Anunţuri
Înapoi
Serviciul Fiscal de Stat comunică ,,Visul Morarului” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 24.01.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează ,,Visul Morarului” SRL, c/f 1010602005061, care potrivit art.8 alin.(2) lit.e din Codul Fiscal, este obligat să achite la timp și integral sumele impozitelor și taxelor, despre faptul că înregistrează restanță față de Bugetul Public Național. În cazul în care restanța nu va fi stinsă în termen de 10 zile calendaristice din momentul comunicării avizului, Serviciul Fiscal de Stat va depune o cerere de intentare a procesului de insolvabilitate conform Legii insolvabilității nr.149 din 26.06.2012. Date de contact ale persoanei responsabile: Inga Bruma, tel. 0(230) 94146 e-mail: inga.bruma@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Î.C.S. „Perla Nera” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 24.01.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Î.C.S. „Perla Nera”, c/f 1010600004369, faptul că a fost adoptată decizia asupra cazului de încălcare fiscală Nr. 327/2562 din 26 decembrie 2018. În conformitate cu prevederile art.267-269 din codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la serviciul Fiscal de Stat şi ulterior în instanţa de judecată. Date de contact ale persoanei responsabile: Ursu Ion, ion.ursu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică ,,DIGA 15” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 24.01.2019
versiunea PDF
Se citează la Direcția generală administrare fiscală Sud, pe adresa mun. Comrat, str. Comsomolului nr.20, bir. 10, ,,DIGA 15” SRL, c/f 1015611000504, m. Comrat, str. Pobeda, 54, la data de 14.02.2019, ora 10:00, pentru participare la examinarea cazului de încălcare fiscală. Date de contact ale persoanei responsabile: Anjela Chirova, tel: 294-2-01-24, angela.chirova@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „PENEȘ-PRIM” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 24.01.2019
versiunea PDF
Se citează la Serviciul Fiscal de Stat, Direcția Generală Administrare Fiscală mun. Chișinău pe adresa mun. Chișinău, șos Hîncești 53, bir. 712, „PENEȘ-PRIM” SRL., c/f 1015600036899, la data de 08 februarie 2019 ora 14:30, pentru a participa la adoptarea Deciziei asupra cazului de încălcare a legislației. În caz de neprezentare la data, ora și locul indicat, cazul de încălcare a legislației va fi examinat în lipsa Dvs. (reprezentantului) Date de contact ale persoanei responsabile: inspector superior Lilia Placinta, tel. 022-82-31-62, lilia.placinta@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică ,,Peneș-Prim” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 24.01.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică ,,Peneș-Prim” SRL, c/f 1015600036899, faptul că a fost întocmit actul de control fiscal nr. 5-689687 din 11.01.2019. În conformitate cu prevederile art. 216 alin. (8) Cod fiscal în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de până la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexând documentele de rigoare. Date de contact ale persoanei responsabile: inspector superior Lilia Placinta, tel.022-82-31-62, lilia.placinta@sfs.md
Serviciul fiscal de stat comunică ,,Romagro Impex” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.01.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează ,,Romagro Impex” SRL, c/f 1012600039925, care potrivit art.8 alin.(2) lit.e din Codul Fiscal, este obligat să achite la timp și integral sumele impozitelor și taxelor, despre faptul că înregistrează restanță față de Bugetul Public Național. În cazul în care restanța nu va fi stinsă în termen de 10 zile calendaristice din momentul comunicării avizului, Serviciul Fiscal de Stat va depune o cerere de intentare a procesului de insolvabilitate, conform Legii insolvabilității nr.149 din 26.06.2012. Date de contact ale persoanei responsabile: Liudmila Chițeniuc, tel. 0(230) 94146 e-mail: liudmila.chiteniuc@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică ,,LOTOSTORI” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.01.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.R.L. ,,LOTOSTORI” SRL, cod fiscal 1012607001659, despre faptul că a fost întocmit actul de control fiscal nr. 1- 748433 din 19.12.2018. În conformitate cu prevederile art.216 alin.(8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actele de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de până la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexând documentele de rigoare. Date de contact: Ghenadii Schițcu Tel. 023152275 e-mail ghenadii.schitcu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică I.M. ,,Piața Agroalimentară din Drochia” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.01.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică I.M. ,,Piața Agroalimentară din Drochia”, cod fiscal 1003607150667, despre faptul că a fost întocmit actul de control fiscal nr. 1- 748432 din 19.12.2018. În conformitate cu prevederile art.216 alin.(8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actele de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de până la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexând documentele de rigoare. Date de contact: Ghenadii Schițcu Tel. 023152275 e-mail ghenadii.schitcu@sfs.md
Serviciul fiscal de stat comunică „Markdav” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.01.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează „Markdav” SRL, c/f 1014607000483, care potrivit art.8 alin.(2) lit.e din Codul Fiscal, este obligat să achite la timp și integral sumele impozitelor și taxelor, despre faptul că înregistrează restanță față de Bugetul Public Național. În cazul în care restanța nu va fi stinsă în termen de 10 zile calendaristice din momentul comunicării avizului, Serviciul Fiscal de Stat va depune o cerere de intentare a procesului de insolvabilitate conform Legii insolvabilității nr.149 din 26.06.2012. Date de contact ale persoanei responsabile: Vladimir Cretu, tel. 0(230) 30005 e-mail: vladimir.cretu@sfs.md
Serviciul fiscal de stat comunică ,,Optima Work” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.01.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică ,,Optima Work” SRL, c/f 1017600015805, despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației nr.127/2438 din 21.12.2018. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art.267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în istanța de judecată.
Serviciul Fiscal de Stat comunică Tripac Cristian, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.01.2019
versiunea PDF
Se citează la DDF Centru, mun.Chișinău, str.M.Varlaam 65 pentru data de 11.02.2019, ora 10.00, bir.250, Tripac Cristian, str.Gh.Asachi 62/3 ap.10, pentru preluarea explicațiilor în executarea atribuțiilor Serviciului Fiscal de Stat. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art.253 alin.(5) din Codul fiscal. Date de contact ale persoanei responsabile: Dan Suruceanu, tel: 82-31-68, e-mail: Dan.suruceanu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Tonu Iurie, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.01.2019
versiunea PDF
Se citează la DDF Centru, mun.Chișinău, str.M.Varlaam 65 pentru data de 11.02.2019, ora 10.00, bir.250, Tonu Iurie, str.Arh.Casian Suruceanu 1/C ap.23, pentru preluarea explicațiilor în executarea atribuțiilor Serviciului Fiscal de Stat. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art.253 alin.(5) din Codul fiscal. Date de contact ale persoanei responsabile: Dan Suruceanu, tel: 82-31-68, e-mail: Dan.suruceanu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Jantuan Oleg despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.01.2019
versiunea PDF
Se citează la DDF Centru, mun.Chișinău, str.M.Varlaam 65 pentru data de 11.02.2019, ora 10.00, bir.250, Jantuan Oleg, str.M.Lomonosov 8, ap.31, pentru preluarea explicațiilor în executarea atribuțiilor Serviciului Fiscal de Stat. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art.253 alin.(5) din Codul fiscal. Date de contact ale persoanei responsabile: Dan Suruceanu, tel: 82-31-68, e-mail: Dan.suruceanu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Copot Sandu despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.01.2019
versiunea PDF
Se citează la DDF Centru, mun.Chișinău, str.M.Varlaam 65 pentru data de 11.02.2019, ora 10.00, bir.250, Copot Sandu, str.N.Testemiteanu 21/3, ap.35, pentru preluarea explicațiilor în executarea atribuțiilor Serviciului Fiscal de Stat. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art.253 alin.(5) din Codul fiscal. Date de contact ale persoanei responsabile: Dan Suruceanu, tel: 82-31-68, e-mail: Dan.suruceanu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Baciu Gheorghe despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.01.2019
versiunea PDF
Se citează la DDF Centru, mun.Chișinău, str.M.Varlaam 65 pentru data de 11.02.2019, ora 10.00, bir.250, Baciu Gheorghe, str.Acad.Ilie Untilă 4, pentru preluarea explicațiilor în executarea atribuțiilor Serviciului Fiscal de Stat. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art.253 alin.(5) din Codul fiscal. Date de contact ale persoanei responsabile: Dan Suruceanu, tel: 82-31-68, e-mail: Dan.suruceanu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Sudacevscaia Elena despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.01.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Sudacevscaia Elena, mun. Chişinău, str. Cuza Vodă 24 ap. 36, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0011081 din 06.12.2018 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Serviciul Fiscal de Stat comunică O Z Isgrup SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.01.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică O Z Isgrup SRL, c.f. 1012600025650 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0011224 din 11.12.2018 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Serviciul Fiscal de Stat comunică O Z Isgrup SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.01.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează agentul economic O Z Isgrup SRL, c/f 101260002550 care potrivit art. 8 alin. (2) lit. e) din Codul Fiscal, este obligat să achite la timp și integral sumele impozitelor si taxelor, despre faptul că inregistrează restanță fată de BPN. În cazul în care restanța nu va fi stinsă în termen de 10 zile calendaristice din momentul comunicării avizului, SFS va depune o cerere de intentare a procesului de insolvabilitate conform Legii insolvabilității nr. 149 din 26.06.2012.
Serviciul Fiscal de Stat comunică Maria Nicova despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.01.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Maria Nicova, mun.Chișinău str. Igor Vieru 18/1 ap. 89, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0010770 din 28.11.2018 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Serviciul Fiscal de Stat comunică ÎI Laur Serghei despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.01.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică ÎI Laur Serghei, c/f 1005600059293 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0006348 din 15.06.2018 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
  1 2 3 4 5  ...   
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2018
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: