Locuri Vacante
Înapoi

Încadrarea personalului în cadrul Serviciului Fiscal de Stat se face în felul următor:

1.În funcţiile publice vacante sau temporar vacante în conformitate cu prevederile art. 28 şi art. 30 din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, prin:

a) concurs;

b) promovare;

c) transfer;

d) detaşare;

e) asigurare a interimatului funcţiei publice de conducere.

Concursul se organizează de regulă, după aplicarea modalităţilor de ocupare a funcţiei publice vacante sus-menţionate la lit. b) şi c) şi conform prevederilor Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009.

2. În funcţiile de deservire tehnică şi în cele auxiliare, în bază de contract individual de muncă, conform prevederilor Codului Muncii al Republicii Moldova (Legea nr. 154-XV din 28 martie 2003).

3. Componenţa Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

COMPONENȚA COMISIEI DE CONCURS A IFPS

FORMULAR SPRE COMPLETARE

DECLARAȚIA  PE  PROPRIA RĂSPUNDERE  SPRE COMPLETARE

AVIZ Inspectoratul Fiscal Principal de Stat Comisia de concurs
versiunea PDF
AVIZ cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs în cadrul Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun. Chişinău începînd cu 20 ianuarie 2017 pînă la 08 februarie 2017, ora 16.00
versiunea PDF
AVIZ cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs în cadrul Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun. Chişinău începînd cu 20 ianuarie 2017 pînă la 08 februarie 2017, ora 16.00
versiunea PDF
AVIZ cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs în cadrul Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun. Chişinău începînd cu 20 ianuarie pînă la 08 februarie 2017, ora 16.00
versiunea PDF
AVIZ cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs în cadrul Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun. Chişinău începînd cu 20 ianuarie 2017 pînă la 08 februarie 2017, ora 16.00
versiunea PDF
AVIZ cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs în cadrul Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun. Chişinău începînd cu 20 ianuarie 2017 pînă la 08 februarie 2017, ora 16.00
versiunea PDF
AVIZ cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs în cadrul Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun. Chişinău începînd cu 20 ianuarie 2017 pînă la 08 februarie 2017, ora 16.00
versiunea PDF
AVIZ cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs în cadrul Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun. Chişinău începînd cu 20 ianuarie 2017 pînă la 08 februarie 2017, ora 16.00
versiunea PDF
AVIZ cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs în cadrul Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun. Chişinău începînd cu 20 ianuarie pînă la 08 februarie 2017, ora 16.00
versiunea PDF
AVIZ cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs în cadrul Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun. Chişinău începînd cu 20 ianuarie 2017 pînă la 08 februarie 2017, ora 16.00
versiunea PDF
AVIZ cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs în cadrul Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun. Chişinău începînd cu 20 ianuarie 2017 pînă la 08 februarie 2017, ora 16.00
versiunea PDF
Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Sângerei Comisia de concurs
versiunea PDF
AVIZ INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT COMISIA DE CONCURS
versiunea PDF
A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice în cadrul Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Leova cu începere de la 13 ianuarie 2017 pînă la 01 februarie 2017
versiunea PDF
A V I Z cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice în cadrul Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Rezina
versiunea PDF
AVIZ din 10 IANUARIE 2017 INSPECTORATUL FISCAL DE STAT PE RAIONUL OCNIŢA COMISIA DE CONCURS
versiunea PDF
Aviz cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor de concurs pentru desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice în cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pe mun. Bălți cu începere de la 10 ianuarie 2017 până la 29 ianuarie 2017, ora 17.00
versiunea PDF
A N U N Ţ cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor de concurs pentru desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice în cadrul Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Leova cu începere de la 10 ianuarie 2017 până la 30 ianuarie 2017, ora 17.00
versiunea PDF
AVIZ cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor de concurs pentru desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice temporar vacante în cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu începere de la 10 ianuarie 2017 până la 29 ianuarie 2017, ora 16.00
versiunea PDF
AVIZ din 05.01.2017 INSPECTORATUL FISCAL DE STAT PE MUN. CHIŞINĂU COMISIA DE CONCURS
versiunea PDF
  1 2 3 4 5  ...   
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2017
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: