„Impozitele - prețul pe care îl achităm pentru posibilitatea de a trăi într-o societate civilizată” (Oliver Wendell Holmes,Jr).
 • Serviciul Fiscal de Stat pune accent pe educarea fiscală a tinerei generații

  Angajați ai Serviciului Fiscal de Stat au instruit circa 99 la sută din elevii claselor a 9-a și a 12-a din liceele țării. Tinerii au beneficiat de ore de educație fiscală cu genericul ,,Inițierea în educația fiscală”. Campania de educare a tinerei generații la conformarea voluntară a obligației de achitare a taxelor și impozitelor a fost lansată de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat cu suportul Agenției Fiscale Suedeze. Orele de instruire au demarat la începutul anului școlar 2016-2017 (luna septembrie).

  detalii

 • AVIZ!

  Mâine, 19 ianuarie 2017, începând cu ora 11.30, angajați ai Serviciului Fiscal de Stat vor desfășura ore de instruire pentru elevii claselor a 9-a și a 12-a din cadrul liceului ,,Spiru Haret” din capitală (str. Maria Cebotari 53 ). Lecțiile cu genericul ,,Inițierea în educația fiscală” vor dura circa 45 min, iar în cadrul lor tânăra generație va fi familiarizată cu subiecte din domeniul fiscalității, cum ar fi: impozit, taxă (necesitatea achitării acestora), contribuabil, bonul de casă și altele.

  detalii

 • Serviciul Fiscal de Stat susținut de un expert din cadrul Trezoreriei Statelor Unite ale Americii în realizarea Proiectului de Modernizare a Administrării Fiscale

  Un consultant din cadrul Trezoreriei SUA va susține Serviciul Fiscal de Stat în realizarea acțiunilor specificate în cadrul Proiectului de Modernizare a Administrării Fiscale finanțat de Banca Mondială (TAMP).Începând cu ziua de ieri, 16 ianuarie 2017, domnul Thomas Mathew este o parte a echipei Serviciului Fiscal de Stat și va oferi suport în administrarea fiscală, în special pe componentele 2, 3 și 5 ale Proiectului: dezvoltarea instituțională, dezvoltarea operațională și managementul proiectului și cel al schimbării.

  detalii

SERVICII FISCALE
Noutăți

19.01.2017

Serviciul Fiscal de Stat pune accent pe educarea fiscală a tinerei generații 

Angajați ai Serviciului Fiscal de Stat au instruit circa 99 la sută din elevii claselor a 9-a și a 12-a din liceele țării. Tinerii au beneficiat de ore de educație fiscală cu genericul ,,Inițierea în educația fiscală”. Campania de educare a tinerei generații la conformarea voluntară a obligației de achitare a taxelor și impozitelor a fost lansată de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat cu suportul Agenției Fiscale Suedeze. Orele de instruire au demarat la începutul anului școlar 2016-2017 (luna septembrie).

18.01.2017

AVIZ! 

Mâine, 19 ianuarie 2017, începând cu ora 11.30, angajați ai Serviciului Fiscal de Stat vor desfășura ore de instruire pentru elevii claselor a 9-a și a 12-a din cadrul liceului ,,Spiru Haret” din capitală (str. Maria Cebotari 53 ). Lecțiile cu genericul ,,Inițierea în educația fiscală” vor dura circa 45 min, iar în cadrul lor tânăra generație va fi familiarizată cu subiecte din domeniul fiscalității, cum ar fi: impozit, taxă (necesitatea achitării acestora), contribuabil, bonul de casă și altele.

17.01.2017

Serviciul Fiscal de Stat susținut de un expert din cadrul Trezoreriei Statelor Unite ale Americii în realizarea Proiectului de Modernizare a Administrării Fiscale 

Un consultant din cadrul Trezoreriei SUA va susține Serviciul Fiscal de Stat în realizarea acțiunilor specificate în cadrul Proiectului de Modernizare a Administrării Fiscale finanțat de Banca Mondială (TAMP).Începând cu ziua de ieri, 16 ianuarie 2017, domnul Thomas Mathew este o parte a echipei Serviciului Fiscal de Stat și va oferi suport în administrarea fiscală, în special pe componentele 2, 3 și 5 ale Proiectului: dezvoltarea instituțională, dezvoltarea operațională și managementul proiectului și cel al schimbării.

13.01.2017

Eficiența și transparența administrării fiscale prin prisma tehnologiilor informaționale moderne 

În premieră, Serviciul Fiscal de Stat, în comun cu Î.S. ,,FISCSERVINFORM”, a convocat și desfășurat o serie de ședințe de lucru cu genericul ,,Dezvoltarea, administrarea și întreținerea sistemelor informaționale fiscale”. Întrunirile s-au axat pe importanța asigurării unei funcționalități și disponibilități de calitate a Sistemului informațional al Serviciului Fiscal de Stat, asigurării unor procese de interes public care constituie securitatea financiară a Statului Republica Moldova.

11.01.2017

Câștig de cauză la Curtea Supremă de Justiție în favoarea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat – milioane de lei reflectate în buget 

IFPS, aplicând prevederile Codului Fiscal, a calculat circa 9 milioane lei suplimentar la buget, în rezultatul unei estimări indirecte a veniturilor unei persoane fizice, domiciliate în mun. Chișinău. Acest fapt a fost posibil grație introducerii unor modificări la capitolul 11(prim) din Codul Fiscal al Republicii Moldova „Metodele indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice” ( 13 ianuarie 2012).

09.01.2017

Agenții economici contribuabili mari (persoane juridice) ai anului 2017 în atenția Serviciului Fiscal de Stat 

Serviciul Fiscal de Stat a întocmit Lista agenților economici contribuabili mari (persoane juridice) pentru anul 2017 (vezi aici). Aceasta a fost aprobată prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1390 din 15 decembrie 2016. Administrarea fiscală a contribuabililor mari (agenți economici) urmărește scopul de a le oferi acestora servicii de calitate și o deservire personalizată, în conformitate cu standardele internaționale. Prin această acțiune ținem să contribuim la promovarea continuă a spiritului de conformare benevolă a contribuabililor la declararea și plata obligațiilor fiscale.

06.01.2017

COMUNICAT INFORMATIV Privind obligația fiscală aferentă mărfurilor care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului 

Ministerul Finanțelor aduce la cunoștința agenților economici că prin Legea Cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.281 din 16 decembrie 2016 (Monitorul Oficial nr.472-477 din 27 decembrie 2016) au fost operate amendamente în Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25 februarie 1998.

05.01.2017

Serviciul Fiscal de Stat a încasat cu 11% mai mult venituri la bugetul anului 2016 comparativ cu anul precedent 

Încasările la Bugetul Public Național (BPN) administrate de SFS în anul 2016 s-au majorat cu 11% comparativ cu anul 2015. La acest capitol Serviciul Fiscal de Stat a reușit să-și îndeplinească atribuțiile ce-i revin, conform legislației. În anul 2016 la BPN au fost acumulate venituri în sumă de 27,6 miliarde lei. În raport cu anul 2015, această cifră reprezintă o creștere cu 2 743,2 miliarde lei sau cu 11,0%. Drept urmare, sarcina de încasări la BPN, stabilită Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2016 - 27,35 miliarde lei, a fost supra executată cu 272,4 milioane lei.

04.01.2017

O nouă abordare de administrare fiscală pentru persoanele fizice cu aport semnificativ la buget 

Serviciul Fiscal de Stat a modificat abordarea de administrare a categoriei de persoane fizice cu venituri mari. Astfel, începînd cu data de 1 ianuarie 2017 persoanelor fizice care contribuie considerabil la formarea veniturilor bugetare li se oferă statut de contribuabil mare. Selectarea are loc în baza criteriilor aprobate prin Ordinul IFPS nr.1387 din 14 decembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial, 2016, nr. 459-471, art. 2221

03.01.2017

Primele rezultate ale aplicării impozitului pe avere 

Începând cu 1 iulie 2016, prin Legea nr. 138 din 17.06.2016 (MO nr. 184-192/401 din 01.07.2016) Codul fiscal a fost completat cu un titlu nou - Titlul VI(prim) „IMPOZITUL PE AVERE”.


Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Panou informativ
Video
Codul fiscal 2017
Obiectiv European
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: