Locuri vacante
Înapoi

Încadrarea personalului în cadrul Serviciului Fiscal de Stat se face în felul următor:

1.În funcţiile publice vacante sau temporar vacante în conformitate cu prevederile art. 28 şi art. 30 din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, prin:

a) concurs;

b) promovare;

c) transfer;

d) detaşare;

e) asigurare a interimatului funcţiei publice de conducere.

Concursul se organizează de regulă, după aplicarea modalităţilor de ocupare a funcţiei publice vacante sus-menţionate la lit. b) şi c) şi conform prevederilor Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009.

2. În funcţiile de deservire tehnică şi în cele auxiliare, în bază de contract individual de muncă, conform prevederilor Codului Muncii al Republicii Moldova (Legea nr. 154-XV din 28 martie 2003).

3. Componenţa Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice din cadrul Serviciului Fiscal de Stat

COMPONENȚA COMISIEI DE CONCURS A SERVICIULUI FISCAL DE STAT

FORMULAR SPRE COMPLETARE

DECLARAȚIA  PE  PROPRIA RĂSPUNDERE  SPRE COMPLETARE

AVIZ cu privire la Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de: Inspector al Direcţiei control fiscal post operaţional în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală mun.Chişinău (5 funcţii vacante)
versiunea PDF
AVIZ cu privire la Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de: Inspector al Direcţiei control fiscal operativ în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală mun.Chişinău (5 funcţii vacante)
versiunea PDF
AVIZ cu privire la Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de: Inspector al Direcţiei asistenţă juridică în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală mun. Chişinău (1 funcţie vacantă)
versiunea PDF
AVIZ cu privire la Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de: Inspector superior al Secţiei dezvoltare strategică şi implementare proiecte a Direcţiei management organizaţional a SFS (1 funcţie vacantă)
versiunea PDF
Lista candidaţilor admişi la interviul concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de: Specialist al Direcției planificare și analiză financiară în cadrul Direcției generale economie și finanțe a SFS (1 funcţie vacantă)
versiunea PDF
Lista candidaţilor admişi la interviul concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de: Inspector al Direcţiei asistenţă juridică în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală mun.Chişinău (1 funcţie vacantă)
versiunea PDF
Lista candidaţilor admişi la interviul concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de: Inspector al Direcţiei control fiscal post operaţional în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală mun.Chişinău (5 funcţii vacante)
versiunea PDF
Aviz cu privire la lista candidaţilor admişi la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcţiei publice de: Inspector superior al Secţiei dezvoltare strategică şi implementare proiecte a Direcţiei management organizaţional (1 funcţie vacantă)
versiunea PDF
Aviz cu privire la participanţii admişi la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funţiei publice de Inspector al Direcţiei asistenţă juridică în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală mun.Chişinău (1 funcţie vacantă)
versiunea PDF
Aviz cu privire la participanţii admişi la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funţiei publice de Inspector al Direcţiei control fiscal operativ în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală mun.Chişinău (5 funcţii vacante)
versiunea PDF
Aviz cu privire la participanţii admişi la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funţiei publice de Inspector al Direcţiei control fiscal post operaţional în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală mun.Chişinău (5 funcţii vacante)
versiunea PDF
Aviz cu privire la participanţii admişi la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funţiei publice de Specialist al Direcției planificare și analiză financiară în cadrul Direcției generale economie și finanțe a SFS (1 funcţie vacantă)
versiunea PDF
Aviz cu privire la lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de: Inspector superior al Secţiei deservire persoane juridice a Direcţiei deservire fiscală Ialoveni în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Centru (2 funcţii vacante)
versiunea PDF
Aviz cu privire la lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: Inspector principal al Secţiei informaţii şi rapoarte a Direcţiei evidenţă şi informaţii fiscale (1 funcţie vacantă)
versiunea PDF
Aviz cu privire la lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: Inspector superior al Direcţiei organizare activităţi de control (1 funcţie vacantă)
versiunea PDF
Aviz cu privire la lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: Inspector al Direcţiei organizare activităţi de control (1 funcţie vacantă)
versiunea PDF
Aviz cu privire la lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de: Inspector superior al Secţiei deservire persoane juridice a Direcţiei deservire fiscală Bălţi în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Nord (1 funcţie vacantă)
versiunea PDF
Aviz cu privire la lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de: Inspector superior al Secţiei nr.1 a Direcţiei gestionare arierate în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Sud cu sediu la Comrat (1 funcţie temporar vacantă)
versiunea PDF
Aviz cu privire la lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de: Inspector al Secţiei nr.1 a Direcţiei gestionare arierate în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală Centru cu sediu la Ialoveni (2 funcţii temporar vacante)
versiunea PDF
Aviz cu privire la lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de: Specialist principal al Direcției evidență decontări cu personalul din cadrul Direcției generale economie și finanțe (1 funcție temporar vacantă)
versiunea PDF
  1 2 3 4 5  ...   
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2017
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: