Întrebări la ordin
Înapoi
1. (29.4.8)

La invitaţia entităţii în Republica Moldova sosesc specialişti străini, care furnizează diverse servicii (consultaţii referitor la procesul de producere, calitatea producţiei, semnarea contractelor, auditul firmei etc.). Întreprinderea acordă nerezidenţilor cazarea pe cont propriu. Se consideră oare aceste plăţi achitate în folosul nerezidenţilor ca cheltuieli de reprezentanţă?

        În conformitate cu prevederile pct. 51 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 693 din 11.07.2018, la cheltuieli de reprezentanţă, ce ţin de activitatea de întreprinzător a entităţii se raportează doar cheltuielile suportate pentru primirea delegaţiilor, atît în Republica Moldova, cît şi în afara Republicii Moldova, ce contribuie la buna desfăşurare a activităţii de întreprinzător şi includ:

1) cheltuielile pentru primirea oficială a delegaţiilor, inclusiv a celor străine, pentru încheierea diverselor acorduri, contracte etc.;

2) cheltuielile pentru frecventarea manifestărilor culturale şi reprezentaţiilor teatralizate în procesul de negocieri ale unor acorduri în scop antreprenorial;

3) cheltuielile de transport în timpul primirii delegaţiilor conform programului stabilit;

4) cheltuielile pentru achitarea serviciilor traducătorilor neîncadraţi în personalul întreprinderii;

5) cheltuielile pentru trataţii în timpul şi locul unde decurg negocierile de afaceri şi manifestările culturale respective;

6) сadouri/suvenire în mărimea ce nu depăşeşte 2% din suma scutirii personale anuale, pentru fiecare persoană, primită în delegaţie/deplasare realizată conform programului.

        Astfel, conform prevederilor Hotărîrii menţionate, cheltuielile privind cazarea şi alimentarea persoanelor nerezidente nu se atribuie la cheltuieli de reprezentanţă .

Arhiva

        În conformitate cu prevederile pct. 51 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 693 din 11.07.2018, la cheltuieli de reprezentanţă, ce ţin de activitatea de întreprinzător a entităţii se raportează doar cheltuielile suportate pentru primirea delegaţiilor, atît în Republica Moldova, cît şi în afara Republicii Moldova, ce contribuie la buna desfăşurare a activităţii de întreprinzător şi includ:

1) cheltuielile pentru primirea oficială a delegaţiilor, inclusiv a celor străine, pentru încheierea diverselor acorduri, contracte etc.;

2) cheltuielile pentru frecventarea manifestărilor culturale şi reprezentaţiilor teatralizate în procesul de negocieri ale unor acorduri în scop antreprenorial;

3) cheltuielile de transport în timpul primirii delegaţiilor conform programului stabilit;

4) cheltuielile pentru achitarea serviciilor traducătorilor neîncadraţi în personalul întreprinderii;

5) cheltuielile pentru trataţii în timpul şi locul unde decurg negocierile de afaceri şi manifestările culturale respective;

6) сadouri/suvenire în mărimea ce nu depăşeşte 2% din suma scutirii personale anuale, pentru fiecare persoană, primită în delegaţie/deplasare realizată conform programului.

        Astfel, conform prevederilor Hotărîrii menţionate, cheltuielile privind cazarea şi alimentarea persoanelor nerezidente nu se atribuie la cheltuieli de reprezentanţă.

        Totodată, conform prevederilor art. 24 alin.(1) din Codul fiscal, cheltuielile privind cazarea şi alimentarea persoanelor nerezidente nu sunt permise la deduceri. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Hotărîrii Guvernului nr. 693 din 11.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.295-308 din 10.08.2018) și abrogării Hotărîrii Guvernului nr. 130 din 06.02.1998]

        În conformitate cu prevederile pct. 1 din Regulamentul cu privire la limitarea cheltuielilor de reprezentanţă permise spre deducere din venitul brut, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 130 din 06.02.1998, la cheltuieli de reprezentanţă, ce ţin de activitatea de antreprenoriat a întreprinderii se raportă: cheltuielile pentru primirea oficială a delegaţiilor, inclusiv celor străine, pentru frecventarea manifestaţiilor culturale şi reprezentaţiilor teatralizate, achitarea serviciilor traducătorilor neîncadraţi personalul întreprinderi, pentru trataţii în timpul şi locul unde decurg negocierile de afaceri şi manifestările culturale respective, precum şi alte cheltuieli similare.

        Astfel, conform prevederilor Hotărîrii menţionate, cheltuielile privind cazarea şi alimentarea persoanelor nerezidente nu se atribuie la cheltuieli de reprezentanţă.

        Totodată, conform prevederilor alin. (1) art. 24 din Codul fiscal, cheltuielile privind cazarea şi alimentarea persoanelor nerezidente nu sunt permise la deduceri.

În conformitate cu prevederile pct. 1 din Regulamentul cu privire la limitarea cheltuielilor de reprezentanţă permise spre deducere din venitul brut, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 130 din 06.02.1998, la cheltuieli de reprezentanţă, ce ţin de activitatea de antreprenoriat a întreprinderii se raportă: cheltuielile pentru primirea oficială a delegaţiilor, inclusiv celor străine, pentru frecventarea manifestaţiilor culturale şi reprezentaţiilor teatralizate, achitarea serviciilor traducătorilor neîncadraţi personalul întreprinderi, pentru trataţii în timpul şi locul unde decurg negocierile de afaceri şi manifestările culturale respective, precum şi alte cheltuieli similare. Astfel, conform prevederilor Hotărîrii menţionate, cheltuielile privind cazarea şi alimentarea persoanelor nerezidente nu se atribuie la cheltuieli de reprezentanţă. Totodată, conform prevederilor alin. (1) art. 24 din Codul fiscal, cheltuielile privind cazarea şi alimentarea persoanelor nerezidente nu sunt permise la deduceri. De asemenea, potrivit prevederilor alin. (1) art. 91 din Codul fiscal, se va reţine un impozit în mărime de 15% din plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului în formă monetară şi nemonetară, a căror sumă nu este deductibilă în scopuri fiscale. Concomitent, relatăm că, la achitarea plăţilor în folosul nerezidentului urmează a se conduce şi de prevederile art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, care stabileşte că, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decât cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.

Video
Codul fiscal 2019
Panou informativ