„Impozitele - prețul pe care îl achităm pentru posibilitatea de a trăi într-o societate civilizată” (Oliver Wendell Holmes,Jr).
 • IFS Călărași: conlucrarea cu AAPL pentru inventarierea bunurilor imobiliare

  Ca urmare a recomandărilor expuse în hotărârea Curții de Conturi nr. 23 din 07.07.2015 și hotărârea Curții de Conturi nr. 31 din 24.07.2015, precum și în contextul necesității asigurării plenitudinii calculării și încasării la buget a impozitului pe bunurile imobiliare, IFS Călărași în comun cu primăriile orașului Călărași, satelor și comunelor a inițiat acțiuni de inventariere a tuturor bunurilor imobiliare din raion.

  detalii

 • IFS Ștefan Vodă în favoarea respectării întocmai a legislației fiscale

  Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ștefan Vodă, în perioada 15.09.2016-29.09.2016, a desfășurat din mai multe acțiuni incluse în agenda sa, între care și un seminar cu contribuabilii din raza de deservire, la care au participat circa 30 de persoane, fiind puse în discuție următoarele subiecte: corectitudinea reflectării în factura fiscală a prețului pentru mărfurile social-importate, a adaosului comercial limitat; aspecte ce țin de aplicarea TVA în diverse situații; întocmirea și prezentarea Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15); sisteme informaționale automatizate de raportare fiscală. Pentru intensificarea lucrului aferent procesului de conformare a contribuabililor, îmbunătățirii civismului fiscal au fost întreprinse următoarele acțiuni:

  detalii

 • Conformare benevolă promovată de IFS Dondușeni

  Pe parcursul lunii septembrie 2016, IFS Donduşeni a întreprins un şir de măsuri ce țin de conformarea agenților economici din sfera agricolă şi a comerţului cu amănuntul. În acest context, inspectorii de sector au efectuat deplasări în teritoriu în cele 22 de primării administrate, în cadrul cărora au purtat cu contribuabilii din sfera comerțului cu amănuntul 56 de convorbiri individuale privind promovarea principiului conformării benevole, bazat pe combaterea muncii la negru, diminuarea fenomenului de neeliberare a bonului de casă și realizării mărfurilor fără documente de proveniență, dezvoltarea tendinței în rândurile contribuabililor referitoare la majorarea încasărilor la BPN.

  detalii

SERVICII FISCALE
Noutăți

30.09.2016

Important !!! Comunicat cu privire la declararea numerarului în valută străină și monedă națională la organele vamale de către persoanele juridice rezidente  Nou!

Principiile generale de reglementare valutară în Republica Moldova, drepturile şi obligaţiile persoanelor la importul şi exportul valorilor valutare, inclusiv numerarului în valută străină şi în mone...

30.09.2016

Comunicat „Privind corectitudinea reflectării în factura fiscală a prețului pentru mărfurile social-importante, a adaosului comercial limitat, potrivit Hotărârii Guvernului nr.774 din 20 iunie 2016”  Nou!

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în legătură cu multiplele adresări drept urmare a aprobării Hotărârii Guvernului nr.774 din 20 iunie 2016 „Cu privire la preţurile de comercializare a produselo...

30.09.2016

Comunicat privind emiterea bonului fiscal  Nou!

ÎN ATENȚIA CONTRIBUABILILOR ! Stringenţa eliberării bonurilor de casă (bon fiscal) la efectuarea decontărilor băneşti în numerar pentru operaţiunile economice cu plătitorii, precum și echipării autom...

30.09.2016

Dările de seama fiscale – obligatoriu electronic!  Nou!

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce la cunoștință că prin Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, nr. 138 din 17 iunie 2016, publicată În Monitorul Oficial nr.18...

30.09.2016

Solicită Bonul de casă, de responsabilitatea fiecăruia din noi depinde bunăstarea întregului popor!   Nou!

Mereu suntem în aşteptarea unor timpuri mai bune, salarii decente, a unor posibilităţi şi oferte sociale adecvate societăţii sau deceniului în care trăim. Astăzi, suntem în situația în care abuzul ma...

30.09.2016

IFS Călărași: conlucrarea cu AAPL pentru inventarierea bunurilor imobiliare   Nou!

Ca urmare a recomandărilor expuse în hotărârea Curții de Conturi nr. 23 din 07.07.2015 și hotărârea Curții de Conturi nr. 31 din 24.07.2015, precum și în contextul necesității asigurării plenitudinii ...

29.09.2016

Conformare benevolă promovată de IFS Dondușeni 

Pe parcursul lunii septembrie 2016, IFS Donduşeni a întreprins un şir de măsuri ce țin de conformarea agenților economici din sfera agricolă şi a comerţului cu amănuntul. În acest context, inspectorii...

29.09.2016

IFS Ștefan Vodă în favoarea respectării întocmai a legislației fiscale 

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ștefan Vodă, în perioada 15.09.2016-29.09.2016, a desfășurat din mai multe acțiuni incluse în agenda sa, între care și un seminar cu contribuabilii din raza de ...

29.09.2016

IFS Bălți: acțiuni de combatere a activității ilicite 

În luna septembrie IFS pe mun. Bălți a efectuat mai multe verificări de combatere a activității ilicite, inclusiv a comerțului ilicit a produselor pescuitului și aferente segmentului comerțului electr...

28.09.2016

Din agenda IFS Florești în luna septembrie 

IFS Florești, pe parcursul lunii septembrie 2016, a întreprins o serie de acțiuni ce vizează majorarea încasărilor la bugetul public național, diminuarea restanțelor admise de către agenții economici...

Arhiva
Calendarul fiscal
Panou informativ
Video
Codul fiscal
Obiectiv European
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: