6.7.2. Subiecţii impunerii
Înapoi
6.7.2.1. Cine sunt subiecţii impunerii cu taxa de piaţă?

Subiecţi ai impunerii cu taxa de piaţă sunt persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător - administrator al pieţei (art. 290 lit. f) Codul fiscal).

6.7.2.2.

Cine are obligația de achitare a taxei de piață, în cazul în care terenurile, clădirile și construcțiile amplasate pe teritoriul pieței aparțin sau se află în proprietatea altor persoane, decît administratorul pieței?

        Administratorii pieţelor au obligațiile de achitare a taxei de piață, indiferent de faptul cui și cu care drept aparțin suprafaţele de teren, pe care funcționează piaţa (conform autorizaţiei de funcţionare, eliberată de autoritatea administraţiei publice locale) şi bunurile imobiliare (clădiri, construcţii şi alte obiecte legate solid de pamînt) amplasate pe teritoriul acesteia (art. 290, lit. f) și col. 2 lit. f) din anexa la titlul VII din Codul fiscal).

Arhiva

        Administratorii pieţelor au obligațiile de achitare a taxei de piață, indiferent de faptul cui și cu care drept aparțin suprafaţele de teren, pe care funcționează piaţa (conform autorizaţiei de funcţionare, eliberată de autoritatea administraţiei publice locale) şi bunurile imobiliare (clădiri, construcţii şi alte obiecte legate solid de pamînt) amplasate pe teritoriul acesteia (art. 290, lit. f) și col. 2 lit. f) din anexa la titlul VII din Codul fiscal).

Video
Codul fiscal 2019
Panou informativ