„Impozitele - prețul pe care îl achităm pentru posibilitatea de a trăi într-o societate civilizată” (Oliver Wendell Holmes,Jr).
 • IFS pe mun. Chișinău identifică contribuabilii ce nu-şi onorează obligațiunile faţă de stat

  Întru asigurarea executării conforme a Planului de acţiuni aprobat pentru anul 2014 şi anume asigurarea identificării contribuabililor ce nu-şi onorează obligaţiunile faţă de stat şi întreprinderea măsurilor adecvate în vederea încadrării acestora în limitele legale, asigurarea majorării gradului de încasări, urmare a acţiunilor de majorare a bazei impozabile comunică că, în zilele de 10.10.2014 şi 29.10.2014 de către colaboratorii IFS mun. Chișinău au fost efectuate controale fiscale prin metoda verificării operative la contribuabilii care desfăşoară activitate în două piețe din mun. Chişinău.

  detalii

 • IFS pe raionul Leova a stabilit parteneriat cu instituțiile de învățământ

  Serviciul Fiscal de Stat este orientat să dezvolte căi noi de comunicare și de transfer a cunoștințelor către contribuabili. Conștientizăm faptul că schimbarea atitudinilor în societate față de impozite și administrația fiscală este un lucru asiduu și de lungă durată. Ne propunem, pe acest motiv, să mergem pe mai multe căi de comunicare pentru contribuabilii existenți, dar și să cointeresăm generația în formare în descoperirea rolului impozitelor în societate.

  detalii

 • Informatia prezentata doar in limba rusa: ГНИ по АТО Гагаузия прикладывает все свои усилия с целью привлечения налогоплательщиков в сторону правового поля

  В целях исполнения Программы добровольного подчинения налогоплательщиков в УНА Чадыр-Лунга проведены встречи с руководителями трех предприятий. В ходе бесед было обращено внимание на своевременное отражение в учете актов выполненных работ, выписку накладных за выполненные работы, о необходимости включения в стоимость выполненных работ фактически начисленной и выплаченной заработной платы, своевременную оплату начисленных налогов, выплату заработной платы в полном объеме и в срок. Кроме того, оформление всех работников имеющихся на предприятии с предоставлением отчета.

  detalii

Noutăți

31.10.2014

A patra reuniune regională a funcționarilor și veteranilor fiscului  Nou!

La 29 octombrie curent, în orașul Edineț, a avut loc ce-a de-a patra reuniune regională a funcționarilor și veteranilor fiscului din șase raioane situate la nordul țării: Briceni, Edineț, Dondușeni, Ocnița, Soroca și Drochia.

31.10.2014

Explicațiile metodologice referitor la unele aspecte ce țin de aplicarea scutirii de accize a distilatelor obținute pe baza de vin.  Nou!

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, întru executarea prevederilor articolului 4 din Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal nr.1054-XIV din 16.06.2000, precum și prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.874 din 21.10.2014, a elaborat și aduce la cunoștință explicațiile metodologice referitor la unele aspecte ce țin de aplicarea scutirii de accize a distilatelor obținute pe bază de vin.

31.10.2014

IFS pe mun. Bălți acordă o atenție sporită popularizării noilor servicii electronice  Nou!

La 23 octombrie curent, în incinta Întreprinderii Municipale „Asociaţia pieţelor” a fost organizată şedinţa de lucru cu 50 deţinători de patentă, care activează în domeniul comercializării produselor alimentare la pieţele municipale.

31.10.2014

IFS pe mun. Chișinău fortifică cunoștințele în domeniul serviciilor fiscale pentru toți contribuabilii doritori  Nou!

În scopul fortificării cunoștințelor în domeniul serviciilor electronice fiscale, precum şi beneficiile acestora, Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chişinău a organizat şi desfășurat, în teritoriu seminare cu contribuabilii deserviţi.

31.10.2014

IFS pe mun. Chișinău identifică contribuabilii ce nu-şi onorează obligațiunile faţă de stat  Nou!

Întru asigurarea executării conforme a Planului de acţiuni aprobat pentru anul 2014 şi anume asigurarea identificării contribuabililor ce nu-şi onorează obligaţiunile faţă de stat şi întreprinderea măsurilor adecvate în vederea încadrării acestora în limitele legale, asigurarea majorării gradului de încasări, urmare a acţiunilor de majorare a bazei impozabile comunică că, în zilele de 10.10.2014 şi 29.10.2014 de către colaboratorii IFS mun. Chișinău au fost efectuate controale fiscale prin metoda verificării operative la contribuabilii care desfăşoară activitate în două piețe din mun. Chişinău.

31.10.2014

IFS pe raionul Leova a stabilit parteneriat cu instituțiile de învățământ  Nou!

Serviciul Fiscal de Stat este orientat să dezvolte căi noi de comunicare și de transfer a cunoștințelor către contribuabili. Conștientizăm faptul că schimbarea atitudinilor în societate față de impozite și administrația fiscală este un lucru asiduu și de lungă durată. Ne propunem, pe acest motiv, să mergem pe mai multe căi de comunicare pentru contribuabilii existenți, dar și să cointeresăm generația în formare în descoperirea rolului impozitelor în societate.

31.10.2014

Informatia prezentata doar in limba rusa: ГНИ по АТО Гагаузия прикладывает все свои усилия с целью привлечения налогоплательщиков в сторону правового поля  Nou!

В целях исполнения Программы добровольного подчинения налогоплательщиков в УНА Чадыр-Лунга проведены встречи с руководителями трех предприятий. В ходе бесед было обращено внимание на своевременное отражение в учете актов выполненных работ, выписку накладных за выполненные работы, о необходимости включения в стоимость выполненных работ фактически начисленной и выплаченной заработной платы, своевременную оплату начисленных налогов, выплату заработной платы в полном объеме и в срок. Кроме того, оформление всех работников имеющихся на предприятии с предоставлением отчета.

31.10.2014

Instruirea agenților economici nou înregistrați - o prioritate a IFS pe mun. Chișinău  Nou!

Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chişinău în perioada 20 – 24 octombrie 2014 a organizat şi desfăşurat 6 seminare, inclusiv 2 seminare consultative destinate contribuabililor noi-înregistraţi din raza teritoriului administrat, la temele: Familiarizarea contribuabililor noi înregistraţi cu aspectele fiscale, juridice, precum şi aspecte din legislaţia muncii; Drepturile şi obligaţiunile contribuabilului; Prezentarea dărilor de seamă (în termen, cu întîrziere, repetat); Modalitatea înregistrării subdiviziunilor; Aplicarea maşinilor de casă şi control; Înregistrarea ca subiect al impunerii cu TVA; RGEFF prin prisma Ordinului IFPS nr.1388 din 20.08.2013; Sancţiunile aplicate pentru nerespectarea prevederilor art.118 prim al Codului Fiscal; Monitoring-ul noutăţilor actelor legislative şi normative; Calendarul fiscal; Completări în baza generalizată a practicii fiscale; Buletinul informativ; Aspecte ale conformării benevole; Utilizarea serviciilor electronice fiscale în procesul de raportare fiscală; Înregistrarea facturilor fiscale în RGEFF; Calcularea şi achitarea impozitului pe venit din activitatea operaţională; Metode indirecte de estimare a obligaţiei fiscale a persoanelor fizice; Modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care RM este parte.

29.10.2014

Important: Serviciul Fiscal de Stat lansează Centrul Unic de Apel 0-8000-1525 

Începând cu astăzi, 19 august 2014, cetăţenii şi agenţii economici vor putea obţine un spectru larg de informaţii de ordin fiscal, să semnaleze cazuri de corupție sau alte întrebări ce țin de administrarea fiscal, doar la un singur număr de telefon. Aceast lucru se datorează lansării de către Sistemul Fiscal de Stat a Centrului Unic de Apel.

29.10.2014

Important: Anularea dărilor de seamă fiscale în mod automatizat 

Începând cu 22 august curent, de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a fost lansată aplicația de program, care asigură executarea în mod automatizat a anulării dărilor de seamă fiscale în cazul prezentării celor corectate în conformitate cu cerințele art.188 din Codul fiscal.

Calendarul fiscal
Panou informativ
Video
Codul fiscal
Obiectiv European
Transparenţa decizională
Top noutăți
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: