Anunţuri
Înapoi
Serviciul fiscal de stat comunică ”AUTOFRESHMAX” SRL, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 27.03.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică ”AUTOFRESHMAX” SRL, c/f 1015600021963, despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației nr.128/372 din 04.03.2020. Suplimentar SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art.267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă , contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a actului : Cătălina Spalatu, tel: 022 82-32-28, e-mail: catalina.spalatu@sfs.md
Serviciul fiscal de stat comunică COLIBABA IRINA, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 27.03.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică COLIBABA IRINA, adresa - or. Drochia, str. Cecal, nr. 30 ap. 18 despre faptul că a fost întocmită Decizia privind prelungirea termenului de examinare a cazului de încălcare a legislației nr. 216/20 din 26.03.2020. În conformitate cu prevederile art. 267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Victor Scorpan, tel. 023152285, e-mail: victor.scorpan@sfs.md
Serviciul fiscal de stat comunică IVAN GAREȚ, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 27.03.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică IVAN GAREȚ, dom.or. Fălești, str.Ștefan cel Mare și Sfînt nr.2 despre faptul că a fost întocmit decizia privind prelungirea termenului de examinare a cazului de încălcare a legislației nr. 219/21 din 26.03.2020. În conformitate cu prevederile art.268 și 269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de către SFS, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile, să constete la SFS ulterior în instanța de judecată. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Evghenia Puica-Gurău/ tel. 023160173/ e-mail: evghenia.puica-gurau@sfs.md
Serviciul fiscal de stat comunică IVAN SURUJIU, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 25.03.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică persoana fizică IVAN SURUJIU, domiciliat pe str. Alecu Russo, nr.63, bl.4, ap.39, mun.Chișinău, faptul că a fost adoptată Decizia asupra cazului de încălcare a legislației nr. 118/57 din 17.03.2020. În conformitate cu prevederile art. 268, 269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept să o conteste în termen de 30 zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 9 și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Irina Timoșenco, tel. 022-82-31-62, irina.timoșenco@sfs.md
Serviciul fiscal de stat comunică „PREMIUM HOTEL SERVICE” SRL, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 25.03.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „PREMIUM HOTEL SERVICE” SRL, c/f 1017600047145, faptul că a fost adoptată Decizia asupra cazului de încălcare a legislației nr. 118/433 AV din 12.03.2020. În conformitate cu prevederile art. 268, 269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept să o conteste în termen de 30 zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 9 și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Aurelia Agatii, tel. 022-82-31-53, aurelia.agatii@sfs.md
Serviciul fiscal de stat comunică „AVOSER COMPANY ” SRL, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 25.03.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „AVOSER COMPANY ” SRL, c/f 1015600016956, faptul că a fost adoptată Decizia asupra cazului de încălcare a legislației nr. 118/482 AV din 18.03.2020. În conformitate cu prevederile art. 268, 269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept să o conteste în termen de 30 zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 9 și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Ion Buga, tel. 022-82-31-53, ion.buga@sfs.md
Serviciul fiscal de stat comunică SRL ,,KAFTINVEST”, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 25.03.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL ,,KAFTINVEST”, c/f 1013600022106, faptul că a fost adoptată Decizia asupra cazului de încălcare nr.120/461 din 13.03.2020 și Hotărîrea cu privire la aplicarea/ridicarea sechestrului ca măsură de asigurare de pe bunurile contribuabilului nr.R/120/13 din 16.03.2020. În conformitatea cu prevederile art. 268 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept să conteste în termen de 30 zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat mun.Chișinău, str.Constantin Tănase nr.9 și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: inspector principal Mariana Pruteanu, tel. 022-82-31-73, e-mail: mariana.pruteanu@sfs.md
Serviciul fiscal de stat comunică NALIOTOVA IRINA, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 25.03.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică persoanei fizice NALIOTOVA IRINA, domiciliată la adresa: MD-2020 mun. Chisinau, str. Vasile Badiu 10/2, ap. 6, despre adoptarea deciziei nr. 120/100 din 20.03.2020 privind prelungirea termenului de examinare a cazului de încălcare a legislației. În conformitate cu prevederile art. 268 și art. 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării deciziei. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: inspector Onța Victoria, tel. 022-82-31-89, e-mail: victoria.onta@sfs.md
Serviciul fiscal de stat comunică AGRICI IGOR, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 25.03.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică persoanei fizice AGRICI IGOR, domiciliat la adresa: MD-2072 mun. Chisinau, str. Grenoble 259/6, ap. 34, despre adoptarea deciziei nr. 120/99 din 20.03.2020 privind prelungirea termenului de examinare a cazului de încălcare a legislației. În conformitate cu prevederile art. 268 și art. 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării deciziei. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: inspector Onța Victoria, tel. 022-82-31-89, e-mail: victoria.onta@sfs.md
Serviciul fiscal de stat comunică ,,DELTA” SRL, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 25.03.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică despre sistarea din data de 24.03.2020 a controlului fiscal repetat la Firma ,,DELTA” SRL, c/f 1004607001331, inițiat la 19.03.2020 conform DICF nr.77276/18 din 18.03.2020 pentru perioada 01.01.2015-31.10.2019. Despre reluarea controlului se va comunica suplimentar. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile, termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: inspector principal Maia Creciun tel. 027225138, e-mail: maia.creciun@sfs.md
Serviciul fiscal de stat comunică SC ,,CONSPER-PS”, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 24.03.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică SC ,,CONSPER-PS”, c/f 1006604000452, despre faptul că a fost întocmită Decizia asupra cazului de încălcare a legislației nr. 218/240 din 27.02.2020. În conformitate cu prevederile art. 267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Irodoi Diana/ tel. 061113822/ e-mail: diana.irodoi@sfs.md
Serviciul fiscal de stat comunică TALPA IVAN MIHAIL, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 24.03.2020
versiunea PDF
Direcția Generală Administrare Fiscală Centru a Serviciului Fiscal de Stat, situată în mun.Chișinău str.Mitropolit Varlaam 65, informează că în privința cet. Talpa Ivan Mihail, domiciliat în r-nul Ștefan-Vodă, sat. Răscăieți, a fost inițiat, conform art.22615 din Codul fiscal, control fiscal din data de 27.02.2020 pentru perioadele A/2016-A/2018, iar la data de 23.03.2020 controlul a fost sistat în corespundere cu art.22615 alin.(12) și alin.(13) din Codul fiscal. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Ion Bubuioc, tel: 022-82-31-47, e-mail: ion.bubuioc@sfs.md Irina Straticiuc, tel: 022-82-31-47, e-mail: irina.straticiuc@sfs.md
Serviciul fiscal de stat comunică SRL „DREBOZACI”, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 24.03.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL „DREBOZACI”, c/f 1003604001610 despre faptul că a fost întocmită Decizia privind prelungirea termenului de examinare a cazului de încălcare a legislației nr. 216/12 din 24.03.2020. În conformitate cu prevederile art. 267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Victor Scorpan, tel. 023152285, e-mail: victor.scorpan@sfs.md
Serviciul fiscal de stat comunică SRL „MISIUNEA-CASA”, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 24.03.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat, comunică SRL „MISIUNEA-CASA”, c/f 1007600009096, faptul că a fost întocmită Decizia asupra cazului de încălcare a legislației nr.116/492 din 23.03.2020. În conformitate cu prevederile art.268 și art.269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Datele de contact ale persoanei responsabile: Tatiana Sarev, tel. 022823254, e-mail: tatiana.sarev@sfs.md
Serviciul fiscal de stat comunică ULTEANU ION, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.03.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) și art. 226 din Codul fiscal, în scopul examinării cazului de încălcare a legislației la persoana fizică ION ULTEANU, domiciliat în mun. Chișinău, str.Plaiului nr.7, ap.59, citează pe dnul Ion Ulteanu pe data de 24.04.2020, orele 14-00 la Direcția generală administrare fiscală mun. Chișinău, la adresa mun. Chișinău, șos. Hâncești, nr. 53, bir. 708. În scopul examinării cazului de încălcare a legislației, sunteți în drept de a delega un reprezentant în modul stabilit la art. 244 din Codul fiscal. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. În caz de neprezentare la data, ora și locul indicat, cazul de încălcare a legislației va fi examinat în lipsa Dvs (reprezentantului). Datele de contact ale persoanei responsabile: Tatiana Corobciuc, tel. 022823171, e-mail: tatiana.corobciu@sfs.md
Serviciul fiscal de stat comunică ULTEANU ION, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.03.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică persoanei fizice dlui ULTEANU ION, domiciliat în mun. Chișinău, str. Plaiului nr.7, ap. 59, despre faptul că a fost întocmit actul de control nr.5-698843, prelungit pe formularul nr.5-698845 din 14.02.2020. În conformitate cu prevederile art. 216 alin. (8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexând documentele de rigoare. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Datele de contact ale persoanei responsabile: Dorin Popa, tel. 022823231, e-mail: dorin.popa@sfs.md
Serviciul fiscal de stat comunică SRL „OXNIC–MARKET”, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.03.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) și art. 226 din Codul fiscal, în scopul examinării cazului de încălcare a legislației la SRL „OXNIC–MARKET”, c/f 1017602000283, citează pe dl Bușev Ivan Fiodor pe data de 13.04.2020, ora 15:00 la Direcția Generală Administrare Fiscală Nord, la adresa mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr.128, biroul nr. 301. În scopul examinării cazului de încălcare a legislației, sunteți în drept de a delega un reprezentant în modul stabilit la art. 244 din Codul fiscal. În caz de neprezentare la data, ora și locul indicat, cazul de încălcare a legislației va fi examinat în lipsa Dvs. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Rudnitchii Ala / tel. 060722243/ e-mail: ala.rudnitchi@sfs.md
Serviciul fiscal de stat comunică SRL „OXNIC–MARKET”, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.03.2020
versiunea PDF
Serviciului Fiscal de Stat comunică SRL „OXNIC–MARKET”, c/f 1017602000283 despre faptul că a fost emisă decizia asupra cazului de încălcare nr.219/10 din 12.03.2020 În conformitate cu prevederile art.267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS ,contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată . Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile : Ala Rudnitchii, tel.060722243, e-mail: ala.rudnitchi@sfs.md
Serviciul fiscal de stat comunică, SRL “TOMPERJ-COM”, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.03.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat, comunică SRL “TOMPERJ-COM”, c/f 1017600018275, faptul că a fost întocmit Actul de control fiscal Nr. 1-847252 din 25.02.2020, privind rezultatele controlului. În conformitate cu prevederile art.216 alin.(8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de pînă la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Supciuc Natalia, natalia.supciuc@sfs.md
Serviciul fiscal de stat comunică, „MARIN DUMITRU” ÎI, despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.03.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilul „MARIN DUMITRU” ÎI, c/f 1007605000412, despre adoptarea deciziei nr. 453 din 16.03.2020, privind radierea din evidență a achipamentelor de casă și control, de model: DATECS MP – 50 , numărul de fabricație: MD 13006472, numărul de înregistrare atribuit de SFS: 6602017996. În conformitate cu prevederile art. 268 și art. 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării deciziei. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Aliona Ghereg, tel. 82-31-69, e-mail: aliona.ghereg@sfs.md
  1 2 3 4 5  ...   
Cabinetul contribuabilului
e-Commerce VAT
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2020
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: