Ordine
Înapoi
Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele rutiere
Nr. 289 din 07.06.2007
versiunea PDF
Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele rutiere
Nr. 514 din 07.09.2007
versiunea PDF
Cu privire la aprobarea listei agenţilor economici care vor beneficia în anul 2012 de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecţie
Nr. 949 din 01.12.2011
versiunea PDF
Privind aprobarea unor formulare de dări de seamă aferente taxelor locale
Nr. 175 din 28.03.2012
versiunea PDF
Cu privire la aprobarea Certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate
Nr. 1152 din 19.10.2012
versiunea PDF
Cu privire la aprobarea listei agenţilor economici care vor beneficia în anul 2013 de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecţie
Nr. 1524 din 30.11.2012
versiunea PDF
Privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) şi a instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare a acesteia
Nr. 1603 din 20.12.2012
versiunea PDF
Privind modul de prezentare a informaţiei despre facturile fiscale pasibile înregistrării în Registrul general electronic al facturilor fiscale, care n-au fost înregistrate sau înregistrate cu depăşirea termenului stabilit în art.1181 al Codului fiscal
Nr. 1388 din 20.08.2013
versiunea PDF
Cu privire la aprobarea listei agenţilor economici care beneficiază în anul 2015de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecţie
Nr. 1758 din 29.12.2014
versiunea PDF
Cu privire la reglementarea înscrierilor în conturile personale ale contribuabililor
Nr. 103 din 09.12.2005
versiunea PDF
Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declaraţie) (Forma UNIF14)
Nr. 1804 din 30.12.2014
versiunea PDF
C U L E G E R E A indicilor comasaţi ai valorii de inventariere a bunurilor imobiliare
din 30.11.1995
versiunea PDF
Ordinul IFPS cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget
Nr. 400 din 14.03.2014
versiunea PDF
Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 88 din 20.10.2005 privind aprobarea formei blanchetei patentei de întreprinzător şi a duplicatului ei
Nr. 88 din 20.10.2005
versiunea PDF
Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 117 din 03.10.2011
Nr. 117 din 03.10.2011
versiunea PDF
Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 211 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea formularului tipizat al Avizului de plată a impozitului pe bunurile imobiliare
Nr. 211 din 28.12.2015
versiunea PDF
Ordin Ministerul Finanțelor nr. 138 din 31.10.2016 cu privire la aprobarea formularului tipizat al Avizului de plată la impozitul pe avere
Nr. 138 din 31.10.2016
versiunea PDF
Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea formularului tipizat al Avizului de plată a impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării
Nr. 40 din 21.02.2017
versiunea PDF
Ordinul comun al SFS și CNAM nr.182 din 30 martie 2018 cu privire la abrogarea Ordinului comun al IFPS și CNAM nr.30/24-A din 11 februarie 2005
Nr. 182 din 30.03.2018
versiunea PDF
Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017
Nr. 71 din 26.03.2018
versiunea PDF
  1 2 3 4 5  ...   
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2018
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: