„Impozitele - prețul pe care îl achităm pentru posibilitatea de a trăi într-o societate civilizată” (Oliver Wendell Holmes,Jr).
 • Proiectul de reformare a Serviciului Fiscal de Stat este un program de importanță strategică pentru viitorul european al Republicii Moldova

  Chișinău, 24 aprilie 2015 – Proiectul de reformare a Serviciului Fiscal de Stat este un program de importanță strategică pentru viitorul european al Republicii Moldova, iar suportul colegilor suedezi vine tocmai să fortifice politicile de modernizare europeană a autorității fiscale naționale, a declarat Șeful SFS, Ion Prisăcaru, în cadrul celei de-a 3-a şedinţe a Comitetului de Coordonare a Proiectului de colaborare a SFS cu Agenția Fiscală Suedeză.

  detalii

 • IFS pe raionul Ștefan Vodă: 650,0 mii lei - onorare benevolă a obligațiilor fiscale

  În perioada 06-19.04.2015 Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ștefan Vodă a întreprins mai multe acțiuni înscrise pe agenda sa de lucru. Astfel, în data de 17 aprilie Secția administrare fiscală din cadrul DAF de comun cu reprezentanții CTAS a organizat un seminar cu contribuabilii în scopul popularizării legislației fiscale și asigurării unei administrări fiscale corecte a impozitelor, taxelor, contribuțiilor de asigurări sociale, la care au fost prezentate modificările și completările la Codul Fiscal și la alte acte normative. Contribuabilii participanți la seminar au fost familiarizați cu modificările articolului 96 din Codul Fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, operate prin Legea nr.50 din 03.04.2015. Au fost oferite informații despre pozițiile tarifare a mărfurilor, a căror cotă TVA s-a stabilit în mărime de 8%.

  detalii

 • În atenția contribuabililor – persoane fizice, deținători de bunuri imobiliare amplasate în mun. Chișinău

  Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în legătură cu numărul mare de adresări care parvin din partea contribuabililor - persoane fizice, deținători de bunuri imobiliare amplasate în mun. Chișinău referitor la faptul că nu au primit avizele de plată la impozitul pe bunurile imobiliare și impozitul funciar, inclusiv referitor la conținutul informațiilor din avizele de plată primite, aduce la cunoștință următoarele.

  detalii

Noutăți

24.04.2015

Certificatele de rezidență – noul mecanism 

Serviciul Fiscal de Stat informează că în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.230 din 20.03.2015 (publicat în Monitorul Oficial nr.74-77/581 din 27.03.2015), începînd cu 01 mai 2015, certificatul de rezidență pentru persoanele fizice și juridice și formele de atestare a impozitului pe venit achitat de nerezidenți în Republica Moldova se eliberează de către inspectoratele fiscale de stat teritoriale în raza căruia vă deserviți sau Direcția generală administrarea marilor contribuabili, conform competențelor. Pentru informații suplimentare puteți telefona la Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat 08 000 1525.

24.04.2015

IFS pe raionul Ștefan Vodă: 650,0 mii lei - onorare benevolă a obligațiilor fiscale 

În perioada 06-19.04.2015 Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ștefan Vodă a întreprins mai multe acțiuni înscrise pe agenda sa de lucru. Astfel, în data de 17 aprilie Secția administrare fiscală din cadrul DAF de comun cu reprezentanții CTAS a organizat un seminar cu contribuabilii în scopul popularizării legislației fiscale și asigurării unei administrări fiscale corecte a impozitelor, taxelor, contribuțiilor de asigurări sociale, la care au fost prezentate modificările și completările la Codul Fiscal și la alte acte normative. Contribuabilii participanți la seminar au fost familiarizați cu modificările articolului 96 din Codul Fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, operate prin Legea nr.50 din 03.04.2015. Au fost oferite informații despre pozițiile tarifare a mărfurilor, a căror cotă TVA s-a stabilit în mărime de 8%.

24.04.2015

În atenția contribuabililor – persoane fizice, deținători de bunuri imobiliare amplasate în mun. Chișinău  

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în legătură cu numărul mare de adresări care parvin din partea contribuabililor - persoane fizice, deținători de bunuri imobiliare amplasate în mun. Chișinău referitor la faptul că nu au primit avizele de plată la impozitul pe bunurile imobiliare și impozitul funciar, inclusiv referitor la conținutul informațiilor din avizele de plată primite, aduce la cunoștință următoarele.

24.04.2015

Proiectul de reformare a Serviciului Fiscal de Stat este un program de importanță strategică pentru viitorul european al Republicii Moldova 

Chișinău, 24 aprilie 2015 – Proiectul de reformare a Serviciului Fiscal de Stat este un program de importanță strategică pentru viitorul european al Republicii Moldova, iar suportul colegilor suedezi vine tocmai să fortifice politicile de modernizare europeană a autorității fiscale naționale, a declarat Șeful SFS, Ion Prisăcaru, în cadrul celei de-a 3-a şedinţe a Comitetului de Coordonare a Proiectului de colaborare a SFS cu Agenția Fiscală Suedeză.

23.04.2015

Conformarea restanțierilor, o prioritate a IFS Râșcani 

În perioada 14 -17 aprilie curent, angajații IFS pe raionul Râșcani au continuat controalele operative, în scopul aducerii în cadrul legal a activităților de întreprinzător desfăşurate de persoanele fizice, precum şi pentru monitorizarea respectării legislaţiei de către contribuabili. Astfel, în perioada menționată au fost efectuate șapte controale fiscale, fiind stabilite șapte cazuri de activitate ilicită, pentru care au fost stabilite amenzi contravenţionale în mărime de 3400 lei.

23.04.2015

IFS Criuleni desfășoară activități de conformare 

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Criuleni a organizat, pe 07 aprilie curent, o şedinţă de lucru cu perceptorii din cadrul primăriilor raionului Criuleni, la care au fost abordate mai multe subiecte: -Rezultatele încasării impozitelor şi taxelor locale, administrate de SCITL din cadrul primăriilor, la situaţia din 31.03.2015; -Analiza restanţelor admise în raport cu începutul anului; -Calcularea impozitelor şi taxelor locale administrate de către SCITL şi înmânarea avizelor de plată contribuabililor; -Implementarea proiectului “Funcţionarul fiscal de sector”. În perioada de raportare, 06-17 aprilie 2015, în cadrul proiectului “Funcţionarul fiscal de sector” au fost efectuate 22 de deplasări în teritoriu, în cadrul cărora s-au purtat discuții individuale cu persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activitate de antreprenoriat, fiindu-le explicat faptul că orice contribuabil are nu numai drepturi, dar şi obligațiuni, fiind înmânate 101 de scrisori de conformare voluntară.

23.04.2015

IFS pe mun. Chişinău combate concurența neloială în domeniul transportului de pasageri şi bagaje 

Pe 17 aprilie curent, IFS mun. Chişinău a organizat un şir de acţiuni orientate spre verificarea contribuabililor ce desfăşoară activităţi de transport de pasageri şi bagaje, fiind pus accentul pe combaterea transportului ilicit de călători, ce se exprimă prin desfăşurarea activităţilor fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat sau la un alt organ abilitat prin lege.

22.04.2015

Angajații Fiscului își extind acțiunile de binefacere 

Chișinău, 21 aprilie 2015 – Angajații Serviciului Fiscal de Stat și-au făcut un obicei de a ajuta, prin contribuții voluntare, casele de copii și azilurile pentru bătrâni. O asemenea practică se înscrie pe linia de promovare a valorilor solidarității sociale, în spiritul umanismului și a grijii față de aproapele nostru. Alături de aceste exemple, angajații Fiscului reușesc, prin chete benevole, să contribuie și la strângerea de ajutoare pentru necesitățile stringente ale unor lăcașe de cult, precum, bunăoară, este cazul Mănăstirii Nicoreni, din raionul Drochia.

22.04.2015

Grijă pentru sporirea eficienței administrării fiscale 

În perioada 14-17 aprilie 2015 în activitatea Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Ialoveni s-au înscris mai multe acțiuni, între care o ședință de instruire, desfășurată în scopul ridicării eficienței administrării fiscale, prin popularizarea legislației și acordarea asistenței pentru contribuabili la locul de trai și activitate și la care au fost puse în sarcina funcționarilor fiscali atribuții de activitate în sectorul de administrare fiscală, conform Regulamentului aprobat prin Ordinul IFPS nr.131 din 24.02.2015. În perioada de referință a fost efectuată descifrarea restanțelor în vederea lichidării erorilor comise de către contribuabili la prezentarea dărilor de seamă, precum și în urma achitărilor incorecte.

22.04.2015

Informația prezentată doar în limba rusă: С целью выявления и предупреждения нарушений 

За период с 14.04.2015 по 17.04.2015 года инспекторами отдела администрирования налогоплательщиков ГНИ г. Тараклия проведен семинар с физическими лицами-пастухами. Тема семинара: Налогообложение физических лиц. Разъяснение налогового законодательства по приобретению предпринимательского патента на осуществление пастушеской деятельности.

Calendarul fiscal
Panou informativ
Video
Codul fiscal
Obiectiv European
Transparenţa decizională
Top noutăți
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: