Proiecte de acte legislative şi normative
Înapoi
Proiectul Ordinului Ministerului Finanțelor Cu Privire la aplicarea prevederilor Legii nr.313 din 22.12.2017 pentru modificare și completarea Legii nr.1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului
versiunea PDF
Proiectul ordinului cu privire la modificarea și completarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012
versiunea PDF
Proiectul Ordinului Privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 58 din 28 aprilie 2015
versiunea PDF
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea anexei nr.2 la Ordinul ministrului finanțelor nr.5 din 11 ianuarie 2017 despre aprobarea formularului Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului şi a Instrucţiunii de completare a acesteia.
versiunea PDF
Proiectul Ordinului ministrului finanțelor cu privire la modificarea și completarea Anexei nr.2 la Ordinul ministrului finanțelor nr.118 din 28 august 2017
versiunea PDF
Proiectul Ordinului cu privire la completarea Ordinului ministrului finanțelor nr.21 din 02 februarie 2017
versiunea PDF
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr.11 din 16 ianuarie 2017 despre aprobarea formularului Declarației privind accizele şi a Modului de completare a ei
versiunea PDF
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr.28 din 9 februarie 2017 2017 despre aprobarea formularului cererii de solicitare a certificatului de acciz
versiunea PDF
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr.17 din 27 ianuarie 2017 despre aprobarea formei Registrului de evidență a mărfurilor supuse accizelor ce se expediază (se transportă) din încăperea de acciz şi a modului de completare a acestuia
versiunea PDF
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat a elaborat „Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire cu privire la abrogarea unor anexe la Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 697 din 22 august 2014”.
versiunea PDF
Obiecțiile și propunerile cu referință la acest proiect pot fi prezentate SFS până la data de 20 noiembrie 2017 la adresa electronică irina.trocin@sfs.md sau la tel.: (022)82-33-70 (Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor). -Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire cu privire la abrogarea unor anexe la Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 697 din 22 august 2014;
Serviciul Fiscal de Stat a elaborat şi prezintă pentru consultare publică ,,Proiectul Ordinului Ministerului Finanţelor privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru organizaţiile necomerciale”. - Proiectul Ordinului Ministerului Finanţelor.
versiunea PDF
Obiecțiile și propunerile cu referință la acest proiect pot fi prezentate SFS până la data de 27 octombrie 2017 la adresa electronică diana.rusu@sfs.md sau la tel.:(022)82-33-95 (Direcția impozite directe).
Serviciul Fiscal de Stat a elaborat şi prezintă pentru consultare publică ,,Proiectul Ordinului Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea unor formulare tipizate de declaraţii cu privire la impozitul pe venit”. - Proiectul Ordinului Ministerului Finanţelor
versiunea PDF
Obiecțiile și propunerile cu referință la acest proiect pot fi prezentate SFS până la data de 24 octombrie 2017 la adresa electronică diana.rusu@sfs.md sau la tel.: (022)82-33-95 (Direcția impozite directe).
Serviciul Fiscal de Stat a elaborat şi prezintă pentru consultare publică ,,Proiectul Ordinului Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate precum şi a Instrucţiunii cu privire la modul de completare a acestuia”. Proiectul Ordinului Ministerului Finanţelor
versiunea PDF
Obiecțiile și propunerile cu referință la acest proiect pot fi prezentate SFS până la data de 11 septembrie 2017 la adresa electronică diana.rusu@fisc.md sau la tel.: (022)82-33-95 (Direcția impozite directe).
Proiectul Ordinului cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Factura fiscală” și a Instrucțiunii privind completarea acestuia
versiunea PDF
- Proiectul Ordinului Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru agenţii economici precum şi a Modului de completare a acesteia
versiunea PDF
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat ,,Proiectul Ordinului Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru agenţii economici precum şi a Modului de completare a acesteia”. Obiecțiile și propunerile cu referință la acest proiect pot fi prezentate IFPS până la data de 14 aprilie 2017 la adresa electronică diana.rusu@fisc.md sau la tel.: (022)82-33-95 (Direcția metodologia impozitelor directe și impozitare internațională).
Proiectul Ordinului Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfaşoară activitate profesională în sectorul justiţiei precum şi a Modului de completare a acesteia
versiunea PDF
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat ,,Proiectul Ordinului Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfaşoară activitate profesională în sectorul justiţiei precum şi a Modului de completare a acesteia”. Obiecțiile și propunerile cu referință la acest proiect pot fi prezentate IFPS până la data de 20 martie 2017 la adresa electronică diana.rusu@fisc.md sau la tel.: (022)82-33-95 (Direcția metodologia impozitelor directe și impozitare internațională).
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat ,,Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la abrogare unor Hotărîri ale Guvernului”. Obiecțiile și propunerile cu referință la acest proiect pot fi prezentate IFPS până la data de 16 martie 2017 la adresa electronică irina.trocin@fisc.md sau la tel.: (022)82-33-70 (Direcția metodologia impozitelor directe și impozitare internațională). - Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la abrogare unor Hotărîri ale Guvernului; - Nota de întemeiere la elaborarea proiectului menționat;
versiunea PDF
Proiectul Ordinului Ministerului Finanțelor privind aprobarea unor formulare tipizate aferente activității persoanelor fizice care practică activitate independentă în domeniul comerțului cu amănuntul.
versiunea PDF
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat proiectul Ordinului Ministerului Finanțelor privind aprobarea unor formulare tipizate aferente activității persoanelor fizice care practică activitate independentă în domeniul comerțului cu amănuntul. Obiecțiile și propunerile cu referință la acest proiect pot fi prezentate IFPS până la data de 10 ianuarie 2017 la adresa electronică ana.zota@fisc.md sau la tel.: (022) 82-33-95 (Direcția metodologia impozitelor directe și impozitare internațională).
Proiectul Ordinului Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea Declarației privind accizele și Modul de completare a Declarației privind accizele de plătitori de accize, precum și de subiecți care desfășoară activitate de întreprinzător și care nu sunt înregistrați în calitate de subiecți ai impunerii cu accize, dar care exportă în mod independent sau în baza contractului de comision mărfuri supuse accizelor, prelucrate și/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, începând cu prezentarea dărilor de seamă pentru perioada fiscală 2017
versiunea PDF
  1 2 3   
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2018
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: