• Categoria persoanei:
 • Tipul serviciului:
 • Certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget aferent bunului supus înstrăinării-gajului – proprietate a cetăţeanului (CC 04 CET)
  Certificatul se eliberează doar la solicitarea contribuabilului şi este destinat prezentării în cazul înregistrării notariale a contractelor de înstrăinare/ gajare a bunurilor de către persoanele fizice-cetăţeni.

  Informație despre serviciu: https://servicii.gov.md/
 • Certificat de înregistrare în calitate de subiect impozabil cu accize
  "Agenţii economici care sînt obligaţi să se înregistreze în calitate de plătitori de accize se adresează la inspectoratul fiscal de stat la care sînt luaţi în evidenţă cu o cerere de solicitare a certificatului de acciz, (modelul stabilit în anexa nr.1. a Hotărîrii Guvernului).
  În cererea de solicitare a certificatului de acciz agentul economic indică denumirea (numele, prenumele), adresa juridică şi datele cu privire la licenţa eliberată de organele de resort. În rubrica “Datele cu privire la licenţă”, pentru agenţii economici cărora li s-au eliberat mai multe tipuri de licenţe ce ţin de prelucrarea şi/sau fabricarea (inclusiv comercializarea) mărfurilor supuse accizelor, pentru fiecare gen de activitate se indică numărul licenţei, data eliberării şi termenul de valabilitate."

  Informație despre serviciu: https://servicii.gov.md/
 • Comanda formularelor tipizate de documente primare cu regim special (depusă pe suport hîrtie la IFS teritorial)
  "Serviciul de comandă a formularelor tipizate de documente primare cu regim special permite subiecţilor care au obligaţia ţinerii contabilităţii şi utilizării documentelor primare cu regim special de aşi asigura necesarul de formulare tip pentru practicarea activităţii desfăşurate. În corespundere cu legislaţia în vigoare, documentele primare cu regim special responsabil de tipărirea centralizată a cărora este Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, se eliberează de Inspectoratele Fiscale de Stat Teritoriale. Prin intermediul serviciului dat, poate fi solicitată eliberarea următoarelor formulare de documente:
  1. actul de achiziţie a mărfurilor;
  2. actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente;
  3. bonul de plată;
  4. chitanţa de recepţie a plăţilor nefiscale (1-SF);
  5. chitanţa de recepţie a plăţilor fiscale (2-SF);
  6. foaia de parcurs;
  7. factura şi anexa la factură;
  8. factura fiscală şi anexa la factura fiscală;
  9. borderoul de achiziţie a laptelui;
  Titularii de patentă pot să solicite din categoria documentelor primare actul de achiziţie a mărfurilor şi bonul de plată.

  Informație despre serviciu: https://servicii.gov.md/
 • Declaraţie electronică pentru persoane fizice
  Serviciul oferă tuturor persoanelor fizice posibilitatea de a depune rapoartele fiscale cu aplicarea semnăturii digitale sau semnăturii electronice de autentificare. Serviciul reprezintă un instrument eficient de creare, verificare şi transmitere a declaraţiilor privind impozitul pe venit (CET08) prin intermediul reţelei internet, fără necesitatea de deplasare la organul fiscal. Persoanele fizice beneficiază gratuit de serviciul „Declaraţie electronică”, iar valabilitatea semnăturii electronice de autentificare are un termen de 5 ani. Atenţionăm, că semnătura electronică de autentificare eliberată de către Î.S. „Fiscservinform” acestei categorii de contribuabili, poate fi utilizată şi este valabilă doar în relaţia cu Serviciul Fiscal de Stat. Pentru informaţii mai detaliate, persoanele fizice pot apela „Centrul unic de apel”, gratuit, la numărul de telefon: 080001525.
  Accesarea serviciului: https://servicii.fisc.md/edec.aspx
  Informație despre serviciu: https://servicii.gov.md/
 • Declaraţie precompletată
  Serviciul este menit să modernizeze procesul de completare a declaraţiilor în regim atît on-line, oferind utilizatorilor-persoane fizice o interfaţă comodă care vine să diminueze timpul pentru completarea și depunerea declarației pe venit, cît și pe suport de hîrtie, fiind generată în baza datelor existente în Sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat.
  Accesarea serviciului: http://servicii.fisc.md/edec.aspx
  Informație despre serviciu: https://servicii.gov.md/
 • Eliberarea/Schimbarea Certificatului de înregistrare în calitate de plătitor a TVA
  "Certificatul de plătitor al TVA se eliberează subiecților înregistrați în calitate de plătitori ai TVA în corespunderile cu cerințele art. 112 din Codul fiscal. Schimbarea Certificatului de înregistrare a agenţilor economici ca plătitori ai TVA poate fi realizată în următoarele situații:
  1. Reorganizarea formei organizatorico-juridice;
  2. Modificarea denumirii agentului economic;
  3. Schimbarea tipului de activitate economică, etc."

  Informație despre serviciu: https://servicii.gov.md/
 • Fișa imobilului
  Serviciul reprezintă un instrument de informare cu privire la bunurile imobile şi valoarea calculată a impozitului pentru fiecare bun imobil în parte. Informaţia cu privire la bunurile imobiliare se va extrage din baza de date a SIA “Cadastru fiscal”, efectuându-se pentru codurile fiscale înregistrate pe portalul servicii.fisc.md, din profilul utilizatorului. Informație despre serviciu: https://servicii.gov.md/
 • Oferirea consultației în formă scrisă
  Oferirea explicaţiilor privind corectitudinea aplicării de către contribuabili a prevederilor legislaţiei fiscale.

  Informație despre serviciu: https://servicii.gov.md/
 • Oferirea consultației telefonice prin intermediul Centrului Unic de Apel
  În vederea asigurării colaborării eficiente între Serviciul Fiscal şi societatea civilă, sporirea transparenţei în activitatea zilnică, precum şi oferirea informaţiilor de interes public, Serviciul Fiscal acordă consultații telefonice prin intermediul Centrul Unic de Apel al Serviciului Fiscal de Stat cu numărul unic de telefon 080001525. La linia de informare se acordă consultații profesioniste şi operative ce vizează aplicarea legislației fiscale, calcularea și achitarea impozitul pe venit, taxei pe valoare adăugată și accize, taxele locale și patenta de întreprinzător și alte întrebări.
  Prin intermediul Telefonului: 080001525
  Informație despre serviciu: https://servicii.gov.md/
 • Restituirea automatizată a impozitului pe venit achitat în plus
  Reprezintă alternativa electronică a procesului de restituire a impozitului pe venit achitat/reținut în plus și se prezintă drept modalitate simplificată de solicitare și recepționare a supraplății impozitului pe venit fără a intra în contact cu oficialii fiscali prin intermediul serviciului ”Declarație electronică pentru persoane fizice”.
  Accesarea serviciului: http://servicii.fisc.md/edec.aspx
  Informație despre serviciu: https://servicii.gov.md/
 • Verificarea obligațiunii fiscale pentru persoane fizice
  Serviciul oferă informaţii cu privire la venitul şi impozitul pe venit la sursa de plată, permite verificarea acestora cu datele indicate de către cetăţean în declaraţia CET, precum şi calcularea sumei impozitului pe venit spre achitare sau suma impozitului pe venit în plus achitată.
  Informație despre serviciu: https://servicii.gov.md/
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2017
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: