Anunţuri
Înapoi
Serviciul Fiscal de Stat comunică ,,MARGARETA CARABDJAC” I.I, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.11.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat citează ,,MARGARETA CARABDJAC” I.I, cod fiscal 1002600034228, la Direcţia deservire fiscală Botanica, pe adresa mun. Chişinău, str. Teilor nr. 7/2, bir. 404 la data de 17.12.2018, ora 10:00 pentru participare la examinarea cazului de încălcare fiscală.
Serviciul Fiscal de Stat comunică I.C.S. LEX TOTAL EXCLUSIV S.R.L. despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.11.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică conducătorul Van Leeuwen Emile Michael Jozef Antoni I.C.S. LEX TOTAL EXCLUSIV S.R.L. c/f: 1009600009045, or.Cimislia, str.Stefan cel Mare nr.144a, faptul că a fost întocmit Hotărârea privind executarea silită a obligației fiscal a contribuabilului AH №0005681 din 29.10.2018. Ca urmare, solicităm respectuos achitarea benevolă și în termen de 15 zile a obligațiilor fiscale față de buget. În cazul neachitarii, DGA al DGAF SUD va aplica măsurile de executare silită a obligațielor fiscale prevăzute de art.194 al Codului Fiscal, precum și remiterea materialelor către executorul judecătoresc, pentru executarea în temeiul art. 11 din Codul de executare.
Serviciul Fiscal de Stat comunică ,,VLANIX-SM” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.11.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat citează ,,VLANIX-SM” SRL, cod fiscal 1003600036001, la Direcţia deservire fiscală Botanica, pe adresa mun. Chişinău, str. Teilor nr. 7/2, bir. 404 la data de 17.12.2018, ora 10:00 pentru participare la examinarea cazului de încălcare fiscală.
Serviciul Fiscal de Stat comunică II ,,SCRIPCARI OLGA” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.11.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică agentul economic II ,,SCRIPCARI OLGA”, codul fiscal 1017602000113, mun. Balti, str.Igor Vieru nr.76 , faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0004996 din 26.07.2018 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Serviciul Fiscal de Stat comunică I.M. ,,CONSVESTGRUP” onsvestgrup SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.11.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează I.M. ,,CONSVESTGRUP” c/f 1008600013508 despre obligația prevăzută la art. 8 alin. (2) lit. e) din Codul Fiscal, de a achita la timp și integral sumele impozitelor si taxelor. I.M. ,,CONSVESTGRUP” înregistrează restanță fată de buget. În cazul în care restanța nu va fi stinsă în termen de 10 zile calendaristice din momentul comunicării avizului, SFS va depune o cerere de intentare a procesului de insolvabilitate conform Legii insolvabilității nr. 149 din 26.06.2012.
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL MARCAREX GRUP despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.11.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează SRL MARCAREX GRUP c/f 1008600062850 despre obligația prevăzută la art. 8 alin. (2) lit. e) din Codul Fiscal, de a achita la timp și integral sumele impozitelor si taxelor. SRL MARCAREX GRUP înregistrează restanță fată de buget. În cazul în care restanța nu va fi stinsă în termen de 10 zile calendaristice din momentul comunicării avizului, SFS va depune o cerere de intentare a procesului de insolvabilitate conform Legii insolvabilității nr. 149 din 26.06.2012.
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL ,,CONOCONS” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.11.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează SRL ,,CONOCONS” c/f 1010600021511 despre obligația prevăzută la art. 8 alin. (2) lit. e) din Codul Fiscal, de a achita la timp și integral sumele impozitelor si taxelor. SRL ,,CONOCONS” înregistrează restanță fată de buget. În cazul în care restanța nu va fi stinsă în termen de 10 zile calendaristice din momentul comunicării avizului, SFS va depune o cerere de intentare a procesului de insolvabilitate conform Legii insolvabilității nr. 149 din 26.06.2012.
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.C. ,,MAXMARKET” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.11.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează S.C. ,,MAXMARKET” SRL c/f 1006600035968 despre obligația prevăzută la art. 8 alin. (2) lit. e) din Codul Fiscal, de a achita la timp și integral sumele impozitelor si taxelor. S.C. ,,MAXMARKET” SRL înregistrează restanță fată de buget. În cazul în care restanța nu va fi stinsă în termen de 10 zile calendaristice din momentul comunicării avizului, SFS va depune o cerere de intentare a procesului de insolvabilitate conform Legii insolvabilității nr. 149 din 26.06.2012.
Serviciul Fiscal de Stat comunică BALAN VICTOR despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.11.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică BALAN VICTOR, mun.Chişinău, str. Taskent 17, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0006599 din 04.07.2018 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.R.L VALERIA-DIAMANT despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.11.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.R.L VALERIA-DIAMANT c/f 1007600058980 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0010350 din 26.10.2018 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Serviciul Fiscal de Stat comunică VADIM OLEINIC despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.11.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică VADIM OLEINIC, mun.Chișinău, str. Hotin 2, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0003273 din 22.03.2018 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Serviciul Fiscal de Stat comunică TATIANA COLOSCOVA despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.11.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică TATIANA COLOSCOVA, mun. Bender, str. G.Alexandrescu 15, ap.43, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0003599 din 04.04.2018 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Serviciul Fiscal de Stat comunică ROȘCA ION despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.11.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică ROȘCA ION,mun.Chisinau bd. Mircea cel Bătrân 24 ap. 87, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0008034 din 02.08.2018 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Serviciul Fiscal de Stat comunică RADU NINA despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.11.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică RADU NINA,r-l. Cahul, S.Rosu, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0003798 din 19.04.2018, privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată
Serviciul Fiscal de Stat comunică REȘETNICOVA VALERIA despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.11.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică REȘETNICOVA VALERIA, mun. Chișinău, str. I.Vieru 6/1, ap.16, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0003326 din 22.03.2018 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Serviciul Fiscal de Stat comunică ,,GEAM ESS SISTEM” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.11.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică ,,GEAM ESS SISTEM” SRL c/f 1008600019119 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0010237 din 24.10.2018 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „PROENGINEERING” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.11.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „PROENGINEERING” SRL c/f 1013600025680 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0010452 din 05.11.2018 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată
Serviciul Fiscal de Stat comunică PROCA IGORI despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.11.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică PROCA IGORI, mun.Chisinau str. Cornului 9 bl. 3 ap. 31, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0008031 din 02.08.2018 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Serviciul Fiscal de Stat comunică PETRENCO OLGA despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.11.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică PETRENCO OLGA, or. Edineț, str. Mihai Eminescu 14 ap. 34 , faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0008537 din 03.09.2018 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată.
Serviciul Fiscal de Stat comunică MATVEICIUC ANTON despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 16.11.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică MATVEICIUC ANTON, mun.Chişinău, str.V.Lupu 55, ap.31, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0008057 din 03.08.2018 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată
  1 2 3 4 5  ...   
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2018
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: