Anunţuri
Înapoi
Serviciul Fiscal de Stat comunică „RONEGRO 2000” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 12.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilul „RONEGRO 2000” SRL, c/f 1013600010798, despre adoptarea deciziei nr. 252 din 02.12.2019, privind radierea din evidență a achipamentelor de casă și control, de model: 1) ORGTECH MINI, numărul de fabricație: OT00503841, numărul de înregistrare atribuit de SFS:0902017794. În conformitate cu prevederile art. 268 și art. 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării deciziei. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Carolina Covalschi, tel. 82-31-57, e-mail: carolina.covalschi@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „ROLIGO VILA” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 12.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilul „ROLIGO VILA” SRL, c/f 1013600013571, despre adoptarea deciziei nr. 284 din 06.12.2019, privind radierea din evidență a achipamentelor de casă și control, de model: 1) DAISY EXPERT, numărul de fabricație: MD00001037, numărul de înregistrare atribuit de SFS:D102018178. În conformitate cu prevederile art. 268 și art. 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării deciziei. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Carolina Covalschi, tel. 82-31-57, e-mail: carolina.covalschi@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „MAMEDDOFF” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 12.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilul „MAMEDDOFF” SRL, c/f 1013600028566, despre adoptarea deciziei nr. 254 din 04.12.2019, privind radierea din evidență a achipamentelor de casă și control, de model: 1) DATECS DP-50D, numărul de fabricație: MD 00706079, numărul de înregistrare atribuit de SFS: 1202018713. În conformitate cu prevederile art. 268 și art. 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării deciziei. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Carolina Covalschi, tel. 82-31-57, e-mail: carolina.covalschi@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „JUGANDA” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 12.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilul „JUGANDA” SRL, c/f 1013600017960, despre adoptarea deciziei nr. 257 din 04.12.2019, privind radierea din evidență a achipamentelor de casă și control, de model: 1) ORGTECH MINI-D, numărul de fabricație: OT00503466, numărul de înregistrare atribuit de SFS: E202018217. În conformitate cu prevederile art. 268 și art. 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării deciziei. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Carolina Covalschi, tel. 82-31-57, e-mail: carolina.covalschi@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică SC „Ianicos-X” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 12.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilul SC „Ianicos-X” SRL, c/f-1007600055510, despre adoptarea deciziei nr.139 din 18.11.2019, privind radierea din evidență a echipamentelor de casă și control, de model: 09-ORGTECH-MINI, numărul de fabricație: OT00501617, numărul de înregistrare atribuit de SFS:0902014779. În conformitate cu prevederile art. 268 și art. 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării deciziei. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Vera Donici, tel. 82-31-69, e-mail: vera.donici@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică SC „Adalenas” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 12.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilul SC „Adalenas” SRL, c/f-1007600045184, despre adoptarea deciziei nr.164 din 18.11.2019, privind radierea din evidență a echipamentelor de casă și control, de model:A7-DATECS DP-500, numărul de fabricație:00300211,numărul de înregistrare atribuit de SFS: A702011322. În conformitate cu prevederile art. 268 și art. 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării deciziei. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Vera Donici, tel. 82-31-69, e-mail: vera.donici@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Adeicom” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 12.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilul „Adeicom” SRL, c/f-1007600071949, despre adoptarea deciziei nr.152 din 18.11.2019, privind radierea din evidență a echipamentelor de casă și control, de model:B-7-TREMOL S02, numărul de fabricație:ZK00803163, numărul de înregistrare atribuit de SFS: B702019520. În conformitate cu prevederile art. 268 și art. 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării deciziei. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Vera Donici, tel. 82-31-69, e-mail: vera.donici@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „MADRIN PRIM” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 12.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „MADRIN PRIM” SRL, c/f 1011600041473, despre emiterea deciziei nr.55 din 25.11.2019 privind radierea ECC. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art. 267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în istanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Elena Grinciuc, elena.grinciuc@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „CERTAN MARIA” II despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 12.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „CERTAN MARIA” II, c/f 1012600015154, despre emiterea deciziei nr.66 din 28.11.2019 privind radierea ECC. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art. 267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în istanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Elena Grinciuc, elena.grinciuc@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică SC „IGDIN-GRUP” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 12.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică SC „IGDIN-GRUP” SRL, c/f 1003605003323, faptul că a fost întocmit Hotarîre privind executarea silită a obligației fiscale seria AH nr.0013302 din 20.03.2019. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 de zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana căreia i-a fost notificat public înscrisul, este în drept să-l solicite în scris de la Serviciul Fiscal de Stat, subdiviziunea DGAF Centru. Date de contact ale persoanei responsabile: Olga Cațaveica, tel: 079802591, e-mail: olga.cataveica@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „GRIFON IMPEX” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 12.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „GRIFON IMPEX” SRL, cod fiscal 1003600026516, despre emiterea deciziei de radiere din evidență a echipamentelor de casă și control nr. 119 din 06.12.2019. În conformitate cu prevederile art. 267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat şi ulterior în instanţa de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Galina Gînga, tel: 022-82-32-05, e-mail: galina.ginga@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Lisnic Nadejda Andrei despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 12.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică lui Lisnic Nadejda Andrei, mun. Chișinău, str. Burebista 66/4 ap.28 faptul că, la data de 06.08.2019, conform procesului-verbal cu privire la contravenție seria MF nr. 158537 din 06.08.2019, a fost sancționat contravențional cu amendă în mărime de 900 lei, conform art. 2931 alin. 5 din Codul Contravențional. În scopul respectării drepturilor Dvs, Serviciul Fiscal de Stat vă somează cu privire la achitarea amenzii în termen de 15 zile. În caz de neachitare, Serviciul Fiscal de Stat va remite procesul-verbal cu privire la contravenție către executorul judecătoresc competent, pentru executare în temeiul art. 11 din Codul de executare. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Mihail Bileac, mihail.bileac@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Roman Iurie Ilie despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 12.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică lui Roman Iurie Ilie, r. Ungheni sat. Pîrlița faptul că, la data de 26.09.2019, conform procesului-verbal cu privire la contravenție seria MF nr. 158925 din 26.09.2019, a fost sancționat contravențional cu amendă în mărime de 3000 lei, conform art. 263 alin. 1 din Codul Contravențional. În scopul respectării drepturilor Dvs, Serviciul Fiscal de Stat vă somează cu privire la achitarea amenzii în termen de 15 zile. În caz de neachitare, Serviciul Fiscal de Stat va remite procesul-verbal cu privire la contravenție către executorul judecătoresc competent, pentru executare în temeiul art. 11 din Codul de executare. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Mihail Bileac, mihail.bileac@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Distribuție RC” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 12.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Distribuție RC” SRL, c/f 1012600030737 despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației nr.128/2432 din 04.12.2019. Suplimentar SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art.267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă , contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a actului : Eugeniu Popescu, tel: 022 82-31-87, e-mail: Eugeniu.popescu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Aristo-Lux” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 12.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Aristo-Lux” SRL, c/f 1011600012396, despre emiterea deciziei nr. 106/109 din 25.10.2019 privind radierea ECC. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art. 267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în istanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a deciziei: Lașcu Dumitru, tel: 022-82-31-29, e-mail: dumitru.lascu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Lementovschi Igor despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 12.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat, comunică cet. Lementovschi Igor, domiciliat în mun.Chișinău bd.Mircea cel Bătrîn 22 bl. 2 ap.32, faptul că a fost întocmit Actul de control nr. 5-695469 din 20.11.2019, prelungit pe formularele 5-695470, 5-695471, 5-695472, 5-695473 și 5-695474. În conformitate cu prevederile art.216 alin.(8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de pînă la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Tomas Julea, 022-82-33-27, tomas.julea@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Burlaca Tatiana” ÎI despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 12.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Burlaca Tatiana” ÎI, cod fiscal 1013604000692, faptul că a fost întocmit actul de control nr. 1- 730886 din 14.11.2019. În conformitate cu prevederile art.216 alin.(8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actele de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de până la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexând documentele de rigoare. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana căreia i-a fost notificat public înscrisul, este în drept să-l solicite în scris de la Serviciul Fiscal de Stat, subdiviziunea Direcția gestionare arierate din cadrul DGAF Nord. Date de contact ale persoanei responsabile: Natalia Cepuc, tel 023152275, e-mail natalia.cepuc@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Voitic Ana” ÎI despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 12.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Voitic Ana” ÎI cod fiscal 1013602004618, faptul că a fost întocmit actul de control nr. 1- 748401 din 26.11.2019. În conformitate cu prevederile art.216 alin.(8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actele de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de până la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexând documentele de rigoare. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana căreia i-a fost notificat public înscrisul, este în drept să-l solicite în scris de la Serviciul Fiscal de Stat, subdiviziunea Direcția gestionare arierate din cadrul DGAF Nord. Date de contact ale persoanei responsabile: Natalia Cepuc, tel 023152275, e-mail natalia.cepuc@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică ÎI „Zapanovici Mariana” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 12.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică ÎI „Zapanovici Mariana”, cod fiscal 1008607003414, faptul că a fost întocmit actul de control nr. 1- 728527 din 07.11.2019. În conformitate cu prevederile art.216 alin.(8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actele de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de până la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexând documentele de rigoare. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana căreia i-a fost notificat public înscrisul, este în drept să-l solicite în scris de la Serviciul Fiscal de Stat, subdiviziunea Direcția gestionare arierate din cadrul DGAF Nord. Date de contact ale persoanei responsabile: Natalia Cepuc, tel 023152275, e-mail natalia.cepuc@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „T.Sorocean” ÎI despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 12.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „T.Sorocean” ÎI, cod fiscal 1004607002637, faptul că a fost întocmit actul de control nr. 1- 728525 din 07.11.2019. În conformitate cu prevederile art.216 alin.(8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actele de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de până la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexând documentele de rigoare. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana căreia i-a fost notificat public înscrisul, este în drept să-l solicite în scris de la Serviciul Fiscal de Stat, subdiviziunea Direcția gestionare arierate din cadrul DGAF Nord. Date de contact ale persoanei responsabile: Natalia Cepuc, tel 023152275, e-mail natalia.cepuc@sfs.md
  1 2 3 4 5  ...   
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2019
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: