Regulamente
Înapoi
Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit
Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător
Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată din alte plăţi decît salariul
versiunea PDF
Regulile de funcţionare a reţelei de comerţ ambulant şi a Regulilor de comerţ în pieţele din Republica Moldova
versiunea PDF
Regulamentul privind organizarea și funcționarea Direcției examinarea cazurilor de încălcare fiscală de către marii contribuabili și recontrol
versiunea PDF
Regulamentul Direcţiei achiziţii publice şi gestionare patrimoniu a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova
versiunea PDF
REGULAMENT cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări
versiunea PDF
REGULAMENTUL Consiliului Consultativ al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat
versiunea PDF
Regulament privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subventionarea producatorilor agricoli
versiunea PDF
Regulament privind stingerea obligatiei fiscale prin compensare la cererea contribuabilului
versiunea PDF
Regulament privind crearea si functionarea birourilor de autodeservire a contribuabililor
versiunea PDF
Regulamentul privind conlucrarea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat si Camerei Înregistrarii de Stat întru executarea Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007
versiunea PDF
REGULAMENTUL privind modul de organizare a concursurilor pentru stimularea contribuabililor
versiunea PDF
Regulamentul cu privire la modalitatea executarii amnistiei fiscale
versiunea PDF
Regulament privind modul de utilizare a mijloacelor fondului
versiunea PDF
nr.103 din 9 decembrie 2005 Regulament privind modul de efectuare a înscrierilor în conturile personale ale contribuabilului si perfectarea rapoartelor asupra obligatiilor fiscale, inclusiv asupra restantelor
versiunea PDF
30 martie 2006 Nr.17-08-6 Documente de plata - formulare noi (Anexa: Regulamentul cu privire la transferul de credit.)
versiunea PDF
Regulament cu privire la transferul de credit
versiunea PDF
22 iunie 2005 Nr. 409 Regulamentul cu privire la procedura de încheiere, actiune si reziliere a Acordului privind scutirea de plata impozitului pe venit a întreprinderilor al caror capital social este constituit sau majorat prin contributia ce depaseste suma echivalenta cu 250 mii dolari S.U.A. si 2 milioane dolari S.U.A.
versiunea PDF
29 octombrie 2004 Nr. 194 Regulamentul cu privire la unele aspecte ce tin de verificarea obligatiunilor fiscale ale persoanelor fizice – cetateni
versiunea PDF
05 decembrie 2003 Nr.03 REGULAMENT cu privire la procedura de incheiere, actiune si reziliere a Acordului privind scutirea de plata impozitului pe venit in marime de 50% a intreprinderilor in al caror capital social investitiile straine depasesc suma echivalenta cu 250 mii dolari S.U.A. si peste 50% din venitul brut al carora se constituie din comercializarea produselor (lucrarilor, serviciilor) de fabricatie proprie.
versiunea PDF
26 iunie 2002 Registrul unic al masinilor de casa si control
versiunea PDF
  1 2   
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2018
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: