Hotărîri
Înapoi
Hotărâre cu privire la aprobarea Nomenclatorului funcţiilor publice cu statut special din cadrul Serviciului Fiscal de Stat şi al gradelor speciale corespunzătoare acestora
Nr. 948 din 03.10.2018
versiunea PDF
Hotărîre cu privire la modificarea unor Hotărîri ale Guvernului
Nr. 926 din 24.09.2018
versiunea PDF
Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cuantumul şi criteriile de stabilire a cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului
Nr. 144 din 26.02.2014
versiunea PDF
Cu privire la modificarea şi completarea punctului 3 al Hotărîrii Guvernului nr.294 din 17 martie 1998
Nr. 652 din 29.08.2013
versiunea PDF
Hotărîre privind Raportul auditului administrării veniturilor publice de către Serviciul Fiscal de Stat pe anul 2012
Nr. 40 din 17.07.2013
versiunea PDF
Pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată
Nr. 93 din 01.02.2013
versiunea PDF
Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilorce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Nr. 928 din 12.12.2012
versiunea PDF
Hotărîre privind Raportul auditului administrării veniturilor publice de către Serviciul Fiscal de Stat în anul 2011
Nr. 41 din 09.08.2012
versiunea PDF
Hotărîre privind Raportul auditului administrării veniturilor publice de către Serviciul Fiscal de Stat în anul 2010
Nr. 60 din 26.09.2011
versiunea PDF
Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006
Nr. 1069 din 12.11.2010
versiunea PDF
H O T Ă R Î R E cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale aferente realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte
Nr. 246 din 08.04.2010
versiunea PDF
Hotarirea cu privire la abrogarea unor hotarîri ale Guvernului
Nr. 148 din 01.03.2010
versiunea PDF
Hotarirea privind conferirea titlului “Cel mai bun contribuabil al anului 2008”
Nr. 51 din 28.01.2009
versiunea PDF
Hotărîrea de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizarea mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli
Nr. 312-XVI din 25.12.2008
versiunea PDF
Privind conferirea titlului "Cel mai bun contribuabil al anului 2007"
Nr. 100 din 05.02.2008
versiunea PDF
Cu privire la aprobarea unor regulamente
Nr. 77 din 30.01.2008
versiunea PDF
Cu privire la marcarea productiei alcoolice Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova
Nr. 1481 din 26.12.2006
versiunea PDF
Hotarire cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a SFS pentru anii 2006-2010
Nr. 1208 din 20.10.2006
versiunea PDF
Pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea accizelor
Nr. 1123 din 28.09.2006
versiunea PDF
Privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei
Nr. 998 din 20.08.2003
versiunea PDF
  1 2   
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2018
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: