„Impozitele - prețul pe care îl achităm pentru posibilitatea de a trăi într-o societate civilizată” (Oliver Wendell Holmes,Jr).
 • Serviciul Vama și Inspectoratul Fiscal Principal de Stat au încheiat un acord de colaborare privind schimbul de informații

  Chișinău, 24 iunie 2016. Șeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Serghei Pușcuța, și Directorul General al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie au semnat un Acord de colaborare privind schimbul de informații între cele două autorități, care prevede modul de colaborare dintre cele două instituții referitor la efectuarea schimbului de informații și accesul reciproc la datele din sistemele informaționale deținute.

  detalii

 • Invitație de presă

  Vineri, 24 iunie 2016, cu începere de la ora 10:00, în incinta Ministerului Finanțelor (str. Constantin Tănase 7, Sala de protocol), va avea loc semnarea Memorandului privind colaborarea între Serviciul Vamal (SV) și Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (IFPS) al Republicii Moldova și Acordului privind schimbul de informaţii între SV şi IFPS de pe lângă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Semnarea acestor documente are drept scop asigurarea schimbului de experiență dintre părți, prin acordarea suportului reciproc și schimbului de informații în domeniile de referință. La eveniment vor participa ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, Directorul General al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie și Șeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Serghei Pușcuța.

  detalii

 • IFS Dubăsari: acțiuni de asigurare a înmânării Avizelor de plată persoanelor fizice

  Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Dubăsari a întreprins mai multe acțiuni pentru asigurarea înmănării Avizelor de plată persoanelor fizice – cetățeni, precum și gospodăriilor țărănești (de fermier) care se calculează anual de către serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale ale primăriilor, după cum prevede art. 281 din Codul Fiscal.

  detalii

SERVICII FISCALE
Noutăți

24.06.2016

Important !!! Comunicat cu privire la declararea numerarului în valută străină și monedă națională la organele vamale de către persoanele juridice rezidente  Nou!

Principiile generale de reglementare valutară în Republica Moldova, drepturile şi obligaţiile persoanelor la importul şi exportul valorilor valutare, inclusiv numerarului în valută străină şi în monedă naţională, sunt stabilite în Legea privind reglementarea valutară nr. 62-XVI din 21 martie 2008. În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) lit. c) din Legea menționată, se permite persoanelor juridice rezidente să primească de la nerezidenţi numerar în valută străină şi cecuri de călătorie în valută străină drept plată efectuată conform contractelor care prevăd exportul de mărfuri (inclusiv al obiectelor de leasing) şi servicii contra mijloace băneşti.

24.06.2016

Important !!! În termen de până la 1 iulie 2016 se vor instala terminalele POS  Nou!

Serviciul Fiscal de Stat atenționează că, potrivit prevederilor art.71 alin. 1 din Legea nr. 845-II din 3 ianuarie 1992 ,,Cu privire la antreprenoriat și întreprinderi”, începând cu 1 iulie 2012, agenţii economici (cu excepţia asociaţiilor de economii şi împrumut şi organizaţiilor de microfinanţare) al căror volum de vânzări din comerţul cu ridicata şi/sau cu amănuntul şi/sau din prestarea de servicii a depăşit 2 milioane de lei pe parcursul anului calendaristic precedent, sunt obligaţi, în termen de până la 1 iulie a anului imediat următor, să instaleze terminale POS şi să asigure posibilitatea de achitare a plăţilor prin intermediul acestora în subdiviziunile (cu excepţia reţelelor de comerţ ambulant) în care, în aceeaşi perioadă, volumul de vânzări a depăşit suma de 500000 de lei.

24.06.2016

Important !!!Beneficiați de 15 % reduceri la achitarea integrală   Nou!

Serviciul Fiscal de Stat reamintește că la achitarea obligaţiei fiscale integrale aferente impozitului pe bunurile imobiliare şi/sau impozitului funciar, pînă la data de 30 iunie 2016, contribuabilii beneficiază de dreptul la o reducere în mărime de 15% a sumei impozitului calculat pentru anul curent. Totodată, dacă contribuabilii nu vor profita de acest drept, impozitul pe bunurile imobiliare și/sau impozitul funciar urmează a se achita în părți egale nu mai tîrziu de 15 august și 15 octombrie a anului curent.

24.06.2016

Comunicat cu privire la aprobarea formularelor de dări de seamă cu privire la dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societățile pe acțiuni (forma DPP16) și defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat și municipale (Forma DISM16), precum și modul de completare a acestora  Nou!

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce la cunoștință că la data de 27 mai curent în Monitorul Oficial nr.140-149 a fost publicat Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la aprobarea formularelor de dări de seamă cu privire la dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societățile pe acțiuni şi defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale nr. 455 din 17 mai 2016.

24.06.2016

Serviciul Vama și Inspectoratul Fiscal Principal de Stat au încheiat un acord de colaborare privind schimbul de informații  Nou!

Chișinău, 24 iunie 2016. Șeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Serghei Pușcuța, și Directorul General al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie au semnat un Acord de colaborare privind schimbul de informații între cele două autorități, care prevede modul de colaborare dintre cele două instituții referitor la efectuarea schimbului de informații și accesul reciproc la datele din sistemele informaționale deținute.

23.06.2016

Invitație de presă  Nou!

Vineri, 24 iunie 2016, cu începere de la ora 10:00, în incinta Ministerului Finanțelor (str. Constantin Tănase 7, Sala de protocol), va avea loc semnarea Memorandului privind colaborarea între Serviciul Vamal (SV) și Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (IFPS) al Republicii Moldova și Acordului privind schimbul de informaţii între SV şi IFPS de pe lângă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Semnarea acestor documente are drept scop asigurarea schimbului de experiență dintre părți, prin acordarea suportului reciproc și schimbului de informații în domeniile de referință. La eveniment vor participa ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, Directorul General al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie și Șeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Serghei Pușcuța.

23.06.2016

IFS Dubăsari: acțiuni de asigurare a înmânării Avizelor de plată persoanelor fizice  Nou!

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Dubăsari a întreprins mai multe acțiuni pentru asigurarea înmănării Avizelor de plată persoanelor fizice – cetățeni, precum și gospodăriilor țărănești (de fermier) care se calculează anual de către serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale ale primăriilor, după cum prevede art. 281 din Codul Fiscal.

23.06.2016

Comunicat cu privire la aprobarea formularelor de dări de seamă cu privire la dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societățile pe acțiuni (forma DPP16) şi defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale (Forma DISM16), precum și modul de completare a acestora  Nou!

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce la cunoștință că la data de 27 mai curent în Monitorul Oficial nr.140-149 a fost publicat Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la aprobarea formularelor de dări de seamă cu privire la dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societățile pe acțiuni şi defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat și municipale nr. 455 din 17 mai 2016.

23.06.2016

Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei profesionale a Funcționarului Public  Nou!

Stimați colegi, Odată cu transpunerea în viață a obiectivelor de modernizare europeană a țării noastre, cu realizarea diverselor proiecte de accedere în marea familie a statelor europene, inclusiv cele de cooperare internațională, calitatea de funcționar public devine una de o mai mare însemnătate, în ea întruchipîndu-se realizarea plenară a politicilor statului ce își au expresia în creșterea economică, progres, materializare a proiectelor sociale ce asigură un nivel de trai decent pentru cetățeni.

20.06.2016

IFS Dondușeni: serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale a primăriilor – asigurare de expediere în proporție de 99,9% a Avizelor 

Suma impozitului pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice-cetățeni, precum și ale gospodăriilor țărănești se calculează anual de către serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale ale primăriilor cu participarea Inspectoratelor fiscale de stat teritoriale, după cum prevede art. 281 din Codul Fiscal.IFS

Calendarul fiscal
Panou informativ
Video
Codul fiscal
Obiectiv European
Transparenţa decizională
Top noutăți
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: