Impozitul pe venit
  • Baza normativă privind impozitul pe venit
  • Scrisori explicative și comunicate
  • Informații utile
Ordinul Ministerului Finanțelor nr.33 din 19 februarie 2019 „Cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017”
Nr. 33 din 19.02.2019
versiunea PDF
Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 162 din 26 septembrie 2018 cu privire la modificarea și completarea unor ordine.
Nr. 162 din 26.09.2018
versiunea PDF
Ordinul MF nr. 152 din 12 septembrie 2018 cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 126 din 4 octombrie 2017
Nr. 152 din 12.09.2018
versiunea PDF
Ordinul MF nr. 154 din 12 septembrie 2018 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma TAXI18) Darea de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi
Nr. 154 din 12.09.2018
versiunea PDF
Ordinul MF nr. 150 din 05 septembrie 2018 privind aprobarea formularului CET18 – Declarațiea persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit ți a Regulamentului privind modul de completare a acesteia
Nr. 150 din 05.09.2018
versiunea PDF
Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 152 din 22 decembrie 2017 cu privire la modificarea şi completarea Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 126 din 4 octobrie 2017
Nr. 152 din 22.12.2017
versiunea PDF
Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 126 din 4 octobrie 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate
Nr. 126 din 04.10.2017
versiunea PDF
Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 153 din 22 decembrie 2017 privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru agenţii economici
Nr. 153 din 22.12.2017
versiunea PDF
Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 140 din 20 noiembrie 2017 privind aprobarea unor formulare tipizate de declaraţii cu privire la impozitul pe venit
Nr. 140 din 20.11.2017
versiunea PDF
Cu privire la eliberarea certificatelor de rezidență și certificatului despre sumele veniturilor obținute în Republica Moldova și impozitele achitate (reținute), de către inspectoratele fiscale de stat teritoriale și DGAMC
Nr. 230 din 20.03.2015
versiunea PDF
Hotărîrea Guvernului nr.338 din 21.03.2003 cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale
Nr. 338 din 21.03.2003
versiunea PDF
Hotărîrea Guvernului nr.488 din 04.05.1998 despre aprobarea Regulamentului privind modul de calculare a obligațiilor fiscale în cazul efectuării operațiunilor în valută străină.
Nr. 488 din 04.05.1998
versiunea PDF
Hotărîrea Guvernului nr.144 din 26.02.2014 despre aprobarea Regulamentului cu privire la cuantumul și criteriile de stabilire a cheltuielilor suportate și determinate de angajator pentru transportul, hrana și studiile profesionale ale angajatului
Nr. 144 din 26.02.2014
versiunea PDF
Hotărîrea Guvernului nr.484 din 04.05.1998 cu privire la limitele cheltuielilor de asigurare ale agenților economici și persoanelor fizice care practică activitatea de întreprinzător, permise ca deduceri de cheltuieli aferente activității de întreprinzător pentru scopurile fiscale.
Nr. 484 din 04.05.1998
versiunea PDF
Hotărîrea Guvernului nr.489 din 04.05.1998 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de confirmare a donațiilor pentru scopuri filantropice și/sau de sponsorizare.
Nr. 489 din 04.05.1998
versiunea PDF
Hotărîrea Guvernului nr.289 din 14.03.2007 privind modificarea și completarea Regulamentului privind evidența și calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale
Nr. 289 din 14.03.2007
versiunea PDF
Hotărîrea Guvernului nr.130 din 06.02.1998 cu privirea la limitarea unor tipuri de cheltuieli permise spre deducere din venitul brut
Nr. 130 din 06.02.1998
versiunea PDF
Hotărîrea Guvernului nr.77 din 30.01.2008 despre aprobarea Regulamentului cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit.
Nr. 77 din 30.01.2008
versiunea PDF
Hotărîrea Guvernului nr.10 din 05.01.2012 despre aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din RM
Nr. 10 din 05.01.2012
versiunea PDF
Nomenclatorul codurilor aferent facilităţilor fiscale la impozitul pe venit aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1080 din 10.10.2012
Nr. 1080 din 10.10.2012
versiunea PDF
Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale aferente anului 2018 pentru persoanele fizice cetățeni
din 26.03.2019
versiunea PDF
Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale aferente anului 2018 pentru persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător
din 01.03.2019
versiunea PDF
Ghid privind regimul fiscal aferent veniturilor organizațiilor necomerciale
din 06.08.2018
versiunea PDF
Comunicat privind modificările și completările la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.2 din 9 ianuarie 2017 ce vizează activitatea independentă
din 22.05.2018
versiunea PDF
Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale aferente anului 2017 pentru persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător
din 27.03.2018
versiunea PDF
Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale aferente anului 2017 pentru persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător
din 01.03.2018
versiunea PDF
COMUNICATcu privire la prezentarea Notelor de informare aferente salariului şi altor plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaților, altor persoane terțe (forma IALS 14 și forma INR 14) pentru perioada fiscală 2017
din 12.01.2018
versiunea PDF
C O M U N I C A T cu privire la aprobarea unui nou formular tipizat al Dării de seamă (Forma IPC18), care urmează a fi prezentat de contribuabili începând cu perioada de declarare pentru luna ianuarie 2018
Nr. 126 din 04.10.2017
versiunea PDF
Privind cuantumul ratei dobânzii pentru aprecierea facilităților fiscale pentru 2016
din 04.11.2016
versiunea PDF
Oferta bunurilor sechestrate ! (situaţia la data de 31.10.2016)
din 04.11.2016
versiunea PDF
Hotărîrea Guvernului nr.836 din 05.07.2016 privind aprobarea formularului-tip aferent activității şi veniturilor nerezidenţilor şi a modului de completare a acestuia.
Nr. 836 din 05.07.2016
versiunea PDF
Comunicat cu privire la aprobarea formularelor de dări de seamă cu privire la dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societățile pe acțiuni (forma DPP16) și defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat și municipale (Forma DISM16), precum și modul de completare a acestora
din 02.06.2016
versiunea PDF
Utilizarea codurilor IBAN la achitarea impozitului pe venit de către persoane fizice cetățeni
din 16.03.2016
versiunea PDF
Cu privire la Comunicatul informativ al Ministerului Finanțelor privind aplicarea corectă a unor prevederi din Codul fiscal aferente modificărilor operate prin Legea nr. 71 din 12.04.2015
din 28.01.2016
versiunea PDF
Comunicat informativ cu privire la particularitățile prezentării informației în baza art.92 din Cod Fiscal
din 25.01.2016
versiunea PDF
COMUNICAT cu privire la particularitățile completării Notelor de informare (formele IALS14 și INR14) aferent veniturilor anului 2015
din 12.01.2016
versiunea PDF
C O M U N I C A T cu privire la aprobarea noului formular al ”Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, pentru declararea veniturilor obținute de persoanele fizice ce nu practică desfășoară activitate de întreprinzător”
Nr. 332-339 din 11.12.2015
versiunea PDF
Ghidului privind determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care practică activitate profesională (notarii și executorii judecătorești)
din 24.11.2015
versiunea PDF
Comunicat cu privire la aprobarea la modificarea şi completarea unor ordine ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat
Nr. 610 din 24.07.2015
versiunea PDF
Comunicat cu privire la aprobarea Formularului-tip “Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională” (forma IVAO15) și a modului de completare a acestuia
din 19.08.2015
versiunea PDF
  1 2   
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2019
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: