11.1. Dispoziții generale
Înapoi
11.1.1.

Cum se aplică impozitul pe avere?

        Impozitul pe avere se aplică asupra averii contribuabilului sub formă de bunuri imobiliare cu destinație locativă şi căsuțe de vacanță (cu excepția terenurilor), în cazul în care acestea satisfac condițiile specificate în Titlul VI1

        Nu se aplică impozitul pe avere în cazul bunurilor imobiliare neevaluate în scopul impozitării de către organele cadastrale.

11.1.2.

Impozitul pe avere exclude obligația achitării impozitului pe bunurile imobiliare?

        Avînd în vedere faptul că impozitul pe avere este un alt impozit, precum şi faptul că modul de aplicare în cazul acestor două impozite diferă, obligaţiile fiscale aferente impozitului pe avere nu exclud obligaţiile fiscale aferente impozitului pe bunurile imobiliare.

11.1.3.

Sunt prevăzute de legislația în vigoare careva scutiri de plata impozitului pe avere?

        Nu, scutiri sau facilități de plata impozitului pe avere legislația în vigoare nu prevede.

Video
Codul fiscal 2019
Panou informativ