21.09.2018
Vizualizari 2799
C O M U N I C A T privind aprobarea unui formular nou al dării de seamă fiscale care urmează să fie prezentat de către angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi începând cu 25 septembrie 2018

Serviciul Fiscal de Stat aduce la cunoștința contribuabililor că la data de 21 septembrie 2018 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.358-364 din 21 septembrie 2018 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr.154 din 12 septembrie 2018 prin care se aprobă formularul tipizat  (forma TAXI18) „Darea de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi”.

Darea de seamă menționată se prezintă Serviciului Fiscal de Stat de către angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi, utilizând în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în forma şi în modul reglementat de Serviciul Fiscal de Stat. În vederea neadmiterii încălcării  prevederilor legale care stabilesc că obligațiile aferente impozitului pe venit, contribuțiilor de asigurări sociale și prime de asigurări obligatorii de asistență medicală se declară și se achită lunar până la data de 25 a lunii premergătoare celei de gestiune contribuabilii nominalizați urmează să prezinte prima dare de seamă pînă la data de 25 septembrie 2018. Mai multe aspecte ce vizează regimul fiscal stabilit pentru categoria nominalizată de contribuabili pot fi vizualizate accesând linkul

Serviciul de presă
Tel. 022 823379
presa@sfs.md 
 
Noutăţi 88 din 718 
 
Atenţie: În cazul în care aţi depistat o eroare, selectaţi textul şi accesaţi CTRL+Enter pentru a o transmite spre corectare! Vă mulţumim anticipat!
Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2019
Transparenţa decizională
Top noutăți
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: