„Impozitele - prețul pe care îl achităm pentru posibilitatea de a trăi într-o societate civilizată” (Oliver Wendell Holmes,Jr).
 • IFS Râșcani: atenție sporită față de asigurarea acumulărilor la buget

  În perioada 205-31.07.2015, Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Râșcani, în persoana funcționarilor Direcției administrare fiscală, a întreprins mai multe acțiuni de deservire a contribuabililor, după cum urmează...

  detalii

 • IFS Fălești promovează cunoașterea legislației fiscale

  Pe parcursul lunii iulie 2015, IFS raionul Făleşti a desfăşurat diverse acţiuni ce țin de realizarea Programului de conformare voluntară a contribuabililor ce activează în domeniile comerţului cu ridicata şi amănuntul, industriei prelucrătoare, construcțiilor, transporturilor...

  detalii

 • IFS Cimișlia insistă asupra necesității conformării benevole

  Funcționarii Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Cimișlia, în perioada 27-31.07.2015, au efectuat verificări operative la agenții economici, care desfășoară activitatea în unitățile comerciale și la titularii patentei de întreprinzător ce activează pe teritoriul pieței or. Cimișlia, fiind depistate încălcări, pe cazurile atestate urmând a fi aplicate sancțiuni contravenționale în sumă de 5.0 mii lei, inclusiv...

  detalii

Noutăți

04.08.2015

IFS Căușeni: accente pe conformarea fiscală benevolă  Nou!

Serviciul Fiscal de Stat nu are drept scop sancționarea contribuabililor, ci conformarea lor benevolă, prin educarea agenților economici și întregii societăți în spiritul respectării legislației fiscale în vigoare. Astfel, în scopul conformării benevole a contribuabililor, în perioada 27.07.2015–03.08.2015 au fost expediate, agenților economici cu risc sporit de fraudă fiscală, 27 de scrisori-tip de conformare fiscală benevolă...

04.08.2015

IFS Cimișlia insistă asupra necesității conformării benevole  Nou!

Funcționarii Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Cimișlia, în perioada 27-31.07.2015, au efectuat verificări operative la agenții economici, care desfășoară activitatea în unitățile comerciale și la titularii patentei de întreprinzător ce activează pe teritoriul pieței or. Cimișlia, fiind depistate încălcări, pe cazurile atestate urmând a fi aplicate sancțiuni contravenționale în sumă de 5.0 mii lei, inclusiv...

04.08.2015

IFS Fălești promovează cunoașterea legislației fiscale  Nou!

Pe parcursul lunii iulie 2015, IFS raionul Făleşti a desfăşurat diverse acţiuni ce țin de realizarea Programului de conformare voluntară a contribuabililor ce activează în domeniile comerţului cu ridicata şi amănuntul, industriei prelucrătoare, construcțiilor, transporturilor...

04.08.2015

IFS Râșcani: atenție sporită față de asigurarea acumulărilor la buget  Nou!

În perioada 205-31.07.2015, Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Râșcani, în persoana funcționarilor Direcției administrare fiscală, a întreprins mai multe acțiuni de deservire a contribuabililor, după cum urmează...

03.08.2015

IFS Cantemir: eficiență a controalelor fiscale  Nou!

În perioada 27- 31 iulie 2015 Inspectoratul Fiscal pe raionul Cantemir a desfășurat diverse activități în scopul conformării fiscale benevole a contribuabililor și popularizării legislației fiscale si anume: pe data de 29.07.2015 a fost organizată o ședință cu privire la conformarea benevolă la care au participat 9 agenți economici...

03.08.2015

IFS Glodeni: atenționare asupra corectitudinii încheierii contractelor de arendă  Nou!

În scopul informării publicului, Inspectoratul Fiscal de Stat pe r-l Glodeni comunică că la data de 30 iulie 2015 a avut loc seminar comun organizat de către Direcția Agricolă a Consiliului raional Glodeni cu participarea primarilor, inginerilor cadastrali și agenților economici din domeniul agrar. Reprezentantul DAF al IFS pe raionul Glodeni...

03.08.2015

IFS mun. Chișinău intensifică activitatea funcționarului fiscal în sectorul de administrare fiscală  Nou!

Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chișinău, în scopul eficientizării administrării fiscale și ridicării gradului de conformare fiscală benevolă, prin popularizarea legislației fiscale cu acordarea de asistență contribuabililor la locul de activitate, bazat pe un proces educațional, având menirea reformării comportamentului individual al fiecăruia în parte, a continuat activitatea funcționarului fiscal în sectorul de administrare fiscală, înregistrând succese în acest sens...

03.08.2015

IFS Strășeni: conformarea voluntară a contribuabililor din sectorul agrar  Nou!

În scopul încurajării conformării voluntare a contribuabililor din sectorul agrar, la data de 31 iulie 2015 a fost organizată o ședință ramurală de conformare cu participarea vice-ministrului agriculturii Vlad Loghin, presedintelui raionului Strășeni dl Mihai Popa și conducătorii întreprinderilor agricole din raion...

03.08.2015

IFS Ungheni: implementarea în practică a conceptului „contribuabil onest”  Nou!

Promovarea civismului fiscal și educarea spiritului onorării voluntare a obligațiilor fiscale de către agenții economici, constituie premisa unei activități fructuoase și cu rezultate deosebite în activitatea cotidiană a IFS pe r. Ungheni. Întru continuarea bunei tradiții de educare a tinerilor antreprenori, de cultivare a spiritului ,,contribuabilului onest”, angajații Direcției Administrare Fiscală de comun cu Camera de Comerț și Industrie filiala Ungheni au participat la un seminar cu agenți economici nou-înregistrați, precum și cu cei ce doresc să inițieze o afacere.

31.07.2015

Comunicat privind modul de recalculare a obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit reținut din plățile îndreptate în favoarea angajaților 

Prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.108 din 28 mai 2015 (Monitorul Oficial nr.139-143/265 din 05.06.2015), pentru perioada începînd cu 1 ianuarie 2015 şi pînă la intrarea în vigoare a legii citate (05.06.2015), patronii urmează să efectueze recalculul impozitului pe venitul angajaților. Organele fiscale nu vor aplica sancţiuni fiscale pentru perioada respectivă aferent recalcului impozitului pe venitul persoanelor fizice.

Calendarul fiscal
Panou informativ
Video
Codul fiscal
Obiectiv European
Transparenţa decizională
Top noutăți
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: