29.1.3.4. Dobînzile aferente creditelor și împrumuturilor (art. 25 CF)
Înapoi
29.1.3.4.1.

Urmează a fi deduse în scopuri fiscale, cheltuielile legate de achitarea dobînzilor pentru împrumutul luat de la persoanele fizice, juridice (cu excepția instituțiilor financiare, a organizațiilor de microfinanțare și a companiilor de leasing), utilizat în cadrul activității de întreprinzător?

        În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) din Codul fiscal, deducerea dobînzilor aferente creditelor și împrumuturilor se permite în conformitate cu art. 24 din Codul fiscal. 

        De asemenea, potrivit prevederilor alin. (2) din art. 25 din Codul fiscal, deducerea cheltuielilor aferente dobînzilor suportate în baza contractului de împrumut de către agenții economici în folosul persoanelor fizice și juridice (cu excepția instituțiilor financiare, a organizațiilor de microfinanțare și a companiilor de leasing) se acceptă în limita ratei medii ponderate a dobînzii la creditele acordate de sectorul bancar persoanelor juridice pe termen de pînă la 12 luni și peste 12 luni în secțiunea pe lei moldovenești și pe valută străină. Rata medie ponderată a dobînzii la creditele acordate de sectorul bancar persoanelor juridice pe termen de pînă la 12 luni și peste 12 luni în secțiunea pe lei moldovenești și pe valută străină se determină de către Banca Națională a Moldovei și se publică pe pagina web oficială a acesteia. 

        Informația privind rata medie ponderată a dobînzii la creditele acordate de sectorul bancar se regăsește www.bnm.org>Cele mai populare rapoarte statistice>Baza de date interactivă>Statistica monetară și financiară>Ratele medii ponderate ale dobînzilor la creditele noi acordate și ale depozitelor noi atrase și volumele aferente inclusiv. 

        Astfel, în cazul în care entitatea se conformă prevederilor art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, aceasta este în drept sa atribuie la deduceri în scopuri fiscale, cheltuielile aferente dobânzilor pentru împrumutul extern, înregistrat la Banca Națională a Moldovei în limita stabilită la art. 25 alin. (2) din Codul fiscal.

Arhiva

        Urmează a fi deduse în scopuri fiscale, cheltuielile aferente dobînzilor pentru împrumutul extern, înregistrat la Banca Naţională a Moldovei, utilizat în cadrul activităţii de întreprinzător? 

        Conform prevederilor art.24 alin.(1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător. Potrivit prevederilor pct.39 din Anexa nr.1 a Hotarîrii Guvernului nr.77 din 30.01.2008, cheltuielile ordinare şi necesare reprezintă cheltuielile, caracteristice pentru gestionarea anumitor tipuri de activităţi de întreprinzător, fără de care este imposibil de a face business, care sunt definite atît cu indici calitativi, cît şi cu indici cantitativi. Concomitent, menţionăm că, potrivit prevederilor art. 25 alin. (2) din Codul fiscal, deducerea cheltuielilor aferente dobînzilor suportate, de către persoanele juridice si fizice care practica activitate de întreprinzător, în folosul persoanelor fizice si juridice (cu excepţia instituţiilor financiare si a organizaţiilor de microfinanţare) se accepta în limita ratei de baza (rotunjita până la urmatorul procent întreg) stabilită de Banca Naţională a Moldovei în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune, aplicată la operaţiunile de politica monetară pe termen scurt. Astfel, în cazul în care entitatea se conformă prevederilor art.24 alin.(1) din Codul fiscal, precum şi pct.39 din Anexa nr.1 la Hotarârea Guvernului nr.77 din 30.01.2008, aceasta este în drept sa atribuie la deduceri în scopuri fiscale, cheltuielile aferente dobânzilor pentru împrumutul extern, înregistrat la Banca Naţională a Moldovei în limita stabilită la art. 25 alin. (2) din Codul fiscal.

29.1.3.4.2.

În ce limite se acceptă deducerea cheltuielilor aferente dobînzilor suportate în baza contractului de împrumut de către agenții economici în folosul persoanelor fizice și juridice în anul 2017?

        Potrivit art. 25 alin. (2) din Codul Fiscal, deducerea cheltuielilor aferente dobînzilor suportate în baza contractului de împrumut de către agenţii economici în folosul persoanelor fizice şi juridice ( cu excepţia instituţiilor financiare, a organizaţiilor de microfinanţare şi a companiilor de leasing) se acceptă în limita ratei medii ponderate a dobînzii la creditele acordate de sectorul bancar persoanelor juridice pe termen de pînă la 12 luni şi peste 12 luni în secţiunea pe lei moldoveneşti şi pe valută străină. Rata medie ponderată a dobînzii la creditele acordate de sectorul bancar persoanelor juridice pe termen de pînă la 12 luni şi peste 12 luni în secţiunea pe lei moldoveneşti şi pe valută straină se determină de către Banca Naţională a Moldovei şi se publică pe pagina web oficială a acesteia. Pe parcursul anului fiscal, rata medie ponderată a dobînzii la creditele acordate de sectorul bancar persoanelor juridice pe termen de pînă la 12 luni şi peste 12 luni, în secţiunea pe lei moldoveneşti şi pe valută straină, lunar se publică pe pagina web a Băncii Naţionale din Moldova. La finele anului, Banca Naţională calculează şi publică ratele medii corespunzătoare pe parcurs de un an ( anuale). Pentru a face cunoştinţă, accesaţi: www/bnm.md > Statistici și publicații > date statistice frecvent utilizate > Ratele medii ponderate ale dobînzilor la creditele noi acordate.

        Pentru 2017 rata medie anuală la creditele acordate de sectorul bancar persoanelor juridice în valută naţională, constituie: 

        - pe termen de pînă la 12 luni - 10,55; 

        - pe termen de peste 12 luni - 10,36. 

        Rata medie anuală la creditele acordate în valută străină, constituie: 

        - pe termen de pînă la 12 luni – 4,75; 

        - pe termen de peste 12 luni - 5, 02.

Arhiva

        În ce limite se acceptă deducerea cheltuielilor aferente dobînzilor suportate în baza contractului de împrumut de către agenţii economici în folosul persoanelor fizice şi juridice în anul 2013?  

        Potrivit pct.(2) art.25 din Codul Fiscal, deducerea cheltuielilor aferente dobînzilor suportate în baza contractului de împrumut de către agenţii economici în folosul persoanelor fizice şi juridice ( cu excepţia instituţiilor financiare, a organizaţiilor de microfinanţare şi a companiilor de leasing) se acceptă în limita ratei medii ponderate a dobînzii la creditele acordate de sectorul bancar persoanelor juridice pe termen de pînă la 12 luni şi peste 12 luni în secţiunea pe lei moldoveneşti şi pe valută străină. Rata medie ponderată a dobînzii la creditele acordate de sectorul bancar persoanelor juridice pe termen de pînă la 12 luni şi peste 12 luni în secţiunea pe lei moldoveneşti şi pe valută straină se determină de către Banca Naţională a Moldovei şi se publică pe pagina web oficială a acesteia. Pe parcursul anului fiscal, rata medie ponderată a dobînzii la creditele acordate de sectorul bancar persoanelor juridice pe termen de pînă la 12 luni şi peste 12 luni, în secţiunea pe lei moldoveneşti şi pe valută straină, lunar se publică pe pagina web a Băncii Naţionale din Moldova. La finele anului, Banca Naţională calculează şi publică ratele medii corespunzătoare pe parcurs de un an ( anuale). Pentru a face cunoştinţă, accesaţi: www/bnm.md > Statistici > Statistica monetară > Ratele medii ale dobînzilor. 

        Pentru 2013 rata medie anuală la creditele acordate de sectorul bancar persoanelor juridice în valută naţională, constituie:

        - pe termen de pînă la 12 luni - 12,51,

        - pe termen de peste 12 luni - 11,61.

        Rata medie anuală la creditele acordate în valută străină, constituie:

        -pe termen de pînă la 12 luni – 8,47.

        - pe termen de peste 12 luni - 7, 57.

        În ce limite se acceptă deducerea cheltuielilor aferente dobînzilor suportate în baza contractului de împrumut de către agenţii economici în folosul persoanelor fizice şi juridice în anul 2012?

        Potrivit pct.(2) art.25 din Codul Fiscal, deducerea cheltuielilor aferente dobînzilor suportate în baza contractului de împrumut de către agenţii economici în folosul persoanelor fizice şi juridice ( cu excepţia instituţiilor financiare, a organizaţiilor de microfinanţare şi a companiilor de leasing) se acceptă în limita ratei medii ponderate a dobînzii la creditele acordate de sectorul bancar persoanelor juridice pe termen de pînă la 12 luni şi peste 12 luni în secţiunea pe lei moldoveneşti şi pe valută străină.

 Rata medie ponderată a dobînzii la creditele acordate de sectorul bancar persoanelor juridice pe termen de pînă la 12 luni şi peste 12 luni în secţiunea pe lei moldoveneşti şi pe valută straină se determină de către Banca Naţională a Moldovei şi se publică pe pagina web oficială a acesteia.

 Pe parcursul anului fiscal, rata medie ponderată a dobînzii la creditele acordate de sectorul bancar persoanelor juridice pe termen de pînă la 12 luni şi peste 12 luni,  în secţiunea pe lei moldoveneşti şi pe valută straină,  lunar se publică pe pagina web a Bancii Naţionale din Moldova.

 La finele anului, Banca Naţională calculează şi publică ratele medii corespunzătoare pe parcurs de un an ( anuale). Pentru a face cunoştinţă, accesaţi: www/bnm.md > Statistici > Statistica monetară > Ratele medii ale dobînzilor.

 Pentru anul 2012, rata medie anuală la creditele acordate de sectorul bancar persoanelor juridice în valută naţională, constituie:

 - pe termen de pînă la 12 luni - 13,66,

- pe termen de peste 12 luni  - 12,12.

Rata medie anuală la creditele acordate în valută străină, constituie:

-pe termen de pînă la 12 luni – 9,46.

- pe termen de peste 12 luni  - 7,75..

Video
Codul fiscal 2019
Panou informativ