Întrebări la ordin
Înapoi
1. (29.2.2.19)

Care este regimul fiscal privind impozitul pe venit aferent pensiei obținute de către persoana fizică?

        În conformitate cu prevederile art. 20 lit. a) din Codul fiscal, anuităţile sub formă de drepturi de asigurări sociale achitate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi drepturi de asistenţă socială achitate din bugetul de stat, specificate de legislaţia în vigoare, inclusiv primite în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte reprezintă surse de venit neimpozabile. 

        Totodată, potrivit art. 12 pct. 2) din Codul fiscal, anuităţi reprezintă plăţi regulate ale sumelor de asigurare, ale pensiilor sau indemnizaţiilor (prestaţiilor).

        Respectiv, pensia obținută de persoana fizică nu reprezintă obiect al impunerii cu impozitul pe venit, și prin urmare, nu urmează a fi declarată.

Video
Codul fiscal 2018
Panou informativ