Anunţuri
Înapoi
Serviciul Fiscal de Stat comunică GȚ „Gaiciuc V.G.” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.05.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică G.Ț. „Gaiciuc V.G.” c/f 29699725, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0009389 din 22.02.2019 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Aliona Lazarenco, tel. 026221877 e-mail: ion.gorobet@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică GȚ „Gaiciuc V.G.” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.05.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează agentul economic GȚ „Gaiciuc V.G.” c/f 29699725, care potrivit art.8 alin.(2) lit.e din Codul Fiscal, este obligat să achite la timp și integral sumele impozitelor și taxelor, despre faptul că înregistrează restanță față de Bugetul Public Național. În cazul în care restanța nu va fi stinsă în termen de 10 zile calendaristice din momentul comunicării avizului, Serviciul Fiscal de Stat va depune o cerere de intentare a procesului de insolvabilitate conform Legii insolvabilității nr.149 din 26.06.2012. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Lazarenco Aliona, Tel. 026221877 e-mail: aliona.lazarenco@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.R.L. Unicart-Prim despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.05.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.R.L. Unicart-Prim, c/f. 1010600005676, adresa juridică or.Orhei, str.Vasile Lupu nr.5, bl.57A, despre adoptarea Deciziei nr.319/9 din 17.05.2019 privind suspendarea cazului de încălcare și efectuarea unui control repetat, constatată în actul de control nr. 5-692563 din 05.04.2019. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Calmațui Lilia, 022-82-31-45, lilia.calmatui@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică TRANSNEVA S.R.L. despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.05.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică TRANSNEVA S.R.L. c/f 1009609003714, faptul că a fost întocmită Hotărîrea privind executarea silită a obligației fiscale AH nr. 0013426 din 23.04.2019; În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Barbînţ Cristina, Tel.022823316, e-mail: barbînţ.cristina @sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică LASCU ION I.I. despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.05.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică LASCU ION I.I. c/f 1009606006297, faptul că a fost întocmită Hotărîrea privind executarea silită a obligației fiscale AH nr. 0013424 din 23.04.2019. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Barbînţ Cristina, Tel.022823316, e-mail: barbînţ.cristina @sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică CRISTOFOVICI TATIANA I.I. despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.05.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică CRISTOFOVICI TATIANA I.I., c/f 1009606002602, faptul că a fost întocmită Hotărîrea privind executarea silită a obligației fiscale AH nr. 0013420 din 23.04.2019. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Barbînţ Cristina, Tel.022823316, e-mail: barbînţ.cristina @sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică ELITAGROSTAND S.R.L. despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.05.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică ELITAGROSTAND S.R.L.,c/f 1017606010466, faptul că a fost întocmită Hotărîrea privind executarea silită a obligației fiscale AH nr.0013357 din 12.04.2019; În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Vîzdoagă Dorina, Tel.0222823316, e-mail: vizdoaga.dorina@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică ZATIC GRUP S.R.L. despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.05.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică ZATIC GRUP S.R.L.,c/f 1010600021980, faptul că a fost întocmită Hotărîrea privind executarea silită a obligației fiscale AH nr.0013382 din 16.04.2019. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Alic Căpățînă, Tel. 0 24420595, e-mail: capatina.alic @sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Rudcovschi Elvira Igor despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.05.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Rudcovschi Elvira Igor, mun.Bălți str.Ștefan cel Mare, nr.94 ap.1, faptul ca a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0013771 din 24.04.2019 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Violeta Nulman, tel 023152275, e-mail violeta.nulman@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Expoterm Grup” S.R.L. despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.05.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Expoterm Grup” S.R.L., c/f 1003600011587, despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației nr.128/679 din 17.04.2019. Suplimentar SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art.267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a actului : Popescu Eugeniu, tel: 022 82-31-87, e-mail: eugeniu.popescu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL „Sonar-Plus” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.05.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL „Sonar-Plus” c/f 1014607002513, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0005093 din 09.08.2018 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Andrei Ceban, tel. 069585879 e-mail: andrei.ceban@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică dnei Sevtova Alexandra despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.05.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică dnei Sevtova Alexandra mun.Chişinău, bd. Traian 23 bl. 1 ap.172 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0011996 din 18.03.19 cu privire la executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Orlov Alexandr tel. (022) 82-30-66, e-mail: alexandr.orlov@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică dnei Morosan Lucia despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.05.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică dnei Morosan Lucia, mun.Chişinău, str. Bogdan Petrceicu Hasdeu 3 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0012187 din 01.04.19 cu privire la executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Orlov Alexandr tel. (022) 82-30-66, e-mail: alexandr.orlov@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică dnei Esanu Angela despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.05.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică dnei Esanu Angela mun.Chişinău, str. Plaiului 25 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0012188 din 01.04.19 cu privire la executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Orlov Alexandr tel. (022) 82-30-66, e-mail: alexandr.orlov@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică I.M. MACAO CLUB S.R.L. despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.05.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează agentul I.M. MACAO CLUB S.R.L. c/f 1009600026138, care potrivit art. 8 alin. (2) lit. e) din Codul Fiscal, este obligat să achite la timp și integral sumele impozitelor si taxelor, despre faptul că inregistrează restanță fată de BPN. În cazul în care restanța nu va fi stinsă în termen de 10 zile calendaristice din momentul comunicării avizului, SFS va depune o cerere de intentare a procesului de insolvabilitate conform Legii insolvabilității nr. 149 din 26.06.2012. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Plămădeală Dumitrița tel. (022) 82-30-52, e-mail: dumitrita.plamadeala@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „CAMELEON” S.R.L. despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.05.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează agentul economic „CAMELEON” S.R.L. c.f. 1003600058971 care potrivit art. 8 alin. (2) lit. e) din Codul Fiscal, este obligat să achite la timp și integral sumele impozitelor si taxelor, despre faptul că înregistrează restanță fată de BPN. În cazul în care restanța nu va fi stinsă în termen de 10 zile calendaristice din momentul comunicării avizului, SFS va depune o cerere de intentare a procesului de insolvabilitate conform Legii insolvabilității nr. 149 din 26.06.2012. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Rotaru Vergilia tel. (022) 82-30-52, e-mail: vergilia.rotaru@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „CAMELEON” S.R.L. despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.05.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „CAMELEON” S.R.L. c.f. 1003600058971 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0010434 din 02.11.2018 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Rotaru Vergilia tel. (022) 82-30-52, e-mail: vergilia.rotaru@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „SANTA-LUCIA DELUX S.R.L. despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.05.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează agentul economic „SANTA-LUCIA DELUX” S.R.L. c.f. 1003600118671 care potrivit art. 8 alin. (2) lit. e) din Codul Fiscal, este obligat să achite la timp și integral sumele impozitelor si taxelor, despre faptul că înregistrează restanță fată de BPN. În cazul în care restanța nu va fi stinsă în termen de 10 zile calendaristice din momentul comunicării avizului, SFS va depune o cerere de intentare a procesului de insolvabilitate conform Legii insolvabilității nr. 149 din 26.06.2012. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Rotaru Vergilia tel. (022) 82-30-52, e-mail: vergilia.rotaru@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „SANTA-LUCIA DELUX S.R.L. despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.05.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „SANTA-LUCIA DELUX S.R.L. c.f. 1003600118671 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0011602 din 07.02.2019 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Rotaru Vergilia tel. (022) 82-30-52, e-mail: vergilia.rotaru@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „CEDSIA-SERVICE” S.R.L. despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.05.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează agentul economic „CEDSIA-SERVICE” S.R.L. c.f. 1004600018077 care potrivit art. 8 alin. (2) lit. e) din Codul Fiscal, este obligat să achite la timp și integral sumele impozitelor si taxelor, despre faptul că înregistrează restanță fată de BPN. În cazul în care restanța nu va fi stinsă în termen de 10 zile calendaristice din momentul comunicării avizului, SFS va depune o cerere de intentare a procesului de insolvabilitate conform Legii insolvabilității nr. 149 din 26.06.2012. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Rotaru Vergilia tel. (022) 82-30-52, e-mail: vergilia.rotaru@sfs.md
  1 2 3 4 5  ...   
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2019
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: