Locuri vacante
Înapoi

Încadrarea personalului în cadrul Serviciului Fiscal de Stat se face în felul următor:

1.În funcţiile publice vacante sau temporar vacante în conformitate cu prevederile art. 28 şi art. 30 din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, prin:

a) concurs;

b) promovare;

c) transfer;

d) detaşare;

e) asigurare a interimatului funcţiei publice de conducere.

Concursul se organizează de regulă, după aplicarea modalităţilor de ocupare a funcţiei publice vacante sus-menţionate la lit. b) şi c) şi conform prevederilor Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009.

2. În funcţiile de deservire tehnică şi în cele auxiliare, în bază de contract individual de muncă, conform prevederilor Codului Muncii al Republicii Moldova (Legea nr. 154-XV din 28 martie 2003).

3. Componenţa Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice din cadrul Serviciului Fiscal de Stat

COMPONENȚA COMISIEI DE CONCURS A SERVICIULUI FISCAL DE STAT

FORMULAR SPRE COMPLETARE

DECLARAȚIA  PE  PROPRIA RĂSPUNDERE  SPRE COMPLETARE

Aviz cu privire la lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: Inspector al Direcţiei gestionare arierate în cadrul Direcţiei generală administrare fiscală mun, Chișinău 1 funcţie temporar vacantă
versiunea PDF
Aviz cu privire la lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: Inspector - Direcţia control fiscal operativ în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Centru – 1 funcție temporar vacantă (cu sediul în mun. Chișinău)
versiunea PDF
Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: Inspector al Secției deservire persoane juridice a Direcției deservire fiscală în cadrul Direcției generală administrare fiscală mun.Chișinău (1 funcție temporar vacantă)
versiunea PDF
AVIZ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat cu începere de la 25 iunie 2018 până la 16 iulie 2018, ora 16.00 Inspector al Direcției organizare activități din cadrul Direcției generale administrare fiscală Sud – 1 funcție temporar vacantă (cu sediul în or. Comrat)
versiunea PDF
Aviz cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Căuşeni cu începere de la 12.07.2013 pînă la 09.08.2013
versiunea PDF
AVIZ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat cu începere de la 18 iunie 2018 până la 09 iulie 2018, ora 16.00: Inspector al Secției asistență juridică din cadrul Direcției juridice a Serviciului Fiscal de Stat - 1 funcție vacantă
versiunea PDF
AVIZ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat cu începere de la 18 iunie 2018 până la 09 iulie 2018, ora 16.00: Inspector al Secțiilor insolvabilitate din cadrul Direcției proceduri de insolvabilitate a Serviciului Fiscal de Stat - 1 funcție vacantă
versiunea PDF
AVIZ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat cu începere de la 18 iunie 2018 până la 09 iulie 2018, ora 16.00: Specialist principal al Direcției evidență decontări cu personalul în cadrul Direcției generale economie și finanțe - 1 funcție temporar vacantă
versiunea PDF
AVIZ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat cu începere de la 18 iunie 2018 până la 09 iulie 2018, ora 16.00. Funcția de Inspector al Direcției control fiscal postoperațional în cadrul Direcției generale administrare fiscală mun. Chișinău - 1 funcție temporar vacantă
versiunea PDF
Aviz cu privire la lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: Inspector al Direcţiei gestionare arierate în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Nord - 1 funcţie temporar vacantă (cu sediul în mun. Bălți)
versiunea PDF
Aviz cu privire la lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: Șef al Direcţiei dezvoltare informațională - 1 funcţie vacantă
versiunea PDF
Aviz cu privire la lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: Inspector al Direcţiei control fiscal operativ în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Nord – 1 funcție temporar vacantă (cu sediul în mun. Bălți)
versiunea PDF
Aviz cu privire la lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat de: Inspector - Direcția control fiscal operativ în cadrul Direcției generale administrare fiscală Centru – 1 funcție temporar vacantă (cu sediul în mun. Chișinău)
versiunea PDF
AVIZ cu privire la Lista candidaţilor admişi la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcţiei publice de: Inspector al Direcţiei gestionare arierate în cadrul Direcţiei generală administrare fiscală mun. Chișinău 1 funcţie temporar vacantă)
versiunea PDF
AVIZ cu privire la Lista candidaţilor admişi la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcţiei publice de: Inspector – Secția deservire persoane juridice a Direcției deservire fiscală în cadrul Direcției generală administrare fiscală mun. Chișinău (1 funcție temporar vacantă)
versiunea PDF
Aviz cu privire la Lista candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de: Inspector al Direcției control fiscal post operațional al Direcției administrare fiscală Centru – (1 funcție temporar vacantă) (cu sediul în mun. Chișinău)
versiunea PDF
AVIZ cu privire la lista candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector al Secției deservire persoane juridice a Direcției deservire fiscală în cadrul Direcției generală administrare fiscală mun. Chișinău (1 funcție temporar vacantă)
versiunea PDF
AVIZ SERVICIUL FISCAL DE STAT
COMISIA DE CONCURS: Lista candidaţilor admişi la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcţiei publice de: Inspector al Direcţiei organizare activități din cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Sud – 1 funcție temporar vacantă (cu sediul în or. Comrat)
versiunea PDF
Aviz cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs: Inspector al Secției deservire persoane fizice a Direcţiilor deservire fiscală în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală mun. Chișinău (2 funcţii temporar vacante)
versiunea PDF
AVIZ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat cu începere de la 01 iunie 2018 până la 20 iunie 2018, ora 16.00: Inspector al Secției deservire persoane fizice a Direcţiei deservire fiscală Ștefan Vodă în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Centru (1 funcţie temporar vacantă)
versiunea PDF
  1 2 3 4 5  ...   
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2018
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: