28.09.2018
Vizualizari 3641
Reforma fiscală: Comunicarea actelor SFS

Conform art. 129(1 prim) alin.(1) Cod fiscal (CF), actele Serviciului Fiscal de Stat (SFS) se trimit destinatarului prin poştă cu scrisoare recomandată şi cu aviz de primire sau prin orice alt mijloc care să asigure transmiterea şi confirmarea primirii lui (telegramă, fax, e-mail etc.) ori se înmânează personal destinatarului sau altor persoane indicate la alin.(2) de către SFS.

În cazul absenţei destinatarului persoană fizică, actele SFS se înmânează unui membru adult al familiei lui, rudelor, afinilor acestuia sau unei persoane care locuieşte cu destinatarul, unei persoane cu funcţie de răspundere din primărie sau preşedintelui asociaţiei locatarilor de la domiciliul destinatarului, pentru a fi transmise acestuia. Persoana care a primit documentele este responsabilă de transmiterea sau de comunicarea lor neîntârziată destinatarului şi răspunde pentru prejudiciile cauzate prin necomunicarea sau prin comunicarea tardivă a actelor. Documentul se consideră înmânat destinatarului la data indicată în avizul de primire.

În cazul persoanei juridice, documentele se expediază pe adresa ei juridică şi se consideră recepţionate la data intrării lor în sediu sau la data înmânării lor unui angajat din administraţia, din oficiul sau din secretariatul destinatarului, pentru a fi transmise acestuia.

Este de menționat că destinatarul şi persoana care a primit documentele pentru a le transmite urmează să semneze şi să restituie avizul de primire, acest fapt fiind stabilit expres în art. 129 (1 prim) alin.(5) din CF.

Conform modificărilor operate la art. 129 (1 prim) din CF prin Legea nr. 178 din 26.07.2018, începând cu data de 1 octombrie 2018, în cazul în care înmânarea actului SFS către persoanele fizice sau juridice nu a fost posibilă, actele SFS vor fi comunicate prin publicitate.

Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afișarea anunțului, concomitent, la sediul şi pe pagina web a Serviciului Fiscal de Stat, în care se menționează, că a fost emis actul SFS pe numele destinatarului.

Actul SFS comunicat prin publicitate, se consideră comunicat după expirarea a 15 zile de la data afişării anunțului.

Totodată, este de menționat că prin Legea nr. 178 din 26.07.2018 art. 131 s-a completat cu o prevedere specială care stabilește că comunicarea SFS cu persoanelor menționate la art.187 alin.(2 (1 prim))din CF, inclusiv aducerea la cunoștință a actelor administrative, citațiilor, altor acte sau răspunsuri la adresări, se face prin intermediul cutiei poștale din cabinetul electronic personal al contribuabilului de pe portalul SFS.

Astfel, aducerea la cunoștința subiecţilor înregistraţi în calitate de plătitori ai TVA, contribuabililor care au mai mult de 5 salariaţi, subiecţii care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei și rezidenţilor parcurilor pentru tehnologia informaţiei a actelor administrative, citațiilor, altor acte sau răspunsuri la adresări emise de către SFS, se va face prin intermediul cutiei poștale din cabinetul electronic personal al contribuabilului de pe portalul SFS.

Actele administrative, citațiile, alte acte sau răspunsuri la adresări emise de către autoritatea fiscală se consideră recepționate din momentul intrării în cutia poștală din cabinetul electronic personal al contribuabilului de pe portalul SFS.


Serviciul de presă
Tel. 022 823379
presa@sfs.md 
 
Noutăţi 85 din 718 
 
Atenţie: În cazul în care aţi depistat o eroare, selectaţi textul şi accesaţi CTRL+Enter pentru a o transmite spre corectare! Vă mulţumim anticipat!
Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2019
Transparenţa decizională
Top noutăți
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: