29.1.7.6. Reținerea finală a impozitului din royalty (art. 901 alin. (31) CF)
Înapoi
29.1.7.6.1.

Cum se impozitează plățile, achitate persoanei fizice, ce reprezintă venit sub forma de royalty?

        Conform prevederilor art.18 lit. h) din Codul fiscal, venitul achitat sub formă de royalty (redevențe) este stabilit ca sursă de venit impozabilă.

        Potrivit prevederilor art. 901 alin. (31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 rețin și achită la buget un impozit în mărime de 12% din royalty achitate în folosul persoanelor fizice (reținere finală).

        Totodată, conform prevederilor art. 20 lit. z11) din Codul fiscal, veniturile sub formă de royalty ale persoanelor fizice în vîrstă de 60 ani și mai mult din domeniul literaturii, artei și științei sînt stabilite ca surse de venit neimpozabile.

        Entitatea nu va reflecta în dările de seamă fiscale privind veniturile achitate și impozitul pe venit reținut la sursa de plată veniturile achitate persoanelor fizice care, potrivit prevederilor Codului fiscal, reprezintă sursă de venit neimpozabilă.

Arhiva

Entitatea achită persoanei fizice venitul sub forma de royalty, ce impozit la sursa de plata urmează a fi reținut?

        Conform prevederilor lit. h) al art.18 din Codul fiscal, venitul achitat sub formă de royalty (redevențe) este stabilit ca sursă de venit impozabilă.

  Potrivit prevederilor art. 901 alin. (31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de 12% din royalty achitate în folosul persoanelor fizice (reținere finală).

 Totodată, menționăm că conform prevederilor art. 20 lit. z11) al din Codul fiscal, veniturile sub formă de royalty ale persoanelor fizice în vîrstă de 60 ani şi mai mult din domeniul literaturii şi artei, sunt stabilite ca surse de venit neimpozabile.

Conform prevederilor lit. h) al art.18 din Codul fiscal, venitul achitat sub forma de royalty (redevente) este stabilit ca sursa de venit impozabila. Potrivit prevederilor alin. (1) al art.89 din Codul fiscal fiecare platitor de royalty (cu exceptia platilor efectuate catre nerezidenti) este obligat sa retina din royalty si sa achite ca parte a impozitului o suma egala cu 15% din plata. Concomitent, informam ca conform prevederilor lit.z8) al art.20 din Codul fiscal, veniturile sub forma de royalty ale persoanelor fizice în vîrsta de 60 de ani si mai mult sunt stabilite ca surse de venit neimpozabile.

29.1.7.6.2.

Care este modalitatea de impozitare a veniturilor sub formă de royalty achitate în folosul persoanelor fizice în anul 2013?

        În conformitate cu prevederile art.18 lit.h) din Codul fiscal, royalty (redevenţe), cu excepţia celor achitate în folosul persoanelor fizice, sunt considerate surse de venit impozabile.

        Totodată, în conformitate cu art. 901 alin.(31) liniuţa a patra, prevede că persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de 12% din royalty achitate în folosul persoanelor fizice.

        Sursele de venit neimpozabile sunt stipulate în art.20 din Codul Fiscal şi respectiv în cazul în care tipul de venit nu se regăseşte în art.20 din Codul Fiscal, acesta nu poate fi considerat sursă de venit neimpozabil.

        Astfel, persoanele specificate la art.90 din Codul Fiscal sunt obligate să reţină şi achite la buget un impozit în mărime de 12% din veniturile sub formă de royalty achitate persoanelor fizice, în caz contrar aceştia vor fi traşi la răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.

        Prin urmare, veniturile sub formă de royalty achitate persoanelor fizice  se impozitează final la sursa de plată şi, respectiv nu urmează a fi declarate şi incluse în venitul brut al persoanelor fizice.

Video
Codul fiscal 2019
Panou informativ