Contorul fiscal
Înapoi
Picurii cu strop de strop
Fac al mărilor potop –
Zilnic câte-un spic adună
Şi-n curând tu ai un snop.

"Gazel-2" de G.COŞBUC
Încasările financiare generale la buget*


14147159115/1540/1 mdl
Încasări la Bugetul Public Naţional administrate de SFS (total)
 
mdl
6190939547/990/1
Bugetul de Stat
mdl
4920496559/245/4
Bugetul asigurărilor sociale de stat
Parte componentă a Bugetului Public Naţional (LEGE Nr. 847 din 24.05.1996, Titlul IV)
 
 
mdl
1475636550/215/5
Bugetul unitatilor administrative-teritoriale
Parte componentă a Bugetului Public Naţional (LEGE Nr. 847 din 24.05.1996, Titlul III)
mdl
1560086460/90/11
Fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală
Parte componentă a Bugetului Public Naţional (LEGE Nr. 847 din 24.05.1996, Titlul V)
 
Încasări la buget după tipurile de impozite
 
mdl
2527583944/474/2
T.V.A.
Taxă pe valoarea adăugată – impozit general de stat care reprezintă o formă de colectare la buget a unei părţi a valorii mărfurilor livrate, serviciilor prestate care sînt supuse impozitării pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a unei părţi din valoarea mărfurilor, serviciilor impozabile importate în Republica Moldova. (CF Art.93,pct. 1)
mdl
207717231/29/35
Accize
Acciz – impozit general de stat stabilit pentru unele mărfuri de consum. (CF Art.119, pct. 1)
 
mdl
3584784140/487/2
Impozit pe venit (total)
Reprezinta o formă de prelevare a unei părți din veniturile sau din averea persoanelor fizice şi juridice la dispoziția statului, în vederea acoperirii cheltuielilor. (CF Titlul III)
mdl
1530729090/137/7
Impozit pe venit din salariu
Reprezinta o formă de prelevare a unei părți din veniturile persoanelor fizice la dispoziția statului, în vederea acoperirii cheltuielilor. (CF Titlul III)
 
 
mdl
169681076/108/9
Impozit pe proprietate (total)
Impozite locale care reprezinta o plata obligatorie la bugetul de la valoarea bunurilor imobiliare. (CF Titlul VI)
mdl
414348885/32/31
Taxe rutiere
Taxele rutiere sînt taxe percepute pentru folosirea drumurilor şi/sau a zonelor de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor. (CF Art.335,pct. 1)
 
 
mdl
1094400474/27/37
Restituire T.V.A.
Dreptul la restituirea TVA din buget se extinde numai asupra subiecţilor impozabili, înregistraţi ca plătitori de TVA (REGULAMENT privind restituirea taxei pe valoarea adăugată)
mdl
1499467250/0/0
Restanţe la buget
Informații despre obligațiile restante ale societăților către bugetul de stat
 
Contribuabili din Republica Moldova

371708/0/-4032000
Agenţi economici din RM (total)
Contribuabil, subiect al impunerii – persoană care, conform legislaţiei fiscale, este obligată să calculeze şi/sau să achite la buget orice impozite şi taxe, penalităţile şi amenzile respective; persoană care, conform legislaţiei fiscale, este obligată să reţină sau să perceapă de la altă persoană şi să achite la buget plăţile indicate (CF Art.5,pct. 2)
 
 
 
26219/1,98412698412698E-05/50400000
Agenţi economici plătitori de T.V.A.
Subiecţii impozabili sînt: persoanele juridice şi fizice care sînt înregistrate sau trebuie să fie înregistrate în conformitate cu prevederile art.112 sau 1121 ;
 
53301/0/-7854545
Întreprinderi individuale
Întreprinzător individual – persoana fizică, înregistrată în modul stabilit, care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a constitui o persoană juridică;(CF Art.5,pct. 7)
 
 
 
184232/2,64550264550265E-05/37800000
Gospodării ţărăneşti
Gospodărie ţărănească (de fermier) – întreprindere agricolă, cu statut de persoană fizică, constituită în conformitate cu legislaţia. (CF Art.5,pct. 8)
 
1180847/0/0
Persoane fizice (salariati)
Contribuabil, subiect al impunerii – persoană care, conform legislaţiei fiscale, este obligată să calculeze şi/sau să achite la buget orice impozite şi taxe, penalităţile şi amenzile respective; persoană care, conform legislaţiei fiscale, este obligată să reţină sau să perceapă de la altă persoană şi să achite la buget plăţile indicate. Codul Fiscal al RM (CF Art.5,pct3)

Declaraţii fiscale şi apeluri recepţionate

 
documente
1086536/0,0948677248677249/10541
Total declaraţii recepţionate
Dare de seamă fiscală – orice declaraţie, informaţie, calcul, notă informativă, alt document, care sînt prezentate sau trebuie să fie prezentate organului fiscal, privind calcularea, achitarea, reţinerea impozitelor, taxelor, majorărilor de întîrziere (penalităţilor) şi/sau amenzilor ori privind alte fapte ce ţin de naşterea, modificarea sau stingerea obligaţiei fiscale.(CF Art.129,pct. 9)
 
471742/0,763118386243386/1310
Apeluri recepţionate
Apeluri recepționate de Centrul de asistenţă şi Contact al Î.S. „Fiscservinform
 
 
documente
665541/0,0826719576719577/12096
Declaraţii recepţionate on-line
Apeluri recepționate de Centrul de asistenţă şi Contact al Î.S. „Fiscservinform
documente
420995/0,0121957671957672/81996
Declaraţii recepţionate manual
Apeluri recepționate de Centrul de asistenţă şi Contact al Î.S. „Fiscservinform

SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2017
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: