8.3.5. Calcularea taxei
Înapoi
8.3.5.1.

Cine calculează taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova?

        Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova se calculează de către organul central de specialitate al administraţiei publice din domeniul transporturilor rutiere. 

        La achitarea vinietei se eliberează o confirmare care atestă plata taxei.         Subiecţii impunerii sînt obligaţi să aibă asupra lor confirmarea ce atestă achitarea vinietei pe întreaga perioadă de aflare pe teritoriul Republicii Moldova. 

        În cazul autobuzelor, camioanelor cu/sau fără remorcă, tractoarelor rutiere cu/sau fără semiremorcă (a căror sarcină masică pe axă nu depăşeşte limitele admise), subiecţii impunerii sînt obligaţi să aibă asupra lor confirmarea ce atestă achitarea vinietei doar în cazul circulaţiei unităţilor de transport respective pe drumurile publice (art. 347 din Codul fiscal).

Arhiva

        Cine calculează taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova?  

        Potrivit art. 347 alin. (1) din Codul fiscal, taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova se calculează de către organele vamale.

        Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova se calculează de către Serviciul Vamal (art. 347 alin. 1 al Codului fiscal).

8.3.5.2.

Cum se calculează taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova?

        Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova se calculează pentru fiecare obiect al impunerii pentru o perioadă de valabilitate de o zi, 7 zile, 15 zile, 30 de zile, 90 de zile, 180 de zile şi 12 luni (art. 347 alin. (1) din Codul fiscal).

Arhiva

        Cum se calculează taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova?  

        Potrivit art. 347 alin. (1) din Codul fiscal, taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova se calculează pentru fiecare obiect al impunerii pornind de la cota taxei, stabilită conform anexei nr. 2 la titlul IX din Codul fiscal.

        Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova se calculează de către Serviciul Vamal pentru fiecare autovehicul neînmatriculat în Republica Moldova care intră pe teritoriul Republicii Moldova sau care îl tranzitează, reieşind din cotele taxei stabilite conform Anexei nr. 2 la Titlul IX “Taxele rutiere” al Codului fiscal (art. 347 alin. 1 al Codului fiscal).

8.3.5.3.

Arhiva

        Se va calcula o taxă suplimentară pentru folosirea drumurilor de către autovehicule neînmatriculate în Republica Moldova care tranzitează teritoriul ţării, în cazul în care termenul de şedere a acestora pe teritoriul Republicii Moldova depăşeşte 24 de ore? 

        Da, în cazul în care termenul de şedere a autocamioanelor care tranzitează ţara este mai mare de 24 ore, faţă de acestea se va calcula o taxă suplimentară în mărime de 24 euro, pentru fiecare 24 de ore depăşire. Taxa respectivă se va calcula pentru fiecare 24 de ore depăşire, dar nu pentru fiecare oră de şedere peste termen a autocamionului (art. 346 alin. 3 al Codului fiscal).

8.3.5.4.

Cum se determină perioada de valabilitate a vinietei?

        Conform prevederilor art. 3471 din Codul fiscal, perioadele de valabilitate a vinietei se determină astfel: 

        a) o zi – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii; 

        b) 7 zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 6 zile; 

        c) 15 zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 14 zile; 

        d) 30 de zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 29 de zile; 

        e) 90 de zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 89 de zile; 

        f) 180 de zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 179 de zile; 

        g) 12 luni – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 364 de zile. 

        Perioada de valabilitate a vinietei începe de la ora 00:00 a zilei solicitate de utilizator şi expiră la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitată taxa. 

        Dacă data de început a valabilităţii este ziua în curs, valabilitatea vinietei începe de la ora eliberării confirmării care atestă plata taxei şi expiră la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitată taxa.

Video
Codul fiscal 2019
Panou informativ