Proiecte de acte legislative şi normative
Înapoi
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat a elaborat „Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire cu privire la abrogarea unor anexe la Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 697 din 22 august 2014”.
versiunea PDF
Obiecțiile și propunerile cu referință la acest proiect pot fi prezentate SFS până la data de 20 noiembrie 2017 la adresa electronică irina.trocin@sfs.md sau la tel.: (022)82-33-70 (Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor). -Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire cu privire la abrogarea unor anexe la Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 697 din 22 august 2014;
Serviciul Fiscal de Stat a elaborat şi prezintă pentru consultare publică ,,Proiectul Ordinului Ministerului Finanţelor privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru organizaţiile necomerciale”. - Proiectul Ordinului Ministerului Finanţelor.
versiunea PDF
Obiecțiile și propunerile cu referință la acest proiect pot fi prezentate SFS până la data de 27 octombrie 2017 la adresa electronică diana.rusu@sfs.md sau la tel.:(022)82-33-95 (Direcția impozite directe).
Serviciul Fiscal de Stat a elaborat şi prezintă pentru consultare publică ,,Proiectul Ordinului Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea unor formulare tipizate de declaraţii cu privire la impozitul pe venit”. - Proiectul Ordinului Ministerului Finanţelor
versiunea PDF
Obiecțiile și propunerile cu referință la acest proiect pot fi prezentate SFS până la data de 24 octombrie 2017 la adresa electronică diana.rusu@sfs.md sau la tel.: (022)82-33-95 (Direcția impozite directe).
Serviciul Fiscal de Stat a elaborat şi prezintă pentru consultare publică ,,Proiectul Ordinului Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate precum şi a Instrucţiunii cu privire la modul de completare a acestuia”. Proiectul Ordinului Ministerului Finanţelor
versiunea PDF
Obiecțiile și propunerile cu referință la acest proiect pot fi prezentate SFS până la data de 11 septembrie 2017 la adresa electronică diana.rusu@fisc.md sau la tel.: (022)82-33-95 (Direcția impozite directe).
Proiectul Ordinului cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Factura fiscală” și a Instrucțiunii privind completarea acestuia
versiunea PDF
- Proiectul Ordinului Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru agenţii economici precum şi a Modului de completare a acesteia
versiunea PDF
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat ,,Proiectul Ordinului Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru agenţii economici precum şi a Modului de completare a acesteia”. Obiecțiile și propunerile cu referință la acest proiect pot fi prezentate IFPS până la data de 14 aprilie 2017 la adresa electronică diana.rusu@fisc.md sau la tel.: (022)82-33-95 (Direcția metodologia impozitelor directe și impozitare internațională).
Proiectul Ordinului Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfaşoară activitate profesională în sectorul justiţiei precum şi a Modului de completare a acesteia
versiunea PDF
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat ,,Proiectul Ordinului Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfaşoară activitate profesională în sectorul justiţiei precum şi a Modului de completare a acesteia”. Obiecțiile și propunerile cu referință la acest proiect pot fi prezentate IFPS până la data de 20 martie 2017 la adresa electronică diana.rusu@fisc.md sau la tel.: (022)82-33-95 (Direcția metodologia impozitelor directe și impozitare internațională).
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat ,,Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la abrogare unor Hotărîri ale Guvernului”. Obiecțiile și propunerile cu referință la acest proiect pot fi prezentate IFPS până la data de 16 martie 2017 la adresa electronică irina.trocin@fisc.md sau la tel.: (022)82-33-70 (Direcția metodologia impozitelor directe și impozitare internațională). - Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la abrogare unor Hotărîri ale Guvernului; - Nota de întemeiere la elaborarea proiectului menționat;
versiunea PDF
Proiectul Ordinului Ministerului Finanțelor privind aprobarea unor formulare tipizate aferente activității persoanelor fizice care practică activitate independentă în domeniul comerțului cu amănuntul.
versiunea PDF
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat proiectul Ordinului Ministerului Finanțelor privind aprobarea unor formulare tipizate aferente activității persoanelor fizice care practică activitate independentă în domeniul comerțului cu amănuntul. Obiecțiile și propunerile cu referință la acest proiect pot fi prezentate IFPS până la data de 10 ianuarie 2017 la adresa electronică ana.zota@fisc.md sau la tel.: (022) 82-33-95 (Direcția metodologia impozitelor directe și impozitare internațională).
Proiectul Ordinului Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea Declarației privind accizele și Modul de completare a Declarației privind accizele de plătitori de accize, precum și de subiecți care desfășoară activitate de întreprinzător și care nu sunt înregistrați în calitate de subiecți ai impunerii cu accize, dar care exportă în mod independent sau în baza contractului de comision mărfuri supuse accizelor, prelucrate și/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, începând cu prezentarea dărilor de seamă pentru perioada fiscală 2017
versiunea PDF
Formularul Declarației privind taxa pentru emisiile de poluanți, deversări și depozitarea deșeurilor Instrucțiunea de completare a Declarației privind taxa pentru emisiile de poluanți, deversări și depozitarea deșeurilor
versiunea PDF
Proiectul Ordinului Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea Declarației privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului.
versiunea PDF
Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare și/sau restituirea mijloacelor bănești
versiunea PDF
(Obiecțiile și propunerile cu referință la acest proiect pot fi prezentate IFPS până la data de 23 decembrie 2016 la adresa electronică sofia.curmei@fisc.md sau la tel.: (022)82-34-40
Proiectul Hotărîrii Guvernului nr. 697 din 22 august 2014 privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări
versiunea PDF
(Obiecțiile și propunerile cu referință la acest proiect pot fi prezentate IFPS până la data de 23 noiembrie 2016 la adresa electronică diana.rusu@fisc.md sau la tel.: (022)82-34-38 (Direcția metodologia impozitelor directe și impozitare internațională)).
Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit (Obiecțiile și propunerile cu referință la acest proiect pot fi prezentate IFPS până la data de 28 noiembrie 2016 la adresa electronică diana.rusu@fisc.md sau la tel.: (022)82-34-38 (Direcția metodologia impozitelor directe și impozitare internațională))
versiunea PDF
Proiectul Ordinului IFPS cu privire la modificarea și completarea Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012
din 25.10.2012
versiunea PDF
Proiectul HOTĂRÎRII Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.834 din 1 decembrie 2015 pentru aprobarea formularului CET15 - Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit și a Regulamentului privind modul de completare a acesteia
versiunea PDF
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat ,,Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.834 din 1 decembrie 2015 pentru aprobarea formularului CET15 - Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit și a Regulamentului privind modul de completare a acesteia”. Obiecțiile și propunerile cu referință la acest proiect pot fi prezentate IFPS pînă la data de 30 septembrie 2016 la adresa electronică ana.zota@fisc.md sau la tel.: (022) 82-33-95 (Direcția metodologia impozitelor directe și impozitare internațională).
Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de stingere a obligației fiscale și/ sau a sumelor plătite în plus prin prescripție
versiunea PDF
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat ,, Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de stingere a obligației fiscale și/ sau a sumelor plătite în plus prin prescripție”. Obiecțiile și propunerile cu referință la acest proiect pot fi prezentate IFPS pînă la data de 01 octombrie 2016 la adresa electronică zorina.lazarenco@fisc.md sau la tel.: (022) 82-33-71(Direcția metodologie, evidență și statistică fiscală).
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la marcarea producției alcoolice și a articolelor din tutun și abrogarea unor Hotărîri de Guvern
versiunea PDF
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat ,,Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la marcarea producției alcoolice și a articolelor din tutun și abrogarea unor Hotărîri de Guvern”. Obiecțiile și propunerile cu referință la acest proiect pot fi prezentate IFPS pînă la data de 29 februarie 2016 la adresa electronică ion.chitoroaga@fisc.md sau la tel.: (022) 82-33-78 (Direcția metodologia impozitelor indirecte).
  1 2 3   
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2017
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: