„Impozitele - prețul pe care îl achităm pentru posibilitatea de a trăi într-o societate civilizată” (Oliver Wendell Holmes,Jr).
 • IFS Edineț: asigurare a unei interacțiuni eficiente între Serviciul Fiscal și contribuabili

  IFS pe raionul Edineț, în perioada 01.05-27.05.2016, pentru asigurarea unei interacțiuni eficiente între Serviciul Fiscal și contribuabili prin diverse canale de comunicare și în scopul popularizării legislației fiscale, a organizat 2 seminare de instruire cu contribuabilii. Unul dintre acestea, din 24.05.2016, a fost desfășurat cu contribuabilii nou-înregistrați. Agenții economici au fost familiarizați cu aspectele fiscale din Ghidul contribuabilului începător, atenție atrăgându-se la obligațiile fiscale a oricărui contribuabil, obligații de calculare a impozitelor și taxelor, raportare (prezentare) a dărilor de seamă, achitarea în termen a impozitelor și taxelor.

  detalii

 • IFS Rezina asigură varietatea de acțiuni pentru o administrare fiscală eficientă

  Inspectoratul fiscal de stat pe raionul Rezina, în perioada lunii mai 2016, a realizat o varietate largă de acțiuni de deservire a contribuabililor, precum și de monitorizare a activității acestora, menite să asigure conformarea benevolă a contribuabililor și realizarea Planului de acțiuni pe anul 2016. Astfel, de la începutul lunii, au fost recepționate și examinate 150 de cereri de la persoane fizice-cetățeni privind restituirea impozitului pe venit reținut/achitat în plus.

  detalii

 • Popularizare a legislației fiscale

  În vederea explicării impactului negativ al fenomenului achitării salariului ,,în plic” și ,,munca la negru”, pentru preîntâmpinarea posibilelor cazuri de încălcare a legislației în vigoare, IFS pe mun. Bălți, la 13 și 18 mai 2016 a organizat două întâlniri cu circa 120 elevi, destinate popularizării legislației, promovării spiritului de conformare voluntară a contribuabililor la declararea și plata obligațiunilor fiscale și îmbunătățirea civismului fiscal.

  detalii

SERVICII FISCALE
Noutăți

27.05.2016

Important !!! În termen de până la 1 iulie 2016 se vor instala terminalele POS 

Serviciul Fiscal de Stat atenționează că, potrivit prevederilor art.71 alin. 1 din Legea nr. 845-II din 3 ianuarie 1992 ,,Cu privire la antreprenoriat și întreprinderi”, începând cu 1 iulie 2012, agenţii economici (cu excepţia asociaţiilor de economii şi împrumut şi organizaţiilor de microfinanţare) al căror volum de vânzări din comerţul cu ridicata şi/sau cu amănuntul şi/sau din prestarea de servicii a depăşit 2 milioane de lei pe parcursul anului calendaristic precedent, sunt obligaţi, în termen de până la 1 iulie a anului imediat următor, să instaleze terminale POS şi să asigure posibilitatea de achitare a plăţilor prin intermediul acestora în subdiviziunile (cu excepţia reţelelor de comerţ ambulant) în care, în aceeaşi perioadă, volumul de vânzări a depăşit suma de 500000 de lei.

27.05.2016

IFS Edineț: asigurare a unei interacțiuni eficiente între Serviciul Fiscal și contribuabili 

IFS pe raionul Edineț, în perioada 01.05-27.05.2016, pentru asigurarea unei interacțiuni eficiente între Serviciul Fiscal și contribuabili prin diverse canale de comunicare și în scopul popularizării legislației fiscale, a organizat 2 seminare de instruire cu contribuabilii. Unul dintre acestea, din 24.05.2016, a fost desfășurat cu contribuabilii nou-înregistrați. Agenții economici au fost familiarizați cu aspectele fiscale din Ghidul contribuabilului începător, atenție atrăgându-se la obligațiile fiscale a oricărui contribuabil, obligații de calculare a impozitelor și taxelor, raportare (prezentare) a dărilor de seamă, achitarea în termen a impozitelor și taxelor.

27.05.2016

IFS Rezina asigură varietatea de acțiuni pentru o administrare fiscală eficientă 

Inspectoratul fiscal de stat pe raionul Rezina, în perioada lunii mai 2016, a realizat o varietate largă de acțiuni de deservire a contribuabililor, precum și de monitorizare a activității acestora, menite să asigure conformarea benevolă a contribuabililor și realizarea Planului de acțiuni pe anul 2016. Astfel, de la începutul lunii, au fost recepționate și examinate 150 de cereri de la persoane fizice-cetățeni privind restituirea impozitului pe venit reținut/achitat în plus.

26.05.2016

Popularizare a legislației fiscale 

În vederea explicării impactului negativ al fenomenului achitării salariului ,,în plic” și ,,munca la negru”, pentru preîntâmpinarea posibilelor cazuri de încălcare a legislației în vigoare, IFS pe mun. Bălți, la 13 și 18 mai 2016 a organizat două întâlniri cu circa 120 elevi, destinate popularizării legislației, promovării spiritului de conformare voluntară a contribuabililor la declararea și plata obligațiunilor fiscale și îmbunătățirea civismului fiscal.

25.05.2016

Din agenda de activitate a IFS Glodeni 

IFS pe raionul Glodeni și-a concentrat atenția în perioada 01.05.2016 – 20.05.2016 pe mai multe direcții de activitate, între care se înscriu și următoarele:

25.05.2016

IFS Basarabeasca popularizează legislația fiscală 

Inspectoratul Fiscal de Stat Basarabeasca a realizat, în perioada 14.05.2016-20.05.2016, mai multe acțiuni ce ţin de popularizarea legislaţiei fiscale, conformarea benevolă, ridicarea civismului fiscal etc.:

25.05.2016

Activități de reducere a practicii de achitare a salariilor „în plic” și contracararea fenomenului „munca la negru” 

În vederea explicării impactului negativ al fenomenului achitării salariului ,,în plic” și ,,munca la negru”, pentru preîntâmpinarea posibilelor cazuri de încălcare a legislației în vigoare, funcționari ai DAF Botanica a IFS Chișinău și-au orientat atenția spre viitorii salariați, astăzi studenți și elevi ai instituțiilor de învățământ, amplasate în sectorul de administrare. În acest scop, au fost organizate 2 seminare cu participarea a peste 90 de persoane, destinate sensibilizării opiniei viitorilor angajați față de fenomenul practicării muncii la negru. În cadrul acțiunilor s-a desfășurat un dialog constructiv între funcționarii fiscali și studenții/elevii prezenți, fiind aduse la cunoștință toate dezavantajele practicării și acceptării muncii la negru, cum ar fi:

25.05.2016

IFS Ocniță pledează pentru un climat bazat pe încredere în relația cu mediul de afaceri 

Diversitatea de acțiuni, asigurată de IFS Ocnița în activitatea sa zi de zi, se soldează cu rezultatele scontate. Astfel, în perioada 02-25 mai 2016, drept prioritare s-au impus acțiunile de conformare voluntară a contribuabililor, sporirea disciplinei financiare, majorarea bazei fiscale și diminuarea restanțelor la bugetul public național. Iar în scopul menținerii unui climat bazat pe încredere și respect reciproc în relația cu mediul de afaceri, IFS Ocnița, la data de 04 mai a organizat un seminar de instruire cu contribuabilii nou-înregistrați, fiind abordate subiecte ce vizează gestionarea afacerii, având drept temei ,,Ghidul contribuabilului începător”; reglementarea raporturilor de muncă; aspecte referitoare la ținerea evidenței contabile; regimul fiscal și alte plăți obligatorii.

25.05.2016

Accente deosebite pe instruirea angajaților SFS, în colaborare a Direcţiei securitate internă şi anticorupţie a IFPS cu Centrul Naţional pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 

În perioada 19.04.2016-20.05.2016, în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, de comun cu Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, au fost desfășurate mai multe seminare dedicate cunoașterii prevederilor Legii nr. 133 din 08.07.2011 ”Privind protecția datelor cu caracter personal” și Hotărârea Guvernului Nr. 1123 din 14.12.2010 privind aprobarea cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, după cum urmează:

25.05.2016

Instruire fiscală pentru tânăra generație și nu numai… 

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Râșcani la data de 24.05.201, potrivit planului de acțiuni pentru anul 2016, a desfășurat un seminar privind Serviciul Fiscal de Stat și administrarea fiscală în școala medie ,,Gheorghe Râscanu” din or. Râșcani. La seminar au participat 33 de elevi, aceștia fiind informați cu privire la activitatea SFS, impozite și taxe.

Calendarul fiscal
Panou informativ
Video
Codul fiscal
Obiectiv European
Transparenţa decizională
Top noutăți
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: