Ordine
Înapoi
Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.351 din 28 septembrie 2017 ,,Cu privire la modificarea și completarea Anexei nr.2 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012”
Nr. 351 din 28.09.2017
versiunea PDF
Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia
Nr. 118 din 28.08.2017
versiunea PDF
Ordin nr. 258 din 11 august 2017 cu privire la aprobarea Listei contribuabililor onești decernați cu Certificate de credibilitate
Nr. 258 din 11.08.2017
versiunea PDF
Ordin SFS nr.181 din 24.06.2017 Cu privire la lansarea în exploatare industrială a modulului ,,Administrarea on-line a subiecților impunerii cu accize” din Sistemul Informațional Automatizat ,,e-Cerere
Nr. 181 din 24.06.2017
versiunea PDF
Ordinul SFS nr. 131 din 29.05.2017 cu privire la aprobarea Certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate
Nr. 131 din 29.05.2017
versiunea PDF
Cu privire la aprobarea Clasificatorului direcțiilor din cadrul subdiviziunilor autonome ale SFS cu drept de emitere a documentelor fiscale interne
Nr. 90 din 11.05.2017
versiunea PDF
Ordinul SFS nr.89 din 10.05.2017 Privind modificarea și completarea Ordinului IFPS nr.70 din 31 martie 2004 cu privire la centralizarea prelucrării documentelor fiscale la nivel de republică
Nr. 89 din 10.05.2017
versiunea PDF
Ordin nr.161 din 13.02.2017 despre aprobarea Regulamentului privind modul de completare, actualizare şi utilizare a Bazei generalizate a practicii fiscale.
Nr. 161 din 13.02.2017
versiunea PDF
Ordinul SFS nr. 144 din 06.02.2017
Nr. 144 din 06.02.2017
versiunea PDF
Ordin nr.25 din 16.01.2017 privind aprobarea și punerea în aplicare a formularului tipizat CPF17 „Cerere privind modificarea perioadei fiscale”
Nr. 25 din 16.01.2017
versiunea PDF
Ordinul Ministerului Finanțelor nr.2 din 9 ianuarie 2017 privind aprobarea unor formulare tipizate aferente persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă
Nr. 281 din 16.12.2016
versiunea PDF
Ordinul IFPS nr.693 din 26.12.2007 privind particularitățile administrării prevederilor art.901 alin.(34 ) din Codul fiscal
Nr. 774 din 17.08.2016
versiunea PDF
Ordinul cu privire la aprobarea formularelor de dări de seamă cu privire la dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societățile pe acțiuni şi defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale nr. 455 din 17.05.2016
Nr. 455 din 17.05.2016
versiunea PDF
Ordinul Ministerului Finanțelor nr.8 din 02 februarie 2016 privind sistarea controalelor la fața locului efectuate de către Serviciul Fiscal de Stat
Nr. 8 din 02.02.2016
versiunea PDF
Ordinul nr. 1139 din 18.12.2015
Nr. 1139 din 18.12.2015
versiunea PDF
Ordinul IFPS nr. 907 din 27.10.2015 cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a Ghidului privind determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care practică activitate profesională (notarii și executorii judecătorești)
Nr. 907 din 27.10.2015
versiunea PDF
Referitor la actualizare anexei nr.3 a Ordinului IFPS nr.65 din 12.04.2006 privind executarea art.229 din titlul V al Codului fiscal
Nr. 848 din 12.10.2015
versiunea PDF
Ordinul nr. 711 din 28.08.2015 cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 402 din 13.05.2015”.
Nr. 711 din 28.08.2015
versiunea PDF
Ordinul Ministerului Finanțelor ”Cu privire la aprobarea Formularului-tip forma IVAO15 “Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională”
Nr. 110 din 28.07.2015
versiunea PDF
Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat ”Cu privire la modificarea şi completarea unor ordine ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat”
Nr. 610 din 24.07.2015
versiunea PDF
  1 2 3 4 5  ...   
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2017
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: