Locuri vacante
Înapoi

Încadrarea personalului în cadrul Serviciului Fiscal de Stat se face în felul următor:

1.În funcţiile publice vacante sau temporar vacante în conformitate cu prevederile art. 28 şi art. 30 din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, prin:

a) concurs;

b) promovare;

c) transfer;

d) detaşare;

e) asigurare a interimatului funcţiei publice de conducere.

Concursul se organizează de regulă, după aplicarea modalităţilor de ocupare a funcţiei publice vacante sus-menţionate la lit. b) şi c) şi conform prevederilor Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009.

2. În funcţiile de deservire tehnică şi în cele auxiliare, în bază de contract individual de muncă, conform prevederilor Codului Muncii al Republicii Moldova (Legea nr. 154-XV din 28 martie 2003).

3. Componenţa Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice din cadrul Serviciului Fiscal de Stat

COMPONENȚA COMISIEI DE CONCURS A SERVICIULUI FISCAL DE STAT

FORMULAR SPRE COMPLETARE

DECLARAȚIA  PE  PROPRIA RĂSPUNDERE  SPRE COMPLETARE

Aviz cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs: Inspector al Direcţiei dezvoltare informațională - 1 funcţie vacantă.
versiunea PDF
Aviz cu privire la lista candidaţilor admişi la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcţiei publice de: Inspector al Secției deservire persoane juridice a Direcției deservire fiscale Bălți în cadrul Direcției generale administrare fiscală Nord (1 funcţie temporar vacantă) cu sediul în mun. Bălți.
versiunea PDF
Aviz cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs: Auditor intern al Direcției audit intern - 1 funcţie vacantă
versiunea PDF
Aviz cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs: Inspector a Direcției control fiscal operativ al Direcției administrare fiscală Centru – (1 funcție temporar vacantă)
versiunea PDF
Aviz cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs: Inspector a Direcției control fiscal postoperaționl al Direcției administrare fiscală Centru – (1 funcție temporar vacantă)
versiunea PDF
AVIZ cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat cu începere de la 08 februarie 2018 pînă la 27 februarie 2018, ora 16.00: Inspector – Secția deservire persoane juridice a Direcției deservire fiscală în cadrul Direcției generală administrare fiscală mun.Chișinău (1 funcție temporar vacantă)
versiunea PDF
Aviz cu privire lista candidaților admiși la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice de: Inspector – Secția deservire persoane juridice a Direcției deservire fiscală în cadrul Direcției generală administrare fiscală mun. Chișinău (2 funcții temporar vacante)
versiunea PDF
Aviz cu privire la lista candidaţilor admişi la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcţiei publice de: Inspector superior al Secției cooperare internațională și schimb de informații - 1 funcţie vacantă
versiunea PDF
Aviz cu privire la lista candidaților admiși la proba scrisă a concursul pentru ocuparea funcţiei publice de Inspector al Direcției gestionare arierate în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Centru – 1 funcţie temporar vacantă (cu sediul în mun. Chișinău)
versiunea PDF
Aviz cu privire la lista candidaților admiși la proba scrisă a concursul pentru ocuparea funcţiei publice de Inspector al Direcției control fiscal operativ în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Centru – 2 funcţii temporar vacante (cu sediul în mun. Chișinău)
versiunea PDF
Aviz cu privire la lista candidaţilor admiși la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcţiei publice de: Inspector al Secției deservire persoane juridice a Direcției deservire fiscală Cahul în cadrul Direcției generale administrare fiscală Sud – (1 funcție temporar vacantă)
versiunea PDF
Aviz cu privire la lista candidaţilor admiși la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcţiei publice de: Inspector al Secției deservire persoane juridice a Direcției deservire fiscală Cimișlia în cadrul Direcției generale administrare fiscală Sud – (1 funcție temporar vacantă)
versiunea PDF
Aviz cu privire la lista candidaţilor admişi la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcţiei publice de: Inspector al Direcției proceduri control din cadrul Direcției generale metodologie proceduri fiscale - 1 funcţie vacantă
versiunea PDF
AVIZ cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice temporare în cadrul Serviciului Fiscal de Stat cu începere de la 08 februarie 2018 pînă la 27 februarie 2018, ora 16.00 la funcția de Inspector al Direcţiei control fiscal postoperaţional în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Nord - 1 funcţie temporar vacantă (cu sediul Bălți)
versiunea PDF
Aviz cu privire la lista candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice de Inspector principal al Direcției asistență juridică în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Centru – (1 funcţie vacantă)
versiunea PDF
Aviz cu privire la lista candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice de Inspector al Secției deservire persoane juridice a Direcției deservire fiscală în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală mun. Chișinău– (2 funcţii vacante)
versiunea PDF
Lista candidaţilor admişi la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcţiilor publice de: Inspector – Secția deservire persoane juridice a Direcției deservire fiscală în cadrul Direcției generală administrare fiscală mun. Chișinău (2 funcții vacante)
versiunea PDF
Lista candidaţilor admişi la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcţiilor publice de: Inspector principal al Direcției asistență juridică din cadrul Direcţiei generală administrare fiscală Centru a Serviciului Fiscal de Stat - 1 funcţie vacantă
versiunea PDF
Lista candidaţilor admişi la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcţiilor publice de: Inspector al Direcţiei control fiscal post operaţional în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Centru (1 funcţie temporar vacantă), sediul mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam, 65
versiunea PDF
Lista candidaţilor admişi la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcţiilor publice de: Inspector al Direcției gestionare riscuri în cadrul Direcției generale managementul riscurilor - 1 funcţie vacantă
versiunea PDF
  1 2 3 4 5  ...   
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2018
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: