Anunţuri
Înapoi
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Claims Autotest” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 17.02.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Claims Autotest” SRL, c/f 1017600013937, faptul că a fost întocmit actul de control nr. 1-837575 din 11.02.2020. În conformitate cu prevederile art. 216 aln. (8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de până la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea Date de contact ale persoanei responsabile: Iuliana Muntean, tel: 022-82-32-14, e-mail: iuliana.muntean@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Vilamax Imobil” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 17.02.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Vilamax Imobil” SRL, c/f 1017600039908, despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislaţiei nr.1/103 din 17.01.2020. În conformitate cu prevederile art.268-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat şi ulterior în instanţa de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Lilia Cașcaval, tel:022-82-32-16, e-mail: lilia.cascaval@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL Vasalea-Succes despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 17.02.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL Vasalea-Succes, cod fiscal 1007602010652 despre faptul, că a fost emisă decizia asupra cazului de incalcare nr.219/181 din 17.02.2020. În scopul examinării cazului de încălcare fiscală, sînteți în drept de a delega un reprezentant în modul stabilit de art. 244 din Codul fiscal. În caz de neprezentare la data, ora și locul idicat, cazul de încălcare fiscală va fi examinat în lipsa Dvs. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Silvia Turcanu/tel. 023160173/ e-mail: silvia.turcanu@sfs.md ala.rudnitchi@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Sevtov-Servers” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 17.02.2020
versiunea PDF
Se citează „Sevtov-Servers” SRL, c/f 1003600057745, la Serviciul Fiscal de Stat, Direcția generală administrare fiscală mun. Chișinău, șos. Hîncești nr. 53, bir. 808, la data de 09.03.2020, ora 10:00 pentru prezentarea documentelor primare și contabile pentru efectuarea controlului fiscal prin metoda verificării tematice pentru perioada 01.02.2016-31.01.2020. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art. 253 alin. (5) din Codul fiscal. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Natalia Voina, tel: 0 (22) 82 30 97, e-mail: natalia.voina@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Dufremol” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 17.02.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilul „Dufremol” SRL, c/f 1002600042306, despre adoptarea deciziei nr. 407 din 07.02.2020 privind radierea din evidență a echipamentelor de casă și de control de model model 13-Datecs MP-55 LD numărul de fabricație 00900413, numărul de înregistare atribuit de SFS 13029974, model 11-Datecs MP-500 numarul de fabricatie 20001858, numarul de inregistrare atribuiut de SFS 11029904. În conformitate cu prevederile art. 268 și art. 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării.deciziei. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Tatiana Cusnir tel.02282-31-76, e-mail: Tatiana.cusnir@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Bisfild” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 17.02.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilul „Bisfild” SRL, c/f 1003600160108, despre adoptarea deciziei nr. 408 din 07.02.2020 privind radierea din evidență a echipamentelor de casă și de control de model model A8-Datecs MP-500 SV-GPRS numărul de fabricație 23100966, numărul de înregistare atribuit de SFS A802011013 În conformitate cu prevederile art. 268 și art. 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării.deciziei. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Tatiana Cusnir tel.02282-31-76, e-mail: Tatiana.cusnir@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE GENERAL BROKER” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 17.02.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE GENERAL BROKER” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act: Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilul „BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE GENERAL BROKER” SRL, c/f 1007600075899, despre adoptarea deciziei nr. 394 din 29.01.2020, privind radierea din evidențața a echipamentelor de casă și control, de model: Numărul de fabricație al ECC Numărul de înregistrare al ECC atribuit de SFS 1 TREMOL S02 ZK00800765 B702013709 2 TREMOL S02 ZK 00800690 B702017029 3 TREMOL S02 ZK 00800684 B702017038 4 TREMOL S02 ZK 00800702 B702017039 5 TREMOL S02 ZK 00800830 B702017040 6 TREMOL S02 ZK 00800740 B702017041 7 TREMOL S02 ZK 00800706 B702017042 8 TREMOL S02 ZK 00800621 B702017063 9 TREMOL S02 ZK 00800660 B702017064 10 TREMOL S02 ZK 00800666 B702017065 11 TREMOL S02 ZK 00800794 B702017066 12 TREMOL S02 ZK 00800594 B702017067 13 TREMOL S02 ZK 00800658 B702017068 14 TREMOL S02 ZK 00800633 B702017069 15 TREMOL S02 ZK 00800583 B702017070 16 TREMOL S02 ZK 00800635 B702017071 17 TREMOL S02 ZK 00800642 B702017072 18 TREMOL S02 ZK 00800863 B702017093 19 TREMOL S02 ZK 00800822 B702017094 20 TREMOL S02 ZK 00800843 B702017095 21 TREMOL S02 ZK 00800754 B702017096 22 TREMOL S02 ZK 00800710 B702017097 23 TREMOL S02 ZK 00800718 B702017098 24 TREMOL S02 ZK 00800692 B702017099 25 TREMOL S02 ZK 00800607 B702017100 26 TREMOL S02 ZK 00800532 B702017101 27 TREMOL S02 ZK 00800712 B702017102 28 TREMOL S02 ZK 00800622 B702017103 29 TREMOL S02 ZK 00800625 B702017104 30 TREMOL S02 ZK 00800685 B702017105 31 TREMOL S02 ZK 00800715 B702017106 32 TREMOL S02 ZK 00800840 B702017107 33 TREMOL S02 ZK 00800677 B702017108 34 TREMOL S02 ZK 00800652 B702017109 35 TREMOL S02 ZK 00800674 B702017110 36 TREMOL S02 ZK 00800831 B702017111 37 TREMOL S02 ZK 00800714 B702017112 38 TREMOL S02 ZK 00800857 B702017113 39 TREMOL S02 ZK 00800845 B702017114 40 TREMOL S02 ZK00800745 B702017115 41 TREMOL S02 ZK 00800717 B702017182 42 TREMOL S02 ZK 00800654 B702017183 43 TREMOL S02 ZK 00800659 B702017184 44 TREMOL S02 ZK 00800620 B702017185 45 TREMOL S02 ZK 00800686 B702017186 46 TREMOL S02 ZK 00800680 B702017187 47 TREMOL S02 ZK 00800489 B702017188 48 TREMOL S02 ZK 00800669 B702017189 49 TREMOL S02 ZK 00800600 B702017190 50 TREMOL S02 ZK 00800631 B702017191 51 TREMOL S02 ZK 00800513 B702017192 52 TREMOL S02 ZK 00800544 B702017193 53 TREMOL S02 ZK 00800569 B702017194 54 TREMOL S02 ZK 00800695 B702017195 55 TREMOL S02 ZK 00800598 B702017196 56 TREMOL S02 ZK 00800629 B702017197 57 TREMOL S02 ZK 00800643 B702017198 58 TREMOL S02 ZK 00800664 B702017199 59 TREMOL S02 ZK 00800672 B702017200 60 TREMOL S02 ZK 00800694 B702017201 61 TREMOL S02 ZK 00800704 B702017202 62 TREMOL S02 ZK 00800671 B702017203 63 TREMOL S02 ZK 00800687 B702017234 64 TREMOL S02 ZK 00800662 B702017235 65 TREMOL S02 ZK 00800701 B702017236 66 TREMOL S02 ZK 00800713 B702017237 67 TREMOL S02 ZK 00800856 B702017238 68 TREMOL S02 ZK 00802351 B702017239 69 TREMOL S02 ZK 00802323 B702017240 70 TREMOL S02 ZK 00802383 B702017241 71 TREMOL S02 ZK 00802346 B702017242 72 TREMOL S02 ZK 00802359 B702017243 73 TREMOL S02 ZK 00802347 B702017244 74 TREMOL S02 ZK 00802314 B702017245 75 TREMOL S02 ZK 00800641 B702017246 76 TREMOL S02 ZK 00800688 B702017247 77 TREMOL S02 ZK 00802318 B702017248 78 TREMOL S02 ZK 00802326 B702017249 79 TREMOL S02 ZK 00802363 B702017250 80 TREMOL S02 ZK 00800624 B702017251 81 TREMOL S02 ZK 00800533 B702017252 82 TREMOL S02 ZK 00800655 B702017253 83 TREMOL S02 ZK 00800678 B702017254 84 TREMOL S02 ZK 00800703 B702017255 85 TREMOL S02 ZK 00800668 B702017256 86 TREMOL S02 ZK 00800691 B702017257 87 TREMOL S02 ZK 00800844 B702017258 88 TREMOL S02 ZK 00800709 B702017259 89 TREMOL S02 ZK 00800644 B702017260 90 TREMOL S02 ZK 00800657 B702017261 91 TREMOL S02 ZK 00800663 B702017262 92 TREMOL S02 ZK 00802771 B702017396 93 TREMOL S02 ZK 00802329 B702017397 94 TREMOL S02 ZK 00802783 B702017398 95 TREMOL S02 ZK 00802749 B702017399 96 TREMOL S02 ZK 00802733 B702017400 97 TREMOL S02 ZK 00802778 B702017401 98 TREMOL S02 ZK 00802780 B702017402 99 TREMOL S02 ZK 00802735 B702017403 100 TREMOL S02 ZK 00802765 B702017404 101 TREMOL S02 ZK 00802769 B702017405 În conformitate cu prevederile art. 268 și art. 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării deciziei. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Aliona Ghereg, tel. 82-31-69, e-mail: aliona.ghereg@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „PROSALEX - PRIM” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 17.02.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilul „PROSALEX - PRIM” SRL, c/f-1008600016646, despre adoptarea deciziei nr. 395 din 29.01.2020, privind radierea din evidență a achipamentelor de casă și control, de model: Numărul de fabricație al ECC Numărul de înregistare al ECC atribuit de SFS 1 TREMOL S02 ZK 00802991 B702018345 2 TREMOL S-KL ZK 00803668 F602019972 3 TREMOL S-KL ZK 00803614 F602020076 4 TREMOL S-KL ZK00803663 F602020171 5 TREMOL S-KL ZK 00803727 F602020440 6 TREMOL S-KL ZK 00803715 F602020441 7 TREMOL S-KL ZK 00804517 F602021305 8 TREMOL S-KL ZK 00804543 F602021721 9 TREMOL S-KL ZK00804572 F602021772 10 TREMOL S-KL ZK 00805641 F602021990 În conformitate cu prevederile art. 268 și art. 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării deciziei. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Aliona Ghereg, tel. 82-31-69, e-mail: aliona.ghereg@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică Matiuschenko Irina despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 17.02.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Matiuschenko Irina,mun.Chișinău, str. Decebal 6/2 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0021819 din 09.01.2020 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Gheorghe Boțan, tel. 022-82-30-68, e-mail: gheorghe.botan@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „IMMOL - EDIL” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 17.02.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „IMMOL - EDIL” SRL, c.f. 1009600003928 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0022397 din 16.01.2020 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile:Tudor Malic tel. (022) 82-30-53, e-mail: tudor.malic@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „IDEALWINE” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 17.02.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „IDEALWINE” SRL, c/f 1012600037770 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0020831 din 15.11.2019 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Andrei Nitu tel. (022) 82-30-55, e-mail: andrei.nitu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „HIDROCOMCONS” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 17.02.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „HIDROCOMCONS” SRL, c/f 1012600022822 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0022018 din 10.01.2020 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Andrei Nitu tel. (022) 82-30-55, e-mail: andrei.nitu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Goncearuc Andrei despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 17.02.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Goncearuc Andrei, mun. Chișinău, str-la. Aron Pumnul 136, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0021947 din 13 .01.2020 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Buzuleac Victor, tel. (022) 82-30-68, e-mail victor.buzuleac@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „BROKERVAM” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 17.02.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează agentul economic „BROKERVAM” SRL, c/f 1003600164494, care potrivit art. 8 alin. (2) lit. e) din Codul Fiscal, este obligat să achite la timp și integral sumele impozitelor si taxelor, despre faptul că inregistrează restanță fată de BPN. În cazul în care restanța nu va fi stinsă în termen de 10 zile calendaristice din momentul comunicării avizului, SFS va depune o cerere de intentare a procesului de insolvabilitate conform Legii insolvabilității nr. 149 din 26.06.2012. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Maria MATEI tel. (022) 82-30-63, e-mail: maria.matei@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică Botnaru Claudia despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 17.02.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Botnaru Claudia, mun.Chişinău, or. Durlesti, str. Testemiteanu 24 ap. 7, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0021995 din 10.01.20 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Alexandr Orlov tel. 78959103, e-mail: alexandr.orlov@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Lozovan Angela despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 17.02.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Lozovan Angela, mun. Chişinău, or. Durlesti, str. 27 august 38, faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0021986 din 10.01.20 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Alexandr Orlov tel. 78959103, e-mail: alexandr.orlov@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „ARTMOSPHERE” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 17.02.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „ARTMOSPHERE” SRL, c.f. 1007600053848 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0022346 din 15.01.2020 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile:Tudor Malic tel. (022) 82-30-53, e-mail: tudor.malic@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „ARIADNA - CHELTUIALA” II despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 17.02.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „ARIADNA - CHELTUIALA” II, c.f. 1007600050928 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0020974 din 21.11.2019 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile:Tudor Malic tel. (022) 82-30-53, e-mail: tudor.malic@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „ANDRECONS” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 17.02.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „ANDRECONS” SRL c/f 1002600020953 faptul că a fost întocmită Hotărârea seria AH nr.0022479 din 17.01.2020 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Manea Iurie tel. (022) 82-30-63, e-mail: iurie.manea@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „AMOR” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 17.02.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „AMOR” SRL, c/f 1002600021259 care potrivit art. 8 alin. (2) lit. e) din Codul Fiscal, este obligat să achite la timp și integral sumele impozitelor si taxelor, despre faptul că înregistrează restanță fată de BPN. În cazul în care restanța nu va fi stinsă în termen de 10 zile calendaristice din momentul comunicării avizului, SFS va depune o cerere de intentare a procesului de insolvabilitate conform Legii insolvabilității nr. 149 din 26.06.2012. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Manea Iurie tel. (022) 82-30-63, e-mail: iurie.manea@sfs.md
  1 2 3 4 5  ...   
e-Commerce VAT
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2020
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: