Anunţuri
Înapoi
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL „Ihceko” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.08.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat, comunică SRL „Ihceko”, c/f-1011607000806, faptul că a fost întocmit Actul de control fiscal nr. 1-832775 din 29.07.2019, pivind rezultatele controlului. În conformitate cu prevederile art.216 alin.(8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de pînă la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Camila Ion, ion.camila@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „PROGETICA AIR” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.08.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat, citează „PROGETICA AIR” SRL, codul fiscal 1012600012267, pentru participarea la examinarea cazului de încălcare a legislaţiei, pe data de 06.09.2019, ora 10:00, la adresa mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr.9, bir. 240. În scopul examinării cazului de încălcare a legislației, sunteți în drept de a delega un reprezentant în modul stabilit de art. 244 din Codul fiscal. În caz de neprezentare la data, ora și locul indicat, cazul de încălcare a legislației va fi examinat în lipsa Dvs. (reprezentantului). Date de contact ale persoanei responsabile: Alexandr Muntean, tel. 0(22) 82 34 48, e-mail: alexandr.muntean@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.R.L. “Meditativ” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.08.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.R.L. “Meditativ”, cod fiscal 1003600062316, faptul că a fost întocmită Decizia asupra cazului de încălcare a legislației nr. 116/1614 din 20.08.2019. În conformitate cu prevederile art. 267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Datele de contact ale persoanei responsabile: Angela Șchiopu, tel. 022823268, e-mail: angela.schiopu@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „PERSONALITATEA” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.08.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „PERSONALITATEA” SRL , c/f 1003600079316, despre emiterea deciziei nr. 16 din 26.07.2019 privind radierea ECC. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art. 267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în istanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a deciziei: Lucia TATARCIUC, tel: 022 82-31-06, e-mail: lucia.tatarciuc@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Pronet Service” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.08.2019
versiunea PDF
Se citează „Pronet Service” SRL, c/f 1010600028082, la Direcția deservire fiscală Rîșcani, cu sediul: mun.Chișinău, str.Kiev 3A, pentru data de 06.09.2019, ora 1000, bir.409, pentru participarea la examinarea cazului de încălcare fiscală. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art.253 alin.(5) din Codul fiscal. Înscrisul este notificat public. Persoana responsabilă de comunicare a deciziei: Nadejda GHILAN, tel: 022 82-31-27, e-mail: nadejda.ghilan@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Pronet Service” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.08.2019
versiunea PDF
Serviciul fiscal de stat informează contribuabilul „Pronet Service” SRL , c/f 1010600028082, despre întocmirea actului de control nr. 1-836060 din 16.08.2019. În conformitate cu prevederile art.216 alin.(8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de pînă la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare.Înscrisul este notificat public. Persoana responsabilă de comunicare a deciziei: Nadejda GHILAN, tel: 022 82-31-27, e-mail: nadejda.ghilan@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică “Sky International Group” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.08.2019
versiunea PDF
Serviciul fiscal de stat comunică contribuabilul „Sky International Group ” SRL , c/f 1005600062767, despre faptul a fost emisă decizia de radiere din evidență a echipamentelor de casă și control nr.106/42 din data de 09.08.2019. În conformitate cu prevederile art.268 și 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat, mun.Chișinău, strada Constantin Tănase nr.9. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă. La expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.Înscrisul este notificat public. Persoana responsabilă de comunicare a deciziei: Nadejda GHILAN, tel: 022 82-31-27, e-mail: nadejda.ghilan@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „FORMAN-77” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.08.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „FORMAN-77” SRL c/f 1002600024560, despre emiterea deciziei nr. 12 din 26.07.2019 privind radierea ECC. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art. 267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în istanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a deciziei: Lucia TATARCIUC, tel: 022 82-31-06, e-mail: lucia.tatarciuc@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „VO-GS PRIM” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.08.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „VO-GS PRIM” SRL c/f 1010600021027, despre emiterea deciziei nr. 14 din 26.07.2019 privind radierea ECC. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art. 267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în istanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a deciziei: Lucia TATARCIUC, tel: 022 82-31-06, e-mail: lucia.tatarciuc@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „VOEVUTKAIA SVETLANA” I.I. despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.08.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „VOEVUTKAIA SVETLANA” I.I. c/f 1007600067320, despre emiterea deciziei nr. 11 din 26.07.2019 privind radierea ECC. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art. 267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în istanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a deciziei: Lucia TATARCIUC, tel: 022 82-31-06, e-mail: lucia.tatarciuc@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „MGM” SA despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.08.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „MGM” SA c/f 1003600019572, despre emiterea deciziei nr. 36 din 07.08.2019 privind radierea ECC. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art. 267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în istanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a deciziei: Lucia TATARCIUC, tel: 022 82-31-06, e-mail: lucia.tatarciuc@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL „Diclam Grup” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.08.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat, comunică SRL „Diclam Grup”, c/f 1010600041694, faptul că a fost adoptată decizia asupra cazului de încălcare fiscală nr. 319/1354 din 17.07.2019. În conformitate cu prevederile art. 268 și art. 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 9. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Larisa Boldesco, 022-82-31-45, larisa.boldesco@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Firma Cuaral Plus” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.08.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Firma Cuaral Plus” SRL, c.f.1003600100630, faptul că a fost întocmită Decizia asupra cazului de încălcare a legislației nr.120/1398 din 24.07.2019. În conformitate cu prevederile art.267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Date de contact ale persoanei responsabile: inspector Angela Voitic., tel. 022-82-31-86 e-mail: angela.voitic@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.C. MMG-PLUS SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.08.2019
versiunea PDF
Serviciul fiscal de stat comunică agentului economic S.C. MMG-PLUS SRL, c/f 1004600008962 despre faptul că a fost emisă Decizia de radiere din evidență a echipamentelor de casă și control nr. 54 din data de 25.07.2019. În conformitate cu prevederile art. 268 și 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat, mun. Chișinău, strada Constantin Tănase nr. 9. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a deciziei: Irina Crețu, tel: 022 82-30-33, e-mail: irina.crețu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică ,,CARIMOVA GULBAHOR” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.08.2019
versiunea PDF
Serviciul fiscal de stat comunică agentului economic ,,CARIMOVA GULBAHOR SRL”, c/f 1017600037155 despre faptul că a fost emisă Decizia de radiere din evidență a echipamentelor de casă și control nr. 48 din data de 25.07.2019. În conformitate cu prevederile art. 268 și 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat, mun. Chișinău, strada Constantin Tănase nr. 9. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a deciziei: Irina Crețu, tel: 022 82-30-33, e-mail: irina.crețu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică I.I. „Marandiuc Mirodita” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.08.2019
versiunea PDF
Serviciul fiscal de stat comunică agentului economic I.I. „Marandiuc Mirodita” , cod fiscal 1013600013168, despre faptul că a fost emisă Decizia de radiere din evidență a echipamentelor de casă și de control nr.44 din data de 25.07.2019. În conformitate cu prevederile art. 268 și 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat, mun. Chișinău, strada Constantin Tănase nr. 9. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Natalia Constantin, tel: 022 82-30-20, e-mail: natalia.constantin@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică GARDEN INDUSTRY SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.08.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică GARDEN INDUSTRY SRL c/f 017600025585, faptul că a fost întocmită Hotărîrea privind executarea silită a obligației fiscale AH nr. 0016775 din 06.08.2019; În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Smochina Daniela, Tel.022823316, e-mail: smochina.daniela@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică IASTREMSCHI A. P. GT despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.08.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică IASTREMSCHI A. P. GT c/f 28600954, faptul că a fost întocmită Hotărîrea privind executarea silită a obligației fiscale AH nr. 0016591 din 10.07.2019; În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Dudnicenco Sergiu, Tel.069051666, sergiu.dudnicenco@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică I.I. MIRON LIUBOVI despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.08.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică I.I. MIRON LIUBOVI, c/f 1015600006313, faptul că a fost întocmită Hotărîrea privind executarea silită a obligației fiscale AH nr. 0016675 din 17.07.2019; În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Roșca Ion, Tel.022823315, e-mail: rosca.ion@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Rebeja Ecaterina Oleg despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.08.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Rebeja Ecaterina Oleg, domiciliată în r-ul Criuleni s.Dubăsarii Vechi, despre faptul că a fost întocmită Hotărîrea privind executarea silită a obligației fiscale AH nr. 0016638 din 12.07.2019; În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Grosu Ștefan, tel.024324489, e-mail: grosu.stefan@sfs.md.
  1 2 3 4 5  ...   
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2019
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: