Proiecte de acte legislative şi normative
Înapoi
Proiectul Ordinului SFS cu privire la aprobarea listei persoanelor competente în evaluarea bunurilor sechestrate
din 11.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului ,,Cu privire la aprobarea listei persoanelor competente în evaluarea bunurilor sechestrate”. Prezentul proiect de Ordin a fost elaborat în scopul executării prevederilor art.203 din Codul fiscal. Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate urmează a fi prezentate în termen de până la 16.12.2019, atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic. Persoana responsabilă de recepţionarea propunerilor şi obiecţiilor: cristina.rusu1@sfs.md Lista persoanelor competente în evaluarea bunurilor sechestrate. Ordin cu privire la aprobarea listei persoanelor competente în evaluarea bunurilor sechestrate
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea și completarea Ordinului IFPS nr. 143 din 13 septembrie 2002
din 02.12.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului ,,Cu privire la modificarea și completarea Ordinului IFPS nr. 143 din 13 septembrie 2002”. Prezentul proiect de Ordin a fost elaborat în scopul aprobării unui model de formular ,,Actul de ridicare a mijloacelor bănești în numerar a contribuabilului” și aducerii în concordanță cu cadrul de reglementare în vigoare. Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate urmează a fi prezentate în termen de până la 07.12.2019, atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic. Persoana responsabilă de recepţionarea propunerilor şi obiecţiilor: irina.cebaniuc@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului
din 01.11.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului SFS cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr.456 din 08 septembrie 2018 cu privire la aprobarea formularului UNIF18 – Dare de seamă fiscală unificată (Declarația) și a Modului de completare a acesteia. • Proiectul Ordinului SFS Obiecțiile și propunerile pot fi prezentate SFS la adresa electronică irma.zurabisvili@sfs.md sau la tel.: (022) 82-33-95 (Direcția impozite directe).
Proiectul Ordinului SFS privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control, aprobat prin Ordinul SFS nr. 131/2019
din 29.10.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control, aprobat prin Ordinul SFS nr. 131/2019. Proiectul are drept scop eficientizării administrării fiscale și stabilirii procedurilor unice de evidență a echipamentelor de casă și de control. Perioada: Miercuri 29 octombrie 2019 pînă miercuri 12 noiembrie 2019, ora 11:00 Statut: remis spre consultare publică Persoana responsabilă: Irina Reahovscaia, inspector, Direcția generală metodologie proceduri fiscale, tel. 022 82 34 46, email: irina.reahovscaia@sfs.md
Proiectul Ordinului SFS privind modificarea Ordinului IFPS nr. 1289 din 06.12.2016 cu privire la aprobarea formularelor de citații
din 25.09.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea cu privire actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului ,,privind modificarea Ordinului IFPS nr. 1289 din 06.12.2016 cu privire la aprobarea formularelor de citații”. Prezentul proiect de Ordin a fost elaborat în scopul modificării modelelor de citații în vederea includerii în acestea a obligativității persoanei citate de a poseda, cu sine, buletinul de identitate ori alt act de confirmă identitatea. De asemenea se propune anularea modelului exemplarului de ,,citație bancară”, dat fiind faptul că prin Ordinul IFPS nr. 982 din 26 septembrie 2012 cu privire la aprobarea formularelor utilizate în SIA CCDE a fost aprobat modelul ,,citației bancare electronice”. Obiecțiile și propunerile părților interesate urmează a fi prezentate în termen de până la 30.09.2019, atât pe suport de hârtie cât și în format electronic. Persoana responsabilă de recepționarea propunerilor și obiecțiilor: oxana.zanoaga@sfs.md.
Proiectul Ordinului SFS сu privire la modificarea Ordinului IFPS nr.400 din 14.03.2014
din 17.09.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului ,,cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 400 din 14.03.2014”. Prezentul proiect de Ordin a fost elaborat în scopul aprobării unui model de certificat în cadrul SIA „Contul curent al contribuabilului” care va confirma lipsa sau existența creanțelor bănești față de BPN calculate în baza mandatului de executare, substituirii normelor aferente evidenței obligațiilor fiscale pe subdiviziuni și aducerii în concordanță cu cadrul de reglementare în vigoare. Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate urmează a fi prezentate în termen de până la 20.09.2019, atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic. Persoana responsabilă de recepţionarea propunerilor şi obiecţiilor: ion.vasilachi@sfs.md.
Proiectul Ordinului ,,cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind anularea înregistrării statutului de antrepozitar autorizat”.
din 03.09.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din Legea cu privire actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului ,,cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind anularea înregistrării statutului de antrepozitar autorizat”. Prezentul proiect de Ordin a fost elaborat în vederea racordării procedurii de depunere a cererii privind anularea statutului de antrepozitar autorizat la prevederile Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr.1106 din 04.12.2015 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind stabilirea modului de utilizare a serviciului electronic “e-Cerere”.
Proiectul Ordinului SFS privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control, aprobat prin Ordinul SFS nr. 131/2019
din 03.07.2019
versiunea PDF
Anunț privind inițierea elaborării proiectului Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică setul de materiale aferent proiectului Ordinului SFS privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control, aprobat prin Ordinul SFS nr.131/2019. Proiectul are drept scop eficientizarea administrării fiscale și stabilirea procedurilor unice de evidență a echipamentelor de casă și de control. Perioada: Miercuri 3 iulie 2019 pînă miercuri 17 iulie 2019, ora 11:00 Statut: remis spre consultare publică Persoana responsabilă: Victoria Vîrlan, inspector, Direcția generală metodologie proceduri fiscale, tel. 022 82 34 35, email: victoria.virlan@sfs.md
Proiectul Ordinului SFS privind modificarea Ordinului SFS nr.93 din 01.03.2019 privind aprobarea Regulamentului cu privire la depunerea și recepționarea petițiilor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat
din 28.06.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului SFS privind modificarea Ordinului SFS nr.93 din 01.03.2019 privind aprobarea Regulamentului cu privire la depunerea și recepționarea petițiilor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat Statut: remis spre consultare publică Persoana responsabilă: Tatiana Andriuța, inspector principal, Direcția expertiză juridică, tel. 022 82 33 97, email: tatiana.andriuta@sfs.md
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr.13 din 4 aprilie 2017cu privire la modul de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special
din 07.02.2019
versiunea PDF
Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate urmează a fi prezentate în termen de până la 11.02.2019, atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic. Persoana responsabilă de recepţionarea propunerilor şi obiecţiilor: alexandra.culicova@sfs.md
Proiectul Ordinului Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de determinare și aprobare a listei agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică (e-Factura)
din 26.11.2018
versiunea PDF
Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate urmează a fi prezentate în termen de până la 30.11.2018, atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic. Persoana responsabilă de recepţionarea propunerilor şi obiecţiilor: oxana.condrea@sfs.md
Proiectul Ordinului privind aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea de depunere și recepționare a Declarațiilor prealabile cu privire la declararea voluntară și a Notificărilor cu privire la declararea voluntară
din 24.08.2018
versiunea PDF
Obiecțiile și propunerile părților interesate urmează a fi prezentate în termen de până la 14.09.2018, atât pe suport de hârtie cât și în format electronic. Persoana responsabilă de recepționarea propunerilor și obiecților: alexandru.vacarciuc@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinul SFS cu privire la aprobarea formularului UNIF18 - Dare de seamă fiscală unificată/(Declarația) și a Modului de completare a acesteia
din 17.08.2018
versiunea PDF
Obiecțiile și propunerile pot fi prezentate SFS la adresa electronică irma.zurabisvili@sfs.md sau la tel.: (022) 82-33-95 (Direcția impozite directe).
Proiectul Regulamentului privind funcționarea posturilor fiscale
din 13.08.2018
versiunea PDF
Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate urmează a fi prezentate în termen de până la 24 august 2018, atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic. Persoana responsabilă de recepționarea propunerilor şi obiecțiilor: Vladimir Mîță, e-mail: vladimir.mita@sfs.md
Privind aprobarea formularului tipizat al Dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TDF 19)
din 06.08.2018
versiunea PDF
Proiectul Ordinului Cu privire la stabilirea modului, structurii și termenilor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art. 92 și art. 226 (cu indicele 11) din Codul fiscal
din 01.08.2018
versiunea PDF
Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate urmează a fi prezentate în termen de până la 15 august 2018, atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic. Persoana responsabilă de recepţionarea propunerilor şi obiecţiilor: radu.stratulat@sfs.md
Proiectul Ordinului Serviciului Fiscal de Stat cu privire la aprobarea Informației privind impozitul pe bunurile imobiliare, impozitul funciar și taxele locale administrative de către SCITL (Forma ISCITL 19)
din 05.07.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat prezintă spre consultare publică proiectul Ordinului Serviciului Fiscal de Stat cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului de soluționare a disputelor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat.
din 24.05.2018
versiunea PDF
Obiecțiile și propunerile pot fi prezentate SFS pînă la data de 25 mai 2018 la adresa electronica valeria.nedelea@sfs.md sau la tel.: (022) 82-33-98 (Direcția juridică).
Proiectul Ordinului Ministerului Finanțelor cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 09 din 15 ianuarie 2018.
Nr. 09 din 15.01.2018
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinul cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.50 din 15 martie 2017
din 02.04.2018
versiunea PDF
•Proiectul Ordinului Ministerului Finanțelor
Obiecțiile și propunerile pot fi prezentate SFS pînă la data de 5 aprilie 2018 la adresa electronica alina.platita@sfs.md sau la tel.: (022) 82-34-38 (Direcția impozite directe ).
  1 2 3 4   
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2019
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: