Întrebări la ordin
Înapoi
1. (29.2.2.18)

Care este regimul fiscal în cazul contribuției cu active la capitalul agentului economic în schimbul cotei de participație în capitalul lui efectuat de către persoana fizică?

        În conformitate cu art. 20 lit. m) din Codul fiscal, contribuțiile la capitalul unui agent economic și contribuțiile vărsate în vederea acoperirii pierderilor financiare și echilibrării activelor nete negative, prevăzute la art. 55 reprezintă sursă de venit neimpozabilă. 

        Potrivit art. 55 alin. (1) din Codul fiscal, contribuțiile cu active la capitalul agentului economic în schimbul cotei de participație în capitalul lui nu sunt supuse impozitării. 

        De asemenea, conform alin. (2) din articolul menționat, pentru persoana care a contribuit cu active, baza valorică a titlului de proprietate (acțiuni, certificat de participație, alt document ce confirmă participarea în capitalul agentului economic) este egală cu baza valorică ajustată a activelor transmise ca contribuție. 

        Astfel, în cazul în care persoana fizică contribuie la capitalul unui agent economic în schimbul cotei de participație în capitalul lui cu active (terenuri, proprietatea privată nefolosită în activitatea de întreprinzător), venitul obținut nu se va impozita. 

        Totodată, baza valorică a titlului de proprietate (acțiuni, certificat de participație, alt document ce confirmă participarea în capitalul agentului economic) reprezintă baza valorică a activelor transmise ca contribuție la capitalul agentului economic (baza valorică a terenului, proprietății private transmise ca contribuție la capitalul agentului economic).

Video
Codul fiscal 2018
Panou informativ