22.05.2018
Vizualizari 4389
C O M U N I C A T

Serviciul Fiscal de Stat aduce spre cunoștință că la data de 11 mai  2018 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.150-155 au fost publicate modificările și completările operate la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.2 din 9 ianuarie 2017 privind aprobarea unor formulare tipizate aferente activității persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă  (ordinul MF nr.72 din 27.03.2018).

Astfel, Ordinul nominalizat a fost completat cu Indicațiile metodice privind particularitățile ținerii evidenței vânzărilor şi procurărilor în scopuri fiscale de către persoanele fizice care desfășoară activități independente, cu formularul Borderoului de achiziție al persoanei fizice ce desfășoară activități independente (anexa nr.7) şi cu Instrucțiunea de completare a acestuia (anexa nr.8). Modelul documentelor menționate pot fi extrase de pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat –www.sfs.md/Contribuabili/Formulare/Persoane fizice.

De asemenea, prin completarea anexei nr.2 la ordinul nominalizat a fost completată lista documentelor care urmează să fie prezentate de către persoanele fizice la înregistrarea activității independente și anume:

- Înștiințare de recepționare a notificării privind inițierea activității de comerț, însoțită obligatoriu de copia notificării.

- Documentele ce confirmă statutul de persoană asigurată în sistemul public de asigurări sociale şi de asigurări obligatorii de asistență medicală la momentul inițierii activității independente.

Prin urmare, persoanele fizice care practică activitate independentă, precum și cele care doresc să înregistreze activitate independentă urmează să țină cont de completările operate la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.2 din 9 ianuarie 2018.

Informații suplimentare pot fi obținute la Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la tel. 0 8000 1525 (apel gratuit de pe întreg teritoriul țării).

Serviciul de presă
Tel. 022 823379
presa@sfs.md 
 
Noutăţi 113 din 699 
 
Atenţie: În cazul în care aţi depistat o eroare, selectaţi textul şi accesaţi CTRL+Enter pentru a o transmite spre corectare! Vă mulţumim anticipat!
Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2019
Transparenţa decizională
Top noutăți
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: