>  Fisc.md  >  Baza generalizată   >  Taxele locale   >  Taxa pentru cazare  >  Scutiri
6.8.7. Scutiri
Înapoi
6.8.7.1. Cine sunt scutiţi de plata taxei pentru cazare ?

Reieşind din prevederile art. 295 al Codului fiscal, de plata taxei pentru cazare sunt scutite următoarele categorii de persoane: - autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile; - misiunile diplomatice şi alte misiuni asimilate acestora, precum şi organizaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte; - proprietarii sau deţinătorii bunurilor rechiziţionate în interes public, pe perioada rechiziţiei, -Bancă Naţională a Moldovei.

6.8.7.2. Poate consiliul local să acorde contribuabililor scutiri suplimentare celor prevăzute de legislaţie în partea ce ţine de achitarea taxei pentru cazare?

Da, autoritatea administraţiei publice locale, dacă efectuează concomitent modificările corespunzătoare în bugetul unităţii administrativ-teritoriale, poate să acorde subiecţilor impunerii scutiri suplimentare celor menţionate, inclusiv să acorde amînări la plata taxei pe anul fiscal respectiv şi să prevadă înlesniri pentru categoriile social-vulnerabile ale populaţiei (art. 296 Codul fiscal).

Video
Codul fiscal 2019
Panou informativ