29.1.7. Reţinerea impozitului la sursa de plată
Înapoi
29.1.7.1.

În cazul achitării salariului pentru lipsa forţată de la serviciu, conform deciziei instantei de judecată, urmează de a reţine impozitul pe venit la sursa de plată, precum şi urmează de a fi calculate contribuţii de asigurări sociale de stat şi prime obligatorii de asistenţă medicală?

Conform prevederilor alin. (1) art. 88 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), fiecare patron care plateşte lucratorului salariu (inclusiv primele şi facilităţile acordate) este obligat să calculeze, ţinînd cont de scutirile solicitate de angajat, şi să reţină din aceste plăţi impozitul pe venit la sursa de plată. Prevederi analogice de calculare şi reţinere, de către angajator, a contribuţiilor de asigurari sociale şi prime de asigurari obligatorii de asistenţă medicală stabilesc şi art. 20 din Legea privind sistemul public de asigurări sociale, nr.489-XIV din 08.07.1999, precum şi art. 25 din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr.1593 din 26.12.2002. Prin urmare, astfel de reţineri se vor efectua şi în cazul achitării salariului pentru lipsa forţată de la serviciu, stabilit în baza hotărîrii instanţei de judecată, indiferent de faptul dacă în hotărîrea menţionata a fost indicată necesitatea reţinerii impozitului pe venit şi a plăţilor menţionate.

29.1.7.2.

Cum se impozitează venitul persoanei fizice obținut în formă de cadouri, premii, câștiguri în cadrul desfășurării de către întreprindere a acțiunilor de publicitate, care nu cad sub incidența noțiunii de campanie promoțională? Care sunt criteriile după care o campanie promoțională este calificată ca fiind anunțată public?

        În conformitate cu art. 5 pct. 38) din Codul fiscal, campania promoțională este modalitatea de promovare a vânzărilor prin organizarea de concursuri, jocuri, loterii anunțate public și desfășurate pe o perioadă de timp limitată, cu acordarea de cadouri, premii, câștiguri. 

         Potrivit art. 20 lit. p1) din Codul fiscal, cîştigurile obţinute de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii reprezintă sursă de venit neimpozabilă. 

        Astfel, dacă acordarea cadourilor, premiilor și câștigurilor în folosul persoanei fizice, ce nu practică activitate de întreprinzător, reprezintă rezultatul desfășurării unei campanii promoționale, acestea nu se vor impozita. 

     În cazul în care acordarea cadourilor, premiilor și câștigurilor în folosul persoanei fizice, ce nu practică activitate de întreprinzător, nu reprezintă rezultatul desfășurării unei campanii promoționale, acestea se vor impozita în conformitate cu art. 90 alin. (1) din Codul fiscal, care prevede că persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător, rețin, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, exceptând întreprinzătorii individuali și gospodăriile țărănești (de fermier), pe veniturile obținute de către aceasta conform art. 18 din Codul fiscal. 

         Totodată, potrivit prevederilor cap. III din Legea cu privire la publicitate (nr. 1227 din 27 iunie 1997), accesul la publicitate se realizează prin intermediul mijloacelor de informare precum: radioul, televiziunea, presa periodică, în serviciile cinematografice, video, informaționale, cu folosirea rețelelor telefonice, telegrafice, telex, publicității exterioare, amenajarea locurilor de comerț și de prestări de servicii, publicitatea pe mijloacele de transport și pe trimiterile poștale. 

         Prin urmare, caracterul public al campaniei promoționale se va asigura pe una din sursele specificate la Legea nominalizată.

Arhiva

        Cum se impozitează venitul persoanei fizice obținut în formă de cadouri, premii, câștiguri în cadrul desfășurării de către întreprindere a acțiunilor de publicitate, care nu cad sub incidența noțiunii de campanie promoțională? Care sunt criteriile după care o campanie promoțională este calificată ca fiind anunțată public?         În conformitate cu art. 5 pct. 38) din Codul fiscal, campania promoțională este modalitatea de promovare a vânzărilor prin organizarea de concursuri, jocuri, loterii anunțate public și desfășurate pe o perioadă de timp limitată, cu acordarea de cadouri, premii, câștiguri. 

        Dacă acordarea cadourilor, premiilor și câștigurilor în folosul persoanei fizice, ce nu practică activitate de întreprinzător, reprezintă rezultatul desfășurării unei campanii promoționale, acestea vor fi impozitate conform art. 901 alin. (33) din Codul fiscal, adică din fiecare câștig, plătitorul de câștig este obligat să rețină și să verse la buget un impozit în mărime de: 

        - 18% din câștigurile de la campaniile promoționale, în partea în care valoarea fiecărui câștig depășește 10% din scutirea personală stabilită la art. 33 alin. (1), dar nu depășește 50 mii lei; 

        - 25% din câștigurile de la campaniile promoționale, în partea în care valoarea fiecărui câștig este egală sau depășește 50 mii lei. 

        Potrivit art. 20 lit. p1) din Codul fiscal, câștigurile de la campaniile promoționale, în partea în care valoarea fiecărui câștig nu depășește 10% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1) reprezintă sursă de venit neimpozabilă.

        În cazul în care acordarea cadourilor, premiilor și câștigurilor în folosul persoanei fizice, ce nu practică activitate de întreprinzător, nu reprezintă rezultatul desfășurării unei campanii promoționale, acestea se vor impozita în conformitate cu art. 90 din Codul fiscal, care prevede că persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător, rețin, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, exceptând întreprinzătorii individuali și gospodăriile țărănești (de fermier), pe veniturile obținute de către aceasta conform art. 18 din Codul fiscal. 

        Totodată, potrivit prevederilor cap. III din Legea cu privire la publicitate (nr. 1227 din 27 iunie 1997), accesul la publicitate se realizează prin intermediul mijloacelor de informare precum: radioul, televiziunea, presa periodică, în serviciile cinematografice, video, informaționale, cu folosirea rețelelor telefonice, telegrafice, telex, publicității exterioare, amenajarea locurilor de comerț și de prestări de servicii, publicitatea pe mijloacele de transport și pe trimiterile poștale. 

        Prin urmare, caracterul public al campaniei promoționale se va asigura pe una din sursele specificate la Legea nominalizată. 


Arhivă (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art. 20 lit. p1) din Codul fiscal în redacția Legii nr. 307 din 26 decembrie 2012, publicată în M.O nr. 26/95 din 4 februarie 2013, precum și în temeiul art. 901 din Codul fiscal în redacția Legii nr. 324 din 23 decembrie 2013, publicată în M.O nr. 320-321/871 din 31 decembrie 2013)

        Care este regimul fiscal al acţiunilor de publicitate însoţite de acordarea cadourilor, premiilor, cîştigurilor, care nu cad sub incidenţa noţiunii de companie promoţională? Care este regimul fiscal al cadourilor, premiilor, cîştigurilor, primite de către persoanele fizice în cadrul desfaşurării de către întreprindere a acţiunilor de publicitate, care nu cad sub incidenţa noţiunii de companie promoţională? Care sunt criteriile după care o companie promoţională este calificată ca fiind anunţată public?  

        În conformitate cu art. 5 pct. 38) al Codului fiscal, campania promoţională este modalitatea de promovare a vînzărilor prin organizarea de concursuri, jocuri, loterii anunţate public şi desfăşurate pe o perioadă de timp limitată, cu acordarea de cadouri, premii, cîştiguri. 

        În cazul în care, acordarea cadourilor, premiilor şi cîştigurilor în folosul persoanei fizice, ce nu practică activitate de întreprinzător, reprezintă rezultatul desfăşurării unei campanii promoţionale, acestea vor fi impozitate conform art. 901 alin. (1) din Codul fiscal, adică din fiecare cîştig, plătitorul de cîştig este obligat sa reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de 10%. 

        În cazul în care, acordarea cadourilor, premiilor şi cîştigurilor în folosul persoanei fizice, ce nu practică activitate de întreprinzător, nu reprezintă rezultatul desfăşurării unei campanii promoţionale, acestea se vor impozita în conformitate cu art. 90 din Codul fiscal, care prevede că persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător, indicate la alin. (1) a aceluiaşi articol, reţin, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, exceptînd întreprinzătorii individuali şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art. 18 din Codul fiscal. 

        Totodată, ţinem să menţionăm că potrivit prevederilor cap. III din Legea cu privire la publicitate (nr. 1227 din 27 iunie 1997), accesul la publicitate se realizează prin intermediul mijloacelor de informare precum: radioul, televiziunea, presa periodică, în serviciile cinematografice, video, informaţionale, cu folosirea reţelelor telefonice, telegrafice, telex, publicităţii exterioare, amenajarea locurilor de comerţ şi de prestări de servicii, publicitatea pe mijloacele de transport şi pe trimiterile poştale. 

        Prin urmare, caracterul public al Campaniei promoţionale se va asigura pe una din sursele specificate la Legea nominalizată. 


[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]

        Care este regimul fiscal al acţiunilor de publicitate însoţite de acordarea cadourilor, premiilor, cîştigurilor, care nu cad sub incidenţa noţiunii de companie promoţională? Care este regimul fiscal al cadourilor, premiilor, cîştigurilor, primite de către persoanele fizice în cadrul desfaşurării de către întreprindere a acţiunilor de publicitate, care nu cad sub incidenţa noţiunii de companie promoţională? Care sunt criteriile după care o companie promoţională este calificată ca fiind anunţată public?  

        În conformitate cu art. 5 pct. 38) al codului fiscal, campania promotionala este modalitatea de promovare a vânzarilor prin organizarea de concursuri, jocuri, loterii anuntate public si desfasurate pe o perioada de timp limitata, cu acordarea de cadouri, premii, câstiguri. 

 În cazul în care, acordarea cadourilor, premiilor si câstigurilor în folosul persoanei fizice, ce nu practica activitate de întreprinzator, reprezinta rezultatul desfasurarii unei campanii promotionale, acestea vor fi impozitate conform art. 901 alin. (1) din Codul fiscal, adica din fiecare câstig, platitorul de câstig este obligat sa retina si sa verse la buget un impozit în marime de 10%. 

        Nu se efectueaza retinerea mentionata, în partea în care valoarea fiecarui câstig nu depaseste 10% din indicatorul specificat la art. 33 alin. (1) din Codul fiscal. 

        În cazul în care, acordarea cadourilor, premiilor si câstigurilor în folosul persoanei fizice, ce nu practica activitate de întreprinzator, nu reprezinta rezultatul desfasurarii unei campanii promotionale, acestea se vor impozita în conformitate cu art. 90 alin. (3) din Codul fiscal, care prevede ca persoanele care desfasoara activitate de întreprinzator, indicate la alin. (1) a aceluiasi articol, retin, ca parte a impozitului, o suma în marime de 5% din platile efectuate în folosul persoanei fizice, exceptând întreprinzatorii individuali si gospodariile taranesti (de fermier), pe veniturile obtinute de catre aceasta conform art. 18 din Codul fiscal. 

        Totodata, tinem sa mentionam ca potrivit prevederilor cap. III din Legea cu privire la publicitate (nr. 1227 din 27 iunie 1997),accesul la publicitate se realizeaza prin intermediul mijloacelor de informare precum: radioul, televiziunea, presa periodica, în serviciile cinematografice, video, informationale, cu folosirea retelelor telefonice, telegrafice, telex, publicitatii exterioare, amenajarea locurilor de comert si de prestari de servicii, publicitatea pe mijloacele de transport si pe trimiterile postale. 

        Prin urmare, caracterul public al Campaniei promotionale se va asigura pe una din sursele specificate la Legea nominalizata.

29.1.7.3. Cum se vor impozita dividendele achitate agentului economic rezident?

        Potrivit art. 901 alin. (31) din Codul fiscal,  persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de:

- 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;

- 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;

        Prevederile de la liniuţele întîi şi a doua ale prezentului alineat se aplică şi în cazul dividendelor achitate prealabil pe parcursul perioadei fiscale.


[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]

Arhiva

Potrivit art. 901 alin. (31) lit. a) din Codul fiscal, la achitarea dividendelor în folosul agentilor economici rezidenti, la sursa de plata nu se va retine impozitul pe venit. Totodata, potrivit art. (901) alin. (32) din Codul fiscal, pe perioada actiunii prevederilor alin. (31) art. (901) din Codul fiscal, art. 801 (care reglementeaza achitarea prealabila a impozitului pe dividende) din Codul fiscal nu se aplica.

29.1.7.4.

Cum se va retine impozitul pe venit la sursa de plată în cazul achiziționării de la persoanele fizice a unui activ de capital?

        În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a persoanelor menţionate la cap.101, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18. 

        Conform prevederilor art. 18 lit. e) din Codul fiscal, în componența venitului impozabil se include creșterea de capital definită la art. 40 alin. (7). 

         Astfel, entitatea care procură de la persoane fizice active de capital urmează să retină la sursa de plată, în prealabil, un impozit în mărime de 7% din suma creșterii de capital, dacă dispune de documente confirmative privind baza valorică a activului procurat.  

        Lista documentelor confirmative ce reprezintă temei pentru confirmarea bazei valorice ajustate a activelor de capital este aprobată prin Ordinului SFS nr. 134 din 30 mai 2017. 

         În cazul în care entitatea nu dispune de documente confirmative privind baza valorică a activului procurat sau aferent documentelor prezentate apar suspiciuni, aceasta urmează să retină la sursa de plată, în prealabil, un impozit în mărime de 7% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, fără a determina suma creșterii de capital.

Arhiva

        Cum se va retine impozitul pe venit la sursa de plată în cazul achiziționării de la persoanele fizice a unui activ de capital?  

        În conformitate cu prevederile art. 90 din Codul fiscal, orice persoană care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanță conform art. 5 pct. 20), reprezentanță permanentă, instituție, organizație, inclusiv orice autoritate publică și instituție publică, reține, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești (de fermier), a cabinetului avocatului, a notarului public, a executorului judecătoresc, a biroului individual al mediatorului, pe veniturile obținute de către aceasta conform art.18 din Codul fiscal. 

        Conform prevederilor art. 18 lit. e) din Codul fiscal, în componența venitului impozabil se include creșterea de capital definită la art. 37 alin. (7). 

        Astfel, entitatea care procură de la persoane fizice active de capital urmează să retină la sursa de plată, în prealabil, un impozit în mărime de 7% din suma creșterii de capital, dacă dispune de documente confirmative privind baza valorică a activului procurat. 

        Lista documentelor confirmative ce reprezintă temei pentru confirmarea bazei valorice ajustate a activelor de capital (anexa nr. 3) este aprobată prin Ordinului IFPS nr. 402 din 13.05.2015. 

        În cazul în care entitatea nu dispune de documente confirmative privind baza valorică a activului procurat sau aferent documentelor prezentate apar suspiciuni, aceasta urmează să retină la sursa de plată, în prealabil, un impozit în mărime de 7% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, fără a determina suma creșterii de capital.

        Se va retine la sursa de plata impozitul pe venit în cazul achizitionarii de la persoanele fizice a unui activ de capital?  

        Capitolul 5 ,,Creşterea şi pierderile de capital” din Codul fiscal reglementează recunoaşterea şi determinarea creşterii si pierderilor de capital. Totodată, în conformitate cu art. 90 din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18.

        Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, precum şi din suma arendei terenurilor agricole.

        Astfel, entitatea care procura de la persoane fizice active de capital urmează să retină la sursa de plată, în prealabil, un impozit în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice.

 în vigoare pînă la 13.01.2012 Capitolul 5 ,,Cresterea si pierderile de capital” din Codul fiscal reglementeaza recunoasterea si determinarea cresterii si pierderilor de capital. Totodata, în conformitate cu art. 90 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele indicate la art. 90 alin.(1) din Codul fiscal retin, de asemenea, în prealabil, ca parte a impozitului, o suma în marime de 5% din platile efectuate în folosul persoanei fizice, exceptînd întreprinzatorii individuali si gospodariile taranesti (de fermier), pe veniturile obtinute de catre aceasta conform art.18 din Codul fiscal. Nu se retine în prealabil suma în marime de 5% din platile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obtinute de catre aceasta conform art.20, 88, 89, 901 alin.(3) si 91 din Codul fiscal. Astfel, entitatea care procura de la persoane fizice active de capital urmeaza sa retine la sursa de plata, în prealabil, un impozit în marime de 5% din platile efectuate în folosul persoanei fizice.

29.1.7.5.

Care este modalitatea de impozitare a ajutorului bănesc primit de persoanele fizice de la asociațiile obștești?

        În cazul în care ajutoarele sunt oferite în conformitate cu statutul asociației obștești filantropice, ele reprezintă venit neimpozabil, în conformitate cu art. 20 lit. l) din Codul fiscal. 

        În cazul în care statutul organizației nu prevede acordarea ajutoarelor, aceste venituri se califică drept impozabile, în conformitate cu art. 18 din Codul fiscal și potrivit prevederilor art. 90 alin. (1) din Codul fiscal entitatea reține în prealabil 7% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice.

Arhiva

        Care este modalitatea de impozitare a ajutorului banesc primit de persoanele fizice de la asociatiile obstesti?   

        În cazul în care ajutoarele sunt oferite în conformitate cu statutul asociaţiei obşteşti filantropice, ele reprezintă venit neimpozabil, în conformitate cu art. 20 lit. l) din Codul fiscal. 

        În cazul în care statutul organizaţiei nu prevede acordarea ajutoarelor, aceste venituri se califică drept impozabile, în conformitate cu art.18 din Codul fiscal şi potrivit prevederilor art. 90 din Codul fiscal entitatea reţine în prealabil 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice.


[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]

 (în vigoare pînă la 13.01.2012) În cazul în care ajutoarele sunt oferite în conformitate cu statutul asociatiei obstesti, ele reprezinta venit neimpozabil, în conformitate cu art. 20 lit. l) din Codul fiscal. În cazul în care statutul organizatiei nu prevede acordarea ajutoarelor, aceste venituri se califica drept impozabile, în conformitate cu art.18 din Codul fiscal si potrivit prevederilor art. 90 alin. (3) din Codul fiscal entitatea retine în prealabil 5% din platile efectuate în folosul persoanei fizice.

29.1.7.6. În cazul în care în favoarea persoanelor fizice sunt achitate plati în avans de la transmiterea în arenda a bunurilor imobiliare, urmeaza a fi retinut impozit la sursa de plata si care este modalitatea de completare a actului de achizitie a serviciilor de locatiune?

        În conformitate cu prevederile art.901 alin.(3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arenda, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole. În cazul în care în favoarea persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător sunt achitate şi plăţi în avans, din veniturile nominalizate, de asemenea urmează a fi reţinut impozit pe venit în mărime de 10%.

        În ceia ce priveşte modalitatea de completare a actului de achiziţie, ţinem să informăm, că la completarea acestuia, urmează de condus de instrucţiunea privind completarea formularului tipizat cu regim special “Actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente”, aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova şi Biroului Naţional de Statistică nr.88/106 din 06.10.2008.

Arhiva

În conformitate cu prevederile art.901 alin.(3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 alin. (1), retin un impozit în marime de 10% din veniturile obtinute de catre persoanele fizice care nu desfasoara activitate de întreprinzator de la transmiterea în posesie si/sau folosinta (locatiune, arenda, uzufruct) a proprietatii mobiliare si imobiliare, cu exceptia arenei terenurilor agricole. În cazul în care în favoarea persoanelor fizice care nu desfasoara activitate de întreprinzator sunt achitate si plati în avans, din veniturile nominalizate, de asemenea urmeaza a fi retinut impozit pe venit în marime de 10%. În ceia ce priveste modalitatea de completare a actului de achizitie, tinem sa Va informam, ca la completarea acestuia, urmeaza sa va conduceti de instructiunea privind completarea formularului tipizat cu regim special “Actul de achizitie a serviciilor de locatiune si a cheltuielilor aferente”, aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Finantelor al Republicii Moldova si Biroului National de Statistica nr.88/106 din 06.10.2008.

29.1.7.7. În cazul efectuării donaţiei (cadourilor) în formă nemonetară în folosul angajaţilor la locul de bază, cum se aplică regimul fiscal de către entitate?

        Potrivit prevederilor alin. (1) art.14 din Codul fiscal, obiectul impunerii cu impozitul pe venit pentru persoanele fizice - angajaţi constituie venitul brut, inclusiv facilităţile acordate de patron. Prin urmare, valoarea cadourilor care se vor acorda angajaţilor Companiei va fi stabilită în conformitate cu lit. o) art. 18 din Codul fiscal, ca sursă de venit impozabilă.

        De asemenea, menţionăm că conform alin. (1) art.88 din Codul fiscal, fiecare patron care plăteşte lucrătorului salariu (inclusiv primele şi facilităţile acordate) este obligat să calculeze, ţinând cont de scutirile solicitate de angajat şi de deduceri, şi să reţină din aceste plăţi un impozit, determinat conform modului stabilit de Guvern. Modul de calculare, reţinere şi achitare la buget a impozitului pe venit reţinut la sursa de plată din alte plăţi decât salariul de către contribuabilii care efectuează asemenea plăţi este prevăzut în Regulamentul privind reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată din alte plăţi decât salariul, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 77 din 30 ianuarie 2008.

        În contextul celor relatate menţionăm că, acordarea cadourilor angajaţilor cu prilejul unei sărbători nu poate fi calificată ca donarea acestor cadouri, deoarece donarea unor bunuri în folosul persoanelor fizice se efectuează prin încheierea unui contract de donaţie, respectiv în cazul dat impozitarea cadourilor menţionate va avea alt aspect. 

 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]

Arhiva

 (în vigoare pînă la 13.01.2012) Potrivit prevederilor alin. (1) art.14 din Codul fiscal, obiectul impunerii cu impozitul pe venit pentru persoanele fizice - angajati constituie venitul brut, inclusiv facilitatile acordate de patron. Prin urmare, valoarea cadourilor care se vor acorda angajatilor Companiei va fi stabilit în conformitate cu lit. o) art. 18 din Codul fiscal, ca sursa de venit impozabila. De asemenea, mentionam ca conform alin. (1) art.88 din Codul fiscal, fiecare patron care plateste lucratorului salariu (inclusiv primele si facilitatile acordate) este obligat sa calculeze, tinînd cont de scutirile solicitate de angajat si de deduceri, si sa retina din aceste plati un impozit, determinat conform modului stabilit de Guvern. Modul de calculare, retinere si achitare la buget a impozitului pe venit retinut la sursa de plata din alte plati decît salariul de catre contribuabilii care efectueaza asemenea plati este prevazut în Regulamentul privind retinerea impozitului pe venit la sursa de plata din alte plati decît salariul, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 77 din 30 ianuarie 2008. În contextul celor relatate mentionam ca, acordarea cadourilor angajatilor cu prilejul unei sarbatori nu poate fi calificata ca donarea acestor cadouri, deoarece donarea unor bunuri în folosul persoanelor fizice se efectueaza prin încheierea unui contract de donatie, respectiv în cazul dat impozitarea cadourilor mentionate va avea alt aspect.

29.1.7.8.

Entitatea efectuează donații ale bunurilor în folosul persoanelor fizice în formă monetară și nemonetară. Se reține impozitul la sursa de plată?

        Donația în folosul persoanelor fizice se efectuează prin încheierea unui contract de donaţie, în conformitate cu prevederile art. 827 din Codul civil.

        Patrimoniul primit de către persoane fizice cetățeni ai Republicii Moldova cu titlu de donaţie, potrivit prevederilor art. 20 lit. i) din Codul fiscal, reprezintă sursă de venit neimpozabila. 

        Astfel, la efectuarea donației persoana juridică nu va reține impozit la transmiterea bunurilor și a mijloacelor bănești în folosul persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova. 

         Totodată, potrivit prevederilor art. 40 alin. (4) din Codul fiscal, persoana care face o donaţie se consideră că a vândut bunul donat la un preț ce reprezintă mărimea maximă din baza lui valorică ajustată sau prețul lui de piață la momentul donării. 

        Calcularea bazei valorice ajustate a proprietății la momentul donaţiei se efectuează ţinând cont de prevederile art. 26 și conform art. 42 alin. (1) din Codul fiscal, separat pe fiecare obiect donat. 

         Baza valorică a proprietății donate se consideră, pentru destinatar, mărimea determinată în conformitate cu art. 42 alin. (1) din Codul fiscal. 

         De asemenea, potrivit art. 21 alin. (4) din Codul fiscal, persoana care face o donaţie sub formă de mijloace băneşti se consideră drept persoană care a obţinut venit în mărimea sumei mijloacelor băneşti donate.

Arhiva

        Contribuabilul efectuează donații ale bunurilor în folosul persoanelor fizice în formă monetară și nemonetară, care nu sunt deductibile în scopuri fiscale. Se reține impozitul la sursa de plată?  

        Donația în folosul persoanelor fizice se efectuează prin încheierea unui contract de donaţie, în conformitate cu prevederile art. 827 din Codul civil.

        Patrimoniul primit de către persoane fizice cetățeni ai Republicii Moldova cu titlu de donaţie, potrivit prevederilor art. 20 lit. i) din Codul fiscal, reprezintă sursă de venit neimpozabila. 

        Astfel, la efectuarea donației persoana juridică nu va reține impozit la transmiterea bunurilor și a mijloacelor bănești în folosul persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova. 

        Totodată, potrivit prevederilor art. 42 din Codul fiscal, persoana care face o donaţie se consideră că a vândut bunul donat la un preț ce reprezintă mărimea maximă din baza lui valorică ajustată sau prețul lui de piață la momentul donării.

        Calcularea bazei valorice ajustate a proprietății la momentul donaţiei se efectuează ţinând cont de prevederile art. 26 și conform art. 38 alin. (1) și (2), separat pe fiecare obiect donat. 

        Baza valorică a proprietății donate se consideră, pentru destinatar, mărimea determinată în conformitate cu art. 42 alin. (1) din Codul fiscal. 

        De asemenea, potrivit art. 21 alin. (4) din Codul fiscal, persoana care face o donaţie sub formă de mijloace băneşti se consideră drept persoană care a obţinut venit în mărimea sumei mijloacelor băneşti donate.

        Contribuabilul efectueaza donatii a bunurilor în folosul persoanelor fizice în forma monetara si nemonetara, care nu sunt deductibile în scopuri fiscale, urmeaza în cazul dat de a retine impozitul la sursa de plata?  

        Donarea unor bunuri în folosul persoanelor fizice se efectuează prin încheierea unui contract de donaţie, în conformitate cu prevederile art. 287 din Codul civil.

        Patrimoniul primit de către persoane fizice cetățeni ai Republicii Moldova cu titlu de donaţie, potrivit prevederilor art. 20 lit. i) din Codul fiscal, reprezintă sursă de venit neimpozabila.  Totodată, potrivit prevederilor art. 42 din Codul fiscal,  persoana care face o donaţie se consideră că a vândut bunul donat la un preţ ce reprezintă mărimea maximă din baza lui valorică ajustată sau preţul lui de piaţă la momentul donării.

        Calcularea bazei valorice ajustate a proprietăţii la momentul donaţiei se efectuează ţinând cont de prevederile art.26 şi conform art.38 alin.(1) şi (2), separat pe fiecare obiect donat. 

        Baza valorică a proprietăţii donate se consideră, pentru destinatar, mărimea determinată în conformitate cu alin.(1). Persoana care face o donaţie sub formă de mijloace băneşti se consideră drept persoană care a obţinut venit în mărimea sumei mijloacelor băneşti donate. De asemenea,  potrivit prevederilor art. 15 lit. b) din Codul fiscal, suma totală a impozitului pe venit se determină pentru persoanele juridice – în mărime de 12% din venitul impozabi.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]

 (în vigoare pînă la 13.01.2012) Donarea unor bunuri în folosul persoanelor fizice se efectueaza prin încheierea unui contract de donatie, în conformitate cu prevederile art. 287 din Codul civil. Patrimoniul primit de catre persoane fizice ai Republicii Moldova cu titlu de donatie, potrivit prevederilor art. 20 lit. i) din Codul fiscal, reprezinta sursa de venit neimpozabila. Regimul fiscal al cheltuielilor suportate de contribuabil, în cazul efectuarii unor donatii în folosul persoanelor fizice, este stabilit de art. 902 alin. (3) din Codul fiscal.

29.1.7.9.

Cum se impozitează plățile, achitate persoanei fizice, ce reprezintă venit sub forma de royalty?

        Conform prevederilor art.18 lit. h) din Codul fiscal, venitul achitat sub formă de royalty (redevențe) este stabilit ca sursă de venit impozabilă.

        Potrivit prevederilor art. 901 alin. (31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 rețin și achită la buget un impozit în mărime de 12% din royalty achitate în folosul persoanelor fizice (reținere finală).

        Totodată, conform prevederilor art. 20 lit. z11) din Codul fiscal, veniturile sub formă de royalty ale persoanelor fizice în vîrstă de 60 ani și mai mult din domeniul literaturii, artei și științei sînt stabilite ca surse de venit neimpozabile.

        Entitatea nu va reflecta în dările de seamă fiscale privind veniturile achitate și impozitul pe venit reținut la sursa de plată veniturile achitate persoanelor fizice care, potrivit prevederilor Codului fiscal, reprezintă sursă de venit neimpozabilă.

Arhiva

Entitatea achită persoanei fizice venitul sub forma de royalty, ce impozit la sursa de plata urmează a fi reținut?

        Conform prevederilor lit. h) al art.18 din Codul fiscal, venitul achitat sub formă de royalty (redevențe) este stabilit ca sursă de venit impozabilă.

  Potrivit prevederilor art. 901 alin. (31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de 12% din royalty achitate în folosul persoanelor fizice (reținere finală).

 Totodată, menționăm că conform prevederilor art. 20 lit. z11) al din Codul fiscal, veniturile sub formă de royalty ale persoanelor fizice în vîrstă de 60 ani şi mai mult din domeniul literaturii şi artei, sunt stabilite ca surse de venit neimpozabile.

Conform prevederilor lit. h) al art.18 din Codul fiscal, venitul achitat sub forma de royalty (redevente) este stabilit ca sursa de venit impozabila. Potrivit prevederilor alin. (1) al art.89 din Codul fiscal fiecare platitor de royalty (cu exceptia platilor efectuate catre nerezidenti) este obligat sa retina din royalty si sa achite ca parte a impozitului o suma egala cu 15% din plata. Concomitent, informam ca conform prevederilor lit.z8) al art.20 din Codul fiscal, veniturile sub forma de royalty ale persoanelor fizice în vîrsta de 60 de ani si mai mult sunt stabilite ca surse de venit neimpozabile.

29.1.7.10. În cazul daca întreprinderea ia în locatiune un transport de la persoana fizica, ce impozit urmeaza a fi retinut la sursa de plata?

        În conformitate cu prevederile alin. (3) art. 901 din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal, reţin un impozit în marime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfaşoara activitate de întreprinzator, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole.

        Astfel, în cazul locaţiunii a unui mijloc de transport de la o persoana fizică cetaţean, entitatea urmează să reţină impozitul pe venit în marime de 10 % din venitul achitat.

Arhiva

În conformitate cu prevederile alin. (3) art. 901 din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 alin. (1) din Codul fiscal, retin un impozit în marime de 10% din veniturile obtinute de catre persoanele fizice care nu desfasoara activitate de întreprinzator, de la transmiterea în posesie si/sau folosinta (locatiune, arenda, uzufruct) a proprietatii mobiliare si imobiliare, cu exceptia arendei terenurilor agricole. Astfel, în cazul locatiunii a unui mijloc de transport de la o persoana fizica cetatean, entitatea urmeaza sa retina impozitul pe venit în marime de 10 % din venitul achitat.

29.1.7.11. Care impozit urmeaza a fi retinut la sursa de plata, la acordarea cadourilor în legatura cu sarbatoare?

        În conformitate cu prevederile art. 88 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare patron care plăteşte lucrătorului salariu (inclusiv primele şi facilităţile acordate) este obligat să calculeze, ţinând cont de scutirile solicitate de angajat şi de deduceri, şi să reţină din aceste plăţi un impozit, determinat conform modului stabilit de Guvern.

        De asemenea, potrivit prevederilor art.18 lit. o) din Codul fiscal, alte venituri care nu au fost specificate la celelalte litere al articolului menţionat, care se includ în venitul brut, constituie sursele de venit impozabile. În conformitate cu prevederile art. 15 lit. a) din Codul fiscal, suma totala a impozitului pe venit se determină pentru persoanele fizice, cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) si întreprinzătorilor individuali, în mărime de 7% din venitul anual impozabil şi 18% din venitul anual impozabil, stabilit la articolul dat.

        Astfel, în cazul în care de către patron sunt acordate cadouri de crăciun în favoarea lucrătorilor pentru copiii acestora, plăţile date urmează a fi impozitate în modul general stabilit, potrivit prevederilor art. 15 lit. a) din Codul fiscal.

        Concomitent, în cazul în care, de către entitate conform documentelor stabilite de legislaţia în vigoare sunt acordate cadouri de crăciun cu titlul de donaţie, acestea potrivit prevederilor art.20 lit. i), sunt considerate ca surse de venit neimpozabile.


[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]

Arhiva

 (în vigoare pînă la 13.01.2012) În conformitate cu prevederile art. 88 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare patron care plateste lucratorului salariu (inclusiv primele si facilitatile acordate) este obligat sa calculeze, tinând cont de scutirile solicitate de angajat si de deduceri, si sa retina din aceste plati un impozit, determinat conform modului stabilit de Guvern. De asemenea, potrivit prevederilor art.18 lit. o) din Codul fiscal, alte venituri care nu au fost specificate la celelalte litere al articolului mentionat, care se includ în venitul brut, constituie sursele de venit impozabile. În conformitate cu prevederile art. 15 lit. a) din Codul fiscal, suma totala a impozitului pe venit se determina pentru persoanele fizice, cu exceptia gospodariilor taranesti (de fermier) si întreprinzatorilor individuali, în marime de 7% din venitul anual impozabil si 18% din venitul anual impozabil ce depaseste suma de 25200 lei. Astfel, în cazul în care de catre patron sunt acordate cadouri de craciun în favoarea lucratorului pentru copii acestora, platile date urmeaza a fi impozitate în modul general stabilit, potrivit prevederilor art. 15 lit. a) din Codul fiscal. Concomitent, în cazul în care, de catre entitate conform documentelor stabilite de legislatia în vigoare sunt acordate cadouri de craciun cu titlul de donatie, acestea potrivit prevederilor art.20 lit. i), sunt considerate ca surse de venit neimpozabile. Totodata, este necesar de a tine cont si de faptul ca, potrivit prevederilor art. 902 alin. (3) din Codul fiscal, contribuabilii care aplica cota zero la impozitul pe venit si efectueaza donatii în folosul persoanelor fizice ce nu sînt deductibile în scopuri fiscale si nu sînt calificate ca venit impozabil pentru persoane fizice, în conformitate cu art.18, calculeaza si achita un impozit în marime de 15% din valoarea donatiei.

29.1.7.12. Persoana fizica cetatean, transmite în arenda agentului economic, un bun imobil, la persoana fizica apare obligatia privind declararea venitului obtinut?

        În conformitate cu prevederile alin. (3) art. 901 din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal, reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie si/sau folosinţă (locaţiune, arenda, uzufruct) a proprietăţii mobiliare si imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole.

        Astfel, în cazul transmiterii în arendă a unui imobil de către o persoana fizică cetăţean unui agent economic, entitatea urmează să reţină impozitul pe venit la sursa de plată în mărime de 10 % din venitul achitat.

        Totodată, conform alin. (4) art. 901 din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului stabilit prin articolul dat scuteşte beneficiarul câştigurilor şi veniturilor specificate la alin. (3) art. 901 din Codul fiscal, de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora.

        Respectiv, pentru persoana fizică cetăţean, care transmite în arendă un bun imobil unui agent economic, în situaţia expusă în adresare, nu apar careva obligaţii fiscale privind achitarea şi declararea impozitului pe venit.

Arhiva

        În conformitate cu prevederile alin. (3) art. 901 din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 alin. (1) din Codul fiscal, retin un impozit în marime de 10% din veniturile obtinute de catre persoanele fizice care nu desfasoara activitate de întreprinzator, de la transmiterea în posesie si/sau folosinta (locatiune, arenda, uzufruct) a proprietatii mobiliare si imobiliare, cu exceptia arendei terenurilor agricole.

        Astfel, în cazul transmiterii în arenda a unui imobil de catre o persoana fizica cetatean unui agent economic, entitatea urmeaza sa retina impozitul pe venit la sursa de plata în marime de 10 % din venitul achitat. Totodata, conform alin. (4) art. 901 din Codul fiscal, retinerea finala a impozitului stabilit prin articolul dat scuteste beneficiarul cîstigurilor si veniturilor specificate la alin. (3) art. 901 din Codul fiscal, de la includerea lor în componenta venitului brut, precum si de la declararea acestora.

        Respectiv, pentru persoana fizica cetatean, care transmite în arenda un bun imobil unui agent economic, în situatia expusa în adresare, nu apar careva obligatii fiscale privind achitarea si declararea impozitului pe venit.

29.1.7.13.

Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul abrogării art.901 alin.(1) din Codul fiscal, prin Legea nr.166 din 11.10.2013, în vigoare 01.11.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr.243-247/687 din 01.11.2013)

Arhiva

        Care este regimul fiscal al cadourilor oferite în cadrul campaniilor promotionale persoanelor fizice ce nu practica activitate de întreprinzator?  

        În conformitate cu art. 5 pct. 38) al Codului fiscal, campania promotionala este modalitatea de promovare a vânzarilor prin organizarea de concursuri, jocuri, loterii anuntate public si desfasurate pe o perioada de timp limitata, cu acordarea de cadouri, premii, câstiguri. 

        În cazul în care, acordarea cadourilor, premiilor si câstigurilor în folosul persoanei fizice, ce nu practica activitate de întreprinzator, reprezinta rezultatul desfasurarii unei campanii promotionale, acestea vor fi impozitate conform art.901 alin.(1) din Codul fiscal, adica din fiecare câstig, platitorul de câstig este obligat sa retina si sa verse la buget un impozit în marime de 10%. Nu se efectueaza retinerea mentionata, în cazul în care valoarea fiecarui câstig nu depaseste 10% din suma scutirii personale prevazute în art. 33 alin.(1) din Codul fiscal. 


[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul abrogării art.901 alin.(1) din Codul fiscal, prin Legea nr.166 din 11.10.2013, în vigoare 01.11.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr.243-247/687 din 01.11.2013)]

29.1.7.14.

Care este regimul fiscal al ajutoarelor materiale oferite persoanelor terțe, care nu sunt angajați ai întreprinderii?

        În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a persoanelor menţionate la cap.101, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18. Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, din înstrăinarea mijloacelor de transport rutier, din înstrăinarea valorilor mobiliare, precum şi din suma arendei terenurilor agricole şi/sau înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing, lease-back, gaj, ipotecă şi/sau în cazurile de înstrăinare forţată a activelor de capital, iar în cazul lichidării agentului economic – din plăţile la lichidare în formă nemonetară. 

        Respectiv, acordarea unui ajutor material persoanelor care nu sunt angajaţi ai entităţii, constituie, în conformitate cu prevederilor art. 18 lit. o) din Codul fiscal, sursa de venit impozabilă, pentru care, entitatea reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice.

        De asemenea, articolul 92 din Codul fiscal stabilește obligațiunea de achitare a impozitelor reținute la sursa de plată și prezentarea dărilor de seamă fiscale privind plățile și impozitele reținute către Serviciul Fiscal de Stat.  

        Prin urmare, suma plăţii precum şi suma impozitului reținut din acesta se vor reflecta în „Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta” (forma IRV14, în rîndul 31, codul sursei de venit “SER”), anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014, care se prezintă Serviciului Fiscal de Stat pînă la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost plățile respective.

Arhiva

        Care este regimul fiscal al ajutoarelor materiale oferite persoanelor terțe, care nu sunt angajați ai întreprinderii?  

        În conformitate cu prevederile art. 90 din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct. 20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a cabinetului avocatului, a notarului public, a executorului judecătoresc, a biroului individual al mediatorului, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18. Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, precum şi din suma arendei terenurilor agricole şi/sau înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing, lease-back, gaj, ipotecă şi/sau în cazurile de înstrăinare forţată a activelor de capital. 

        Respectiv, acordarea unui ajutor material persoanelor care nu sunt angajaţi ai entităţii, constituie în conformitate cu prevederilor art. 18 lit. o) din Codul fiscal, sursa de venit impozabilă, pentru care, entitatea reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice. 

        De asemenea, menţionam că art. 92 din Codul fiscal stabileşte obligaţiunea de achitare a impozitelor reţinute la sursa de plată şi prezentarea către organele fiscale şi contribuabili a documentelor privind plăţile şi/sau impozitele reţinute. 

        Prin urmare, suma plăţii precum şi suma impozitului reţinut din acesta se vor reflecta în „Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta” (forma IRV14, în rîndul (codul 31) – codul sursei de venit “SER”), anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014, care se prezintă organului fiscal teritorial în termen de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plăţile.

        Care este regimul fiscal al ajutoarelor materiale oferite persoanelor terte, care nu sunt angajati ai întreprinderii?  

        În conformitate cu prevederile art. 90 din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18.

        Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, precum şi din suma arendei terenurilor agricole.

        Respectiv, acordarea unui ajutor material persoanelor care nu sunt angajaţi ai entităţii, constituie în conformitate cu prevederilor art. 18 lit. o) din Codul fiscal, sursa de venit impozabilă, pentru care, entitatea reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice.

        De asemenea, menţionam că, art. 92 din Codul fiscal stabileşte obligaţiunea de achitare a impozitelor reţinute la sursa de plată şi prezentarea către organele fiscale şi contribuabili a documentelor privind plăţile şi/sau impozitele reţinute.

        Prin urmare, suma plăţii precum şi suma impozitului reţinut din acesta se vor reflecta în „Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta” (forma IRV09, în rîndul (codul 32) – codul sursei de venit “SER b)”), anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 10 din 19.01.2010, care se prezintă organului fiscal teritorial în termen de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plăţile.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]

(în vigoare pînă la 13.01.2012) În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (3) din Codul fiscal, persoana care desfasoara activitate de întreprinzator, orice reprezentanta, conform art.5 pct.20), institutie, organizatie, inclusiv orice autoritate publica si institutie publica, retin, de asemenea, în prealabil, ca parte a impozitului, o suma în marime de 5% din platile efectuate în folosul persoanei fizice, exceptînd întreprinzatorii individuali si gospodariile taranesti (de fermier), pe veniturile obtinute de catre aceasta conform art.18. Nu se retine în prealabil suma în marime de 5% din platile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obtinute de catre aceasta conform art.20, 88, 89, 901 alin.(3) si 91 din Codul mentionat. Respectiv, acordarea unui ajutor material persoanelor care nu sunt angajati ai entitatii, constituie în conformitate cu prevederilor art. 18 lit. o) din Codul fiscal, sursa de venit impozabila, pentru care, entitatea retine, în prealabil, ca parte a impozitului, o suma în marime de 5% din platile efectuate în folosul persoanei fizice. De asemenea, mentionam ca, art. 92 din Codul fiscal stabileste obligatiunea de achitare a impozitelor retinute la sursa de plata si prezentarea catre organele fiscale si contribuabili a documentelor privind platile si/sau impozitele retinute. Prin urmare, suma platii precum si suma impozitului retinut din acesta se vor reflecta în „Darea de seama privind suma venitului achitat si impozitul pe venit retinut din acesta” (forma IRV09, în rîndul (codul 32) – codul sursei de venit “SER b)”), anexa nr. 2 la Hotarîrea Guvernului nr. 10 din 19.01.2010, care se prezinta organului fiscal teritorial în termen de o luna de la încheierea lunii în care au fost efectuate platile.

29.1.7.15.

Care este regimul fiscal al ajutoarelor materiale oferite persoanelor terțe de către organizațiile filantropice, care nu sunt angajați ai întreprinderii?

        În conformitate cu prevederile art. 20 lit. l) din Codul fiscal, ajutoarele primite de la organizații filantropice – fundații și asociații obștești – în conformitate cu prevederile statutului acestor organizații și ale legislației reprezintă surse de venit neimpozabile. 

         Respectiv, în situatia în care, acordarea ajutoarelor de către organizația necomercială se efectuează în conformitate cu prevederile statutului și legislației în vigoare, acestea reprezintă surse de venit neimpozabile pentru beneficiari, iar asociația nu are obligația de a prezenta informația către Serviciul Fiscal de Stat.

        Totodată, în cazul în care, statutul organizației nu reglementează acordarea ajutoarelor materiale, atunci sumele respective, în conformitate cu prevederilor art. 18 lit. o) din Codul fiscal, vor fi calificate drept surse de venit impozabile pentru beneficiari. 

         Astfel, în cazul în care plățile menționate se califică drept venituri impozabile, potrivit prevederilor art. 90 alin. (1) din Codul fiscal, entitatea reține, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice. 

        Suma plății precum și suma impozitului reținut din acesta se vor reflecta în „Darea de seama privind suma venitului achitat si impozitul pe venit retinut din acesta” (forma IRV14, în rîndul (codul 31) – codul sursei de venit “SER”), anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014, care se prezintă Serviciului Fiscal de Stat pînă la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost plățile respective.

Arhiva

        Care este regimul fiscal al ajutoarelor materiale oferite persoanelor terțe de către organizațiile filantropice, care nu sunt angajați ai întreprinderii?  

        În conformitate cu prevederile art. 20 lit. l) din Codul fiscal, ajutoarele primite de la organizații filantropice – fundații și asociații obștești – în conformitate cu prevederile statutului acestor organizații și ale legislației reprezintă surse de venit neimpozabile. 

        Respectiv, în situatia în care, acordarea ajutoarelor de către organizația necomercială se efectuează în conformitate cu prevederile statutului și legislației în vigoare, acestea reprezintă surse de venit neimpozabile pentru beneficiari, iar asociația nu are obligația de a prezenta informația către Serviciul Fiscal de Stat.

        Totodată, în cazul în care, statutul organizației nu reglementează acordarea ajutoarelor materiale, atunci sumele respective, în conformitate cu prevederilor art. 18 lit. o) din Codul fiscal, vor fi calificate drept surse de venit impozabile pentru beneficiari. 

        Astfel, în cazul în care plățile menționate se califică drept venituri impozabile, potrivit prevederilor art. 90 din Codul fiscal, entitatea reține, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, iar conform art. 92 din Codul fiscal se stabilește obligația contribuabilului de a prezenta organelor fiscale documentele privind plățile și/sau impozitele reținute. Suma plății precum și suma impozitului reținuta din aceasta se vor reflecta în „Darea de seama privind suma venitului achitat si impozitul pe venit retinut din acesta” (forma IRV14, în rîndul (codul 31) – codul sursei de venit “SER”), anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014, care se prezintă organului fiscal teritorial în termen de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plățile.

        Care este regimul fiscal al ajutoarelor materiale oferite persoanelor terte de catre organizatiile filantropice, care nu sunt angajati ai întreprinderii? 

        În conformitate cu prevederile art. 20 lit. l) din Codul fiscal, ajutoarele primite de la organizatii filantropice – fundatii si asociatii obstesti – în conformitate cu prevederile statutului acestor organizatii si ale legislatiei reprezinta surse de venituri neimpozabile. Respectiv, în situatia în care, acordarea ajutoarelor de catre organizatia necomerciala se efectueaza în conformitate cu prevederile statutului si legislatiei în vigoare, acestea reprezinta surse de venituri neimpozabile pentru beneficiari, iar asociatia nu are obligatia de prezentare a informatiei catre Serviciul Fiscal de Stat. Totodata, în cazul în care, statutul organizatiei nu reglementeaza acordarea de ajutoare, atunci sumele respective, în conformitate cu prevederilor art. 18 lit. o) din Codul fiscal, vor fi calificate drept surse de venit impozabile pentru beneficiari. Astfel, în cazul în care platile mentionate se califica drept venituri impozabile, potrivit prevederilor art. 90 alin. (3) din Codul fiscal, entitatea retine, în prealabil, ca parte a impozitului, o suma în marime de 5% din platile efectuate în folosul persoanei fizice, iar conform art. 92 din Codul fiscal se stabileste obligatia contribuabilului de prezentare catre organele fiscale a documentelor privind platile si/sau impozitele retinute. Suma platii precum si suma impozitului retinuta din aceasta se vor reflecta în „Darea de seama privind suma venitului achitat si impozitul pe venit retinut din acesta” (forma IRV09, în rîndul (codul 32) – codul sursei de venit “SER b)”), anexa nr. 2 la Hotarîrea Guvernului nr. 10 din 19.01.2010, care se prezinta organului fiscal teritorial în termen de o luna de la încheierea lunii în care au fost efectuate platile.

29.1.7.16.

Cum se vor impozita dobânzile achitate persoanelor fizice de către organizațiile de microfinanțare pentru împrumuturile acordate de către acestea?

        În conformitate cu prevederile art. 89 din Codul fiscal, fiecare plătitor, menționat la art. 90, de dobânzi în folosul persoanelor fizice, cu excepția celor efectuate în folosul întreprinzătorilor individuali și al gospodăriilor țărănești (de fermier), este obligat să retină din fiecare dobândă și să achite ca parte a impozitului o sumă egala cu 15% din plată. 

        Persoana fizica, beneficiară a dobânzii, va include venitul obținut în componența venitului brut, si în baza art. 83 din Codul fiscal, va prezenta declarația cu privire la impozitul pe venit, în cazul întrunirii cerințelor ce reglementează obligativitatea prezentării acesteia. 

        Totodată, potrivit prevederilor art. 24 alin. (7) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I si II ale Codului fiscal nr. 1164 din 24 aprilie 1997, dobânzile de la depozitele bancare obținute de către persoanele fizice rezidente, cu excepția celor înregistrate într-o forma de organizare juridica a activității de întreprinzător, nu se impozitează până la 1 ianuarie 2020. 

        Prin urmare, la achitarea dobânzilor aferent împrumutului în folosul persoanelor fizice de către organizația de microfinanțare, aceasta nu va aplica prevederile art. 24 alin. (7) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal urmând să rețină la sursa de plată, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 15% din plată.

Arhiva

        Cum se vor impozita dobînzile achitate persoanelor fizice de catre organizatiile de microfinantare pentru împrumuturile acordate de catre acestia? 

        În conformitate cu prevederile alin.(1) art.89 din Codul fiscal, fiecare platitor de dobînzi în folosul persoanelor fizice, cu exceptia întreprinzatorilor individuali si a gospodariilor taranesti (de fermier), este obligat sa retina din fiecare dobînda si sa achite ca parte a impozitului o suma egala cu 15% din plata. Persoana fizica beneficiara a dobînzii va include venitul obtinut în componenta venitului brut, precum si, în baza art.83 din Codul fiscal, va prezenta declaratia cu privire la impozitul pe venit, în cazul întrunirii cerintelor ce reglementeaza obligativitatea prezentarii acesteia. Totodata, potrivit prevederilor alin.(7) art.24 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I si II ale Codului fiscal, dobînzile de la depozitele bancare obtinute de catre persoanele fizice rezidente, cu exceptia celor înregistrate într-o forma de organizare juridica a activitatii de întreprinzator, nu se impoziteaza, pîna la 01 ianuarie 2015. Prin urmare, prevederile alin.7 al articolului nominalizat nu se rasfrîng asupra cazurilor de achitatre, de catre organizatiile de microfinantare, a dobînzilor în folosul persoanelor fizice pentru împrumutul acordat de catre acestea.

29.1.7.17.

Arhiva

       [modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale conform Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.267 din 23.12.2011(în vigoare 13.01.2012)]

      Cum se vor impozita veniturile îndreptate spre achitare fondatorului întreprinderii?

     În conformitate cu prevederile art. 90¹ alin. (3¹) lit. d) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 alin. (1) retin si achita la buget un impozit în marime de 15% din veniturile îndreptate spre achitare fondatorilor întreprinzatorilor individuali sau gospodariilor taranesti (de fermier). Prevederea prezentei litere nu se aplica fondatorilor întreprinzatorilor individuali sau gospodariilor taranesti (de fermier care obtin venituri din vînzari în marime de pîna la 3 milioane de lei pe an si al caror numar mediu scriptic de personal nu depaseste 9 persoane. Astfel, în cazul în care pentru anul 2010 întreprinderea a depasit indicatorii stabiliti în lit. d) alin. (3¹) art. 90¹ din Cod, si a achitat venituri fondatorului întreprinderii, din aceste venituri urmeaza a se retine impozit în marime de 15% din platile efectuate.

29.1.7.18.

Arhivă [modificarea Bazei generalizate a practicii fiscale conform Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.324 din 23.12.2013, Monitorul Oficial nr.320-321 din 31.12.2013, Legilor nr.845 din 03.01.1992,nr.93 din 15.07.1998 ]

Arhiva

        Se va retine impozit pe venit la sursa de plata din veniturile achitate persoanelor fizice la achizitionarea fructelor citrice?  

        Conform prevederilor art.90 din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18.

        Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, precum şi din suma arendei terenurilor agricole.

        Totodată, potrivit prevederilor lit. у) art.20 din Codul fiscal, veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la predarea materiei prime secundare, precum şi de la livrarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, sunt stabilite ca surse de venit neimpozabile.

        Dat fiind faptul că, livrările producţiei menţionate la lit.у) art.20 din Codul fiscal, presupune livrarea producţiei produse de către persoanele fizice, iar creşterea fructelor citrice nu este o activitate specifică pentru Republica Moldova, venitul achitat în folosul persoanelor fizice de la achiziţionarea producţiei nominalizate, se va impozita în modul general stabilit.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]

(în vigoare pînă la 13.01.2012) Conform prevederilor alin.(3) art.90 din Codul fiscal, persoanele indicate la alin.(1) retin în prealabil, ca parte a impozitului, o suma în marime de 5% din platile efectuate în folosul persoanei fizice, exceptînd întreprinzatorii individuali si gospodariile taranesti (de fermier), pe veniturile obtinute de catre aceasta conform art.18 din Codul fiscal. Nu se retine în prealabil suma în marime de 5% din platile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obtinute de catre acesta conform art.20, 88, 89, 901 alin.(3) si 91 din Codul fiscal. Totodata, potrivit prevederilor lit. у) art.20 din Codul fiscal, veniturile obtinute de persoanele fizice, cu exceptia întreprinzatorilor individuali si gospodariilor taranesti (de fermier), de la predarea materiei prime secundare, precum si de la livrarea productiei din fitotehnie si horticultura în forma naturala si a productiei din zootehnie în forma naturala, în masa vie si sacrificata, sunt stabilite ca surse de venit neimpozabile. Dat fiind faptul ca, livrarile productiei mentionate la lit.у) art.20 din Codul fiscal, presupune livrarea productiei produse de catre persoanele fizice, iar cresterea fructelor citrice nu este o activitate specifica pentru Republica Moldova, venitul achitat în folosul persoanelor fizice de la achizitionarea productiei nominalizate, se va impozita în modul general stabilit.

29.1.7.19.

Urmează a se reține impozitul pe venit la sursa de plată în cazul în care o persoană juridică achiziționează de la o persoana fizică valori mobiliare?

        În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a persoanelor menţionate la cap.101, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18. 

        Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, din înstrăinarea mijloacelor de transport rutier, din înstrăinarea valorilor mobiliare, precum şi din suma arendei terenurilor agricole şi/sau înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing, lease-back, gaj, ipotecă şi/sau în cazurile de înstrăinare forţată a activelor de capital, iar în cazul lichidării agentului economic – din plăţile la lichidare în formă nemonetară.

Arhiva

        Urmează a se reține impozitul pe venit la sursa de plată în cazul în care o persoană juridică achiziționează de la o persoana fizică valori mobiliare?  În conformitate cu prevederile art. 90 din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a persoanelor menţionate la cap.101, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18. 

        Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, din înstrăinarea mijloacelor de transport rutier, din înstrăinarea valorilor mobiliare, precum şi din suma arendei terenurilor agricole şi/sau înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing, lease-back, gaj, ipotecă şi/sau în cazurile de înstrăinare forţată a activelor de capital. 

        Totodată, potrivit art. 92 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele care sînt obligate să reţină impozitul în conformitate cu art. 88-90 şi art. 91 vor prezenta o dare de seamă care va include şi datele despre persoanele şi/sau veniturile scutite de impozitare prealabilă conform art. 90, precum şi sumele veniturilor achitate în folosul lor.

        Cum se va efectua impozitarea la sursa de plata în cazul procurării hârtiilor de valoare de la persoanele fizice?  

        În conformitate cu prevederile art. 90 din Codul fiscal, orice persoană care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanță conform art. 5 pct. 20), reprezentanță permanentă, instituție, organizație, inclusiv orice autoritate publică și instituție publică, reține, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești (de fermier), a cabinetului avocatului, a notarului public, a executorului judecătoresc, a biroului individual al mediatorului, pe veniturile obținute de către aceasta conform art.18 din Codul fiscal. 

        Conform prevederilor art. 18 lit. e) din Codul fiscal, în componența venitului impozabil se include creșterea de capital definită la art. 37 alin. (7). 

        Astfel, entitatea care procură de la persoane fizice active de capital urmează să retină la sursa de plată, în prealabil, un impozit în mărime de 7% din suma creșterii de capital, dacă dispune de documente confirmative privind baza valorică a activului procurat. 

        Lista documentelor confirmative ce reprezintă temei pentru confirmarea bazei valorice ajustate a activelor de capital (anexa nr. 3) este aprobată prin Ordinului IFPS nr. 402 din 13.05.2015. 

        În cazul în care entitatea nu dispune de documente confirmative privind baza valorică a activului procurat sau aferent documentelor prezentate apar suspiciuni, aceasta urmează să retină la sursa de plată, în prealabil, un impozit în mărime de 7% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, fără a determina suma creșterii de capital.

        Cum se va efectua impozitarea la sursa de plata în cazul procurarii hîrtiilor de valoare de la persoanele fizice?  

        În conformitate cu prevederile art. 90 din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18.

        Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, precum şi din suma arendei terenurilor agricole. Articolul 18 din Codul fiscal prevede sursele de venit impozabile, care se includ în venitul brut si din care se retine impozitul pe venit.

        Modul de reţinere de la persoanele fizice a impozitului pe venit din plăţile efectuate în folosul acestora este prevăzut în Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată din alte plăţi decât salariul, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 77 din 30.01.2008 (Monitorul Oficial nr. 32-33 din 15.02.2008, art.174).

        Potrivit pct.4 al Regulamentului indicat, obiect al impunerii la sursa de plata este: pentru cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii: a) venitul îndreptat spre achitare în folosul lor, altul decât cel sub formă de salariu, inclusiv în formă nemonetară, care reprezintă surse de venit impozabile, indicate în art.18 al Codului.

        Astfel, în cazul procurării de la persoanele fizice a hârtiilor de valoare impozitul pe venit la sursa de plata se reţine din suma îndreptată spre achitare. Suplimentar menţionam că potrivit art. 24 alin. (8) din Legea pentru punerea în aplicare ale titlurilor I si II ale Codul fiscal, nu se impozitează până la 1 ianuarie 2015 valorile mobiliare corporative sub forma de obligaţiuni emise pe un termen ce depăşeşte 3 ani.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]

(în vigoare pînă la 13.01.2012) În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele indicate la alin. (1) din acest articol retin de asemenea, în prealabil, ca parte a impozitului, o suma în marime de 5% din platile efectuate în folosul persoanelor fizice, exceptând întreprinzatorii individuali si gospodariile taranesti (de fermier), pe veniturile obtinute de catre acesta conform art. 18 din Codul fiscal. Articolul 18 din Codul fiscal prevede sursele de venit impozabile, care se includ în venitul brut si din care se retine impozitul pe venit. Modul de retinere de la persoanele fizice a impozitului pe venit din platile efectuate în folosul acestora este prevazut în Regulamentul cu privire la retinerea impozitului pe venit la sursa de plata din alte plati decît salariul, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 77 din 30.01.2008 (Monitorul Oficial nr. 32-33 din 15.02.2008, art.174). Potrivit pct.4 al Regulamentului indicat, obiect al impunerii la sursa de plata este: pentru cetatenii Republicii Moldova, cetatenii straini si apatrizii: a) venitul îndreptat spre achitare în folosul lor, altul decît cel sub forma de salariu, inclusiv în forma nemonetara, care reprezinta surse de venit impozabile, indicate în art.18 al Codului. Astfel, în cazul procurarii de la persoanele fizice a hârtiilor de valoare impozitul pe venit la sursa de plata se retine din suma îndreptata spre achitare. Suplimentar mentionam ca potrivit art. 24 alin. (8) din Legea pentru punerea în aplicare ale titlurilor I si II ale Codul fiscal, nu se impoziteaza pîna la 1 ianuarie 2015 valorile mobiliare corporative sub forma de obligatiuni emise pe un termen ce depaseste 3 ani.

29.1.7.20. Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul abrogării art. 902 din Codul fiscal prin Legii nr. 267 din 23.12.2011, în vigoare 13.01.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr.13-14/32 din 13.01.2012)

Arhiva

        Se aplica fata de contribuabil prevederile art. 902 din Codul fiscal, în cazul în care întreprinderea transfera la contul trezorerial al Ministerului Finantelor, mijloace financiare pentru sinistratii ce au suferit în urma inundatiilor? 

        În conformitate cu prevederile art. 902 alin. (1) din Codul fiscal, la depasirea limitei pentru cheltuielile aferente donatiilor în scopuri filantropice sau de sponsorizare stabilite la art.36, contribuabilul care aplica cota zero la impozitul pe venit calculeaza si achita un impozit în marime de 15% din suma depasirii. Totodata, potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) din Codul fiscal, contribuabilul rezident are dreptul la deducerea oricaror donatii facute de el pe parcursul anului fiscal în scopuri filantropice sau de sponsorizare, dar nu mai mult de 10% din venitul impozabil. În acest scop, venitul impozabil al contribuabilului se determina fara a se lua în considerare scutirile ce i se acorda. De asemenea, potrivit prevederilor art. 36 alin. (2) din Codul fiscal pot fi deduse, conform articolului nominalizat, numai donatiile facute în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autoritatilor publice si institutiilor publice specificate la art.51, a organizatiilor necomerciale specificate la art.52 alin.(1) lit.a) si b) si la art.533, precum si în favoarea organizatiilor religioase specificate la art.52 alin.(1) lit.c). În cazul în care entitatea se conforma prevederilor articolelor nominalizate, aceasta este în drept sa atribuie cheltuielile mentionate în adresare la deduceri în scopuri fiscale, daca suma ajutorului filantropic nu depaseste limita stabilita la art. 36 alin. (1) din Codul fiscal.

29.1.7.21.

Urmează de a reține impozitul pe venit la sursa de plată în cazul achitării plăților pentru prestarea serviciilor de către deținătorii patentei de întreprinzător?

        În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a persoanelor menţionate la cap.101, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18. 

        Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, din înstrăinarea mijloacelor de transport rutier, din înstrăinarea valorilor mobiliare, precum şi din suma arendei terenurilor agricole şi/sau înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing, lease-back, gaj, ipotecă şi/sau în cazurile de înstrăinare forţată a activelor de capital, iar în cazul lichidării agentului economic – din plăţile la lichidare în formă nemonetară. 

        Totodată, potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15 iulie 1998, impunerea fiscală a titularului patentei se efectuează sub forma de taxă pentru patentă, care include impozitul pe venit, taxele pentru resursele naturale, taxa pentru unităţile comerciale şi/sau unităţile de deservire socială, taxa pentru amenajarea teritoriului. 

        De asemenea, potrivit prevederilor art. 20 lit. x) din Codul fiscal, veniturile persoanelor fizice obţinute din activitatea în bază patentei de întreprinzător, sunt considerate surse de venit neimpozabile.  

        Astfel, ţinând cont de prevederile legislaţiei fiscale, nu urmează de a reţine impozitul pe venit la sursa de plată din plăţile achitate în favoarea titularului patentei de întreprinzător.

Arhiva

        Urmează de a reţine impozitul pe venit la sursa de plată în cazul achitării plăţilor pentru prestarea serviciilor de către deţinătorii patentei de întreprinzător?         În conformitate cu prevederile art. 90 din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18.

        Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, precum şi din suma arendei terenurilor agricole. Totodată, potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea cu privire la patenta de întreprinzător, impunerea fiscală a titularului patentei se efectuează sub forma de taxă pentru patentă, care include impozitul pe venit, taxele pentru resursele naturale, taxa pentru unităţile comerciale şi/sau unităţile de deservire socială, taxa pentru amenajarea teritoriului.

        De asemenea, potrivit prevederilor art. 20 lit. x) din Codul fiscal, veniturile persoanelor fizice obţinute din activitatea în bază patentei de întreprinzător, sunt considerate surse de venit neimpozabile.

        Astfel, ţinând cont de prevederile legislaţiei fiscale,  nu urmează de a reţine impozitul pe venit la sursa de plată din plăţile achitate în favoarea titularului patentei de întreprinzător.


[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]

(în vigoare pînă la 13.01.2012) 27.1.7.21 Prevederile stabilite prin art. 901 alin. (31) lit.b)) din Codul fiscal, urmau a fi aplicate fata de titularii patentei de întreprinzator pentru perioada anului 2009 la achitarea în folosul acestora a venitului pentru prestarea serviciilor? Care este modalitatea retinerii impozitului pe venit, pentru perioada anului 2010-2011, din venitul achitat în folosul detinatorilor patentei de întreprinzator pentru prestarea serviciilor?
În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (31) lit.b din Codul fiscal, pentru perioada fiscala a anului 2009, persoanele specificate la art. 90 alin. (1) urmau sa retina un impozit în marime de 15% din platile îndreptate spre achitare persoanelor fizice în forma monetara si nemonetara, a caror suma nu este deductibila în scopuri fiscale si nu este calificata ca venit impozabil pentru persoane fizice, în conformitate cu art. 18, inclusiv patrimoniul transmis catre persoanele fizice cu titlul de donatie. Totodata, potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea cu privire la patenta de întreprinzator, impunerea fiscala a titularului patentei se efectueaza sub forma de taxa pentru patenta, care include impozitul pe venit, taxele pentru resursele naturale, taxa pentru unitatile comerciale si/sau unitatile de deservire sociala, taxa pentru amenajarea teritoriului. De asemenea, potrivit prevederilor art. 20 lit. x) din Codul fiscal, veniturile persoanelor fizice obtinute din activitatea în baza patentei de întreprinzator, sunt considerate surse de venit neimpozabile. Astfel, tinînd cont de prevederile legislatiei fiscale, pentru anul 2009, precum si pentru perioada fiscala 2010-2011, nu urmeaza de a retine impozitul pe venit la sursa de plata în marime de 15% din platile achitate în favoarea titularului patentei de întreprinzator.

29.1.7.22. Conform contractului de vânzare-cumparare încheiat în perioada 2010 cu o autoritate publica centrala, persoana fizica a înstrainat un bun imobil unei familii de sinistrati. Urmeaza în cazul dat de a retine impozitul pe venit la sursa de plata din venitul obtinut de la înstrainarea bunului mentionat?

În legatura cu necesitatea lichidarii consecintelor inundatiilor din vara anului 2010 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la acordarea facilitatilor pentru lichidarea consecintelor din vara anului 2010 (nr. 191din 15.07.2010) prin care au fost stabilite facilitati la pata TVA, taxelor vamale si taxelor pentru efectuarea procedurilor vamale, precum si la accize pentru contribuabilii care au realizat marfuri, au prestat servicii destinate lichidarii consecintelor inundatiilor mentionate. Astfel, tinând cont de cele relatate, precum si de faptul ca Codul fiscal nu prevede scutirea de plata impozitului pe venit pentru persoanele fizice care au obtinut venit ca urmare a realizarii unui imobil, persoana fizica nu beneficiaza de scutirea impozitului pe venit din venitul obtinut de la înstrainarea imobilului. Prin urmare, în legatura cu realizarea imobilului mentionat în adresare, persoana fizica este obligata potrivit prevederilor art. 37 din Codul fiscal sa determine cresterea sau pierderea de capital. Conform prevederilor art. 37 alin. (5) din Codul fiscal, marimea cresterii de capital provenita din vînzare, schimb sau din alta forma de înstrainare (scoatere din uz) a activelor de capital este egala cu excedentul sumei încasate în raport cu baza valorica a acestor active. De asemenea, potrivit alin. (7) al aceluiasi articol, suma cresterii de capital în anul fiscal este egala cu 50% din suma excedentara a cresterii de capital recunoscute peste nivelul oricaror pierderi de capital suportate pe parcursul anului fiscal. Totodata, în cazul determinarii cresterii de capital, potrivit art. 83 din Codul fiscal, urma de a prezenta inspectoratului fiscal teritorial Declaratia persoanei fizice cu privire la la impozitul pe venit (forma CET 08) în termen de pîna la 31 martie 2011, în care se va tine cont si de suma impozitului pe venit retinut în prealabil, conform prevederilor art. 90 alin. (3) din Codul fiscal.

29.1.7.23. Urmeaza de a retine impozitul pe venit la sursa de plata în cazul arendarii de la persoana juridica a unui mijloc de transport?

        În conformitate cu modificările efectuate prin Legea nr. 267 din 23.12.2011, art. 90 din Codul fiscal, a fost aprobat în noua redacţie. Astfel, ţinând cont de modificările efectuate la articolul menţionat, la entitate nu apare obligaţia de a reţine impozit pe venit la sursa de plată în cazul în care arendează de la persoana juridică un mijloc de transport.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]

Arhiva

(în vigoare pînă la 13.01.2012) Potrivit prevederilor art. 90 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, orice persoana care desfasoara activitate de întreprinzator, orice reprezentanta, conform art.5 pct.20), institutie, organizatie, inclusiv orice autoritate publica si institutie publica, ce achita serviciile de locatiune, dare în arenda (cu exceptia arendei terenurilor agricole) retine, în prealabil, ca parte a impozitului, o suma în marime de 5% din plata respectiva. Totodata, conform prevederilor art. 901 alin. (32) din Codul fiscal, pe perioada actiunii prevederilor alin.(31) nu se efectueaza retinerea impozitului pe venit în marime de 5% prevazuta la art. 90 alin. (2) din Codul fiscal.

29.1.7.24.

Urmează a se reține impozitul pe venit la sursa de plată în cazul în care persoana juridică achiziționează de la persoanele fizice producție agricolă în formă naturală?

        Conform prevederilor art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin un impozit în mărime de 3% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural.

        Prin urmare, în cazul în care entitatea achiziționează de la persoanele fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător producția agricolă în formă naturală, la achitarea venitului rețin un impozit final în mărime de 3 % .

        Totodată, potrivit prevederilor art. 20 lit. y2) din Codul fiscal, veniturile obținute de persoanele fizice, cu excepția întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești (de fermier), de la livrarea laptelui natural reprezintă sursă de venit neimpozabilă.

        Arhiva [modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale conform Legii nr.281 din 16.12.2016, (în vigoare la 01.01.2017)]

Arhiva

        Conform prevederilor art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 rețin un impozit în mărime de 2% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepția întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești (de fermier), pe veniturile obținute de către acestea aferente livrării producției din fitotehnie și horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor și a produselor derivate din nuci, și a producției din zootehnie în formă naturală, în masă vie și sacrificată, cu excepția laptelui natural. 

        Prin urmare, în cazul în care entitatea achiziționează de la persoanele fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător producția agricolă în formă naturală, din venitul achitat se va reține un impozit în mărime de 2% din plățile efectuate.

        Totodată, potrivit prevederilor art. 20 lit. y2) din Codul fiscal, veniturile obținute de persoanele fizice, cu excepția întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești (de fermier), de la livrarea laptelui natural reprezintă sursă de venit neimpozabilă.

        Urmeaza de a retine impozitul pe venit la sursa de plata în cazul în care persoana juridica achizitioneaza de la persoanele fizice producţie agricolă în forma naturala?  

        Conform prevederilor art.90 din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18.

        Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, precum şi din suma arendei terenurilor agricole.

        Totodată, potrivit prevederilor lit.у) art.20 din Codul fiscal, veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali si gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la predarea materiei prime secundare, precum şi de la livrarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, sunt stabilite ca surse de venit neimpozabile.

        De asemenea, menţionăm că, potrivit explicaţiilor prezentate de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (nr.08/1-3-213 din 12.05.03 si nr.12-104/1294/885 din 17.03.04), la producţia din horticultura în formă naturală se atribuie şi legumele în stare proaspăta folosite pentru consum curent, export şi ca materie primă în industria alimentară.

        Prin urmare, în cazul în care, entitatea achiziţionează de la persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali si gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), producţia agricolă  în formă naturală, din venitul achitat în folosul persoanelor date nu se va reţine în prealabil impozitul pe venit în mărime de 7 %, stabilit prin art.90 din Codul fiscal.


[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]

(în vigoare pînă la 13.01.2012) Conform prevederilor alin.(3) art.90 din Codul fiscal, persoanele indicate la alin.(1) retin în prealabil, ca parte a impozitului, o suma în marime de 5% din platile efectuate în folosul persoanei fizice, exceptând întreprinzatorii individuali si gospodariile taranesti (de fermier), pe veniturile obtinute de catre aceasta conform art.18 din Codul fiscal. Nu se retine în prealabil suma în marime de 5% din platile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obtinute de catre acesta conform art.20, 88, 89, 901 alin.(3) si 91 din Codul fiscal. Totodata, potrivit prevederilor lit.у) art.20 din Codul fiscal, veniturile obtinute de persoanele fizice, cu exceptia întreprinzatorilor individuali si gospodariilor taranesti (de fermier), de la predarea materiei prime secundare, precum si de la livrarea productiei din fitotehnie si horticultura în forma naturala si a productiei din zootehnie în forma naturala, în masa vie si sacrificata, sunt stabilite ca surse de venit neimpozabile. De asemenea, mentionam ca, potrivit explicatiilor prezentate de catre Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare (nr.08/1-3-213 din 12.05.03 si nr.12-104/1294/885 din 17.03.04), la productia din horticultura în forma naturala se atribuie si legumele în stare proaspata folosite pentru consum curent, export si ca materie prima în industria alimentara. Totodata, hreanul în forma naturala, face parte din legume radacinoase, atribuita la cultura legumelor si semintelor, subclasa 01.12.1 din Clasificatorul Activitatilor din Economia Moldovei, din 09.02.2000 (CAEM ). Prin urmare, în cazul în care, entitatea achizitioneaza de la persoanele fizice, cu exceptia întreprinzatorilor individuali si gospodariilor taranesti (de fermier), radacini de hrean în forma naturala, din venitul achitat în folosul persoanelor date nu se va retine în prealabil impozitul pe venit în marime de 5 %, stabilit prin alin.(3) art.90 din Codul fiscal.

29.1.7.25. Urmeaza de a retine impozitul pe venit la sursa de plata din sumele achitate salariatului pentru lipsa fortata de la serviciu, în legatura cu restabilirea acestuia la serviciu, conform hotarârii instantei de judecata?

În conformitate cu prevederile art. 330 alin. (1) lit. b) din Codul muncii nr. 154-XV din 28.03.2003 angajatorul este obligat sa compenseze persoanei salariul pe care aceasta nu l-a primit, în toate cazurile privarii ilegale de posibilitatea de a munci. Aceasta obligatie survine, în particular, în caz de eliberare ilegala din serviciu sau transfer ilegal la o alta munca. Totodata, comunicam ca în conformitate cu prevederile art. 18 lit. c) din Codul fiscal, salariul constituie sursa de venit impozabila, care se include în venitul brut. Conform prevederilor art. 88 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare patron care plateste lucratorului salariu este obligat sa calculeze, tinând cont de scutirile solicitate de angajat si sa retina din aceste plati un impozit determinat conform modului stabilit prin Hotarârea Guvernului nr. 10 din 19.01.2010. Astfel, din suma salariului platit pentru lipsa fortata de la serviciu entitatea urmeaza sa efectueze retinerea impozitului pe venit, potrivit cotelor stabilite la art.15 lit. a) din Codul fiscal.

29.1.7.26.

Ce obligații fiscale revin fondatorilor, în cazul în care unul din fondatori a efectuat donația unei părți din cota sa de participare în capitalul social altui fondator al entității date. Se aplică în cazul dat prevederile art. 901 alin. (31) din Codul fiscal?

        În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 rețin și achită la buget un impozit în mărime de 15% din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net și/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acționari (asociați) în perioadele fiscale 2010–2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participație depusă în capitalul social. 

        Astfel, ţinând cont de prevederile menționate, față de entitate nu pot fi aplicate prevederile articolului nominalizat, dat fiind faptul că entitatea nu a efectuat reducerea capitalului social, cu înregistrarea de stat a modificărilor respective în actele de constituire. 

        Cu referință la întrebarea ce ține de obligațiile fiscale la impozitul pe venit care apar în cazul efectuării donațiilor a cotei părți între fondatori, relatăm următoarele. În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Codul fiscal, persoana care face o donație se consideră că a vândut bunul donat la un preț ce reprezintă mărimea maximă din baza lui valorică ajustată sau prețul lui de piață la momentul donării. 

        Prin urmare, obligația fiscală la impozitul pe venit apare la fondatorul care a efectuat donația unei părți din cota sa de participare în capitalul social. 

        Venitul în scopuri fiscale urmează a fi evaluat conform prevederilor articolului nominalizat. 

        De asemenea, luând în considerație că cota parte donată reprezintă activ de capital urmează de a determina creșterea de capital, care se va supune impozitării în mărime de 50% din suma excedentară a creșterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul anului fiscal (art. 37 alin. (7) din Codul fiscal). 

        Astfel, fondatorul este obligat sa prezinte declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, în conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, nu mai târziu de data de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune.         În ceia ce privește, impozitarea venitului obținut ca donație, menționăm că, potrivit prevederilor art. 20 lit. i) din Codul fiscal, patrimoniul primit de către persoanele fizice cetățeni ai Republicii Moldova cu titlul de donație sau de moștenire, se califică drept sursa de venit neimpozabilă, care nu se include în venitul brut. 

        Prin urmare, ţinând cont de prevederile articolului dat, la fondatorul care a primit cota parte menționata cu titlul de donație, obligații fiscale aferente venitului respectiv nu apar.

Arhiva

        Ce obligaţii fiscale revin fondatorilor, în cazul în care unul din fondatori a efectuat donaţia unei părţi din cota sa de participare în capitalul social altui fondator al entităţii date. Se aplică în cazul dat prevederile art. 901 alin. (31) din Codul fiscal?  

        În conformitate cu prevederile art. 901 din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de 15% din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010–2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social.

        Astfel, ţinând cont de prevederile menţionate, faţă de entitate nu pot fi aplicate prevederile articolului nominalizat, dat fiind faptul că entitatea nu a efectuat reducerea capitalului social, cu înregistrarea de stat a modificărilor respective în actele de constituire.

        Cu referinţă la întrebarea ce ţine de obligaţiile fiscale la impozitul pe venit care apar în cazul efectuării donaţiilor a cotei părţi între fondatori, relatăm următoarele. În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Codul fiscal, persoana care face o donaţie se consideră că a vândut bunul donat la un preţ ce reprezintă mărimea maximă din baza lui valorică ajustată sau preţul lui de piaţă la momentul donării.

        Prin urmare, obligaţia fiscală la impozitul pe venit apare la fondatorul care a efectuat donaţia unei părţi din cota sa de participare în capitalul social.

        Venitul în scopuri fiscale urmează a fi evaluat conform prevederilor articolului nominalizat.

        De asemenea, luând în consideraţie că cota parte donată reprezintă activ de capital urmează de a determina creşterea de capital, care se va supune impozitării în mărime de 50% din suma excedentară a creşterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul anului fiscal (art.37 alin. (7) din Codul fiscal).

        Astfel, fondatorul este obligat sa prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit (forma CET08), în conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal nu mai târziu de data de 31 martie a anului următor anului fiscal de gestiune.

 În ceia ce priveşte, impozitarea venitului obţinut ca donaţie, menţionam că, potrivit prevederilor art. 20 lit. i) din Codul fiscal, patrimoniul primit de către persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova cu titlul de donaţie sau de moştenire, se califică drept sursa de venit neimpozabilă, care nu se include în venitul brut.

        Prin urmare, ţinând cont de prevederile articolului dat, la fondatorul care a primit cota parte menţionata cu titlul de donaţie, obligaţii fiscale aferente venitului respectiv nu apar.


[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]

 (în vigoare pînă la 13.01.2012)  29.1.7.26  Ce obligatii fiscale revin fondatorilor, în cazul în care unul din fondatori a efectuat donatia unei parti din cota sa de participare în capitalul social altui fondator al entitatii date. Se aplica în cazul dat prevederile art. 901 alin. (31) lit. b) din Codul fiscal?
        În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (31) lit. b) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 alin.(1) retin si achita la buget un impozit în marime de 15% din suma retrasa din capitalul social aferenta majorarii capitalului social din repartizarea profitului net si/sau altor surse constatate în capitalul propriu între actionari (asociati) în conformitate cu cota de participatie depusa în capitalul social începând cu perioada fiscala 2010. Astfel, tinând cont de prevederile mentionate, fata de entitate nu pot fi aplicate prevederile articolului nominalizat, dat fiind faptul ca entitatea nu a efectuat reducerea capitalului social, cu înregistrarea de stat a modificarilor respective în actele de constituire. Cu referinta la întrebarea ce tine de obligatiile fiscale la impozitul pe venit care apar în cazul efectuarii donatiilor a cotei parti între fondatori, relatam urmatoarele. În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Codul fiscal, persoana care face o donatie se considera ca a vândut bunul donat la un pret ce reprezinta marimea maxima din baza lui valorica ajustata sau pretul lui de piata la momentul donarii. Prin urmare, obligatia fiscala la impozitul pe venit apare la fondatorul care a efectuat donatia unei parti din cota sa de participare în capitalul social. Venitul în scopuri fiscale urmeaza a fi evaluat conform prevederilor articolului nominalizat. De asemenea, luând în consideratie ca cota parte donata reprezinta activ de capital urmeaza de a determina cresterea de capital, care se va supune impozitarii în marime de 50% din suma excedentara a cresterii de capital recunoscute peste nivelul oricaror pierderi de capital suportate pe parcursul anului fiscal (art.37 alin. (7) din Codul fiscal). Astfel, fondatorul este obligat sa prezinte declaratia cu privire la impozitul pe venit (forma CET08), în conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal nu mai tîrziu de data de 31 martie a anului urmator anului fiscal de gestiune. În ceia ce priveste, impozitarea venitului obtinut ca donatie, mentionam ca, potrivit prevederilor art. 20 lit. i) din Codul fiscal, patrimoniul primit de catre persoanele fizice cetateni ai Republicii Moldova cu titlul de donatie sau de mostenire, se califica drept sursa de venit neimpozabila, care nu se include în venitul brut. Prin urmare, tinând cont de prevederile articolului dat, la fondatorul care a primit cota parte mentionata cu titlul de donatie, obligatii fiscale aferente venitului respectiv nu apar.

29.1.7.27.

 Urmeaza de a retine impozitul pe venit la sursa de plata, în cazul în care persoana fizica nu-si onoreaza obligatiunile fata de persoana juridica privind restituirea împrumutului potrivit contractului de amanet?

        Conform prevederilor art.90 din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a cabinetului avocatului, a notarului public, a executorului judecătoresc, a biroului individual al mediatorului, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18. Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, precum şi din suma arendei terenurilor agricole şi/sau înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing, lease-back, gaj, ipotecă şi/sau în cazurile de înstrăinare forţată a activelor de capital.

        Totodată, potrivit pct.3 din Regulamentul cu privire la modul de organizare şi funcţionare a caselor de amanet (lombardurilor), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.204 din 28.03.1995, lombardurile sunt instituții creditare, care oferă populației posibilitatea de a-şi păstra obiectele de uz personal şi casnic, precum şi de a primi împrumuturi cu amanetarea acestor obiecte.

        Respectiv, lombardurile, la momentul acordării persoanelor fizice a împrumuturilor cu amanetarea obiectelor de uz personal, nu cad sub incidența art.90 din Codul fiscal şi nu au obligația de a reține la sursa de plată impozitul în mărime de 7 %.

Arhiva

Conform prevederilor art.90 din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18.
 Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, precum şi din suma arendei terenurilor agricole. Totodată, potrivit pct.3 din Regulamentul cu privire la modul de organizare şi funcţionare a caselor de amanet (lombardurilor), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.204 din 28.03.1995, lombardurile sunt instituţii creditare, care oferă populaţiei posibilitatea de a-şi păstra obiectele de uz personal şi casnic, precum şi de a primi împrumuturi cu amanetarea acestor obiecte.  Respectiv, lombardurile, la momentul acordării persoanelor fizice a împrumuturilor cu amanetarea obiectelor de uz personal, nu cad sub incidenţa art.90 din Codul fiscal şi nu au obligaţia de a reţine la sursa de plată impozitul în mărime de 7 %.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]

(în vigoare pînă la 13.01.2012) Conform prevederilor alin.(3) art.90 din Codul fiscal, persoanele indicate la alin.(1) din articolul mentionat retin, de asemenea, în prealabil, ca parte a impozitului, o suma în marime de 5% din platile efectuate în folosul persoanei fizice, exceptînd întreprinzatorii individuali si gospodariile taranesti (de fermier), pe veniturile obtinute de catre aceasta conform art.18 din Codul fiscal. Totodata, potrivit pct.3 din Regulamentul cu privire la modul de organizare si functionare a caselor de amanet (lombardurilor), aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.204 din 28.03.1995, lombardurile sînt institutii creditare, care ofera populatiei posibilitatea de a-si pastra obiectele de uz personal si casnic, precum si de a primi împrumuturi cu amanetarea acestor obiecte. Respectiv, lombardurile, la momentul acordarii persoanelor fizice a împrumuturilor cu amanetarea obiectelor de uz personal, nu cad sub incidenta alin.(3) art.90 din Codul fiscal si nu au obligatia de a retine la sursa de plata impozitul în marime de 5 %. De asemenea, mentionam ca, în conformitate cu art. 18 lit.o ) din Codul fiscal, venitul obtinut de o persoana fizica ca urmare a nerestituirii împrumutului acordat de catre lombard se considera venit impozabil si se include în venitul brut al persoanei date. Astfel, persoana fizica care a obtinut venitul mentionat, potrivit art.83 din Codul fiscal, nu mai tîrziu de 31 martie a anului urmator anului de gestiune, va fi obligata sa completeze si sa prezinte Declaratia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET08) cu indicarea sursei date de venit si achitarea, dupa caz a impozitului pe venit.

29.1.7.28.

Va fi obligat executorul judecatoresc sa retina impozitul pe venit la sursa de plata în cazul în care acesta ia în locatiune un bun imobil de la o persoana fizica (cetatean)?

        Conform art. 2 alin. (1) – (2) din Legea privind executorii judecătorești nr. 113 din 17.06.2010 (Monitorul Oficial nr. 126-128/406 din 23.07.2010) executorul judecătoresc este persoana fizica învestita de stat cu competenta de a îndeplini activității de interes public prevăzute de prezenta lege si de alte legi. În exercitarea atribuțiilor de serviciu, executorul judecătoresc este exponentul puterii de stat. Doar executorul judecătoresc licențiat si învestit în condițiile prezentei legi poate efectua executarea silita. Activitatea executorului judecătoresc nu este activitate de întreprinzător.

        Astfel, executorul judecătoresc nu se atribuie la persoanele specificate la art.90 din Codul fiscal si respectiv, nu sînt obligați sa retina la sursa de plata impozitul pe venit în mărime de 10%, conform prevederilor art. 901 alin. (3) din Codul fiscal. Totodată, veniturile obținute de către persoana fizica de la transmiterea în locațiune executorului judecătoresc a unui bun imobil vor fi impozitate potrivit prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal conform cărora, subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art.54 din codul menționat, precum şi altor persoane decît cele specificate la art.90 din Codul dat în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea contractului. Persoanele menţionate sînt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază sînt deservite. Acest impozit se achită lunar cel tîrziu la data de 2 a lunii în curs, sau în avans. Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) după data de 2, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Suma impozitului achitat în avans nu se va restitui din buget.

        La sfîrșitul perioadei fiscale persoana fizica care a achitat impozitul pe venit conform alin. (34) art. 901 din Codul fiscal, nu va avea obligația de a declara venitul menționat.

        Arhiva [modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale conform Legii nr.281 din 16.12.2016, (în vigoare la 01.01.2017)]

Arhiva

        Potrivit art. 901 alin. (3) din Codul fiscal persoanele specificate la art.90 alin.(1) din Codul fiscal retin un impozit în marime de 10% din veniturile obtinute de catre persoanele fizice, de la transmiterea în posesie si/sau folosinta (locatiune, arenda, uzufruct) a proprietatii mobiliare si imobiliare, cu exceptia arendei terenurilor agricole. În art. 90 alin. (1) din Codul fiscal sunt prevazute orice persoane care desfasoara activitate de întreprinzator, orice reprezentante, conform art.5 pct.20) din Codul fiscal, institutie, organizatie, inclusiv orice autoritate publica si institutie publica. Conform art. 2 alin. (1) – (2) din Legea privind executorii judecatoresti nr. 113 din 17.06.2010 (Monitorul Oficial nr. 126-128/406 din 23.07.2010) executorul judecatoresc este persoana fizica învestita de stat cu competenta de a îndeplini activitati de interes public prevazute de prezenta lege si de alte legi. În exercitarea atributiilor de serviciu, executorul judecatoresc este exponentul puterii de stat. Doar executorul judecatoresc licentiat si învestit în conditiile prezentei legi poate efectua executarea silita. Activitatea executorului judecatoresc nu este activitate de întreprinzator.

 Astfel, executorul judecatoresc nu se atribuie la persoanele specificate la art.90 alin.(1) din Codul fiscal si respectiv, asupra acestuia nu se rasfrîng prevederile art. 901 alin. (3) din Codul fiscal, nefiind obligat sa retina la sursa de plata impozitul pe venit în marime de 10% din veniturile persoanei fizice, care transmite imobilul în locatiune.

 Totodata, veniturile obtinute de catre persoana fizica de la transmiterea în locatiune executorului judecatoresc a unui bun imobil vor fi impozitate potrivit alin. (34) art. 901 din Codul fiscal. Conform alin. (34) art. 901 din Codul fiscal subiectii impunerii persoane fizice, care nu desfasoara activitate de întreprinzator si transmit altor persoane decît cele specificate la art.90 alin.(1) din Codul fiscal în posesie si/sau în folosinta (locatiune, arenda, uzufruct) proprietate imobiliara, achita impozit în marime de 5% din valoarea contractului. Persoanele mentionate sînt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, sa înregistreze contractul încheiat la organul fiscal în raza caruia sînt deservite. Acest impozit se achita lunar cel tîrziu la data de 2 a lunii în curs, sau în avans. Daca proprietatea imobiliara a fost transmisa în posesie si/sau în folosinta (locatiune, arenda, uzufruct) duspa data de 2, termenul de plata în aceasta luna va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Suma impozitului achitat în avans nu se va restitui din buget. Persoana fizica care achita impozitul pe venit conform alin. (34) art. 901 din Codul fiscal la sfîrsitul perioadei fiscale nu mai are obligatia de a mai declara venitul dat prin Declaratia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET08) si de a mai achita suplimentar impozitul pe venit.

29.1.7.29.

Cum se va reține impozitul pe venit în cazul în care o persoană fizică care nu desfăşoară activitate de întreprinzător prestează servicii şi/sau lucrări:

-fiind angajat al entității?

-nefiind angajat al entității?

        Conform prevederilor art. 88 alin.(5) al Codului fiscal, în cazul în care o persoană fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător prestează servicii şi/sau lucrări, venitul ei este considerat de patron drept salariu din care se reţine impozitul conform cotelor prevăzute la art.15 lit. a) al Codului fiscal.

        De asemenea, indiferent de faptul dacă persoana care prestează servicii şi/sau lucrări este angajat sau nu este angajat al entității, în ambele situații din venitul achitat persoanei fizice pentru serviciile acordate urmează să se calculeze contribuţiile de asigurări sociale în modul general stabilit de legislația în vigoare.

        În partea ce ține de prime de asigurări obligatorii de asistență medicală, menționăm că acestea urmează să se calculeze în modul general stabilit, cu excepția cazului în care persoana care prestează servicii și/sau lucrări, nefiind angajat al entității deja deține polița de asigurare medicală și prezintă documente confirmative privind achitarea acesteia pentru anul de gestiune.

Arhiva

În ce mărime entitatea urmează de a reţine impozitul pe venit la sursa de plată pentru prestarea serviciilor de către persoana fizică ce nu desfăşoară activitatea de întreprinzător, dar care este angajat al acestei entităţi?
Conform prevederilor alin.(5) art. 88 din Codul fiscal, dacă o persoană fizică care nu desfăşoară activitate de întreprinzător prestează servicii şi/sau lucrări, venitul ei este considerat de patron drept salariu din care se reţine impozitul conform cotelor prevăzute la art.15 lit.a).
 De asemenea, din venitul achitat persoanei fizice menţionate pentru serviciile acordate urmează să se calculeze şi contribuţii de asigurări sociale, precum şi prime de asigurări obligatorii de asistenţă medicală, în modul general stabilit de legislaţia în vigoare.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]

(în vigoare pînă la 13.01.2012) Conform prevederilor alin.(5) art. 88 din Codul fiscal dacă o persoană fizică care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi prestează servicii posedă două sau mai multe caracteristici care îl definesc ca lucrător salariat, venitul ei este considerat de patron drept salariu din care se reţine impozit, conform articolului dat. Potrivit explicaţiilor comune ale Ministerului Finanţelor şi Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (nr. 24/3-4-201 şi nr. 03/1818 din 24.09.10), caracteristicile contractului de prestări de servicii, care califică serviciul prestat ca fiind în esenţă o muncă salariată, sunt următoarele: - autoritatea contractantă este cea care deţine autoritatea de conducere asupra persoanei cu care are încheiat un contract de prestări servicii; - autoritatea contractantă este împuternicită de a da persoanei fizice instrucţiuni în care manieră trebuie să fie efectuate lucrările; - autoritatea contractantă verifică locul şi lucrul care este efectuat de către persoana fizică la fiecare etapă a contractului; - autoritatea contractantă pune la dispoziţia persoanei fizice materiale şi utilajul necesar în vederea exercitării sarcinilor sale contractuale; - autoritatea contractantă determină numărul salariaţilor care efectuează muncă şi competenţele acestora în cadrul serviciului prestat de persoana fizică. Astfel, în cazul în care, persoana fizică care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi acordă entităţii servicii ce posedă două sau mai multe caracteristici care îl definesc în esenţă ca lucrător salariat, din veniturile achitate în folosul acesteia urmează de a se calcula impozit pe venit la sursa de plată potrivit prevederilor alin.(5) art. 88 din Codul fiscal. De asemenea, din venitul achitat persoanei fizice menţionate pentru serviciile acordate urmează să se calculeze şi contribuţii de asigurări sociale, precum şi prime de asigurări obligatorii de asistenţă medicală, în modul general stabilit de legislaţia în vigoare.

29.1.7.30. Urmează de a reţine impozit pe venit la sursa de plată din mijloacelefinanciare alocate de către administraţia publică locală pentru alimentarea şipremierea unei echipe sportive, membrii căruia nu sunt salariaţi ai autorităţiipublice locale?

        În conformitate cu prevederile art. 90 din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18.

        Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, precum şi din suma arendei terenurilor agricole.

        Astfel, mijloacele financiare (pentru alimentare, şi premiere) achitate în folosul membrilor echipei sportive, se consideră sursele de venit impozabile (art. 18 lit.o) din Codul fiscal), din care urmează de a reţine în prealabil impozit la sursa de plată în mărime de 7%.

        Totodată, menţionăm că potrivit prevederilor art. 92 alin. (4) din Codul fiscal, persoanele care sunt obligate să reţină impozitul în conformitate cu art. 90 din Codul fiscal, pînă la 1 martie al anului fiscal imediat următor celui în care au fost efectuate plăţile, urmează să prezinte beneficiarului acestor plăţi informaţii privind tipul venitului achitat, suma acestuia precum şi suma impozitului reţinut, în cazul reţinerii.

        De asemenea, ţinem să relatăm că numai în cazul în care, persoanele fizice nominalizate vor obţine venit care va depăşi suma scutirii personale, acordate conform art. 33 alin. (1), cu excepţia cazurilor în care obţin venituri impozabile doar din plăţile primite conform art.90, vor fi obligaţi să prezinte Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET08), potrivit art. 83 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]

Arhiva

(în vigoare pînă la 13.01.2012) În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele indicate la alin.(1) al articolului nominalizat reţin, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 5% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, exceptând întreprinzătorii individuali şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18 din Codul fiscal. Astfel, mijloacele financiare (pentru alimentare, şi premiere) achitate în folosul membrilor echipei sportive, se consideră sursele de venit impozabile (art. 18 lit.o) din Codul fiscal), din care urmează de a reţine în prealabil impozit la sursa de plată în mărime de 5%. Totodată, menţionăm că potrivit prevederilor art. 92 alin. (4) din Codul fiscal, persoanele care sunt obligate să reţină impozitul în conformitate cu art. 90 din Codul fiscal, pînă la 1 martie al anului fiscal imediat următor celui în care au fost efectuate plăţile, urmează să prezinte beneficiarului acestor plăţi informaţii privind tipul venitului achitat, suma acestuia precum şi suma impozitului reţinut, în cazul reţinerii. De asemenea, ţinem să relatăm că numai în cazul în care, persoanele fizice nominalizate vor obţine venit care va depăşi suma scutirii personale, acordate conform art. 33 alin. (1), aceştia vor fi obligaţi să prezinte Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET08), potrivit art. 83 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal. În cazul în care venitul obţinut de persoanele menţionate nu va depăşi scutirea personală, acordată conform art. 33 alin. (1) din Codul fiscal, la depistarea faptului de plată în plus a impozitului, aceştia au dreptul, în termenul stabilit pentru prezentarea Declaraţiei sau cu depăşirea acestui termen, să prezinte o Declaraţie în care vor indica suma plătită în plus la impozitul pe venit, care urmează să fie restituită conform prevederilor art. 83 alin. (5) din Codul fiscal .

29.1.7.31.

La ce cotă urmează a reţine impozitul pe venit la sursa de plată în cazul achiziţionării de la persoanele fizice –cetăţeni a peştelui viu, de către persoanele specificate la art.90 din Codul fiscal?

        Potrivit art.901 alin.(35) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 din Codul menționat reţin un impozit în mărime de 3% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural.

        Ţînînd cont de faptul că, peştele este un produs al pisciculturii, care la rîndul său este o ramură a zootehniei, reţinerea impozitul pe venit la sursa de plată în cazul achiziţionării de la persoanele fizice – cetăţeni a peştelui viu de către persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal, urmează a fi efectuată în mărime de 3%.         Concomitent, menționăm, că deoarece această reţinere este finală, în conformitate cu prevederile art.901 alin.(4) din Codul fiscal, veniturile menționate nu se vor include în venitul impozabil al persoanei fizice şi nici nu vor fi, ulterior, declarate de către beneficiar.

        Arhiva [modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale conform Legii nr.281 din 16.12.2016, (în vigoare la 01.01.2017)]

Arhiva

        Potrivit art.901 alin.(35) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 din Codul menționat reţin un impozit în mărime de 2% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural. 

 Ţînînd cont de faptul că, peştele este un produs al pisciculturii, care la rîndul său este o ramură a zootehniei, reţinerea impozitul pe venit la sursa de plată în cazul achiziţionării de la persoanele fizice – cetăţeni a peştelui viu de catre persoanele specificate la alt. 90 din Codul fiscal, urmează a fi efectuată în marime de 2%. 

 Concomitent, menționăm, că deoarece această reţinere este finală, în conformitate cu prevederile art.901 alin.(4) din Codul fiscal, veniturile menționate nu se vor include în venitul impozabil al persoanei fizice şi nici nu vor fi, ulterior, declarate de către beneficiar.

        Urmează a reţine impozitul pe venit la sursa de plată în cazul achiziţionării de la persoanele fizice –cetăţeni a peştelui viu? 

        Conform prevederilor lit. y) art. 20 din Codul fiscal, veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la predarea materiei prime secundare, precum şi de la livrarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată este sursă de venit neimpozabilă. Ţînînd cont de faptul că, peştele este un produs al pisciculturii, care la rîndul său este o ramură a zootehniei, venitul obţinut de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la realizarea acestui produs cade sub incidenţa prevederilor lit. y) art. 20 din Codul fiscal şi constituie sursă de venit neimpozabilă . Astfel, reieşind din cele relatate menţionăm că, la achiziţionarea peştelui în formă naturală de la persoanele fizice – cetăţeni agentul economic nu are obligaţia de a reţine impozitul pe venit la sursa de plată din venitul obţinut de către aceştia.

29.1.7.32. Apare oare obligaţia de calculare a impozitului pe venit în mărime de 15%, potrivit art. 901alin.(31) lit. b) din Codul fiscal, în cazul micşorării capitalului statutar al întreprinderii din contul uzurii calculate pentru mijloacele fixe, introduse anterior ca aport la capitalul statutar?

        În conformitate, cu art. 901 alin.(31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 din Codul Fiscal reţin şi achită la buget din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010–2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social.

        Prin urmare, dat fiind faptul că norma în cauză impune calcularea impozitului doar din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social, atunci la micşorarea capitalului social sub o altă formă nu apar obligaţii privind calcularea şi reţinerea impozitului în mărime de 15%.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]

Arhiva

(în vigoare pînă la 13.01.2012)  În conformitate, cu art. 901alin.(31) lit. b) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 alin.(1) CF reţin şi achită la buget un impozit în mărime de 15% din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social începînd cu perioada fiscală 2010. Prin urmare, dat fiind faptul că norma în cauză impune calcularea impozitului doar din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social, atunci la micşorarea capitalului social sub o altă formă nu apar obligaţii privind calcularea şi reţinerea impozitului în mărime de 15%.

29.1.7.33.

Urmează patronul de a reţine impozitul pe venit la achitarea angajatului compensaţiei pentru concediile anuale nefolosite?

        Conform art. 20 din Codul fiscal, sumele achitate sub formă de compensaţie pentru concediile anuale nefolosite de angajat, nu sînt specificate ca sursă de venit neimpozabilă, astfel potrivit art. 18 lit.o) din codul menţionat, acestea constituie sursă de venit impozabilă și se includ în venitul brut al angajatului/fostului angajat.

        La achitarea compensației menționate angajatului, reţinerea la sursa de plată a impozitului pe venit se va realiza în conformitate cu prevederile art. 88 din Codul fiscal şi a Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.697 din 22.08.2014. Arhiva [modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale conform Hotărîrii Guvernului nr.697 din 22.08.2014(în vigoare la 01. 09. 2014)]

Arhiva

        Apare oare obligaţia privind reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată pentru angajator, în cazul acordării compensaţiei pentru concediile anuale nefolosite angajatului sau fostului angajat?

        Suma sub formă de compensaţie pentru concediile anuale nefolosite de angajat, nu este specificată ca sursă de venit neimpozabilă la art. 20 din Codul fiscal, astfel potrivit art. 18 lit.o) din Codul menţionat, aceasta constituie sursă de venit impozabilă care se include în venitul brut al angajatului. Reţinerea la sursa de plată a impozitului pe venit se va realiza în conformitate cu prevederile art. 88 din Codul fiscal şi a Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.10 din 19.01.2010.

29.1.7.34.

Unde și în ce termen va fi transferat impozitul pe venit, reţinut din veniturile achitate persoanei fizice, care nu practică activitate de întreprinzător, obţinute de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare/imobiliare?

        Impozitul reţinut din veniturile achitate persoanei fizice, care nu practică activitate de întreprinzător, obţinute de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare/imobiliare, potrivit art.7 alin.(5) din Codul fiscal, se transferă la bugetul unităţii administrativ-teritoriale la locul amplasării subdiviziunilor/obiectelor impozabile.

        În conformitate cu art. 92 alin. (1) din Codul fiscal, sumele impozitului reţinut la sursa de plată conform art. 901 din Cod se achită la buget de către persoana care a efectuat reţinerea pînă la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plăţile.

        Arhivă [modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii 138 din 17.06.2016 (în vigoare la 01.07.2016), Legii nr.267 din 23.12.2011( în vigoare 13.01.2012)]

Arhiva

        La care buget se achită impozitul pe venit reţinut din veniturile achitate persoanei fizice, care nu practică activitate de întreprinzător, obţinut de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare/imobiliare?

        Potrivit prevederilor art. 901 alin.(3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 alin.(1) din Codul menţionat, reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole. În conformitate cu art. 92 alin. (1) din Codul fiscal şi a prevederilor pct. 23 din Regulamentul privind reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată din alte plăţi decît salariul, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.77 din 30 ianuarie 2008, sumele impozitului reţinut la sursa de plată conform art. 901 din Cod se achită la buget de către persoana care a efectuat reţinerea în termen de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plăţile. Modul de achitare a sumei impozitului reţinut la sursa de plată este stabilit prin legislaţia în vigoare şi actele normative aferente. Impozitul pe venit, reţinut la sursa de plată, se varsă la bugetul unităţii administrativ-teritoriale la locul de reşedinţă al contribuabilului care efectuează aceste reţineri, dacă Legea bugetului de stat pe anul respectiv nu prevede altfel.

29.1.7.35. Urmează de a reţine impozit pe venit la sursa de plată din cheltuielile de închiriere, diurne pentru deplasarea salariaţilor sau persoanelor care îndeplinesc lucrări şi servicii în conformitate cu contractul (acordul) încheiat, pe teritoriul Republicii Moldova suportate peste plafoanele stabilite prin Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 05.01.2012?

        În conformitate cu prevederile pct.45 din Hotărârea Guvernului nr. 10 din 05.01.2012, plata diurnelor salariaţilor delegaţi se efectuează conform normelor stabilite în anexa nr.2 la prezentul Regulament.

        Cheltuielile de locaţiune pe perioada delegării în interes de serviciu suportate de salariatul delegat peste plafoanele stabilite se restituie, la decizia conducătorului, în baza documentelor primare prezentate, cu atribuirea acestora la cheltuieli curente.

        Totodată, potrivit prevederilor pct.2 din Hotărârea nominalizată, Regulamentul reglementează cheltuielile entităţilor din Republica Moldova  pentru deplasarea în interes de serviciu a salariaţilor încadraţi în statele lor de personal sau a persoanelor care îndeplinesc lucrări şi servicii în conformitate cu contractul (acordul) încheiat, pe teritoriul republicii şi peste hotarele ei.

        Prin urmare, diurnele achitate peste plafoanele stabilite prin Anexa nr.2 la Hotărârea dată, constituie sursele de venit impozabile cu impozitul pe venit, potrivit prevederilor art. 18 lit. o) din Codul fiscal, care se impozitează în modul general stabilit, conform cotelor stabilite prin art. 15 lit. a) din Codul fiscal.

        În ceia ce priveşte, cheltuielile de cazare suportate de salariat pe perioada delegării în interes de serviciu, peste plafoanele stabilite, menţionăm că acestea se restituie la decizia conducătorului în baza documentelor justificative prezentate.

        De asemenea, potrivit punctului 21 din Hotărârea nominalizată, în cazul în care nu sînt prezentate documentele primare a cheltuielilor de locaţiune, aceste cheltuieli se compensează salariatului la delegarea în hotarele Republicii Moldova în mărime de 25 lei.

        Astfel, în cazul în care lipsesc documentele ce ar confirma cheltuielile aferent închirierii locuinţei, cheltuielile peste plafoanele stabilite la Hotărârea dată, urmează a fi impozitate în modul general stabilit de legislaţia fiscală.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]

Arhiva

(în vigoare pînă la 13.01.2012) 29.1.7.35 Urmează de a reţine impozit pe venit la sursa de plată din cheltuielile de închiriere, diurne pentru deplasarea salariaţilor sau persoanelor care îndeplinesc lucrări şi servicii în conformitate cu contractul (acordul) încheiat, pe teritoriul Republicii Moldova suportate peste plafoanele stabilite prin Hotărîrea Guvernului nr. 836 din 24.06.2002?

        În conformitate cu prevederile pct.46 din Hotărârea Guvernului nr. 836 din 24.06.2002, plata diurnelor salariaţilor delegaţi se efectuează conform normelor stabilite în anexa nr.2 la hotărârea dată. Cheltuielile de cazare pe perioada delegării în interes de serviciu, suportate de salariatul delegat peste plafoanele stabilite, se restituie la decizia conducătorului în baza documentelor justificative prezentate, atribuind cheltuielile efectuate la cheltuielile generale de activitate. Totodată, potrivit prevederilor pct.2 din Hotărârea nominalizată, Regulamentul reglementează cheltuielile întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor Republicii Moldova (în continuare – întreprindere) pentru deplasarea în interes de serviciu a salariaţilor încadraţi în ştatele lor de personal sau persoanelor care îndeplinesc lucrări şi servicii în conformitate cu contractul (acordul) încheiat, pe teritoriul republicii şi peste hotarele ei. Prin urmare, diurnele achitate peste plafoanele stabilite prin Anexa nr.2 la Hotărârea dată, constituie sursele de venit impozabile cu impozitul pe venit, potrivit prevederilor art. 18 lit. o) din Codul fiscal, care se impozitează în modul general stabilit, conform cotelor stabilite prin art. 15 lit. a) din Codul fiscal. În ceia ce priveşte, cheltuielile de cazare suportate de salariat pe perioada delegării în interes de serviciu, peste plafoanele stabilite, menţionăm că acestea se restituie la decizia conducătorului în baza documentelor justificative prezentate. De asemenea, potrivit punctului 22 din Hotărârea nominalizată, în cazul în care nu sunt prezentate documentele ce ar confirma cheltuielile efectuate la închirierea locuinţei, aceste cheltuieli se compensează salariatului la delegarea în hotarele Republicii Moldova în mărime de 25 lei. Astfel, în cazul în care lipsesc documentele ce ar confirma cheltuielile aferent închirierii locuinţei, cheltuielile peste plafoanele stabilite la Hotărârea dată, urmează a fi impozitate în modul general stabilit de legislaţia fiscală.

29.1.7.36. .

.

Arhiva

        [modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul abrogării art.901 alin.(1) din Codul fiscal, prin Legea nr.166 din 11.10.2013, (în vigoare 01.11.2013)]

        Întru publicitarea producţiei nerezidentului, rezidentul Republicii Moldova în baza contractului încheiat cu nerezidentul, procură diverse obiecte de mică valoare (nerezidentul compensează rezidentului valoarea lor) şi în cadrul acţiunilor de publicitate sunt înmânate persoanelor fizice. În situaţia dată apare obligaţia de a reţine impozitul pe venit la sursa de plată din valoarea obiectelor înmânate persoanelor fizice?

        În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (1) din Codul fiscal “Reţinerea finală a impozitului din unele tipuri de venit”, fiecare plătitor de câştiguri de la campaniile promoţionale este obligat să reţină din fiecare câştig şi să verse la buget un impozit în mărime de 10%. Totodată, menţionăm că potrivit prevederilor art. 901 alin. (4) din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului stabilit prin articolul menţionat scuteşte beneficiarul câştigurilor şi veniturilor specificate la alin.(1) de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora. Potrivit prevederilor art.5 pct. 38) din Codul fiscal, campanie promoţională se consideră modalitate de promovare a vânzărilor prin organizarea de concursuri, jocuri, loterii anunţate public şi desfăşurate pe o perioadă de timp limitată, cu acordarea de cadouri, premii, câştiguri. Astfel, ţinând cont de legislaţia în vigoare, rezidentul care desfăşoară acţiune de publicitate, nu se conformă prevederilor art.5 pct. 38 din Codul fiscal, adică nu este constatată ca companie promoţională la înmânarea obiectelor de mică valoare în cadrul acţiunilor de publicitate în folosul persoanelor fizice. Reţinerea impozitul pe venit la sursa de plată în situaţia dată nu se efectuează. De asemenea, relatăm că în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător. Totodată, conform prevederilor pct. 39 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.77 din 30.01.2008, cheltuielile ordinare şi necesare reprezintă cheltuieli caracteristice pentru gestionarea anumitor activităţi de întreprinzător, fără de care este imposibil de a face business, care sunt definite atât cu indici calitativi, cât şi cu indici cantitativi. Prin urmare, în cazul în care contribuabilul dispune de certitudini întemeiate vis-a-vis de necesitatea suportării cheltuielilor de publicitate, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător, acestea vor fi calificate ca cheltuieli ordinare şi necesare, care ulterior vor fi admise la deduceri în scopuri fiscale la determinarea obligaţiilor privind impozitul pe venit.

29.1.7.37. Care este modul de reţinere a impozitului pe venit la achitarea cîştigurilor din campaniile promoţionale  şi loterii?

Înconformitate cu prevederile art. 5 pct. 38) din Codul fiscal, campaniepromoţională reprezintă modalitate de promovare a vînzărilor prin organizareade concursuri, jocuri, loterii anunţate public şi desfăşurate pe o perioadă detimp limitată, cu acordarea de cadouri, premii, cîştiguri.
 Potrivit art. 20 lit. p1) din Codul fiscal, cîştigurile obţinute de lacampaniile promoţionale şi/sau din loterii reprezintă sursă de venitneimpozabilă.
 Astfel, la achitarea cîştigurilor din campaniile promoţionale şi/sau dinloterii rețineri la sursa de plată nu se vor efectua.

Arhiva

În conformitate cu prevederile pct. 38) art. 5 al Codului fiscal, campanie promoţională reprezintă modalitate de promovare a vînzărilor prin organizarea de concursuri, jocuri, loterii anunţate public şi desfăşurate pe o perioadă de timp limitată, cu acordarea de cadouri, premii, cîştiguri. Modul de impozitare a cîştigurilor realizate din campaniile promoţionale este reglementat de prevederile art. 901 alin.(33) din Codul fiscal, conform cărui fiecare plătitor de cîştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de:- 18% din cîştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, în partea în care valoarea fiecărui cîştig depăşeşte 10% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1) din Codul Fiscal, dar nu depăşeşte 50 mii lei;- 25% din cîştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, în partea în care valoarea fiecărui cîştig este egală sau depăşeşte 50 mii lei. În cazul în care valoarea cîştigului reprezintă pînă la 10% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1) din Codul Fiscal, atunci asupra acestui cîştig nu se aplică impozitul pe venit, ţinînd cont de prevederile art.20 lit.p1) din Codul fiscal. Ţinînd cont de faptul că reţinerile, prevăzute în art. 901 alin.(33) al Codului fiscal, se referă la impozitul pe venit, reţinerile respective se efectuează în modul identic ca şi în cazul aplicării prevederilor articolului 15 din Codul fiscal.
 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 307 din 26.12.2012(publicată în Monitorul Oficial nr. 26/95 din 04.02.2013), în vigoare de la data publicării.]

Înconformitate cu prevederile art. 5 pct. 38) din Codul fiscal, campaniepromoţională reprezintă modalitate de promovare a vînzărilor prin organizareade concursuri, jocuri, loterii anunţate public şi desfăşurate pe o perioadă detimp limitată, cu acordarea de cadouri, premii, cîştiguri.
 Potrivit art. 20 lit. p1) din Codul fiscal, cîştigurile obţinute de lacampaniile promoţionale şi/sau din loterii reprezintă sursă de venitneimpozabilă.
 Astfel, la achitarea cîştigurilor din campaniile promoţionale şi/sau dinloterii rețineri la sursa de plată nu se vor efectua.

În conformitate cu prevederile pct. 38) art. 5 al Codului fiscal, campanie promoţională reprezintă modalitate de promovare a vînzărilor prin organizarea de concursuri, jocuri, loterii anunţate public şi desfăşurate pe o perioadă de timp limitată, cu acordarea de cadouri, premii, cîştiguri.
Modul de impozitare a cîştigurilor realizate din campaniile promoţionale este reglementat de prevederile art. 901 alin.(33) din Codul fiscal, conform cărui fiecare plătitor de cîştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de:
- 18% din cîştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, în partea în care valoarea fiecărui cîştig depăşeşte 10% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1) din Codul Fiscal, dar nu depăşeşte 50 mii lei;
- 25% din cîştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, în partea în care valoarea fiecărui cîştig este egală sau depăşeşte 50 mii lei.
În cazul în care valoarea cîştigului reprezintă pînă la 10% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1) din Codul Fiscal, atunci asupra acestui cîştig nu se aplică impozitul pe venit, ţinînd cont de prevederile art.20 lit.p1) din Codul fiscal.
 Ţinînd cont de faptul că reţinerile, prevăzute în art. 901 alin..(33) al Codului fiscal,  se referă la impozitul pe venit, reţinerile  respective se efectuează în modul identic ca şi în cazul aplicării prevederilor articolului 15 din Codul fiscal.
 Totodată, cota de 10% prevăzută la art.901 alin.(1) din Codul fiscal nu este aplicabilă, dat fiind faptul că în conformitate cu prevederile art.6 alin.(7) din Legea privind actele legislative nr.780-XV din 27.12.2001, în cazul în care între două acte legislative cu aceeaşi putere juridică apare un conflict de norme ce promovează soluţii diferite asupra aceluiaşi obiect al reglementării, se aplică prevederile actului posterior, adică a Legii nr.307 din 26.12.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Cum se efectuează reţinerea impozitului pe venit în cazul veniturilor sub formă de cîştiguri din loterii?
        Cu toate că jocurile de noroc, conform art.901 alin.(33) liniuţa întîi din Codul fiscal, se impozitează cu 18%, cîştigurile obţinute în urma loteriilor urmează a fi impozitate în mod diferit decît cîştigurile obţinute în urma celorlalte tipuri de jocuri de noroc.
  Astfel, cîştigurile din jocurile de loterii se impozitează în felul următor:
 - în cazul în care valoarea cîştigului reprezintă pînă la 10% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1) din Codul fiscal inclusiv (pentru 2013, aceasta reprezintă 9120 lei, respectiv 912 lei), asupra venitului în cauză nu se aplică impozitul pe venit (art.20 lit.p1) din Codul fiscal);
 - în cazul în care valoarea fiecărui cîştig este mai mare de 912 lei (10% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1)), dar mai mică de 50 mii lei, venitul în cauză se impozitează la cota de 18% (art.901 alin.(33) din Codul fiscal);
 - în cazul în care valoarea fiecărui cîştig este egală sau mai mare de 50 mii lei, venitul în cauză se impozitează la cota de 25% (art.901 alin.(33) din Codul fiscal).

29.1.7.38. Care este modalitatea de impozitare a veniturilor sub formă de royalty achitate în folosul persoanelor fizice în anul 2013?

 În conformitate cu prevederile art.18 lit.h) din Codul fiscal, royalty (redevenţe), cu excepţia celor achitate în folosul persoanelor fizice, sunt considerate surse de venit impozabile.
 Totodată, în conformitate cu art. 901 alin.(31) liniuţa a patra, prevede că persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de 12% din royalty achitate în folosul persoanelor fizice.
 Sursele de venit neimpozabile sunt stipulate în art.20 din Codul Fiscal şi respectiv în cazul în care tipul de venit nu se regăseşte în art.20 din Codul Fiscal, acesta nu poate fi considerat sursă de venit neimpozabil.
 Astfel, persoanele specificate la art.90 din Codul Fiscal sunt obligate să reţină şi achite la buget un impozit în mărime de 12% din veniturile sub formă de royalty achitate persoanelor fizice, în caz contrar aceştia vor fi traşi la răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 Prin urmare, veniturile sub formă de royalty achitate persoanelor fizice  se impozitează final la sursa de plată şi, respectiv nu urmează a fi declarate şi incluse în venitul brut al persoanelor fizice.

29.1.7.39. Cum se vor aplica prevederile Titlului II al Codului fiscal după aprobarea Legii nr. 21 din 01.03.2013 cu privire la oamenii de creaţie şi la uniunile de creaţie faţă de oamenii de creaţie ?

Reieşind din explicaţiile Comisiei economie, buget şi finanţe, odată cu adoptarea Legii nr. 21 din 01.03.2013 cu privire la oamenii de creaţie şi uniunile de creaţie, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 29.03.2013 au apărut contradicţii între prevederile art.12 din Legea menţionată şi prevederile art. 901 alin. (31) al Codului fiscal. Totodată, ambele legi sunt legi organice şi în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Legea privind actele legislative nr. 780 din 27.23.2001 în cazul în care între două acte legislative cu aceeaşi forţă juridică apare un conflict de norme ce promovează soluţii diferite asupra aceluiaşi obiect al reglementării, se aplică prevederile actului posterior. În contextul celor menţionate şi ţinînd cont de prevederile art. 11 din Codul fiscal urmează a fi aplicate prevederile actului adoptat posterior, adică prevederile art. 12 din Legea nr. 21 din 01.03.2013.

29.1.7.40.

Urmează de a se reţine impozitul de 10% la sursa de plată conform art. 901 alin.(3) din Codul fiscal, în cazul cheltuielilor compensate aferente obiectului serviciilor de locaţiune acordate de persoana fizică?

        În conformitate cu art. 901 alin.(3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 din Codul menţionat, reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole.

        Potrivit esenţei sale, compensarea cheltuielilor presupune recuperarea de către un subiect a cheltuielilor suportate de un alt subiect în legătură cu activitatea primului, fără a se încadra în noţiunea de venit impozabil stabilită de art. 14 din Codul fiscal. 

        Prin urmare, obligaţia de reţinere a impozitului pe venit la sursa de plată, în mărime de 10%, survine doar din plata pentru transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare. ,

        În cazul în care, cheltuielile de compensare sunt incluse în plata de transmitere în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct), acestea se impun în modul general stabilit, iar dacă ele sunt direct delimitate de plata pentru folosirea proprietăţii mobiliare şi imobiliare, acestea nu generează careva obligaţii aferente impozitului pe venit.

29.1.7.41.

Compania repartizează fondatorilor săi (un agent economic rezident al Republicii Moldova şi un agent economic rezident al unei ţări cu care Moldova nu a încheiat acord de evitare a dublei impuneri), în septembrie 2013, profitul nerepartizat aferent anului 2011. Care este obligaţia fiscală ce o generează? Urmează sau nu să se achite impozitul pe venit în baza art.801 din Codul fiscal?

În conformitate cu prevederile Codului fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime: - 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv (art.901 alin.(31) din Codul fiscal); Totodată, este făcută menţiunea că prevederile de la liniuţa întîi se aplică şi în cazul dividendelor achitate prealabil pe parcursul perioadei fiscale. - 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv (art.91 alin.(1) din Codul fiscal); În conformitate cu prevederile alin.(1) al art.801 din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 care achită dividende acţionarilor (asociaţilor) săi pe parcursul anului fiscal achită ca parte a impozitului o sumă egală cu 12% din profitul anului fiscal în curs, din care se vor achita dividende. Respectiv, din plăţile îndreptate atît în favoarea fondatorului său – rezident al Republicii Moldova, cît şi în favoarea fondatorului său – nerezident al Republicii Moldova, agentul economic va avea obligaţia să reţină suma impozitului pe venit egală cu 15%. Totodată, dat fiind faptul că art.801 din Codul fiscal conţine norma, care prevede că 12% se achită din profitul anului fiscal în curs, din care se vor achita dividende, nu apare necesitatea achitării prealabile a impozitului pe venit.

29.1.7.42.

Care este cota impozitului, care urmează a fi aplicată asupra dividendelor achitate rezidentului în 2013, în cazul în care acestea sunt aferente profitului nerepartizat al anului 2007?

Răspuns similar celui de la întrebarea 29.1.7.43.

Arhiva

        Care este cota impozitului, care urmează a fi aplicată asupra dividendelor achitate rezidentului în 2013, în cazul în care acestea sunt aferente profitului nerepartizat al anului 2007? 

        În conformitate cu prevederile art.901 alin.(31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de: - 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv; - 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv; - 15% din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010–2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social; - 12% din royalty achitate în folosul persoanelor fizice. Dat fiind faptul că Codul fiscal prevede o cotă generală (6%) şi cîteva cote speciale (12%, 15%), din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat al anului 2007, se va reţine impozit la sursa de plată la cota de 6%.

29.1.7.43.

Cum se impozitează dividendele achitate în folosul rezidentului (persoană fizică sau juridică)?

        În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de: 

        - 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv; 

        - 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv; 

        - 15% din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010–2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social; 

        Prevederile de la liniuţele întîi şi a doua din alineatul menționat se aplică şi în cazul dividendelor achitate prealabil pe parcursul perioadei fiscale. 

        Totodată, potrivit art. 20 lit. z10) din Codul fiscal, dividendele aferente perioadelor fiscale de pînă la 1 ianuarie 2008 achitate în folosul persoanelor fizice, constituie surse de venit neimpozabile. 

        Astfel, dividendele achitate rezidentului, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, din profitul nerepartizat aferent perioadelor fiscale altele decît cele care sunt reglementate expres, se vor impozita la sursa de plată la cota de 6%, cu excepția celor care cad sub incidența prevederilor art. 20 lit. z10) din Codul fiscal, din care nu se va reține impozitul pe venit.