Regulamente
Înapoi
Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova
versiunea PDF
Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit
Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător
Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată din alte plăţi decît salariul
versiunea PDF
Regulile de funcţionare a reţelei de comerţ ambulant şi a Regulilor de comerţ în pieţele din Republica Moldova
versiunea PDF
REGULAMENT cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări
versiunea PDF
REGULAMENTUL Consiliului Consultativ al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat
versiunea PDF
Regulament privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subventionarea producatorilor agricoli
versiunea PDF
Regulament privind crearea si functionarea birourilor de autodeservire a contribuabililor
versiunea PDF
Regulamentul privind conlucrarea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat si Camerei Înregistrarii de Stat întru executarea Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007
versiunea PDF
Regulamentul cu privire la modalitatea executarii amnistiei fiscale
versiunea PDF
nr.103 din 9 decembrie 2005 Regulament privind modul de efectuare a înscrierilor în conturile personale ale contribuabilului si perfectarea rapoartelor asupra obligatiilor fiscale, inclusiv asupra restantelor
versiunea PDF
Regulament cu privire la transferul de credit
versiunea PDF
22 iunie 2005 Nr. 409 Regulamentul cu privire la procedura de încheiere, actiune si reziliere a Acordului privind scutirea de plata impozitului pe venit a întreprinderilor al caror capital social este constituit sau majorat prin contributia ce depaseste suma echivalenta cu 250 mii dolari S.U.A. si 2 milioane dolari S.U.A.
versiunea PDF
29 octombrie 2004 Nr. 194 Regulamentul cu privire la unele aspecte ce tin de verificarea obligatiunilor fiscale ale persoanelor fizice – cetateni
versiunea PDF
05 decembrie 2003 Nr.03 REGULAMENT cu privire la procedura de incheiere, actiune si reziliere a Acordului privind scutirea de plata impozitului pe venit in marime de 50% a intreprinderilor in al caror capital social investitiile straine depasesc suma echivalenta cu 250 mii dolari S.U.A. si peste 50% din venitul brut al carora se constituie din comercializarea produselor (lucrarilor, serviciilor) de fabricatie proprie.
versiunea PDF
26 iunie 2002 Registrul unic al masinilor de casa si control
versiunea PDF
03 ianuarie 2001 Nr. 01 Regulamentul Privind instituirea si functionarea posturilor fiscale permanente la intreprinderile producatoare de alcool etilic si bauturi alcoolice tari.
versiunea PDF
23 august 2000 Nr. 10-4-09/679 Regulamentul privind activitatea posturilor fiscale comune interne de control
versiunea PDF
28 aprilie 1998 Hotarirea Guvernului RM Nr. 474 din"Cu privire la aplicarea masinilor de casa si control cu memorie fiscala pentru efectuarea decontarilor in numerar".
versiunea PDF
26 iunie 1996 Hotarirea Parlamentului Republicei Moldova Nr. 893-XIII pentru aprobarea Regulamentului cu privire la constituirea si utilizarea fondului rutier
versiunea PDF
Privind aplicarea TVA la serviciile legate de plata in buget a taxei locale.
versiunea PDF
  1 2   
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2018
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: