Anunţuri
Înapoi
Serviciul Fiscal de Stat comunică IM „Soft Express” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 24.06.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică IM „Soft Express” SRL, c/f 10106000293550, faptul că a fost adoptată decizia asupra cazului de încălcare fiscală nr.328/817 din 30 mai 2019. În conformitate cu prevederile art.267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat şi ulterior în instanţa de judecată. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Ion Ștepu, ion.stepu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică ,,Anaflor Lux” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 24.06.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică ,,Anaflor Lux” SRL, c/f 1011600032653, faptul că a fost adoptată decizia asupra cazului de încălcare a legislației nr.328/805 din 23 mai 2019. În conformitate cu prevederile art.267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 9 şi ulterior în instanţa de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Oxana Lipatova, nr. de telefon 068016891, oxana.lipatova@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Roșca Ilie” ÎI despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 24.06.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Roșca Ilie” ÎI, c/f 1004609002206, faptul că a fost întocmită Hotărîrea de Executare Silită a Obligațiunilor Fiscale seria AH nr. 0016035 din 21.05.2019. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 de zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Valentina Lavric, tel: 823313, e-mai: valentina.lavric@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Afteni” ÎI despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 24.06.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Afteni” ÎI, c/f 1005600028880, faptul că a fost întocmit HESOF seria AH nr.0016065 din 28.05.2019. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 de zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Lavric Valentina, tel: 823313, e-mai: valentina.lavric@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Erest – Com” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 24.06.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Erest – Com” SRL, c/f 1005600024701, faptul că a fost întocmit HESOF seria AH nr.0016037 din 21.05.2019. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 de zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Valentina Lavric, tel: 823313, e-mai: valentina.lavric@sfs.md
Lista actelor SFS comunicate prin publicitate începând cu 1 octombrie 2018
din 02.01.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică ,,Lacforta” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.06.2019
versiunea PDF
Se citează ,,Lacforta” SRL, c/f 1014602001599, la DGAF Nord, or. Bălți str. Ștefan cel Mare și Sfînt 128, bir. 313, la data de 27 iunie 2019, ora 09:00, pentru prezentarea documentelor în legătura cu efectuarea controlului fiscal prin metoda de verificare tematică la capitolul TVA pentru perioada fiscală 01.01.2018-31.03.2019. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art. 253 alin. (5) din Codul fiscal. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Coșarca Irina/ tel. 068141842 / e-mail: irina.cosarca@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Pavlovici Nicolae /„DESFRUNZIRE” SRL/ despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.06.2019
versiunea PDF
Se citează Pavlovici Nicolae /„DESFRUNZIRE” SRL, c/f 1002600027985/ la Serviciul Fiscal de Stat, Direcția Generală Administrare Fiscală mun. Chișinău, adresa: mun. Chișinău, șos. Hîncești nr. 53, bir 707, la data de 09.07.2019 ora 09.00 pentru prezentarea documentelor ce țin de activitatea entității pentru perioada 01.01.2018-31.05.2019. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art. 253 alin. (5) din Codul fiscal. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Movradin Eugenia, tel. 022-82-31-89, e-mail: eugenia.movrdain@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică SC ,,Chicu-Trans’’ SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.06.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) și art. 226 din Codul fiscal, în scopul examinării cazului de încălcare a legislației la SC ,,Chicu-Trans’’ SRL, c/f 1007600004275, citează dna Beleuta Viorica Nicolai la Direcția generală administrare fiscală mun. Chișinău, adresa mun. Chișinău, șos. Hâncești, nr. 53, bir. 701 la data de 05.07.2019, ora 14:15. În scopul examinării cazului de încălcare a legislației, sunteți în drept de a delega un reprezentant în modul stabilit la art. 244 din Codul fiscal. În caz de neprezentare la data, ora și locul indicat, cazul de încălcare a legislației va fi examinat în lipsa Dvs. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Mihaela Mereuța, tel: 022 82-32-43, e-mail: mihaela.mereuta@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „DENGICOM” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.06.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „DENGICOM” SRL, c/f 1015609001137, faptul că a fost întocmită Hotărîrea privind executarea silită a obligației fiscale AH nr. 0016149 din 28.05.2019. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Russu Roman, Tel. 0 22 82 33 16, e-mail: roman.russu @sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Helidoni-Exim” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.06.2019
versiunea PDF
Se citează „Helidoni-Exim” SRL, c/f 1005602007232, la DGAF Nord, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 128, bir. 407, la data de 11.07.2019, ora 10:00, în legătura cu efectuarea controlului fiscal prin metoda de verificare totală pentru perioada fiscală 01.01.2018-31.05.2019. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art. 253 alin. (5) din Codul fiscal. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Tamara Cireș, tel. 069351051 e-mail: tamara.cires@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Golden-Garden” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.06.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Golden-Garden” SRL, c/f 1017602002690, despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației nr.109/1 din 18.06.2019. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art.267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Silvia Lungu, tel: 0265 92930, e-mail: silvia.lungu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Agenția Artpodium” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.06.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Agenția Artpodium” SRL, c/f 1005600055468, despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare nr.133/1121 din 18.06.2019. Suplimentar, SFS vă aduce la cunoștință că în conformitate cu art. 267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termen specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Olesea Benga, tel. 022823249, e-mail: olesea.benga@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Tersis-Comp SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.06.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Tersis-Comp SRL, c/f 1003600027926 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0010729 din 28.11.2018 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Manea Iurie tel. (022) 82-30-50, e-mail: iurie.manea@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Tersis-Comp SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.06.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează agentul economic Tersis-Comp SRL, c/f 1003600027926 care potrivit art. 8 alin. (2) lit. e) din Codul Fiscal, este obligat să achite la timp și integral sumele impozitelor si taxelor, despre faptul că înregistrează restanță fată de BPN. În cazul în care restanța nu va fi stinsă în termen de 10 zile calendaristice din momentul comunicării avizului, SFS va depune o cerere de intentare a procesului de insolvabilitate conform Legii insolvabilității nr. 149 din 26.06.2012. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Manea Iurie tel. (022) 82-30-50, e-mail: iurie.manea@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Home Service Center SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.06.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează agentul economic Home Service Center S.R.L., c/f 1002600000629 care potrivit art. 8 alin. (2) lit. e) din Codul Fiscal, este obligat să achite la timp și integral sumele impozitelor si taxelor, despre faptul că înregistrează restanță fată de BPN. În cazul în care restanța nu va fi stinsă în termen de 10 zile calendaristice din momentul comunicării avizului, SFS va depune o cerere de intentare a procesului de insolvabilitate conform Legii insolvabilității nr. 149 din 26.06.2012. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Manea Iurie tel. (022) 82-30-50, e-mail: iurie.manea@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Home Service Center SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.06.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Home Service Center SRL, c/f 1002600000629 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0017420 din 18.05.2019 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Manea Iurie tel. (022) 82-30-50, e-mail: iurie.manea@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică “Samson Prim” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.06.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează agentul economic “Samson Prim” SRL, c.f. 1011600000531 care potrivit art. 8 alin. (2) lit. e) din Codul Fiscal, este obligat să achite la timp și integral sumele impozitelor si taxelor, despre faptul că inregistrează restanță fată de BPN. În cazul în care restanța nu va fi stinsă în termen de 10 zile calendaristice din momentul comunicării avizului, SFS va depune o cerere de intentare a procesului de insolvabilitate conform Legii insolvabilității nr. 149 din 26.06.2012. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Plamadeala Dumitrița, tel. (022) 82-30-52, e-mail: dumitrita.plamadeala@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică “Samson Prim” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 21.06.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică “Samson Prim” SRL, c.f. 1011600000531, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0011976 din 18.04.2019 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Plamadeala Dumitrița, tel. (022) 82-30-52, e-mail: dumitrita.plamadeala@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Blinova Iulia/„Profi-Star” SRL/ despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 20.06.2019
versiunea PDF
Se citează Blinova Iulia /„Profi-Star” SRL, c/f 1009600015428 la Direcția deservire fiscală Botanica, mun. Chișinău str. Teilor nr. 7/2, bir. 404, la data de 05 iulie 2019, ora 09:00 pentru examinarea cazului de încălcare fiscală. În scopul examinării cazului de încălcare a legislației, sunteți în drept de a delega un reprezentant în modul stabilit la art. 244 din Codul fiscal. În caz de neprezentare la data, ora și locul indicat, cazul va fi examinat în lipsa Dvs (reprezentantului). Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Rudicov Alina, tel: 022-82-32-16, e-mail: alina.rudicov@sfs.md
  1 2 3 4 5  ...   
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2019
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: