Nerezidenţi
Înapoi
Hotărîrea Guvernului nr.836 din 05.07.2016 privind aprobarea formularului-tip aferent activității şi veniturilor nerezidenţilor şi a modului de completare a acestuia.
Nr. 836 din 05.07.2016
versiunea PDF
Hotărîrea Guvernului nr.101 din 05.02.2013 cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova (Modificată prin Hotărîrea Guvernului nr.4 din 18.01.2016)
versiunea PDF
Conturile de achitare a impozitului pe venit din străinătate
versiunea PDF
Cu privire la eliberarea certificatelor de rezidență și certificatului despre sumele veniturilor obținute în Republica Moldova și impozitele achitate (reținute), de către inspectoratele fiscale de stat teritoriale și DGAMC
Nr. 230 din 20.03.2015
versiunea PDF
25 martie - termenul limită de prezentare a Declarației și achitare a impozitului pe venit pentru persoanele fizice cetățeni străini rezidenți
versiunea PDF

Serviciul Fiscal de Stat reamintește că, potrivit prevederilor Codului fiscal, contribuabilii, persoane fizice au obligația de a depune Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pînă la 25 martie al anului curent.

Persoanele fizice – cetățeni străini sau apatrizi care au obținut statutul de rezident al Republicii Moldova (se află pe teritoriul Republicii Moldova mai mult de 183 de zile în orice perioadă de 12 luni ce se începe sau se termină în anul fiscal dat) sau își au domiciliul permanent în Republica Moldova,  au obligația de a depune Declarația cu privire la impozitul pe venit, în condițiile stabilite pentru persoanele fizice rezidente.

Cotele impozitului pe venit pentru persoane fizice sunt stabilite pentru fiecare perioadă de gestiune (an fiscal).

Astfel, pentru anul 2014 sunt stabilite următoarele cote:

- 7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 27 852 lei;

- 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 27 852 lei;

De asemenea, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală în sumă de 9 516 lei pe an sau la o scutire personală majoră în mărime de 14 148 lei.

În cazul în care soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală, persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară în sumă de 9 516 lei anual.

Totodată, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire în sumă de 2 124 lei anual pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilărie pentru care scutirea anuală constituie 9 516 lei.

Declarația cu privire la impozitul pe venit poate fi depusă de către contribuabili prin următoarele metode:

-  în format electronic, prin intermediul serviciului ”Declarație electronică”;

-  pe suport de hîrtie, prezentând formularul CET08;

-  prin intermediul oficiului poștal, expediind formularul CET08 printr-o scrisoare recomandată, pe adresa oficiului fiscal la care contribuabilul se deservește.

În scopul facilitării întelegerii conținutului declarației ce urmează a fi depusă, se prezintă http:// un Ghid de orientare pentru completarea formularul CET08 ( http://www.fisc.md/Nerezidenti.aspx).

Achitarea impozitului pe venit se realizează, de asemenea, în termenul de pînă la 25 martie al anului curent.

Atragem atenția, că conturile trezoreriale pentru achitarea impozitului pe venit (doar pentru persoanele fizice) pot fi vizualizate pe portalul, www.fisc.md (http://www.fisc.md/Upload/LinkedPDF/Lista_conturilor14.pdf ).

Informația privind conturile destinate achitării impozitului pe venit de peste hotare țării poate fi accesată aici  (http://www.fisc.md/Nerezidenti.aspx).

Persoanele fizice nerezidente, care au obținut venituri pe teritoriul Republicii Moldova de la persoane fizice (alte persoane decît cele specificate la art.90 din Codul fiscal) sunt obligate să prezinte Declaraţia nerezidentului cu privire la impozitul pe venit (Forma NER08).

Persoanele fizice nerezidente care și-au încheiat activitatea în Republica Moldova sînt obligaţi să prezinte  Declaraţia nerezidentului cu privire la impozitul pe venit (Forma NER08),  în termen de 3 zile de la încheierea activităţii în Republica Moldova.

În scopul facilitării întelegerii conținutului declarației ce urmează a fi depusă, se prezintă un Ghid de orientare pentru completarea formularul NER08  ( http://www.fisc.md/Nerezidenti.aspx)

Pentru informații suplimentare contribuabilii pot accesa pagina www.fisc.md sau telefona la Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat 08 000 1525

Ghid de orientare pentru completarea formularului NER08
versiunea PDF
Ghid de orientare pentru completarea formularului CET 08
versiunea PDF
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2017
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: