6.14.7. Darea de seamă
Înapoi
6.14.7.1. .

.

Arhiva

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 47 din 27.03.2014, publicată în M.O. nr. 99-102/251 din 25.04.2014)

        (în vigoare pînă la data 25.04.2014)

        Reieşind din modificările realizate prin Legea nr. 178 din 11 iulie 2012, calculul taxei pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor se efectuează de către organele împuternicite de autoritatea administraţiei publice locale. Rezultă din acest fapt că contribuabilii nu mai au obligaţia de a prezenta la organul fiscal darea de seamă pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor (Forma TUS 12)?

        Avînd în vedere faptul că calculul acestei taxe, în contextul modificărilor realizate în prin această Lege, se pune în sarcina organelor împuternicite de autoritatea administraţiei publice locale, începînd cu trimestrul IV al anului 2012 contribuabilii-subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor nu mai au obligaţia de a prezenta dări de seamă aferente acesteia.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ