Ordine
Înapoi
Ordin nr.161 din 13.02.2017 despre aprobarea Regulamentului privind modul de completare, actualizare şi utilizare a Bazei generalizate a practicii fiscale.
Nr. 161 din 13.02.2017
versiunea PDF
Ordinul SFS nr. 144 din 06.02.2017
Nr. 144 din 06.02.2017
versiunea PDF
Ordin nr.25 din 16.01.2017 privind aprobarea și punerea în aplicare a formularului tipizat CPF17 „Cerere privind modificarea perioadei fiscale”
Nr. 25 din 16.01.2017
versiunea PDF
Ordinul Ministerului Finanțelor nr.2 din 9 ianuarie 2017 privind aprobarea unor formulare tipizate aferente persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă
Nr. 281 din 16.12.2016
versiunea PDF
Ordinul IFPS nr.693 din 26.12.2007 privind particularitățile administrării prevederilor art.901 alin.(34 ) din Codul fiscal
Nr. 774 din 17.08.2016
versiunea PDF
Ordinul cu privire la aprobarea formularelor de dări de seamă cu privire la dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societățile pe acțiuni şi defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale nr. 455 din 17.05.2016
Nr. 455 din 17.05.2016
versiunea PDF
Ordinul Ministerului Finanțelor nr.8 din 02 februarie 2016 privind sistarea controalelor la fața locului efectuate de către Serviciul Fiscal de Stat
Nr. 8 din 02.02.2016
versiunea PDF
Ordinul nr. 1139 din 18.12.2015
Nr. 1139 din 18.12.2015
versiunea PDF
Ordinul IFPS nr. 907 din 27.10.2015 cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a Ghidului privind determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care practică activitate profesională (notarii și executorii judecătorești)
Nr. 907 din 27.10.2015
versiunea PDF
Referitor la actualizare anexei nr.3 a Ordinului IFPS nr.65 din 12.04.2006 privind executarea art.229 din titlul V al Codului fiscal
Nr. 848 din 12.10.2015
versiunea PDF
Ordinul nr. 711 din 28.08.2015 cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 402 din 13.05.2015”.
Nr. 711 din 28.08.2015
versiunea PDF
Ordinul Ministerului Finanțelor ”Cu privire la aprobarea Formularului-tip forma IVAO15 “Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională”
Nr. 110 din 28.07.2015
versiunea PDF
Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat ”Cu privire la modificarea şi completarea unor ordine ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat”
Nr. 610 din 24.07.2015
versiunea PDF
Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72 din 25.05.2015, cu privire la aprobarea Formularului-tip Calculul impozitului pe venitul persoanelor ce practică activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc și a modului de completare a acestuia
Nr. 72 din 25.05.2015
versiunea PDF
Ordinul nr.763 din 15.09.2015 Cu privire la modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat
Nr. 402 din 13.05.2015
versiunea PDF
Formularul Cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător
Nr. 402 din 13.05.2015
versiunea PDF
Ordinul nr.392 din 30.04.2015 ”Privind aprobarea formularului Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA, precum și a cererii de înregistrare în calitate de plătitor TVA”
Nr. 392 din 30.04.2015
versiunea PDF
Declarație privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare, menționate la art.125(1) din Codul fiscal
Nr. 58 din 28.04.2015
versiunea PDF
Cu privire la eliberarea certificatelor de rezidență și certificatului despre sumele veniturilor obținute în Republica Moldova și impozitele achitate (reținute), de către inspectoratele fiscale de stat teritoriale și DGAMC
Nr. 230 din 20.03.2015
versiunea PDF
Privind modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de formare, actualizare și utilizare a Bazei generalizate a practicii fiscale, aprobate prin Ordinul IFPS nr. 637 din 31.12.2010
Nr. 98 din 04.02.2015
versiunea PDF
  1 2 3 4 5  ...   
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2017
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: