6.8.2. Obiectul impunerii şi baza impozabilă
Înapoi
6.8.2.1.

Care este obiectul impunerii la taxa pentru cazare?

        În conformitate cu art. 291 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal, obiect al impunerii la taxa pentru cazare îl constituie serviciile de cazare prestate de structurile cu funcții de cazare.

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 291 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 138 din 17 iunie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.184-192/401, în vigoare 01.07.2016)]

Arhiva

        (în vigoare pînă la data 01.07.2016)

        Obiectul impunerii la taxa pentru cazare il constitue servicile prestate de structurile cu funcţii de cazare.( art.291 lit.g) Codul fiscal)

6.8.2.2.

Care este baza impozabilă la taxa pentru cazare?

        Baza impozabilă la taxa pentru cazare o constituie venitul din vînzări ale serviciilor de cazare prestate de structurile cu funcții de cazare, expusă în anexa la titlul VII din Codul fiscal.

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării anexei la titlul VII la lit. g) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 138 din 17 iunie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.184-192/401, în vigoare 01.07.2016)]

Arhiva

        (în vigoare pînă la data 01.07.2016)

        Baza impozabilă a taxei pentru cazare o constituie venitul din vînzări serviciilor prestate de structurile cu funcţii de cazare (Anexa la Titlul VII Codul fiscal).

6.8.2.3.

Care venituri obţinute din serviciile acordate de pensiunea turistică necesită de a fi incluse în baza impozabilă pentru determinarea taxei pentru cazare?

        Conform p.7 din „ Normele metodologice de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi de servire a mesei”aprobate de Hotărîrea Guvernului nr. 643 din 27.05.2003, pensiunea turistică; reprezintă unul din tipurile de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare, care pot funcţiona în Republica Moldova.

        Totodată, conform art. 291 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal şi lit. g) din anexa la Titlul VII al Codului fiscal, baza impozabilă pentru determinarea taxei pentru cazare reprezintă venitul din vînzări ale serviciilor prestate de structurile cu funcţiuni de cazare.

        Astfel, reieșind din noțiunea de structură de primire turistică cu funcţiuni de cazare, stabilită conform Normelor Metodologice menţionate, baza impozabilă pentru determinarea taxei pentru cazare va include toate veniturile obținute de oricare din tipurile de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare.

Video
Codul fiscal 2019
Panou informativ