„Impozitele - prețul pe care îl achităm pentru posibilitatea de a trăi într-o societate civilizată” (Oliver Wendell Holmes,Jr).
 • IFS Călărași: conlucrarea cu AAPL pentru inventarierea bunurilor imobiliare

  Ca urmare a recomandărilor expuse în hotărârea Curții de Conturi nr. 23 din 07.07.2015 și hotărârea Curții de Conturi nr. 31 din 24.07.2015, precum și în contextul necesității asigurării plenitudinii calculării și încasării la buget a impozitului pe bunurile imobiliare, IFS Călărași în comun cu primăriile orașului Călărași, satelor și comunelor a inițiat acțiuni de inventariere a tuturor bunurilor imobiliare din raion.

  detalii

 • IFS Ștefan Vodă în favoarea respectării întocmai a legislației fiscale

  Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ștefan Vodă, în perioada 15.09.2016-29.09.2016, a desfășurat din mai multe acțiuni incluse în agenda sa, între care și un seminar cu contribuabilii din raza de deservire, la care au participat circa 30 de persoane, fiind puse în discuție următoarele subiecte: corectitudinea reflectării în factura fiscală a prețului pentru mărfurile social-importate, a adaosului comercial limitat; aspecte ce țin de aplicarea TVA în diverse situații; întocmirea și prezentarea Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15); sisteme informaționale automatizate de raportare fiscală. Pentru intensificarea lucrului aferent procesului de conformare a contribuabililor, îmbunătățirii civismului fiscal au fost întreprinse următoarele acțiuni:

  detalii

 • Conformare benevolă promovată de IFS Dondușeni

  Pe parcursul lunii septembrie 2016, IFS Donduşeni a întreprins un şir de măsuri ce țin de conformarea agenților economici din sfera agricolă şi a comerţului cu amănuntul. În acest context, inspectorii de sector au efectuat deplasări în teritoriu în cele 22 de primării administrate, în cadrul cărora au purtat cu contribuabilii din sfera comerțului cu amănuntul 56 de convorbiri individuale privind promovarea principiului conformării benevole, bazat pe combaterea muncii la negru, diminuarea fenomenului de neeliberare a bonului de casă și realizării mărfurilor fără documente de proveniență, dezvoltarea tendinței în rândurile contribuabililor referitoare la majorarea încasărilor la BPN.

  detalii

SERVICII FISCALE
Noutăți

30.09.2016

Important !!! Comunicat cu privire la declararea numerarului în valută străină și monedă națională la organele vamale de către persoanele juridice rezidente  Nou!

Principiile generale de reglementare valutară în Republica Moldova, drepturile şi obligaţiile persoanelor la importul şi exportul valorilor valutare, inclusiv numerarului în valută străină şi în monedă naţională, sunt stabilite în Legea privind reglementarea valutară nr. 62-XVI din 21 martie 2008. În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) lit. c) din Legea menționată, se permite persoanelor juridice rezidente să primească de la nerezidenţi numerar în valută străină şi cecuri de călătorie în valută străină drept plată efectuată conform contractelor care prevăd exportul de mărfuri (inclusiv al obiectelor de leasing) şi servicii contra mijloace băneşti.

30.09.2016

Comunicat „Privind corectitudinea reflectării în factura fiscală a prețului pentru mărfurile social-importante, a adaosului comercial limitat, potrivit Hotărârii Guvernului nr.774 din 20 iunie 2016”  Nou!

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în legătură cu multiplele adresări drept urmare a aprobării Hotărârii Guvernului nr.774 din 20 iunie 2016 „Cu privire la preţurile de comercializare a produselor social importante”( Monitorul Oficial nr.169-183/834 din 24.06.2016), comunică următoarele.

30.09.2016

Comunicat privind emiterea bonului fiscal  Nou!

ÎN ATENȚIA CONTRIBUABILILOR ! Stringenţa eliberării bonurilor de casă (bon fiscal) la efectuarea decontărilor băneşti în numerar pentru operaţiunile economice cu plătitorii, precum și echipării automatelor pentru vînzări (în uzanţă – vending machines sau vendinguri) cu maşini de casă şi de control cu memorie fiscală

30.09.2016

Dările de seama fiscale – obligatoriu electronic!  Nou!

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce la cunoștință că prin Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, nr. 138 din 17 iunie 2016, publicată În Monitorul Oficial nr.184-192 din 01 iulie 2016 a fost completat art.187(2(prim)) din Codul fiscal cu o nouă obligațiune și anume, începând cu 01 iulie 2016, contribuabilii care au conform numărului scriptic de salariați înregistrat în anul precedent - mai mult de 10 persoane angajate prin contract individual de munca ori prin alte contracte vor prezenta, în mod obligatoriu, dările de seamă fiscale pentru perioadele fiscale de după 1 iulie curent, exclusiv în formă electronică, utilizând serviciul „Declarație Electronică”.

30.09.2016

Solicită Bonul de casă, de responsabilitatea fiecăruia din noi depinde bunăstarea întregului popor!   Nou!

Mereu suntem în aşteptarea unor timpuri mai bune, salarii decente, a unor posibilităţi şi oferte sociale adecvate societăţii sau deceniului în care trăim. Astăzi, suntem în situația în care abuzul major vine de partea unor contribuabili, care dispun de restaurante, magazine, baruri, case de schimb valutar, prestatorii de servicii de transport inclusiv, în regim taxi etc. care nu eliberează bonuri de casă.

30.09.2016

IFS Călărași: conlucrarea cu AAPL pentru inventarierea bunurilor imobiliare   Nou!

Ca urmare a recomandărilor expuse în hotărârea Curții de Conturi nr. 23 din 07.07.2015 și hotărârea Curții de Conturi nr. 31 din 24.07.2015, precum și în contextul necesității asigurării plenitudinii calculării și încasării la buget a impozitului pe bunurile imobiliare, IFS Călărași în comun cu primăriile orașului Călărași, satelor și comunelor a inițiat acțiuni de inventariere a tuturor bunurilor imobiliare din raion.

29.09.2016

Conformare benevolă promovată de IFS Dondușeni  Nou!

Pe parcursul lunii septembrie 2016, IFS Donduşeni a întreprins un şir de măsuri ce țin de conformarea agenților economici din sfera agricolă şi a comerţului cu amănuntul. În acest context, inspectorii de sector au efectuat deplasări în teritoriu în cele 22 de primării administrate, în cadrul cărora au purtat cu contribuabilii din sfera comerțului cu amănuntul 56 de convorbiri individuale privind promovarea principiului conformării benevole, bazat pe combaterea muncii la negru, diminuarea fenomenului de neeliberare a bonului de casă și realizării mărfurilor fără documente de proveniență, dezvoltarea tendinței în rândurile contribuabililor referitoare la majorarea încasărilor la BPN.

29.09.2016

IFS Ștefan Vodă în favoarea respectării întocmai a legislației fiscale  Nou!

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ștefan Vodă, în perioada 15.09.2016-29.09.2016, a desfășurat din mai multe acțiuni incluse în agenda sa, între care și un seminar cu contribuabilii din raza de deservire, la care au participat circa 30 de persoane, fiind puse în discuție următoarele subiecte: corectitudinea reflectării în factura fiscală a prețului pentru mărfurile social-importate, a adaosului comercial limitat; aspecte ce țin de aplicarea TVA în diverse situații; întocmirea și prezentarea Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15); sisteme informaționale automatizate de raportare fiscală. Pentru intensificarea lucrului aferent procesului de conformare a contribuabililor, îmbunătățirii civismului fiscal au fost întreprinse următoarele acțiuni:

29.09.2016

IFS Bălți: acțiuni de combatere a activității ilicite  Nou!

În luna septembrie IFS pe mun. Bălți a efectuat mai multe verificări de combatere a activității ilicite, inclusiv a comerțului ilicit a produselor pescuitului și aferente segmentului comerțului electronic al mărfurilor, prin oferte de vânzări pe rețelele de socializare și platformele de vânzări on-line, soldate cu întocmirea a 176 procese verbale în temeiul art.263(1) al Codului contravențional. Totodată, referitor la efectuarea controalelor fiscale periodice prin metoda verificării operative la agenții economici, care desfășoară activitate în domeniul jocurilor de noroc, au fost stabilite 2 cazuri de activitate în lipsa autorizației de funcționare (expirare în termen) cu aplicarea sancțiunilor contravenționale în mărime de 6000 lei.

28.09.2016

Din agenda IFS Florești în luna septembrie 

IFS Florești, pe parcursul lunii septembrie 2016, a întreprins o serie de acțiuni ce vizează majorarea încasărilor la bugetul public național, diminuarea restanțelor admise de către agenții economici din raza de deservire, aplicând pârghiile executării silite a obligațiilor fiscale, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal. Astfel, au fost înaintate 58 de dispoziții de suspendare a conturilor bancare la 36 agenți economici, încasate mijloace bănești de la conturile bancare ale agenților economici restanțieri în sumă totală de 1067,7 mii. lei, ridicate mijloace bănești în numerar din casieriile la 26 de contribuabili în sumă de 58,7 mii lei, întocmit un ac de sechestru la un contribuabil persoană fizică restanțier, în sumă totală de 3,5 mii lei.

Arhiva
Calendarul fiscal
Panou informativ
Video
Codul fiscal
Obiectiv European
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: