Locuri vacante
Înapoi

Încadrarea personalului în cadrul Serviciului Fiscal de Stat se face în felul următor:

1.În funcţiile publice vacante sau temporar vacante în conformitate cu prevederile art. 28 şi art. 30 din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, prin:

a) concurs;

b) promovare;

c) transfer;

d) detaşare;

e) asigurare a interimatului funcţiei publice de conducere.

Concursul se organizează de regulă, după aplicarea modalităţilor de ocupare a funcţiei publice vacante sus-menţionate la lit. b) şi c) şi conform prevederilor Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009.

2. În funcţiile de deservire tehnică şi în cele auxiliare, în bază de contract individual de muncă, conform prevederilor Codului Muncii al Republicii Moldova (Legea nr. 154-XV din 28 martie 2003).

3. Componenţa Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice din cadrul Serviciului Fiscal de Stat

COMPONENȚA COMISIEI DE CONCURS A SERVICIULUI FISCAL DE STAT

FORMULAR SPRE COMPLETARE

DECLARAȚIA  PE  PROPRIA RĂSPUNDERE  SPRE COMPLETARE

Aviz cu privire lista candidaţilor admiși la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice de: Inspector principal al Direcției control fiscal post operațional nr.3 în cadrul Direcției generale administrare fiscală Centru (2 funcții vacante)
versiunea PDF
Aviz cu privire lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Inspector superior al Secţiei deservire persoane juridice nr.2 a Direcţiilor deservire fiscală în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală mun.Chişinău (1 funcție temporar vacantă)
versiunea PDF
Aviz Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: Inspector al Secţiei deservire persoane fizice a Direcţiei deservire fiscală în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală mun.Chişinău (1 funcție vacantă)
versiunea PDF
Aviz Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: Inspector al Direcţiei control fiscal post operaţional în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală mun. Chişinău (1 funcţie vacantă)
versiunea PDF
Aviz cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice prin concurs: Specialist principal al Direcției evidență decontări cu personalul din cadrul Direcției generale economie și finanțe - 1 funcție temporar vacantă
versiunea PDF
Aviz cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor de participare la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice prin concurs: Inspector superior al Secţiei deservire persoane juridice nr.1 a Direcţiilor deservire fiscală în cadrul Direcţiei generală administrare fiscală mun. Chişinău (3 funcţii temporar vacante)
versiunea PDF
Aviz cu privire la lista candidaților admişi la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcţiei publice de Inspector principal al Secției deservire persoane fizice a Direcțiilor deservire fiscală din cadrul Direcţiei generale administrare fiscală mun. Chișinău – (1 funcţie vacantă)
versiunea PDF
Aviz cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor de participare la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice prin concurs: Inspector superior al Secției deservire persoane fizice a Direcțiilor deservire fiscală în cadrul Direcției generale administrare fiscală mun.Chișinău – 3 funcții temporar vacante
versiunea PDF
AVIZ cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor de participare la concurs pentru ocuparea funcției publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat cu începere de la 08 august 2017 pînă la 25 august 2017, ora 16.00, funcția de Inspector al Secției deservire persoane juridice nr.1 a Direcției deservire fiscală în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală mun. Chișinău a Serviciului Fiscal de Stat (1 funcţie temporar vacantă)
versiunea PDF
AVIZ cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor de participare la concurs pentru ocuparea funcției publice temporare în cadrul Serviciului Fiscal de Stat cu începere de la 08 august 2017 până la 25 august 2017, ora 16.00, funcția de Inspector superior al Secției deservire persoane juridice nr.2 a Direcției deservire fiscală în cadrul Direcției generale administrare fiscală mun. Chișinău a Serviciului Fiscal de Stat (1 funcție temporar vacantă)
versiunea PDF
AVIZ cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor de participare la concurs pentru ocuparea funcției publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat cu începere de la 08 august 2017 pînă la 25 august 2017, ora 16.00, funcția de Inspector al Direcţiilor control fiscal post operaţional în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală mun. Chişinău 4 funcţii vacante
versiunea PDF
Aviz cu privire la lista candidaților admiși la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de Inspector superior al Secţiei deservire persoane juridice nr.2 a Direcţiilor deservire fiscală în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală mun. Chişinău 1 funcţie temporar vacantă
versiunea PDF
Aviz cu privire la lista candidaților admiși la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de Inspector al Secției deservire persoane fizice a Direcției deservire fiscală în cadrul Direcției generale administrare fiscală mun. Chișinău (1 funcție vacantă)
versiunea PDF
Aviz cu privire la lista candidaților admiși la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcției publice de Inspector principal al Direcției asistență juridică din cadrul Direcției generale administrare fiscală Centru – (1 funcție vacantă)
versiunea PDF
Aviz cu privire la lista candidaților admiși la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcției publice de Inspector al Direcțiilor control fiscal post operațional în cadrul Direcției generale administrare fiscală mun. Chișinău - (1 funcție vacantă)
versiunea PDF
Aviz cu privire la lista candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de: Inspector superior al Direcției gestionare bunuri confiscate în cadrul Direcției generale administrare fiscală mun. Chișinău (1 funcție vacantă)
versiunea PDF
Aviz cu privire la lista candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de: Inspector al Direcției impozite directe a Direcției generale metodologia impozitelor și taxelor (1 funcție vacantă)
versiunea PDF
Aviz cu privire la lista candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de: Auditor intern al Direcției audit intern (1 funcție vacantă)
versiunea PDF
Aviz cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs: Inspector superior al Secției organizare activități deservire contribuabili din cadrul Direcției organizare activități deservire și arierate – 1 funcție temporar vacantă
versiunea PDF
AVIZ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice in cadrul SFS cu începere de la 04 august 2017 până la 23 august 2017, ora 16.00, funcția de: Specialist principal - Secția achiziții publice din cadrul Direcției achiziții publice și gestionare patrimoniu (1 funcție vacantă)
versiunea PDF
  1 2 3 4 5  ...   
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2017
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: