Locuri vacante
Înapoi

Încadrarea personalului în cadrul Serviciului Fiscal de Stat se face în felul următor:

1.În funcţiile publice vacante sau temporar vacante în conformitate cu prevederile art. 28 şi art. 30 din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, prin:

a) concurs;

b) promovare;

c) transfer;

d) detaşare;

e) asigurare a interimatului funcţiei publice de conducere.

Concursul se organizează de regulă, după aplicarea modalităţilor de ocupare a funcţiei publice vacante sus-menţionate la lit. b) şi c) şi conform prevederilor Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009.

2. În funcţiile de deservire tehnică şi în cele auxiliare, în bază de contract individual de muncă, conform prevederilor Codului Muncii al Republicii Moldova (Legea nr. 154-XV din 28 martie 2003).

3. Componenţa Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice din cadrul Serviciului Fiscal de Stat

COMPONENȚA COMISIEI DE CONCURS A SERVICIULUI FISCAL DE STAT

FORMULAR SPRE COMPLETARE

DECLARAȚIA  PE  PROPRIA RĂSPUNDERE  SPRE COMPLETARE

Aviz cu privire la lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: Inspector al Secției deservire persoane fizice din cadrul Direcțiilor deservire fiscală ale Direcției generale administrare fiscală Chișinău (4 funcţii temporar vacante)
versiunea PDF
Aviz cu privire la lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: Inspector principal al Secției cooperare internațonală și schimb de informații (1 funcţie vacantă)
versiunea PDF
Aviz cu privire la lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: Inspector principal al Secției organizare activități deservire contribuabili din cadrul Direcției organizare activități deservire și arierate (1 funcţie vacantă)
versiunea PDF
Aviz cu privire la lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de: Specialist principal al Direcției evidență bunuri și servicii din cadrul Direcției generale economie și finanțe (2 funcţii temporar vacante)
versiunea PDF
Aviz cu privire la lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: Specialist principal al Secției gestionare resurse umane în cadrul Direcției management resurse umane (1 funcţie temporar vacantă)
versiunea PDF
AVIZ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat cu începere de la 19 mai 2017 pînă la 08 iunie 2017, ora 16.00
versiunea PDF
AVIZ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat cu începere de la 19 mai 2017 pînă la 08 iunie 2017, ora 16.00
versiunea PDF
AVIZ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat cu începere de la 19 mai 2017 pînă la 08 iunie 2017, ora 16.00
versiunea PDF
AVIZ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat cu începere de la 19 mai 2017 pînă la 08 iunie 2017, ora 16.00
versiunea PDF
AVIZ SERVICIUL FISCAL DE STAT COMISIA DE CONCURS
versiunea PDF
AVIZ SERVICIUL FISCAL DE STAT COMISIA DE CONCURS
versiunea PDF
AVIZ SERVICIUL FISCAL DE STAT COMISIA DE CONCURS
versiunea PDF
AVIZ SERVICIUL FISCAL DE STAT COMISIA DE CONCURS
versiunea PDF
AVIZ SERVICIUL FISCAL DE STAT COMISIA DE CONCURS
versiunea PDF
AVIZ SERVICIUL FISCAL DE STAT COMISIA DE CONCURS
versiunea PDF
AVIZ cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice temporare în cadrul Serviciului Fiscal de Stat cu începere de la 12 mai 2017 pînă la 31 mai 2017, ora 16:00
versiunea PDF
AVIZ SERVICIUL FISCAL DE STAT COMISIA DE CONCURS
versiunea PDF
AVIZ SERVICIUL FISCAL DE STAT COMISIA DE CONCURS
versiunea PDF
AVIZ SERVICIUL FISCAL DE STAT COMISIA DE CONCURS
versiunea PDF
AVIZ SERVICIUL FISCAL DE STAT COMISIA DE CONCURS
versiunea PDF
  1 2 3 4 5  ...   
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2017
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: