„Impozitele - prețul pe care îl achităm pentru posibilitatea de a trăi într-o societate civilizată” (Oliver Wendell Holmes,Jr).
 • DAF Botanica: acțiuni de diminuare activităților ilicite

  Sectorul informal al economiei constituie un impediment în calea desfășurării firești a proceselor economice. SFS a adoptat și va adopta și în continuare o atitudine intransigență față de fenomen, depunând toate eforturile pentru aducerea în cadrul legal a activităților agenților economici. Această sarcină, de aducere la cadrul legal, revine tuturor IFS teritoriale, pe acest segment de administrare fiscală evidențiindu-se IFS Chișinău. Astfel, în ultima perioadă, DAF Botanica din cadrul IFS pe mun. Chișinău și-a concentrat atenția pe identificarea și verificarea desfășurării activității ilicite de întreprinzător în raza teritoriului administrat. Drept urmare a analizei domeniilor de activitate cele mai riscante în vederea practicării comerțului ilicit au fost identificate genurile de activitate, cum ar fi: comerțul stradal de cvas, flori, fructe și legume, cât și comerțul cu amănuntul pe teritoriul piețelor. Pe parcursul anului 2016, în sectorul administrat de Direcția Administrare Fiscală Botanica au fost constatate și aplicate sancțiuni în 328 de cazuri pentru desfășurarea activității ilicite de întreprinzător, respectiv acesta rămânând un segment riscant pentru administrarea fiscală.

  detalii

 • Mesaj de felicitare!

  Cu ocazia sărbătorilor naționale – Ziua Independenței și Limba noastră – Vă adresez cele mai sincere felicitări și urări de bine! Aceste două momente de importanță istorică pentru Republica Moldova au contribuit la crearea de noi oportunități pentru avansarea țării pe calea democratică, asigurând noi aspirații și o dezvoltare economică în beneficiul și prosperarea țării. Deosebita semnificație a acestor Zile ne inspiră respectul profund pentru toți cetățenii care au contribuit la atingerea idealurilor naționale și la bunăstarea statului nostru. Cu această ocazie, Vă doresc pace și liniște în sufletele Dumneavoastră, perseverență și noi realizări, fapte nobile pentru binele cetățenilor Republicii Moldova. Cu respect, Serghei Pușcuța, Șef al Serviciului Fiscal de Stat

  detalii

 • Serviciul Fiscal de Stat publică Raportul Auditorului pentru Proiectului Pregătitor din cadrul Proiectul TAMP

  În spiritul de transparență maximă a utilizării mijloacelor din cadrul Grantului nr. TF017415 acordat de Asociația Internațională de Dezvoltare (IDA) Inspectoratul Fiscal Principal de Stat publică situațiile financiare și raportul auditorului extern pentru acest Grant.

  detalii

SERVICII FISCALE
Noutăți

26.08.2016

Important !!! Comunicat cu privire la declararea numerarului în valută străină și monedă națională la organele vamale de către persoanele juridice rezidente 

Principiile generale de reglementare valutară în Republica Moldova, drepturile şi obligaţiile persoanelor la importul şi exportul valorilor valutare, inclusiv numerarului în valută străină şi în monedă naţională, sunt stabilite în Legea privind reglementarea valutară nr. 62-XVI din 21 martie 2008. În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) lit. c) din Legea menționată, se permite persoanelor juridice rezidente să primească de la nerezidenţi numerar în valută străină şi cecuri de călătorie în valută străină drept plată efectuată conform contractelor care prevăd exportul de mărfuri (inclusiv al obiectelor de leasing) şi servicii contra mijloace băneşti.

26.08.2016

Comunicat „Privind corectitudinea reflectării în factura fiscală a prețului pentru mărfurile social-importante, a adaosului comercial limitat, potrivit Hotărârii Guvernului nr.774 din 20 iunie 2016” 

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în legătură cu multiplele adresări drept urmare a aprobării Hotărârii Guvernului nr.774 din 20 iunie 2016 „Cu privire la preţurile de comercializare a produselor social importante”( Monitorul Oficial nr.169-183/834 din 24.06.2016), comunică următoarele.

26.08.2016

Dările de seama fiscale – obligatoriu electronic! 

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce la cunoștință că prin Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, nr. 138 din 17 iunie 2016, publicată În Monitorul Oficial nr.184-192 din 01 iulie 2016 a fost completat art.187(2(prim)) din Codul fiscal cu o nouă obligațiune și anume, începând cu 01 iulie 2016, contribuabilii care au conform numărului scriptic de salariați înregistrat în anul precedent - mai mult de 10 persoane angajate prin contract individual de munca ori prin alte contracte vor prezenta, în mod obligatoriu, dările de seamă fiscale pentru perioadele fiscale de după 1 iulie curent, exclusiv în formă electronică, utilizând serviciul „Declarație Electronică”.

26.08.2016

DAF Botanica: acțiuni de diminuare activităților ilicite  

Sectorul informal al economiei constituie un impediment în calea desfășurării firești a proceselor economice. SFS a adoptat și va adopta și în continuare o atitudine intransigență față de fenomen, depunând toate eforturile pentru aducerea în cadrul legal a activităților agenților economici. Această sarcină, de aducere la cadrul legal, revine tuturor IFS teritoriale, pe acest segment de administrare fiscală evidențiindu-se IFS Chișinău. Astfel, în ultima perioadă, DAF Botanica din cadrul IFS pe mun. Chișinău și-a concentrat atenția pe identificarea și verificarea desfășurării activității ilicite de întreprinzător în raza teritoriului administrat. Drept urmare a analizei domeniilor de activitate cele mai riscante în vederea practicării comerțului ilicit au fost identificate genurile de activitate, cum ar fi: comerțul stradal de cvas, flori, fructe și legume, cât și comerțul cu amănuntul pe teritoriul piețelor. Pe parcursul anului 2016, în sectorul administrat de Direcția Administrare Fiscală Botanica au fost constatate și aplicate sancțiuni în 328 de cazuri pentru desfășurarea activității ilicite de întreprinzător, respectiv acesta rămânând un segment riscant pentru administrarea fiscală.

26.08.2016

Mesaj de felicitare! 

Cu ocazia sărbătorilor naționale – Ziua Independenței și Limba noastră – Vă adresez cele mai sincere felicitări și urări de bine! Aceste două momente de importanță istorică pentru Republica Moldova au contribuit la crearea de noi oportunități pentru avansarea țării pe calea democratică, asigurând noi aspirații și o dezvoltare economică în beneficiul și prosperarea țării. Deosebita semnificație a acestor Zile ne inspiră respectul profund pentru toți cetățenii care au contribuit la atingerea idealurilor naționale și la bunăstarea statului nostru. Cu această ocazie, Vă doresc pace și liniște în sufletele Dumneavoastră, perseverență și noi realizări, fapte nobile pentru binele cetățenilor Republicii Moldova. Cu respect, Serghei Pușcuța, Șef al Serviciului Fiscal de Stat

25.08.2016

Serviciul Fiscal de Stat publică Raportul Auditorului pentru Proiectului Pregătitor din cadrul Proiectul TAMP 

În spiritul de transparență maximă a utilizării mijloacelor din cadrul Grantului nr. TF017415 acordat de Asociația Internațională de Dezvoltare (IDA) Inspectoratul Fiscal Principal de Stat publică situațiile financiare și raportul auditorului extern pentru acest Grant.

24.08.2016

Licența ,,Euro Contact Transnațional” - ilegală 

În cadrul acțiunilor de verificare întreprinse de către Serviciul Fiscal de Stat au fost constatate și documentate cazuri de practicare de către persoane fizice a activității de transport de pasageri în regim “taxi” fără documente ce ar confirma înregistrarea la organele de stat conform legislației în vigoare. În unele cazuri, drept document permisiv pentru desfășurarea activității respective, persoanele fizice prezentau așa numitele licențe eliberate de Alianța comercială “Euro Contact Transnațional”.

22.08.2016

Raportul general al activităţilor de minimizare a practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a muncii „la negru”, realizate de grupurile multidisciplinare pentru 6 luni ale anului 2016 

În vederea verificării respectării legislaţiei în domeniul raporturilor de muncă şi protejării drepturilor salariaţilor, precum şi întreprinderii măsurilor de prevenire şi contracarare a fenomenului muncii „la negru” şi a practicii de achitare a salariilor „în plic”, avînd ca bază Regulamentul comun privind activitatea echipelor multidisciplinare, organele semnatare ale Regulamentului au întreprins un şir de acţiuni conform competenţelor.

18.08.2016

Rezultatele conformării voluntare a contribuabililor pe domeniile de activitate cu risc sporit de neconformare din afara programului de conformare, pentru semestrul I 2016 

Un obiectiv important pentru Serviciul Fiscal de Stat (SFS) este promovarea spiritului de conformare voluntară a contribuabililor la declararea și plata obligațiilor fiscale. În scopul conformării contribuabililor din domeniile de activitate cu risc sporit de neconformare, de către SFS pe parcursul semestrului I 2016 au fost întreprinse un şir de acţiuni cu scopul educării a 2 096 contribuabili în spiritul conformării voluntare la declararea şi la plata obligaţiilor fiscale şi îmbunătăţirii civismului fiscal.

17.08.2016

Noile modificări ce se prevăd în cadrul SFS vor aduce rezultate mai bune 

Luni 15 august 2016, a avut loc ședința extinsă a Serviciului Fiscal de Stat, la care au participat Conducerea IFPS, Șefii IFS teritoriale și Șefii subdiviziunilor structurale. În cadrul întrevederii au fost examinate rezultatele activității SFS pe parcursul a 7 luni și totodată au fost reexaminate sarcinile pentru a doua jumătatea a anului. Noile obiective, susținute și de noi indicatori de performanță, vor permite executarea scopurilor ce ni le-am propus, a menționat Șeful IFPS. Iar optimizarea activități va facilita realizarea sarcinilor trasate.

Calendarul fiscal
Panou informativ
Video
Codul fiscal
Obiectiv European
Transparenţa decizională
Top noutăți
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: