„Impozitele - prețul pe care îl achităm pentru posibilitatea de a trăi într-o societate civilizată” (Oliver Wendell Holmes,Jr).
 • Diminuarea restanțelor la buget – o prioritate a IFS Drochia

  Inspectoratul Fiscali de Stat pe raionul Drochia a desfășurat, pe 18 noiembrie curent, un seminar de informare a AAPL, la care s-au discutat Hotărârea Guvernului RM nr. 998, din 20.08.2003, “Privind activitatea Serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale în cadrul primăriei”, modul de evidenţă a taxei pentru amenajarea teritoriului pentru gospodăriile ţărăneşti, a taxei pentru salubritate şi a taxei pentru parcaj.

  detalii

 • IFS Rezina: Acțiuni de executare silita a rau-platnicilor

  Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Rezina, în scopul asigurării planului de venituri la BPN, reducerii restanțelor față de buget, precum și pentru o colaborare eficiente cu organele administrației publice locale, în perioada 17- 20 noiembrie 2015, a organizat, de comun cu Consiliul raional Rezina, ședințe de audiere a primăriilor, în care se înregistrează restanțe la impozitele și taxele administrate de SCITL.

  detalii

 • Educarea fiscală a tinerei generații - prioritate continuă

  Educarea fiscală a tinerei generații este o prioritate în dezvoltarea continuă a Serviciului Fiscal de Stat, o deosebită atenție atrăgându-se sesiunilor de instruire dedicate liceenilor și studenților.

  detalii

Noutăți

30.11.2015

Important COMUNICAT INFORMATIV  Nou!

Întru executarea prevederilor Legii nr.91 din 29.05.2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic (Monitorul Oficial nr.174-177/397 din 04.07.2014), precum și a Dispozițiilor Guvernului nr.3704-15 din 15.05.2015 și nr.0105-06 din 11.08.2015, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce la cunoștința contribuabililor următoarele...

30.11.2015

Diminuarea restanțelor la buget – o prioritate a IFS Drochia  Nou!

Inspectoratul Fiscali de Stat pe raionul Drochia a desfășurat, pe 18 noiembrie curent, un seminar de informare a AAPL, la care s-au discutat Hotărârea Guvernului RM nr. 998, din 20.08.2003, “Privind activitatea Serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale în cadrul primăriei”, modul de evidenţă a taxei pentru amenajarea teritoriului pentru gospodăriile ţărăneşti, a taxei pentru salubritate şi a taxei pentru parcaj.

27.11.2015

IFS Rezina: Acțiuni de executare silita a rau-platnicilor 

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Rezina, în scopul asigurării planului de venituri la BPN, reducerii restanțelor față de buget, precum și pentru o colaborare eficiente cu organele administrației publice locale, în perioada 17- 20 noiembrie 2015, a organizat, de comun cu Consiliul raional Rezina, ședințe de audiere a primăriilor, în care se înregistrează restanțe la impozitele și taxele administrate de SCITL.

26.11.2015

Educarea fiscală a tinerei generații - prioritate continuă 

Educarea fiscală a tinerei generații este o prioritate în dezvoltarea continuă a Serviciului Fiscal de Stat, o deosebită atenție atrăgându-se sesiunilor de instruire dedicate liceenilor și studenților.

26.11.2015

Serviciul Fiscal de Stat continuă să studieze practica administrării și controlului fiscal a altor țări 

În perioada 23-27 noiembrie curent, o delegație a Serviciului Fiscal de Stat, condusă de Șeful IFPS, Ion Prisăcaru, desfășoară o vizită de lucru în Republica Azerbaidjan. Scopul vizitei de lucru constă în preluarea practicilor de la colegii din Republica Azerbaidjan și care, ulterior implementate în R. Moldova, vor spori eficacitatea controalelor fiscale, inclusiv prin utilizarea auditului electronic.

26.11.2015

Controale inopinate ale grupului mixt 

Reieșind din rezultatele semnificative obținute în cadrul raziilor efectuate anterior la contribuabilii amplasați în raza de deservire a IFS teritoriale, la data de 18.11.2015, grupul mixt, din care fac parte funcționarii fiscali din cadrul IFPS și IFS pe mun. Chișinău, s-a deplasat în mun. Bălți, unde a fost verificată activitatea contribuabililor amplasați în teritoriul respectiv.

26.11.2015

Cu privire la rezultatele implementării Programului de conformare voluntară 

Un obiectiv important pentru Serviciul Fiscal de Stat (SFS) este promovarea spiritului de conformare voluntară a contribuabililor, îmbunătăţirea civismului fiscal prin instituirea unui cadru unitar al relaţiilor de parteneriat cu mediul de afaceri şi cetăţeni.

25.11.2015

Mesaj de felicitare 

Stimați prieteni, Întreprinderea de Stat ”Fiscservinform” împlinește șapte ani de activitate, ceea ce ne oferă ocazia de a Vă felicita călduros. Serviciul Fiscal de Stat își propune un proiect ambițios de modernizare europeană, efectele pozitive ale căruia să vină în sprijinul mediului de afaceri, prin politici prietenoase de administrare fiscală și prin oferirea de noi servicii electronice.

25.11.2015

Diminuarea restanțelor la buget – o activitate prioritara a IFS Florești 

Având ca scop menţinerea ritmului de creştere a veniturilor acumulate la BPN în 10 luni ale anului 2015 de 112% faţă de anul 2014 (previziunile fiind de 111%), funcţionarii fiscali din cadrul Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Florești, în perioada 01– 20 noiembrie 2015, au întreprins un şir de acţiuni în scopul diminuării datoriilor şi restanţelor agenţilor economici din raion, precum şi pentru realizarea activităților de conformare benevolă, prin popularizarea legislației fiscale şi instruirea contribuabililor...

25.11.2015

IFS Călărași - combaterea muncii "la negru" și a salariului "în plic" 

Reducerea fenomenului ocupării informale este una din activitățile cotidiene ale IFS Călărași. Ocuparea informală, și mai cu seamă „munca la negru” și salariile „în plic”, pe lângă a avea un impact negativ asupra veniturilor bugetare, influențează și comportamentul contribuabililor onești în sens negativ.

Calendarul fiscal
Panou informativ
Video
Codul fiscal
Obiectiv European
Transparenţa decizională
Top noutăți
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: