8.6.7. Darea de seamă
Înapoi
8.6.7.1.

Cine prezintă Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicității exterioare?

        Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicității exterioare, se prezintă de către persoanele fizice şi persoanele juridice care solicită autorizaţie pentru amplasarea publicităţii exterioare în zona drumului public şi/sau zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor, conform art. 357 al Codului fiscal.

Arhiva

        Cine prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare? 

        Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare se prezintă de către subiecţii impunerii care solicită examinarea şi perfectarea documentelor, coordonarea deciziilor de proiecte şi eliberarea de prescripţii tehnice pentru amplasarea obiectivelor de publicitate exterioară; invitarea specialistului la obiect; care deţin autorizaţie pentru amplasarea publicităţii exterioare în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor (art. 361 alin. 5 şi alin. 6 al Codului fiscal).

8.6.7.2.

Cînd se prezintă Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicității exterioare?

        Privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecție a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicității exterioare se prezintă Darea de seamă pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor (Forma TFZD-15) aprobată prin Ordinul IFPS nr. 521 din 23.06.2015, începînd cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2016, anual, pînă la data de 25 martie a perioadei fiscale curente.

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art. 104 al Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 71 din 12.04.2015, publicată în Monitorul Oficial 102-104/170 din 28.04.2015 și Ordinul IFPS nr. 521 din 23.06.2015 “Privind aprobarea formularelor tipizate a Dării de seamă fiscale şi a Informaţiei pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor”, publicat în Monitorul Oficial № 166-176/1177din 03.07.2015)

Arhiva

        Cînd se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecție a drumurilor din afara perimetrului localităților pentru amplasarea publicității exterioare?

         Pentru perioada fiscală în care a fost solicitată autorizația de amplasare a obiectivului de publicitate exterioară, taxa se calculează de către organul abilitat al administrației publice centrale, care trebuie să prezinte inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul său, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, o informație privind subiecții impunerii și sumele calculate și achitate ale taxei, în forma stabilită de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

         Informația privind taxa pentru folosirea zonei de protecție a drumurilor din afara perimetrului localităților pentru amplasarea publicității exterioare se prezintă în baza formularului Forma TAPM-07, aprobat prin Ordin IFPS nr. 289 din 07.06.2007 „Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele rutiere” (art. 361 alin. (5) din Codul fiscal). 

         În acest caz, subiecții impunerii prezintă inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au obținut autorizația de amplasare a obiectivului, Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecție a drumurilor din afara perimetrului localităților pentru amplasarea publicității exterioare (Forma TAP-07, aprobat prin Ordin IFPS nr. 289 din 07.06.2007). Darea de seamă privind taxa calculată se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condițiile stipulate la art.187 alin.(21). (art. 361 alin. (5) al Codului fiscal) 

         Pentru perioadele fiscale următoare, subiectul impunerii calculează taxa de sine stătător și o achită, prin intermediul instituțiilor financiare, printr-o plată unică, pînă la data de 25 martie a perioadei fiscale curente. În acest caz, subiectul impunerii prezintă pînă la data de 25 martie a perioadei fiscale curente, inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul său (în cazul filialelor/subdiviziunilor – de la sediul întreprinderii care le-a creat) Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecție a drumurilor din afara perimetrului localităților pentru amplasarea publicității exterioare (Forma TAP-07, aprobat prin Ordin IFPS nr. 289 din 07.06.2007). (art. 361 alin. (6) lit. a) al Codului fiscal).

        Cînd se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare? 

        Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare se prezintă de către subiecţii impunerii care deţin autorizaţii pentru amplasarea obiectivelor de publicitate exterioară inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor (în cazul filialelor/subdiviziunilor – de la sediul întreprinderii care le-a creat): - pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au obţinut autorizaţia de amplasare a obiectivului de publicitate exterioară (art. 361 alin. 5 al Codului fiscal); pînă la 31 martie a perioadei fiscale curente - pentru perioadele fiscale următoare perioadei în care a fost eliberată autorizaţia (art. 361 alin. 6 lit. a) al Codului fiscal).

8.6.7.3.

În baza cărui formular se prezintă Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicității exterioare?

        Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicității exterioare, se prezintă de către subiecții impunerii indicați în art. 357 al Codului fiscal, în baza formularului tipizat “Forma TFZD 15”, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 521 din 23.06.2015 “Privind aprobarea formularelor tipizate a Dării de seamă fiscale şi a Informaţiei pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor” (Monitorul Oficial № 166-176/1177, 03.07.2015).

Arhiva

        În baza cărui formular se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare? 

        Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare se prezintă în baza formularului “Forma TAP-07”, aprobat Ordinul IFPS nr. 289 din 07.06.2007 “Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele rutiere”.

8.6.7.4.

        În baza cărui formular vor prezenta darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonei de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anul de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, avînd în vedere faptul că prin formularul dării de seamă fiscale unificate (Forma UNIF 14) o rubrică destinată reflectării datelor cu privire la taxa respectivă nu este preconizată?

        Deoarece în formularul dării de seamă fiscale unificate (Forma UNIF-14) o rubrică destinată reflectării datelor cu privire la taxa pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonei de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare nu a fost prevăzută, întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anul de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, vor prezenta darea de seamă respectivă în baza formularului tipizat “Forma TFZD 15”, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 521 din 23.06.2015 “Privind aprobarea formularelor tipizate a Dării de seamă fiscale şi a Informaţiei pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor” (Monitorul Oficial № 166-176 art. 1177 din 03.07.2015).

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art. 104 al Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 71 din 12.04.2015, publicată în Monitorul Oficial 102-104/170 din 28.04.2015, Ordinului IFPS nr. 521 din 23.06.2015 “Privind aprobarea formularelor tipizate a Dării de seamă fiscale şi a Informaţiei pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor”, publicat în Monitorul Oficial № 166-176/1177din 03.07.2015) și în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1804 din 30.12.2014 privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declaraţie) (Forma UNIF14) publicat în Monitorul Oficial nr. 11-21/115 din 23.01.2015)

Arhiva

        În baza cărui formular vor prezenta darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anul de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, dacă în formularul dării de seamă fiscale unificate (Forma UNIF -07) o rubrică destinată reflectării datelor cu privire la taxa respectivă nu a fost prevăzută?

        Deoarece în formularul dării de seamă fiscale unificate (Forma UNIF-07) o rubrică destinată reflectării datelor cu privire la taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare nu a fost prevăzută, întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anul de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, vor prezenta darea de seamă respectivă în baza formularului “Forma TAP-07”, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 289 din 07.06.2007 “Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele rutiere”.

8.6.7.5.

Cum se completează formularul tipizat al Dării de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicității exterioare (Forma TFZD 15)?

        Formularul tipizat al Dării de seamă privind taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicității exterioare (Forma TFZD 15), se completează în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare şi prezentare a formularului “Darea de seamă pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor (Forma TFZD 15)”, anexa nr. 2 la Ordinul IFPS nr. 521 din 23.06.2015 (Monitorul Oficial 166-176/1177, 03.07.2015).

Arhiva

        Cum se completează formularul dării de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare (Forma TAP-07)? 

        Formularul dării de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare (Forma TAP-07) se completează conform „Instrucţiunii cu privire la modul de completare şi prezentare a dării de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare (Forma TAP-07)”, aprobată prin ordinul IFPS nr. 289 din 07.06.2007 “Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele rutiere”.

Video
Codul fiscal 2019
Panou informativ