Stimate vizitator al site-ului!

Serviciul Fiscal de Stat atrage atenția utilizatorilor BGPF că pentru comoditatea aplicării în practică Subsecțiunea „29.1.6. Dări de seamă fiscale privind impozitul pe venit” din secțiunea 29.1. Persoanele juridice și fizice ce practică activitate de întreprinzător” capitolul „Impozitul pe venit” a fost divizat pe compartimente tematice.

Baza generalizată a practicii fiscale se bazează pe prevederile Codului fiscal şi alte acte ce constituie legislaţia fiscală şi  reprezintă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, expusă în întrebări şi răspunsuri.

Pentru comoditatea vizitatorilor site-ului, materialele din Bază sunt grupate în conformitate cu structura existentă a titlurilor din Codul fiscal.

Baza generalizată a practicii fiscale se completează şi se actualizează, luînd în consideraţie modificările legislaţiei fiscale şi întrebările parvenite de la contribuabili.

Completarea Bazei menţionate se va efectua nu doar în cazul modificării legislaţiei fiscale, dar şi odată cu apariţia întrebărilor la contribuabili privind aplicarea legislaţiei fiscale, adresate Serviciului Fiscal de Stat.

Sperăm, că introducerea mecanismului de utilizare a Bazei generalizate în practica administrării fiscale va permite informarea la timp şi în măsura deplină a contribuabililor privind întrebările ce ţin de administrarea fiscală.

Prin Baza generalizată a practicii fiscale se popularizează prevederile Codului fiscal şi ale altor acte ce compun legislaţia fiscală, se expune practica de aplicare a acestor prevederi.

Pentru a facilita accesul mai rapid la informaţiile din Baza generalizată a practicii fiscale, este disponibilă şi opţiunea "Web Inspector" ce reprezintă un instrument de căutare avansată contextuală. Astfel, în momentul în care un utilizator va apela opţiunea dată pentru a găsi o informație, o anumită frază sau un cuvânt, "Web Inspectorul" se va uita în această bază de date și, în funcție de anumite criterii de prioritate, va crea și afișa o listă de rezultate pertinente.

În rubrica Video puteți vizualiza instrucţiunea-video a Bazei generalizate a practicii fiscale.

Codul fiscal 2019
Ultimele actualizări a bazei de date
Baza generalizată  a practicii fiscale
Video
Panou informativ