și monedă națională la organele vamale de către persoanele juridice rezidente  Nou!

Principiile generale de reglementare valutară în Republica Moldova, drepturile şi obligaţiile persoanelor la importul şi exportul valorilor valutare, inclusiv numerarului în valută străină şi în monedă naţională, sunt stabilite în Legea privind reglementarea valutară nr. 62-XVI din 21 martie 2008. În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) lit. c) din Legea menționată, se permite persoanelor juridice rezidente să primească de la nerezidenţi numerar în valută străină şi cecuri de călătorie în valută străină drept plată efectuată conform contractelor care prevăd exportul de mărfuri (inclusiv al obiectelor de leasing) şi servicii contra mijloace băneşti.

21.10.2016

Comunicat „Privind corectitudinea reflectării în factura fiscală a prețului pentru mărfurile social-importante, a adaosului comercial limitat, potrivit Hotărârii Guvernului nr.774 din 20 iunie 2016”  Nou!

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în legătură cu multiplele adresări drept urmare a aprobării Hotărârii Guvernului nr.774 din 20 iunie 2016 „Cu privire la preţurile de comercializare a produselor social importante”( Monitorul Oficial nr.169-183/834 din 24.06.2016), comunică următoarele.

21.10.2016

Comunicat privind emiterea bonului fiscal  Nou!

ÎN ATENȚIA CONTRIBUABILILOR ! Stringenţa eliberării bonurilor de casă (bon fiscal) la efectuarea decontărilor băneşti în numerar pentru operaţiunile economice cu plătitorii, precum și echipării automatelor pentru vînzări (în uzanţă – vending machines sau vendinguri) cu maşini de casă şi de control cu memorie fiscală

21.10.2016

Dările de seama fiscale – obligatoriu electronic!  Nou!

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce la cunoștință că prin Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, nr. 138 din 17 iunie 2016, publicată În Monitorul Oficial nr.184-192 din 01 iulie 2016 a fost completat art.187(2(prim)) din Codul fiscal cu o nouă obligațiune și anume, începând cu 01 iulie 2016, contribuabilii care au conform numărului scriptic de salariați înregistrat în anul precedent - mai mult de 10 persoane angajate prin contract individual de munca ori prin alte contracte vor prezenta, în mod obligatoriu, dările de seamă fiscale pentru perioadele fiscale de după 1 iulie curent, exclusiv în formă electronică, utilizând serviciul „Declarație Electronică”.

21.10.2016

Solicită Bonul de casă, de responsabilitatea fiecăruia din noi depinde bunăstarea întregului popor!   Nou!

Mereu suntem în aşteptarea unor timpuri mai bune, salarii decente, a unor posibilităţi şi oferte sociale adecvate societăţii sau deceniului în care trăim. Astăzi, suntem în situația în care abuzul major vine de partea unor contribuabili, care dispun de restaurante, magazine, baruri, case de schimb valutar, prestatorii de servicii de transport inclusiv, în regim taxi etc. care nu eliberează bonuri de casă.

21.10.2016

Veniturile încasate la buget de către SFS se înscriu pe un trend ascendent  Nou!

Chișinău, 05 octombrie 2016 – Serviciul Fiscal de Stat își desfășoară activitatea sub sloganul „Funcționarul fiscal – în serviciul contribuabilului”, ceea ce presupune, în primul rînd, dezvoltarea şi prestarea serviciilor şi asistența de calitate, bazate pe tehnologii informaționale inovative, pe respectul şi încrederea contribuabililor, datorate deservirii automatizate performante, reducerii costurilor de îndeplinire a obligațiilor fiscale, profesionalismului angajaților şi standardelor înalte de conduită. Dar, totodată, obiectivul major rămîne în continuare asigurarea colectării părții de venituri bugetare la plățile administrate de organele fiscale.

21.10.2016

DAF Buiucani – susținerea antreprenorilor nou-înregistrați  Nou!

Popularizarea legislației fiscale și a conformării benevole sunt măsurile de bază pe care le întreprinde organul fiscal în scopul convingerii posibililor evazioniști să-și onoreze obligațiile fiscale față de bugetul public național. În acest sens, DAF Buiucani în perioada 10-13 octombrie 2016 a organizat o serie de seminare cu persoanele fizice și deținătorii de patente, cu deplasarea în piețele din teritoriul administrat cum ar fi: piața „Negustorii”, piața „Belșugul țării”, piața „Agroeuromarket”.

21.10.2016

Executarea silită a obligațiilor fiscale – prioritate a lunii octombrie pentru DAF Ciocana  Nou!

Direcția Administrare Fiscală Ciocana a IFS mun. Chișinău a stabilit ca obiectiv primar pentru luna curentă, reducerea restanțelor față de bugetul public național prin aplicarea pârghiilor de încasare forțată a obligațiilor fiscale.

20.10.2016

Din agenda activităților IFS Fălești 

În prima jumătate a lunii octombrie a anului curent IFS raionul Fălești în vederea îndeplinirii obiectivelor trasate, care vizează între altele, popularizarea legislației fiscale, conformarea voluntară, dar și asigurarea încasărilor pe venituri la bugetul public național și diminuarea restanțelor, a întreprins o serie de acțiuni, cum ar fi...

19.10.2016

Mesaj de felicitare 

Astăzi, 19 octombrie, este marcată sărbătoarea profesională „Ziua juristului”. Cu acest prilej, Vă adresez cele mai sincere felicitări celor care, cu onoare, profesionalism și imparțialitate, Vă exercitați datoria față de actul de justiție.

Calendarul fiscal
Panou informativ
Video
Codul fiscal
Obiectiv European
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: