Întrebări la ordin
Înapoi
1. (4.2.1.3) Fac parte din categoria subiecţilor impozabili cu accize persoanele fizice şi juridice ce efectuează cu mărfurile accizate operaţiuni diferite de fabricarea, prelucrarea sau importul lor (de exemplu comerţ cu mărfurile accizate sau reparaţia lor)?

În conformitate cu art.120 din Codul fiscal în calitate de subiecţi impozabili cu accize sînt privite  persoanele juridice şi persoanele fizice care prelucrează şi/sau fabrică mărfuri supuse accizelor pe teritoriul Republicii Moldova sau care importă mărfuri supuse accizelor.
Dat fiind faptul că comerţul sau reparaţia mărfurilor accizate nu constituie nici o acţiune din cele specificate la art.120 persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară astfel de activităţi nu fac parte din categoria subiecţilor impunerii cu accize.

2. (4.12.9) Cui se restituie timbrele de acciz ?

În conformitate cu punctul 28 din Regulamentul privind modul de procurare si aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun, aprobat prin Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1427 din 18 decembrie 2007, timbrele de acciz deteriorate sau destinate restituirii se depun de catre fiecare agent economic la expirarea semestrului, pîna la data de 15 a lunii urmatoare, la Î.S. “Fiscservinform” în vederea distrugerii.

3. (4.12.8) În ce cazuri agentii economic ce au procurat timbrele de acciz pot sa le restituie ?

        Potrivit punctului 26 din Regulamentul privind modul de procurare si aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun, aprobat prin Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1427 din 18 decembrie 2007, restituirea timbrelor de acciz se efectueaza în urmatoarele cazuri: a) neutilizarea timbrelor de acciz în procesul de productie; b) deteriorarea timbrelor de acciz în procesul de productie.

4. (4.12.7) Este posibila vînzarea sau transmiterea timbrelor de acciz de catre agentii economic ce le-au procurat altor agenti economici ?

Potrivit punctului 5 din Regulamentul privind modul de procurare si aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun, aprobat prin Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1427 din 18 decembrie 2007, timbrele de acciz procurate nu se vînd, nu se transmit altor persoane si nu se înstraineaza în alt mod, cu exceptia restituirii lor Î.S. “Fiscservinform”.

5. (4.12.6) Cine este responsabil pentru marcarea cu timbre de acciz a articolelor din tutun ?

În temeiul punctului 12 din Regulamentul privind modul de procurare si aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun, aprobat prin Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1427 din 18 decembrie 2007, responsabilitatea marcarii articolelor din tutun în scopul comercializarii revine agentilor economici producatori autohtoni, importatorilor, precum si agentilor economici care procura (primesc) articolele din tutun pasibile marcarii de la agentii economici ai Republicii Moldova care nu au relatii fiscale cu sistemul bugetar.

6. (4.12.4) Este careva diferenta dintre timbrele de acciz destinate pentru articolele din tutun autohtone si cele de import?

În conformitate cu punctul 2 din Regulamentul privind modul de procurare si aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun, aprobat prin Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1427 din 18 decembrie 2007, pentru articolele din tutun supuse marcarii cu timbru de acciz sînt prevazute urmatoarele tipuri de marcaje: a) articole din tutun autohtone; b) articole din tutun de import.

7. (4.12.3) În ce locuri a articolelor din tutun se aplica timbrele de acciz?

Potrivit punctului 24 din Regulamentul privind modul de procurare si aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun, aprobat prin Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1427 din 18 decembrie 2007, producatorul autohton sau importatorul este obligat sa aplice timbrele de acciz pe ambalajul produsului, prin lipire, astfel încît deschiderea ambalajului sa asigure deteriorarea timbrului de acciz lipit, conform anexei nr.2 la Regulamentul privind modul de procurare si aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun, aprobat prin Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1427 din 18 decembrie 2007. În cazul în care ambalajul individual al produsului este învelit cu celofan sau este prevazut cu un alt învelis de protectie transparent, timbrele de acciz se aplica sub acest înveliş.

8. (4.11.3) La miscarea interna a marfurilor este necesara efectuarea înscrierilor în registrul de evidenta a marfurilor accizate expediate (transportate)?

Potrivit pct.23 din Regulamentului privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare a declaratiei privind accizele si modul de evidenta a marfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din încaperea de acciz, aprobat prin Hotarîrea Guvernului 843 din 18.12.2009,în cazul în care se efectueaza manipularea în interior a marfurilor supuse accizelor, de asemenea, se fac înscrierile de rigoare în Registru, însa fara completarea coloanelor 8-10.

9. (4.11.2) Cînd se face înscrierea în registrul de evidenta a marfurilor ce se expediaza (se transporta) din încaperea de acciz ?

Potrivit prevederilor art.127(1) din Codul fiscal, înscrierea în registru se face pîna la expedierea (transportarea) marfurilor supuse accizelor din încaperea de acciz.

10. (4.9.43)

Suma accizelor acceptata spre restituire se transfera integral la contul bancar al agentului economic sau exista careva restrictii ?

        Potrivit pct.7 din Regulamentul privind modul de restituire din buget a sumelor accizelor, achitate de catre agentii economici pentru alcoolul etilic nedenaturat, procurat în scopul utilizarii în medicina, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1583 din 10.12.2002, în cazul existentei restantelor la impozite, plati, penalitati si amenzi fata de buget, suma accizelor supusa restituirii se trece în contul achitarii acestor obligatiuni. La solicitarea agentului economic, suma indicata poate fi, de asemenea, utilizata pentru stingerea obligatiunilor viitoare la plata impozitelor si platilor aferente bugetului.

11. (4.9.43) În ce termen suma accizelor pasibila restituirii este restituita agentului economic?

Potrivit pct.6 din Regulamentul privind modul de restituire din buget a sumelor accizelor, achitate de catre agentii economici pentru alcoolul etilic nedenaturat, procurat în scopul utilizarii în medicina, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1583 din 10.12.2002, suma accizului, acceptata spre restituire, se transfera la contul bancar al agentului economic, în termen de 10 zile din ziua depunerii cererii de catre agentul economic.

12. (4.9.41) Este prevazuta prezentarea carorva documente suplimentare la cerere ?

Potrivit pct.2 din Regulamentul privind modul de restituire din buget a sumelor accizelor, achitate de catre agentii economici pentru alcoolul etilic nedenaturat, procurat în scopul utilizarii în medicina, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1583 din 10.12.2002, la cerere este necesara anexarea documentelor primare si copiile lor, care confirma procurarea alcoolului nominalizat, precum si achitarile pentru el cu furnizorii si bugetul (declaratia vamala, factura fiscala, dispozitiile de plata s.a.). Dupa verificarea corespunderii copiilor cu documentele primare, ultimele se restituie agentilor economici. Daca agentii economici ce pretind la restituirea sumelor accizelor sînt atribuiti de catre Inspectoratul Fiscal Principal de Stat la categoria contribuabililor mari, documentele anexate la cerere se depun de catre ultimii la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

13. (4.9.40) Cînd poate fi depusa cererea de restituire a accizelor aferente alcoolului etilic nedenaturat cu o concentratie de alcool de 80% vol. sau mai mult procurat în scopul utilizarii în medicina ?

Potrivit pct.2 din Regulamentul privind modul de restituire din buget a sumelor accizelor, achitate de catre agentii economici pentru alcoolul etilic nedenaturat, procurat în scopul utilizarii în medicina, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1583 din 10.12.2002, cererea de restituire se depune cel mult o data pe luna, dupa încheierea lunii în care a fost utilizat alcoolul etilic.

14. (4.9.39) Este necesara prezentarea cererii pentru beneficierea de restituirea accizelor în astfel de cazuri ?

Potrivit pct.2 din Regulamentul privind modul de restituire din buget a sumelor accizelor, achitate de catre agentii economici pentru alcoolul etilic nedenaturat, procurat în scopul utilizarii în medicina, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1583 din 10.12.2002, în scopul sus-numitei restituiri, agentii economici urmeaza sa prezinte la organele fiscale teritoriale de la locul lor de înregistrare o cerere de forma libera, prin care se solicita restituirea sumei accizelor respective, precum si rechizitele unde urmeaza a fi varsata aceasta suma. Daca agentii economici ce pretind la restituirea sumelor accizelor sînt atribuiti de catre Inspectoratul Fiscal Principal de Stat la categoria contribuabililor mari, cererea se depune de catre ultimii la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

15. (4.9.38) Ce conditii este necesar de a satisface pentru a beneficia de restituirea accizelor aferente alcoolului etilic nedenaturat cu o concentratie de alcool de 80% vol. sau mai mult procurat în scopul utilizarii în medicina ?

Conform prevederilor pct.3 din Note la Anexa si pct.1 din Regulamentul privind modul de restituire din buget a sumelor accizelor, achitate de catre agentii economici pentru alcoolul etilic nedenaturat, procurat în scopul utilizarii în medicina, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1583 din 10.12.2002, agentii economici dispun de dreptul de restituire a sumelor accizelor aferente alcoolului etilic procurat (importat) în urmatoarele conditii: - alcoolul procurat (importat) este alcoolul etilic nedenaturat, fiind atribuit la pozitia tarifara 2207 10 000; - alcoolul este procurat (importat) la pretul ce include accizul; - alcoolul este utilizat în medicina; - suma accizelor aferenta alcoolului este varsata la buget.

16. (4.9.37) Cine are dreptul la restituirea accizelor aferente alcoolului etilic nedenaturat cu o concentratie de alcool de 80% vol. sau mai mult procurat în scopul utilizarii în medicina ?

Potrivit pct.3 din Regulamentul privind modul de restituire din buget a sumelor accizelor, achitate de catre agentii economici pentru alcoolul etilic nedenaturat, procurat în scopul utilizarii în medicina, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1583 din 10.12.2002, de dreptul la restituirea accizelor pot beneficia subiectii impozabili care importa (procura) alcool etilic nedenaturat, atribuit la pozitia tarifara 2207 10 000, care a fost utilizat la: - fabricarea formelor medicamentoase comercializate (expediate), sau - acordarea de servicii medicale populatiei de catre institutiile ocrotirii sanatatii, finantate de la bugetele de toate nivelurile, precum si de catre agentii economici ce acorda aceste servicii în baza licentelor.

17. (4.9.36) Care este modalitatea de restituire a accizelor aferente alcoolului etilic nedenaturat cu o concentratie de alcool de 80% vol. sau mai mult procurat în scopul utilizarii în medicina ?

Potrivit pct.3 din Note la Anexa la Titlul IV al Codului fiscal, modalitatea de restituire a accizelor este stabilita prin Regulamentul privind modul de restituire din buget a sumelor accizelor, achitate de catre agentii economici pentru alcoolul etilic nedenaturat, procurat în scopul utilizarii în medicina, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1583 din 10.12.2002.

18. (4.9.35) Este posibila beneficierea de restituirea accizelor aferente alcoolului etilic nedenaturat cu o concentratie de alcool de 80% vol. sau mai mult, cu exceptia celui destinat utilizarii în industria de parfumerie si cosmetica?

Potrivit pct.3 din Note la Anexa la Titlul IV al Codului fiscal, suma accizelor varsata în buget pentru alcoolul etilic nedenaturat de la pozitia tarifara 220710000, procurat în scopul utilizarii lui în medicina în volumul contingentului anual stabilit de Guvern, este pasibila restituirii.

19. (4.9.34) Persista dreptul la restituirea accizelor la persoanele care nu sînt înregistrate ca subiecti ai impunerii cu accize?

Potrivit art.125 (6) din Codul fiscal, exportarea marfurilor de catre persoane care nu sunt subiecti ai impunerii se permite fara dreptul la restituirea sumelor accizelor la marfurile supuse accizelor expediate (transportate) pentru export.

20. (4.9.32) Cum se determina spre restituire sumele accizelor achitate la introducerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a marfurilor straine supuse accizelor si scoase de pe teritoriul vamal al republicii, plasate în sub destinatie vamala magazin duty-free sau sub destinatie vamala zona economica libera?

Potrivit art.124 (9) din Codul fiscal, pct. 203 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, suma accizelor pasibila restituirii se determina reiesind din sumele accizelor achitate la importul marfurilor straine, în limita cantitatii acestor marfuri scoase de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau plasate sub destinatia vamala magazin duty-free, sau plasate sub destinatia vamala zona libera.

21. (4.9.31) Ce documente urmeaza a fi prezentate pentru a beneficia de restituirea accizelor achitate la introducerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a marfurilor straine supuse accizelor ?

În conformitate cu art.124 (9) din Codul fiscal si pct. 202 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, pentru a beneficia de restituirea accizelor, agentii economici prezinta inspectoratului fiscal de stat teritorial de la locul de deservire (DACM) o cerere, la care se anexeaza urmatoarele documente ce confirma dreptul la restituirea accizelor: a) originalul declaratiei vamale de import; b) originalul declaratiei vamale de export sau de plasare sub destinatia vamala magazin duty-free, sau de plasare sub destinatia vamala zona libera; c) copia facturii internationale de expeditie (invoice), cu mentiunile respective ale organelor vamale ce confirma importul marfurilor accizate în cantitatile suficiente exportului si în unitati de masura identice celor stipulate în declaratia vamala de export sau de plasare sub destinatia vamala magazin duty-free, sau de plasare sub destinatia vamala zona libera; d) copiile documentelor de plata si ale extraselor bancare care confirma achitarea accizelor; e) confirmarea în scris a Serviciului Vamal privind efectuarea operatiunilor de import, export, plasare sub destinatia vamala magazin duty-free, plasare sub destinatia vamala zona libera, declarate în vama, suma TVA aferenta acestor operatiuni achitata la buget si pasibila restituirii.

22. (4.9.30) Cine are dreptul la restituirea accizelor achitate la importul marfurilor straine ce se scot de pe teritoriul vamal al republicii, se plaseaza în magazinele duty-free sau zona economica libera?

Potrivit art.124 (9) din Codul fiscal si pct.201 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, de dreptul la restituirea accizelor dispun agentii economici, indiferent de faptul daca sînt sau nu înregistrati ca subiecti ai impunerii cu accize, ce au efectuat introducerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a marfurilor straine supuse accizelor în regim vamal de import si le-au scos de pe teritoriul vamal al ei, le-au plasat sub destinatia vamala magazin duty-free sau le-au plasat sub destinatia vamala în zona economica libera.

23. (4.9.27) Cum se determina spre restituire suma accizelor aferente marfurilor supuse accizelor ce se livreaza de subiectul impunerii în zona economica libera în mod independent, în baza contractului de mandat sau contractului de comision ?

Suma accizelor, prevazuta spre restituire pentru marfurile supuse accizelor livrate de subiectul impunerii în mod independent, în baza contractului de mandat sau comision se determina ca sumele accizelor trecute în cont, în conformitate cu art.125 alin.(1) din Codul fiscal, aferente materiei prime utilizate la prelucrarea/fabricarea productiei exportate. Trecerea la cont a accizelor aferente materiei prime se permite numai în limita cantitatii de marfuri supuse accizelor folosite la prelucrarea si/sau fabricarea altor marfuri supuse accizelor ce s-au livrat, cu prezenta documentelor ce confirma achitarea accizelor la marfurile supuse accizelor utilizate. În cazul în care marfurile supuse accizelor sînt depuse la maturare, subiectul impunerii are dreptul la trecerea în cont a accizului în limitele cantitatii de marfuri supuse accizelor, utilizate la fabricarea de marfuri similare supuse accizelor, la momentul livrarii acestor marfuri similare supuse accizelor din încaperea de acciz, cu prezenta documentelor ce confirma achitarea accizelor la materia prima utilizata.

24. (4.9.26) Cum se determina spre restituire suma accizelor aferente marfurilor supuse accizelor ce se livreaza de subiectul impunerii în adresa magazinului duty-free în mod independent, în baza contractului de mandat sau contractului de comision ?

Suma accizelor, prevazuta spre restituire pentru marfurile supuse accizelor livrate de subiectul impunerii în mod independent, în baza contractului de mandat sau comision se determina ca sumele accizelor trecute în cont, în conformitate cu art.125 alin.(1) din Codul fiscal, aferente materiei prime utilizate la prelucrarea/fabricarea productiei exportate. Trecerea la cont a accizelor aferente materiei prime se permite numai în limita cantitatii de marfuri supuse accizelor folosite la prelucrarea si/sau fabricarea altor marfuri supuse accizelor ce s-au livrat, cu prezenta documentelor ce confirma achitarea accizelor la marfurile supuse accizelor utilizate. În cazul în care marfurile supuse accizelor sînt depuse la maturare, subiectul impunerii are dreptul la trecerea în cont a accizului în limitele cantitatii de marfuri supuse accizelor, utilizate la fabricarea de marfuri similare supuse accizelor, la momentul livrarii acestor marfuri similare supuse accizelor din încaperea de acciz, cu prezenta documentelor ce confirma achitarea accizelor la materia prima utilizata.

25. (4.9.25) Ce documente urmeaza a fi prezentate pentru posibilitatea beneficierii de restituire a accizelor aferente marfurilor supuse accizelor livrate în baza contractului de comision de subiectul impunerii în zona economica libera?

Potrivit pct.13 si pct.141 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, pentru marfurile supuse accizelor, livrate în conditiile contractului de comision, în zona economica libera dreptul la restituirea accizelor se confirma prin prezentarea în termenele stabilite de IFPS a urmatoarelor documente: a) contractul de comision si copia contractului între comisionar si rezidentul zonei economice libere cu privire la livrarea marfurilor supuse accizelor în numele subiectului impunerii - comisionar; b) copia declaratiei vamale a încarcaturii, cu mentiunile organului vamal care a eliberat marfa pentru livrarea în zona economica libera, certificata de conducatorul si de contabilul-sef al comisionarului si al subiectului impunerii - comitent; c) documentele de plata si extrasele bancare care confirma achitarea dintre comisionar si comitent, în cazul în care decontarile cu comitentul se efectueaza în expresie baneasca. În cazul în care decontarile cu comitentul se efectueaza în expresie naturala, se prezinta documentele care confirma efectuarea acestor achitari. d) copia certificatului rezidentului zonei economice libere, caruia îi este efectuata livrarea; e)copia declaratiei vamale despre introducerea de catre rezidentul zonei a marfurilor în zona libera de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova.

26. (4.9.24) Ce documente urmeaza a fi prezentate pentru posibilitatea beneficierii de restituire a accizelor aferente marfurilor supuse accizelor livrate în zona economica libera de subiectul impunerii în baza contractului de mandat ?

Potrivit pct.12 si pct.141 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, pentru marfurile supuse accizelor, livrate în conditiile contractului de mandat în zona economica libera, dreptul la restituirea accizelor apare la subiectul impunerii - mandant. Pentru confirmarea dreptului la restituirea accizelor, subiectul impunerii - mandant trebuie sa prezinte în termenele stabilite de IFPS urmatoarele documente: a) contractul de mandat si copia contractului între mandatar si rezidentul zonei economice libere cu privire la livrarea marfurilor supuse accizelor în numele subiectului impunerii - mandant; b) copia declaratiei vamale a încarcaturii, cu mentiunile organului vamal care a eliberat marfa pentru livrarea în zona economica libera, certificata de conducatorul si de contabilul-sef al mandatarului si al subiectului impunerii - mandant; c) documentele de plata si extrasele bancare care confirma achitarea cu subiectul impunerii – mandant de catre mandatar, în cazul în care decontarile cu el se efectueaza în expresie baneasca. În cazul în care decontarile cu subiectul impunerii - mandant se efectueaza în expresie naturala, se prezinta documentele care confirma efectuarea acestor achitari. d) copia certificatului rezidentului zonei economice libere, caruia îi este efectuata livrarea; e) copia declaratiei vamale despre introducerea de catre rezidentul zonei a marfurilor în zona libera de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova.

27. (4.9.23) Ce documente urmeaza a fi prezentate pentru posibilitatea beneficierii de restituire a accizelor aferente marfurilor supuse accizelor ce se livreaza de subiectul impunerii în mod independent în zonele economice libere ?

Potrivit pct.11 si pct.141 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, pentru marfurile supuse accizelor, livrate de subiectul impunerii în mod independent în zonele economice libere în baza contractului de vînzare-cumparare, dreptul la restituirea accizelor se confirma în cazul prezentarii organelor Serviciului Fiscal de Stat a urmatoarelor documente si/sau informatii în termenele stabilite de IFPS: a) contractul (copia contractului) încheiat cu rezidentul zonei economice libere privind livrarea marfurilor supuse accizelor; b) declaratia vamala a încarcaturii sau copia ei, cu mentiunile organului vamal care a eliberat marfa pentru livrare în zona economica libera, certificata de conducatorul si de contabilul-sef al subiectului impunerii. c) copia certificatului rezidentului zonei economice libere, caruia îi este efectuata livrarea; d)copia declaratiei vamale despre introducerea de catre rezidentul zonei a marfurilor în zona libera de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova.

28. (4.9.22) Ce documente urmeaza a fi prezentate pentru posibilitatea beneficierii de restituire a accizelor aferente marfurilor supuse accizelor livrate în baza contractului de comision de subiectul impunerii în adresa magazinului duty-free?

Pentru marfurile supuse accizelor, livrate în conditiile contractului de comision, în adresa magazinului duty-free dreptul la restituirea accizelor, potrivit pct.13 si pct.141 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, se confirma prin prezentarea în termenele stabilite de IFPS a urmatoarelor documente: a) contractul de comision si copia contractului între comisionar si magazinul duty-free cu privire la livrarea marfurilor supuse accizelor în numele subiectului impunerii - comisionar; b) copia declaratiei vamale a încarcaturii, cu mentiunile organului vamal care a eliberat marfa pentru livrarea în adresa magazinului duty- free, certificata de conducatorul si de contabilul-sef al comisionarului si al subiectului impunerii - comitent; c) documentele de plata si extrasele bancare care confirma achitarea de catre comisionar cu comitentul, în cazul în care decontarile cu comitentul se efectueaza în expresie baneasca. În cazul în care decontarile cu comitentul se efectueaza în expresie naturala, se prezinta documentele care confirma efectuarea acestor achitari. d) copia certificatului rezidentului zonei economice libere, caruia îi este efectuata livrarea; e)copia declaratiei vamale despre introducerea de catre rezidentul zonei a marfurilor în zona libera de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova.

29. (4.9.21) Ce documente urmeaza a fi prezentate pentru posibilitatea beneficierii de restituire a accizelor aferente marfurilor supuse accizelor livrate în adresa magazinului duty-free de subiectul impunerii în baza contractului de mandat ?

Pentru marfurile supuse accizelor, livrate în conditiile contractului de mandate în adresa magazinului duty-free, dreptul la restituirea accizelor, potrivit pct.12 si pct.141 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, apare la subiectul impunerii - mandant. Pentru confirmarea dreptului la restituirea accizelor, subiectul impunerii - mandant trebuie sa prezinte în termenele stabilite de IFPS urmatoarele documente: a) contractul de mandat si copia contractului între mandatar si magazinul duty-free cu privire la livrarea marfurilor supuse accizelor în numele subiectului impunerii - mandant; b) copia declaratiei vamale a încarcaturii, cu mentiunile organului vamal care a eliberat marfa pentru livrarea în adresa magazinului duty-free, certificata de conducatorul si de contabilul-sef al mandatarului si al subiectului impunerii - mandant; c) documentele de plata si extrasele bancare care confirma achitarea cu subiectul impunerii – mandant de catre mandatar, în cazul în care decontarile cu el se efectueaza în expresie baneasca. În cazul în care decontarile cu subiectul impunerii - mandant se efectueaza în expresie naturala, se prezinta documentele care confirma efectuarea acestor achitari. d) copia certificatului rezidentului zonei economice libere, caruia îi este efectuata livrarea; e)copia declaratiei vamale despre introducerea de catre rezidentul zonei a marfurilor în zona libera de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova.

30. (4.9.20) Ce documente urmeaza a fi prezentate pentru posibilitatea beneficierii de restituire a accizelor aferente marfurilor supuse accizelor ce se plaseaza de subiectul impunerii în mod independent în magazinele duty-free, pentru care conform legislatiei vamale se aplica regimul vamal de export?

Pentru marfurile supuse accizelor, plasate de subiectul impunerii în mod independent în magazinele duty-free în baza contractului de vînzare-cumparare, dreptul la restituirea accizelor, potrivit pct.11 si pct.141 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, se confirma în cazul prezentarii organelor Serviciului Fiscal de Stat a urmatoarelor documente si/sau informatii în termenele stabilite de IFPS: contractul de livrare a marfurilor supuse accizelor; a) factura fiscala (cu aplicarea stampilei Serviciului Vamal) pentru livrarea la cota zero a TVA, în care drept punct de destinatie este indicata zona economica libera sau magazinul duty-free; b) confirmarea Serviciului Vamal privind introducerea marfurilor în zona libera de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova sau în magazinul duty-free; c) documentele de plata si extrasele bancare care confirma achitarea accizelor. d) copia certificatului rezidentului zonei economice libere, caruia îi este efectuata livrarea; e) copia declaratiei vamale despre introducerea de catre rezidentul zonei a marfurilor în zona libera de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova.”

31. (4.9.13)

La nerespectarea conditiilor din art.123(4) al Codului fiscal în cazul exportului de marfuri accizate în tara cu care Republica Moldova are încheiat tratat international, care prevede aplicarea impozitelor indirecte la cota zero, are dreptul subiectul impunerii sa beneficieze de restituirea accizelor ?


În cazul în care, conform tratatului international, la care Republica Moldova este parte, exportul de marfuri a fost supus accizelor la cota zero, dar n-au fost respectate conditiile prevazute în art.123 alin.(4) din Codul fiscal, obligatiunea fiscala privind accizele nu se va calcula, deoarece aceasta ar contravine tratatului international în cauza, insa restituirea accizelor nu se efectueaza. Suma accizelor achitata la marfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de prelucrare si/sau de fabricare pentru obtinerea altor marfuri supuse accizelor, ulterior exportate, la care suma accizelor calculata este egala cu zero, dar restituirea nu poate fi efectuata, în conformitate cu art.125 alin.(2) al Codului fiscal, se reporteaza la cheltuieli în perioada fiscala în care a avut loc expedierea marfurilor supuse accizelor din încaperea de acciz.

32. (4.7.9) Cînd apare la subiectul impunerii obligatia de achitarea accizelor aferente materiei prime accizate proprii utilizate la fabricarea marfurilor nesupuse accizelor?

În conformitate cu art.4 alin.(6) din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului IV din Codul fiscal nr.1054-XIV din 16.06.2000, la subiectul impunerii care, la fabricarea în încaperea sa de accize a marfurilor nesupuse accizelor, utilizeaza în calitate de materie prima marfuri proprii supuse accizelor pentru care nu exista documente justificative privind achitarea accizelor, obligatia de achitare a accizelor pentru marfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de fabricare a acestora apare la expedierea din încaperea de accize a marfurilor nesupuse accizelor.

33. (4.7.8) Apare obligatia de achitare a accizelor în cazul în care subiectul impunerii utilizeaza pentru fabricarea marfurilor neimpozabile cu accize în calitate de materie prima marfuri accizate proprii fara a fi scoase ele din încaperea de acciz ?

În conformitate cu art.4 alin.(6) din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului IV din Codul fiscal nr.1054-XIV din 16.06.2000, la subiectii impunerii care, la fabricarea în încaperea sa de accize a marfurilor nesupuse accizelor, utilizeaza în calitate de materie prima marfuri proprii supuse accizelor pentru care nu exista documente justificative privind achitarea accizelor, apare obligatia de calculare si achitare a accizelor aferente materiei prime utilizate.

34. (4.7.7) Cînd apare obligatia de achitare a accizelor pentru marfurile accizate procurate de la persoanele juridice si fizice rezidente aflate pe teritoriul Republicii Moldova dar care nu întretin relatii fiscale cu sistemul ei bugetar ?

Potrivit art.4 alin.(5) din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului IV din Codul fiscal nr.1054-XIV din 16.06.2000, pentru marfurile supuse accizelor expediate (transportate) si livrate de catre persoanele juridice si fizice rezidenti aflati pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relatii fiscale cu sistemul ei bugetar persoanelor juridice si fizice rezidenti aflati pe teritoriul Republicii Moldova care au relatii fiscale cu sistemul ei bugetar accizele se achita pîna sau la trecerea posturilor vamale interne.

35. (4.7.5) La scoaterea din încaperea de acciz a marfurilor destinate exportului se vor aplica accizele sau nu ?

În cazul exportului de marfuri obligatia de achitare a accizelor aferente marfurilor supuse accizelor accizele, în conformitate cu prevederile art. 123(4) din Codul fiscal, apare doar în cazul cînd nu s-a repatriat valuta si nu s-au prezentat documentele justificative specificate la art.125 alin.(4) din Codul fiscal. Termenul de repatriere a valutei în conformitate cu legislatia în vigoare constituie termenul de stabilit în contract, dar nu mai putin de un de la dat expedierii marfurilor respective.

36. (4.7.3) Cine urmeaza sa achite accizul datorat bugetului la scoaterea marfurilor accizate din încaperea de acciz în cazul cînd ele nu apartin cu titlu de proprietate subiectului impunerii cu accize?

Potrivit prevederilor art. art.123(1) lit.a) din Codul fiscal, achitarea accizelor la buget pentru marfurile accizate expediate (transportate) din încaperea de acciz se efectueaza indiferent de apartenenta marfurilor respective. Adica, daca în încaperea de acciz a unei întreprinderi – subiect impozabil se afla la pastrare marfa accizata, a carei proprietar este o alta persoana fizica sau juridica, si aceasta ulterior se înapoiaza proprietarului, obligatia fiscala, apare la momentul expedierii (transportarii) marfurilor din încaperea de acciz la subiectul impunerii ce se este înregistrat ca subiect al impunerii cu accize, carui îi apartine încaperea de acciz.

37. (4.7.2) În cazul cînd marfurile supuse accizelor se transmit de catre subiectul impunerii în magazinele de firma proprii (sali de degustare), exista obligatia de calculare a accizelor sau la momentul transmiterii lor?

În conformitate cu art.123 (1) obligatia de achitare a accizelor la buget de catre subiectii impunerii se pastreaza la momentul scoaterii din încaperea de acciz. Dat fiind faptul ca magazinele de firma (salile de degustare) nu fac parte în calitate de locuri specificate în certificatul de acciz, si respectiv deplasarea lor în aceste locuri nu poate fi privita ca miscare în interiorul unei si aceiasi încaperi de acciz, ea se califica ca stocarea marfurilor din încaperea de acciz, fapt ce conditioneaza situatia de achitarea accizelor la momentul transmiterii marfurilor respective în salile de degustare sau spre vînzare în magazinele de firma.

38. (4.7.1) Apare obligatia de achitare la buget a accizelor în cazul cînd subiectul impunerii efectueaza miscarea interna de marfuri supuse accizelor ?

În conditiile actiunii art.123 (1) lit.b) din Titlul IV al Codului fiscal obligatia de achitare a accizelor de catre subiectii impunerii specificati la lit.a) al art.120 apare la momentul scoaterii marfurilor accizate din încaperea de acciz. Astfel, în cazul cînd întreprinderea efectueaza miscarea interna de marfuri supuse accizelor, adica cînd marfurile se deplaseaza de la un loc al încaperii de acciz în altul (de exemplu din sectia de producere la depozit) obligatia de calculare si achitare a accizelor lipseste. Pentru neachitarea accizelor la expedierea marfurilor dintr-un loc al încaperii de acciz în alt loc al ei urmeaza a fi satisfacuta conditia ce se exprima prin specificarea locurilor respective în certificatul de acciz al subiectului impunerii.

39. (4.6.3.8) În ce perioada fiscala are loc raportarea la cheltuieli a diferentei accizelor rezultate din depasirea accizelor achitate pentru marfurile supuse accizelor utilizate la fabricarea/prelucrarea altei marfuri accizate fata de suma accizelor aferente productiei finite?

Potrivit art.125(2) din Codul fiscal, raportarea la cheltuieli are loc are loc în perioada fiscala în care a avut loc expedierea marfurilor supuse accizelor din încaperea de acciz.

40. (4.6.3.6) Cînd are loc dreptul la trecerea în cont a accizelor pe marfurile supuse accizelor utilizate la fabricarea/prelucrarea productiei finite, procesul de productie a careia este mai îndelungat ?

În cazul în care marfurile supuse accizelor sînt depuse la maturare, potrivit art.125(1) din Codul fiscal, subiectului impunerii i se permite trecerea în cont a accizului în limitele cantitatii de marfuri supuse accizelor, utilizate la fabricarea de marfuri similare supuse accizelor, la momentul expedierii (transportarii) acestor marfuri similare supuse accizelor din încaperea de acciz si în cazul prezentei documentelor ce confirma achitarea accizelor la marfurile supuse accizelor.

41. (4.6.3.5) Este necesara existenta carorva documente pentru posibilitatea de a beneficia de trecerea în cont a accizelor aferente materiei prime accizate utilizate la fabricarea/prelucrarea altei marfi accizate.

Trecerea la cont a accizelor se permite numai în limita cantitatii de marfuri supuse accizelor folosite la prelucrarea si/sau fabricarea altor marfuri supuse accizelor, la expedierea (transportarea) lor ulterioara si în cazul prezentei documentelor ce confirma achitarea accizelor la marfurile supuse accizelor utilizate în procesul de productie.(art.125(1) din Codul fiscal).

42. (4.6.3.3) Cînd are dreptul subiectul impunerii cu accize la dreptul la trecerea în cont a accizelor aferente materiei prime utilizate la fabricarea/prelucrarea altor marfuri supuse accizelor?

Subiectului impunerii, potrivit art.125(1) din Codul fiscal, i se permite trecerea la cont a accizelor achitate la marfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de prelucrare si/sau de fabricare pentru obtinerea altor marfuri supuse accizelor, la momentul expedierii (transportarii) marfurilor finite supuse accizelor din încaperea de acciz.

43. (4.6.2.2)

De către cine se stabilește prețul maxim de vînzare cu amănuntul pentru orice marcă de ţigarete cu filtru şi fără filtru?

        În conformitate cu art.1231 alin.(4) din Codul fiscal, preţul maxim de vînzare cu amănuntul pentru orice marcă de ţigarete cu filtru şi fără filtru se stabileşte de persoanele care produc ţigarete în Republica Moldova (producătorul local) sau care importă ţigarete cu filtru şi fără filtru şi se înregistrează în modul stabilit de Guvern. 

    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

Arhiva

        De catre cine se stabileste pretul maxim de vînzare cu amanuntul la tigaretele cu filtru ?


        Pretul maxim de vînzare cu amanuntul pentru orice marca de tigarete cu filtru, potrivit prevederilor art.1231 (3) din Codul fiscal, se stabileste de persoanele care produc tigarete cu filtru în Republica Moldova (producatorul local) sau care importa tigarete cu filtru si se înregistreaza în modul stabilit de Guvern.

44. (4.4.1) În cazul cînd volumele de alcool etilic destinat utilizarii în industria de parfumerie si cosmetica transportat (expediat) din încaperea de acciz sau importat depaseste volumul stabilit de ministerul de ramura accizele se vor aplica pe ele sau nu ?

Potrivit pct.6 din Note la Anexa la Titlul IV al Codului fiscal, la depasirea volumului limita de alcool etilic, pentru care este stabilita scutirea de acciz, transportarea (expedierea) din încaperea de acciz sau importul lui urmeaza a fi efectuat pe principii generale cu aplicarea accizelor conform cotelor din Anexa la titlul IV al Codului fiscal.

45. (4.3.10)

Arhiva

     Se înlocuieste certificatul de acciz în cazul modificarii documentelor de constituire ?

    Potrivit Instructiunii nr.188.din 21.10.2004, Cu privire la modul de calculare si achitarea accizelor, aprobata de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în cazul aparitiei unor modificari sau completari în documentele de constituire (cu exceptia schimbarii codului fiscal), conditionate de: · Reorganizarea formei organizatorico-juridice; · Schimbarea adresei juridice (inclusiv transferarea la un alt Inspectorat Fiscal de Stat teritorial sau oficiu fiscal); · Modificarea denumirii agentului economic; · Modificarea informatiei cu privire la locul încaperii de acciz, etc. Certificatul de acciz se înlocuieste.

46. (4.3.9)

Arhiva

        Ce actiuni urmeaza a fi întreprinse de serviciul fiscal de stat în cazul cînd în certificatul de acciz a subiectului impozabil apar schimbari referitoare la includerea (adaugarea) unui loc accizat nou ?

        În cazul cînd în certificatul de acciz a subiectului impozabil apar schimbari referitoare la includerea (adaugarea) unui loc accizat nou, persoana responsabila de înregistrare din cadrul Serviciului Fiscal de Stat înscrie în Certificatul de acciz a subiectului impozabil data înregistrarii locului cu aplicarea stampilei si semnaturii sefului Serviciului Fiscal de Stat. Daca pe formularul Certificatului de acciz nu este suficient loc pentru înregistrarea încaperii noi, se permite înregistrarea ei pe verso certificatului.

47. (4.3.7) În ce cazuri Serviciul fiscal de stat poate refuza agentului economic solicitant înregistrarea în calitate de platitor a accizelor ?

În conformitate cu prevederile art.126(5) din Codul fiscal, organul Serviciului fiscal de stat poate refuza eliberarea certificatului de acciz în cazul în care considera ca activitatea agentului economic sau încaperea de acciz nu pot fi controlate ori formele si metodele de control, aplicarea carora nu asigura integritatea marfurilor supuse accizelor, inclusiv la expedierea lor dintr-o încapere de acciz în alta ale unuia si aceluiasi agent economic, daca aceste încaperi se afla pe teritorii diferite.

48. (4.3.6) Ce urmeaza sa indice în cererea de înregistrare agentul economic ce solicita înregistrarea ca subiect al impunerii cu accize ?

În cererea de solicitare a certificatului de acciz, adresata organului Serviciului Fiscal de Stat, potrivit prevederile art.126(2) din Codul fiscal, agentul economic indica: a) denumirea, numele si prenumele, adresa juridica (adresele juridice) si codul fiscal (codurile fiscale); b) proprietarul cladirii, încaperii, teritoriului, terenului; c) denumirea, numele si prenumele, adresa juridica (adresele juridice) si codul fiscal (codurile fiscale) ale arendatorului sau ale locatorului, în cazul în care proprietatea este folosita pentru desfasurarea activitatii de întreprinzator, în baza contractului de arenda sau de închiriere; d) formele si metodele concrete de control, a caror aplicare asigura integritatea marfurilor supuse accizelor, inclusiv la expedierea lor dintr-o încapere de acciz în alta ale unuia si aceluiasi agent economic, daca aceste încaperi se afla pe teritorii diferite.

49. (4.3.4) În ce termen Serviciul fiscal de stat este obligat sa elibereze certificatul de accize, în cazul cînd solicitantul a prezentat toate documentele necesare ?

Certificatul de acciz se elibereaza în termen maxim de 2 zile din momentul primirii cererii de solicitare a certificatului de acciz.

50. (4.3.3) Se rasfrînge obligatia de înregistrare ca subiect al impunerii asupra subiectilor antreprenoriatului ce efectueaza doar operatiuni de import a marfurilor accizate cu comercializarea lor ulterioara ?

În conformitate cu art.126(1) din Codul fiscal, Obligatia de înregistrare ca subiect al impunerii cu accize se rasfrînge doar asupra persoanelor juridice si persoanele fizice care preconizeaza sa se ocupe sau care se ocupa cu prelucrarea si/sau fabricarea marfurilor pasibile impunerii cu accize.

51. (4.3.1) Cine sînt obligati sa se înregistreze în calitate de subiect al impunerii cu accize ?

În conformitate cu prevederile art.126(1) din Codul fiscal, persoanele juridice si persoanele fizice care preconizeaza sa se ocupe sau care se ocupa cu prelucrarea si/sau fabricarea marfurilor pasibile impunerii cu accize sînt obligate sa primeasca certificatul de acciz de modelul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, pîna a începe desfasurarea activitatii în cauza.

Video
Codul fiscal 2018
Panou informativ