„Impozitele - prețul pe care îl achităm pentru posibilitatea de a trăi într-o societate civilizată” (Oliver Wendell Holmes,Jr).
 • Șeful Serviciului Fiscal de Stat, Serghei Puşcuţa a participat la cea de-a treia ședință a Grupului de Dialog Economic, organizată de Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova

  Miercuri, 28 iulie curent, Șeful Serviciului Fiscal de Stat, Serghei Puşcuţa, împreună cu ministrul de Finanțe, Octavian Armașu și Directorul General al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie, a participat la cea de-a treia ședință a Grupului de Dialog Economic, organizată de Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova, în cadrul căreia au participat reprezentanți ai unor companii de top din Republica Moldova.

  detalii

 • Cu privire la eliberarea certificatului ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenți pe teritoriul Republicii Moldova

  Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chișinău aduce la cunoștință că prin Hotărârea Guvernului nr. 4 din 18 ianuarie 2016 publicată în MO nr. 13-19 din 22.01.2016 au fost operate modificări și completări în Hotărârea Guvernului „Cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova” nr.101 din 5 februarie 2013. Astfel, potrivit modificărilor și completărilor operate, eliberarea formelor tipizate ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova este realizată de către Inspectoratele fiscale teritoriale.

  detalii

 • Diversitate de acțiuni ale IFS Șoldănești pentru o mai bună administrare fiscală

  Pentru asigurarea popularizării legislației fiscale, promovării spiritului de conformare voluntară a contribuabililor la calcularea corectă, declararea în termen și plata obligațiilor fiscale, IFS Șoldănești a organizat pe 01 iulie 2016 un seminar de instruire cu contribuabilii plătitori de TVA la care au fost luate în dezbatere situațiile și problemele ce țin de administrarea impozitelor pe proprietate. Accentul a fost axat pe capitolul: declararea impozitelor pe proprietate ținând cont de faptul că calculul impozitului pe bunurile imobiliare se prezintă o dată în an cu excepția cazurilor în care imobilul este dobândit după 01.07.2016. Un seminar la aceeași temă s-a desfășurat pe 07.07.2016 cu contabilii din instituțiile bugetare ce beneficiază de înlesniri la plata impozitelor pe proprietate, aceștia necesitând instruire și ajutor la completarea calculului BIF 15.

  detalii

SERVICII FISCALE
Noutăți

28.07.2016

Important !!! Comunicat cu privire la declararea numerarului în valută străină și monedă națională la organele vamale de către persoanele juridice rezidente  Nou!

Principiile generale de reglementare valutară în Republica Moldova, drepturile şi obligaţiile persoanelor la importul şi exportul valorilor valutare, inclusiv numerarului în valută străină şi în monedă naţională, sunt stabilite în Legea privind reglementarea valutară nr. 62-XVI din 21 martie 2008. În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) lit. c) din Legea menționată, se permite persoanelor juridice rezidente să primească de la nerezidenţi numerar în valută străină şi cecuri de călătorie în valută străină drept plată efectuată conform contractelor care prevăd exportul de mărfuri (inclusiv al obiectelor de leasing) şi servicii contra mijloace băneşti.

28.07.2016

Comunicat „Privind corectitudinea reflectării în factura fiscală a prețului pentru mărfurile social-importante, a adaosului comercial limitat, potrivit Hotărârii Guvernului nr.774 din 20 iunie 2016”  Nou!

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în legătură cu multiplele adresări drept urmare a aprobării Hotărârii Guvernului nr.774 din 20 iunie 2016 „Cu privire la preţurile de comercializare a produselor social importante”( Monitorul Oficial nr.169-183/834 din 24.06.2016), comunică următoarele.

28.07.2016

Șeful Serviciului Fiscal de Stat, Serghei Puşcuţa a participat la cea de-a treia ședință a Grupului de Dialog Economic, organizată de Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova  Nou!

Miercuri, 28 iulie curent, Șeful Serviciului Fiscal de Stat, Serghei Puşcuţa, împreună cu ministrul de Finanțe, Octavian Armașu și Directorul General al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie, a participat la cea de-a treia ședință a Grupului de Dialog Economic, organizată de Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova, în cadrul căreia au participat reprezentanți ai unor companii de top din Republica Moldova.

28.07.2016

Cu privire la eliberarea certificatului ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenți pe teritoriul Republicii Moldova  Nou!

Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chișinău aduce la cunoștință că prin Hotărârea Guvernului nr. 4 din 18 ianuarie 2016 publicată în MO nr. 13-19 din 22.01.2016 au fost operate modificări și completări în Hotărârea Guvernului „Cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova” nr.101 din 5 februarie 2013. Astfel, potrivit modificărilor și completărilor operate, eliberarea formelor tipizate ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova este realizată de către Inspectoratele fiscale teritoriale.

28.07.2016

Diversitate de acțiuni ale IFS Șoldănești pentru o mai bună administrare fiscală  Nou!

Pentru asigurarea popularizării legislației fiscale, promovării spiritului de conformare voluntară a contribuabililor la calcularea corectă, declararea în termen și plata obligațiilor fiscale, IFS Șoldănești a organizat pe 01 iulie 2016 un seminar de instruire cu contribuabilii plătitori de TVA la care au fost luate în dezbatere situațiile și problemele ce țin de administrarea impozitelor pe proprietate. Accentul a fost axat pe capitolul: declararea impozitelor pe proprietate ținând cont de faptul că calculul impozitului pe bunurile imobiliare se prezintă o dată în an cu excepția cazurilor în care imobilul este dobândit după 01.07.2016. Un seminar la aceeași temă s-a desfășurat pe 07.07.2016 cu contabilii din instituțiile bugetare ce beneficiază de înlesniri la plata impozitelor pe proprietate, aceștia necesitând instruire și ajutor la completarea calculului BIF 15.

28.07.2016

Inventariere a terenurilor agricole la Strășeni  Nou!

Pornind de la obiectivul acumulării eficiente a încasărilor la Buget, Inspectoratul Fiscal de Stat Strășeni depune eforturi pentru promovarea conformării benevole a contribuabililor, inclusiv a agenților economici din domeniul agricol. În acest scop, potrivit Indicației IFPS nr. 43 din 26 mai 2016, Inspectoratul Fiscal de Stat Strășeni, în conlucrare cu Direcția Agricolă din cadrul Consiliului Raional Strășeni, a realizat inventarierea terenurilor agricole însămânțate, sau plantate, și a colectat prognoza recoltei fiecărei culturi preconizate pentru perioada anului 2016 din teritoriu deservit. Informațiile acumulate, urmează a fi contrapuse cu datele obținute în rezultatul recoltei și datele reflectate în evidența contabilă. Inventarierea are ca scop, totodată, stabilirea situației reale a tuturor elementelor de activ și de pasiv ale fiecărei unități, precum și a bunurilor și valorilor deținute cu orice titlu.

28.07.2016

IFS Dondușeni: acțiuni de majorare a încasărilor la BPN  Nou!

IFS Dondușeni, pe parcursul lunii iulie 2016, a întreprins o serie de acțiuni ce vizează majorarea încasărilor la bugetul public național, diminuarea restanțelor admise de către agenții economici din raza de deservire, aplicând pârghiile executării silite a obligațiilor fiscale, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal: - în 26 cazuri au fost ridicate mijloace bănești din casieriile agenților economici restanțieri în sumă de 101,2 mii lei; - au fost înaintate 43 dispoziții incaso la conturile bancare ale agenților economici restanțieri în sumă de 218,7 mii lei, care a fost achitată totalmente. Aplicând prevederile art. 229 al Codului Fiscal, la 13 agenți economici restanțieri au fost suspendate conturile bancare.

28.07.2016

IFS Anenii Noi, de comun cu CNAM - acțiuni de popularizare a legislației  Nou!

Un agent economic bine informat se încadrează în obiectivele Serviciului Fiscal de Stat pentru realizarea unei bune administrări fiscale. Popularizarea legislației fiscale se află mereu pe agenda de activități a IFS teritoriale, fiind atrasă o atenție deosebită nu doar informării, ci și instruirii. În acest context, IFS Anenii Noi, pe 21 iulie curent, de comun cu reprezentantul CNAM, a organizat un seminar cu agenți economici din raion, având ca tematică ,,Particularitățile calculării primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, modul și termenele de achitare conform prevederilor legale”. Au fost prezenți 41 de agenți economici, le-a fost adus la cunoștință informația referitoare la actele legislative ce reglementează modul de calculare și achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, categoriile de plătitori, baza de calcul și tariful primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, termenul de prezentare a rapoartelor și de achitare a primelor, răspunderea pentru încălcările comise la calcularea primelor, inclusiv și contravențională.

27.07.2016

Tratarea univocă a contribuabililor - obiectiv primordial al Serviciului Fiscal de Stat 

Serviciului Fiscal de Stat, în scopul preîntîmpinării cazurilor de încălcare fiscală, asigurării vărsării depline și în termen a obligațiilor la buget, în conformitate cu drepturile și atribuțiile sale, examinează continuu informația disponibilă în vederea identificării domeniilor de activitate economică cu risc sporit pentru adminsitrare fiscală și în particular a subiecților de antreprenoriat care activează în segmentele respective.

27.07.2016

Agenda IFS Ialoveni în aplicare 

Drept rezultat al acțiunilor organizate de conducerea Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Ialoveni, eforturilor depuse de fiecare colaborator în parte, încasările pentru perioada primului semestru la BPN au sporit cu 14,5 % față de perioada respectivă a anului 2015, inclusiv BS 29,5%, BUAT 24,00%, BASS 14,5 %, BAOM 24,4%.

Calendarul fiscal
Panou informativ
Video
Codul fiscal
Obiectiv European
Transparenţa decizională
Top noutăți
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: