Contorul fiscal *
Înapoi
Picurii cu strop de strop
Fac al mărilor potop –
Zilnic câte-un spic adună
Şi-n curând tu ai un snop.

"Gazel-2" de G.COŞBUC
Încasările financiare generale la buget*


24551884417/858/1 mdl
Încasări la Bugetul Public Naţional administrate de SFS (total)
 
mdl
10728189190/220/5
Bugetul de Stat
mdl
8565673296/372/3
Bugetul asigurărilor sociale de stat
Parte componentă a Bugetului Public Naţional (LEGE Nr. 847 din 24.05.1996, Titlul IV)
 
 
mdl
2597128146/115/9
Bugetul unitatilor administrative-teritoriale
Parte componentă a Bugetului Public Naţional (LEGE Nr. 847 din 24.05.1996, Titlul III)
mdl
2660893785/151/7
Fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală
Parte componentă a Bugetului Public Naţional (LEGE Nr. 847 din 24.05.1996, Titlul V)
 
Încasări la buget după tipurile de impozite
 
mdl
4646426951/48/21
T.V.A.
Taxă pe valoarea adăugată – impozit general de stat care reprezintă o formă de colectare la buget a unei părţi a valorii mărfurilor livrate, serviciilor prestate care sînt supuse impozitării pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a unei părţi din valoarea mărfurilor, serviciilor impozabile importate în Republica Moldova. (CF Art.93,pct. 1)
mdl
430897305/17/59
Accize
Acciz – impozit general de stat stabilit pentru unele mărfuri de consum. (CF Art.119, pct. 1)
 
mdl
5766238188/176/6
Impozit pe venit (total)
Reprezinta o formă de prelevare a unei părți din veniturile sau din averea persoanelor fizice şi juridice la dispoziția statului, în vederea acoperirii cheltuielilor. (CF Titlul III)
mdl
2632615344/116/9
Impozit pe venit din salariu
Reprezinta o formă de prelevare a unei părți din veniturile persoanelor fizice la dispoziția statului, în vederea acoperirii cheltuielilor. (CF Titlul III)
 
 
mdl
429654565/25/40
Impozit pe proprietate (total)
Impozite locale care reprezinta o plata obligatorie la bugetul de la valoarea bunurilor imobiliare. (CF Titlul VI)
mdl
681784110/24/41
Taxe rutiere
Taxele rutiere sînt taxe percepute pentru folosirea drumurilor şi/sau a zonelor de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor. (CF Art.335,pct. 1)
 
 
mdl
1829178855/105/10
Restituire T.V.A.
Dreptul la restituirea TVA din buget se extinde numai asupra subiecţilor impozabili, înregistraţi ca plătitori de TVA (REGULAMENT privind restituirea taxei pe valoarea adăugată)
mdl
1499467250/0/0
Restanţe la buget
Informații despre obligațiile restante ale societăților către bugetul de stat
 
Contribuabili din Republica Moldova

364815/0/-1639024
Agenţi economici din RM (total)
Contribuabil, subiect al impunerii – persoană care, conform legislaţiei fiscale, este obligată să calculeze şi/sau să achite la buget orice impozite şi taxe, penalităţile şi amenzile respective; persoană care, conform legislaţiei fiscale, este obligată să reţină sau să perceapă de la altă persoană şi să achite la buget plăţile indicate (CF Art.5,pct. 2)
 
 
 
26679/5,62169312169312E-05/17788235
Agenţi economici plătitori de T.V.A.
Subiecţii impozabili sînt: persoanele juridice şi fizice care sînt înregistrate sau trebuie să fie înregistrate în conformitate cu prevederile art.112 ;
 
51724/0/-15507692
Întreprinderi individuale
Întreprinzător individual – persoana fizică, înregistrată în modul stabilit, care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a constitui o persoană juridică;(CF Art.5,pct. 7)
 
 
 
177858/0/-1377677
Gospodării ţărăneşti
Gospodărie ţărănească (de fermier) – întreprindere agricolă, cu statut de persoană fizică, constituită în conformitate cu legislaţia. (CF Art.5,pct. 8)
 
1180847/0/0
Persoane fizice (salariati)
Contribuabil, subiect al impunerii – persoană care, conform legislaţiei fiscale, este obligată să calculeze şi/sau să achite la buget orice impozite şi taxe, penalităţile şi amenzile respective; persoană care, conform legislaţiei fiscale, este obligată să reţină sau să perceapă de la altă persoană şi să achite la buget plăţile indicate. Codul Fiscal al RM (CF Art.5,pct3)

Declaraţii fiscale şi apeluri recepţionate

 
documente
1564398/0,0522767857142857/19129
Total declaraţii recepţionate
Dare de seamă fiscală – orice declaraţie, informaţie, calcul, notă informativă, alt document, care sînt prezentate sau trebuie să fie prezentate organului fiscal, privind calcularea, achitarea, reţinerea impozitelor, taxelor, majorărilor de întîrziere (penalităţilor) şi/sau amenzilor ori privind alte fapte ce ţin de naşterea, modificarea sau stingerea obligaţiei fiscale.(CF Art.129,pct. 9)
 
708644/0/0
Apeluri recepţionate
Apeluri recepționate de Centrul de asistenţă şi Contact al Î.S. „Fiscservinform
 
 
documente
1039108/0,0380076058201058/26311
Declaraţii recepţionate on-line
Apeluri recepționate de Centrul de asistenţă şi Contact al Î.S. „Fiscservinform
documente
525290/0,0142691798941799/70081
Declaraţii recepţionate manual
Apeluri recepționate de Centrul de asistenţă şi Contact al Î.S. „Fiscservinform* Informaţia respectivă reprezintă date preliminare și pot devia de la situaţia reală.
Devierea reprezintă 3 - 5 zile în dependență de prezentarea informației actualizate de la Trezorerie.
Pe măsura procesării datelor, informația se ajustează.
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2017
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: