„Impozitele - prețul pe care îl achităm pentru posibilitatea de a trăi într-o societate civilizată” (Oliver Wendell Holmes,Jr).
 • Succint, din activitatea IFS Glodeni

  Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Glodeni în perioada 01-25.07.2016 a întreprins un șir de acțiuni prevăzute de Codul Fiscal al RM: • au fost înaintate 96 ordine incaso, în sumă de 613,9 mii lei; • ridicate mijloace bănești în numerar de la contribuabilii restanțieri, în sumă de 10,4 mii lei. În scopul popularizării legislației fiscale DAF a desfășurat un seminar cu perceptorii fiscali din primăriile raionului, în cadrul căruia au fost discutate următoarele subiecte:

  detalii

 • Popularizarea legislației fiscale în rândurile contribuabililor și perceptorilor fiscali

  Chezășia pentru o activitate economică conformă legii din partea contribuabililor rezidă în respectarea întocmai a normelor legale. Pe această direcție sunt îndreptate în mare parte eforturile IFS teritoriale din ultima perioadă. Astfel, în scopul informării contribuabililor și asigurării eficienței în domeniul fiscal de activitate, pe 14 iulie curent, IFS Dubăsari a desfășurat un seminar cu participarea contribuabililor din sectorul administrat, în cadrul căruia au fost studiate:

  detalii

 • În atenţia persoanelor fizice: Conformarea voluntară a contribuabililor – una din sarcinile de bază ale Serviciului Fiscal de Stat

  Serviciul Fiscal de Stat atenționează cu privire la intensificarea acțiunilor de asigurare a conformării voluntare a contribuabililor, educarea și convingerea posibililor evazioniști să-și onoreze obligațiile față de bugetul public național. În acest context se atenționează persoanele fizice: Persoanelor fizice, ce nu desfășoară activitate de întreprinzător și transmit altor persoane fizice în posesie și/sau în folosință (locațiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, sunt obligate să achite un impozit în mărime de 5% din valoarea contractului. În termen de 3 zile de la data încheierii contractului, persoanele urmează să înregistreze contractul încheiat la organul fiscal în raza căruia sunt deservite. Acest impozit se achită lunar cel târziu la data de 2 a lunii în curs, sau în avans.

  detalii

SERVICII FISCALE
Noutăți

26.07.2016

Important !!! Comunicat cu privire la declararea numerarului în valută străină și monedă națională la organele vamale de către persoanele juridice rezidente  Nou!

Principiile generale de reglementare valutară în Republica Moldova, drepturile şi obligaţiile persoanelor la importul şi exportul valorilor valutare, inclusiv numerarului în valută străină şi în mone...

26.07.2016

Comunicat „Privind corectitudinea reflectării în factura fiscală a prețului pentru mărfurile social-importante, a adaosului comercial limitat, potrivit Hotărârii Guvernului nr.774 din 20 iunie 2016”  Nou!

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în legătură cu multiplele adresări drept urmare a aprobării Hotărârii Guvernului nr.774 din 20 iunie 2016 „Cu privire la preţurile de comercializare a produselo...

26.07.2016

Succint, din activitatea IFS Glodeni  Nou!

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Glodeni în perioada 01-25.07.2016 a întreprins un șir de acțiuni prevăzute de Codul Fiscal al RM: • au fost înaintate 96 ordine incaso, în sumă de 613,9 mi...

26.07.2016

Popularizarea legislației fiscale în rândurile contribuabililor și perceptorilor fiscali  Nou!

Chezășia pentru o activitate economică conformă legii din partea contribuabililor rezidă în respectarea întocmai a normelor legale. Pe această direcție sunt îndreptate în mare parte eforturile IFS ter...

26.07.2016

În atenţia persoanelor fizice: Conformarea voluntară a contribuabililor – una din sarcinile de bază ale Serviciului Fiscal de Stat  Nou!

Serviciul Fiscal de Stat atenționează cu privire la intensificarea acțiunilor de asigurare a conformării voluntare a contribuabililor, educarea și convingerea posibililor evazioniști să-și onoreze obl...

26.07.2016

IFS Florești: popularizarea legislației în paralel cu reducerea arieratelor  Nou!

O cât mai bună cunoaștere a legislației fiscale de către agenții economici facilitează activitatea economică corectă, conformă legii. În acest sens, în vederea asigurării popularizării legislației fis...

22.07.2016

Cote noi la impozitele și taxele locale pentru mun. Chișinău  

Inspectoratul Fiscal pe mun. Chișinău informează că pe 20.07.2016 pe pagina web a primăriei municipiului Chișinău www.chisinau.md a fost publicată Decizia Consiliului municipal Chișinău nr.2/4 din 05 ...

22.07.2016

DAF Buiucani – acțiuni de sporire a nivelului de conformare benevolă 

Pentru continuarea bunei tradiții de stabilire a relațiilor de încredere cu contribuabilii, DAF Buiucani a IFS pe mun. Chișinău continuă desfășurarea seminarelor de instruire, astfel contribuind prin ...

20.07.2016

Instruirea contribuabililor – prioritate pentru IFS Sângerei 

Buna pregătire, profesionalismul, au asigurat întotdeauna eficiență în orice domeniu de activitate. Coerența și perseverența aduc după sine rezultate scontate, iar instruirea și ridicarea calificării ...

20.07.2016

Combaterea activităților ilicite la IFS Ungheni 

Activitatea ilicită reprezintă un flagel pentru economie și acest fenomen nu a fost, nu este și nu va fi tolerat de autorități, inclusiv de autoritatea fiscală națională. Caracterul asigurării depline...

Calendarul fiscal
Panou informativ
Video
Codul fiscal
Obiectiv European
Transparenţa decizională
Top noutăți
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: