Titlul VI Impozitul pe bunurile imobiliare
Înapoi
Capitolul 1 DISPOZIŢII GENERALE
versiunea PDF
Articolul 276 Noţiuni
Capitolul 2 SUBIECŢII IMPUNERII, OBIECTELE IMPUNERII ŞI BAZA IMPOZABILĂ A BUNURILOR IMOBILIARE
versiunea PDF
Articolul 277 Subiecţii impunerii
Articolul 278 Obiectele impunerii şi baza impozabilă a bunurilor imobiliare
Capitolul 3 EVALUAREA ŞI REEVALUAREA BUNURILOR IMOBILIARE ÎN SCOPUL IMPOZITĂRII
versiunea PDF
Articolul 279 Evaluarea şi reevaluarea bunurilor imobiliare
Capitolul 4 COTELE, MODUL DE CALCULARE ŞI TERMENELE DE ACHITARE A IMPOZITULUI PE BUNURILE IMOBILIARE
versiunea PDF
Articolul 280 Cotele impozitului
Articolul 2801 Perioada fiscală
Articolul 281 Calcularea impozitului
Articolul 2811 Termenele de prezentare a calculului impozitului
Articolul 282 Termenele achitării impozitului
Capitolul 5 ÎNLESNIRI LA PLATA IMPOZITULUI PE BUNURILE IMOBILIARE
versiunea PDF
Articolul 283 Scutirea de impozit
Articolul 284 Scutirea de impozit acordată de autorităţile administraţiei publice locale
Capitolul 6 ADMINISTRAREA IMPOZITULUI PE BUNURILE IMOBILIARE
versiunea PDF
Articolul 285 Furnizarea informaţiei
Articolul 286 Avizul de plată a impozitului
Articolul 287 Ţinerea cadastrului fiscal
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2019
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: