IFPS
Înapoi

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor (IFPS) a fost înfiinţat prin Legea RM nr. 876 din 22 ianuarie 1992 şi este organul ierarhic superior din sistemul unic al Serviciului Fiscal de Stat.

IFPS îşi desfăşoară activitatea în domeniul administrării impozitelor, taxelor, şi al altor venituri bugetare, activitate pentru care, potrivit legii, este abilitat de a o exercita prin intermediul procedurilor de gestiune, colectare, control fiscal, soluţionare a contestaţiilor şi dezvoltarea unor relaţii de parteneriat cu contribuabilii, inclusiv prin acordarea de servicii de asistenţă.

IFPS este responsabil, atât la nivel central, cât şi la nivel teritorial, în numele şi în contul statului, să colecteze taxele, impozitele, contribuţiile şi alte venituri ale bugetului de stat, precum şi veniturile altor autorităţi şi instituţii publice, prin aplicarea legislaţiei aprobate,

SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2017
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: