28.6.4. Alte livrari scutite de TVA
Înapoi
28.6.4.1.  Reprezintă obiect al impunerii cu TVA transmiterea cu titlu gratuit a obiectelor de către întreprinderile agricole în baza deciziei Administrației publice locale?

 Potrivit prevederilor art. 103 alin. (1) pct. 4) din Codul fiscal, sunt scutite de TVA fără drept de deducere instituţiile preşcolare, cluburile, sanatoriile şi alteobiecte cu destinaţie social-culturală şi de locuit, precum şi drumurile,reţelele şi substaţiile electrice, reţelele de gaz, instalaţiile pentru extragerea apelor subterane şi alte obiecte similare transferate gratuit autorităţilor publice (sau, în baza deciziei lor, întreprinderilor specializate care folosesc şi exploatează obiectele respective conform destinaţiei), precum şi cele transmise întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor de către autorităţile publice; proprietatea de stat transferată gratuit, la decizia autorităţilor publice.


Arhiva

 Potrivit prevederilor art. 103 alin. (1) pct. 4) dinCodul fiscal, sunt scutite de TVA livrările efectuate în adresa instituţiilor preşcolare, cluburilor, sanatoriilor şi altor obiecte cu destinaţie social-culturală şi de locuit, precum şi drumurile, reţelele şi substaţiile electrice, reţelele de gaz, instalaţiile pentru extragerea apelor subterane şi alte obiecte similare transferate gratuit autorităţilor publice (sau, în bazadeciziei lor, întreprinderilor specializate care folosesc şi exploatează obiectele respective conform destinaţiei), precum şi cele transmise întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor de către autorităţile publice; proprietatea de stat transferată gratuit, la decizia autorităţilor publice.


 Potrivit prevederilor art. 103 alin. (1) pct. 4) dinCodul fiscal, sunt scutite de TVA fără drept de deducere instituţiile preşcolare, cluburile, sanatoriile şi alteobiecte cu destinaţie social-culturală şi de locuit, precum şi drumurile,reţelele şi substaţiile electrice, reţelele de gaz, instalaţiile pentru extragerea apelor subterane şi alte obiecte similare transferate gratuit autorităţilor publice (sau, în baza deciziei lor, întreprinderilor specializatecare folosesc şi exploatează obiectele respective conform destinaţiei), precumşi cele transmise întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor de către autorităţile publice; proprietatea de stat transferată gratuit, la decizia autorităţilor publice.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art. 103 alin. (1) pct. 5) din Codul fiscal și explicațiile Ministerului Finanțelor nr. 14/3-07/141 din 25.03.2016]

 Potrivit prevederilor art. 103 alin. (1) pct. 4) dinCodul fiscal, sunt scutite de TVA fără drept de deducere instituţiile preşcolare, cluburile, sanatoriile şi alteobiecte cu destinaţie social-culturală şi de locuit, precum şi drumurile,reţelele şi substaţiile electrice, reţelele de gaz, instalaţiile pentru extragerea apelor subterane şi alte obiecte similare transferate gratuit autorităţilor publice (sau, în baza deciziei lor, întreprinderilor specializatecare folosesc şi exploatează obiectele respective conform destinaţiei), precumşi cele transmise întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor de către autorităţile publice; proprietatea de stat transferată gratuit, la decizia autorităţilor publice.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art. 103 alin. (1) pct. 5) din Codul fiscal și explicațiile Ministerului Finanțelor nr. 14/3-07/141 din 25.03.2016]

        Sunt scutite de TVA serviciile legate de procesul de pregătire şi perfecţionare profesională ?  

        În conformitate cu prevederile art. 103 alin. (1) pct. 5) din Codul fiscal, la serviciile de pregătire şi perfecţionare a cadrelor nu se aplică TVA.

.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Nr. 62 din 30.03.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr. 64/215 din 03.04.2012), în vigoare de la data publicării.]

(în vigoare pînă la 03.04.2012) Sunt scutite de TVA serviciile legate de procesul de pregătire şi perfecţionare profesională ? Serviciile de pregătire şi perfecţionare a cadrelor se impozitează în modul general stabilit, aplicîndu-se cota de 20% a TVA. Totodată, în cazul în care Ministerul Educaţiei confirmă că agentul economic ce a prestat astfel de servicii este o instituţie de învăţămînt, la respectarea condiţiilor stipulate în art.103 alin.(l) pct.5) din Codul fiscal, serviciile în cauză vor cădea sub incidenţa scutirii de TVA prevăzută la art. 103 din Codul fiscal.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare de la data publicării.]
(în vigoare pînă la 13.01.2012) Serviciile de pregătire şi perfecţionare a cadrelor sunt livrări scutite de TVA (art. 103 alin. (1) pct. 5) din Codul fiscal)

28.6.4.2.  Reprezintă obiect al impunerii cu TVA transferul gratuit de la bilanţul unei întreprinderi de stat (municipale) la bilanţul altei întreprinderi de stat (municipale) a proprietăţii? Potrivit prevederilor art. 103 alin. (1) pct.4) din Codul fiscal, este scutită de TVA fără drept de deducere proprietatea de stat transferată gratuit, la decizia autorităţilor publice, de la bilantul unei întreprinderi de stat la bilanţul altei întreprinderi de stat sau de la bilanţul unei întreprinderi municipale la bilanţul altei întreprinderi municipale.

Arhiva

   Potrivit prevederilor art. 103 alin. (1) pct. 4) din Codulfiscal, este scutită de TVA proprietatea de stat transferată gratuit, la decizia autorităţilor publice, de la bilantul unei întreprinderi de stat la bilanţul altei întreprinderi de stat sau de la bilanţul unei întreprinderi municipale la bilanţul altei întreprinderi municipale.


 Potrivit prevederilor art. 103 alin. (1) pct.4) din Codul fiscal, este scutită de TVA fără drept de deducere proprietatea de stat transferată gratuit, la decizia autorităţilor publice, de la bilantul unei întreprinderi de stat la bilanţul altei întreprinderi de stat sau de la bilanţul unei întreprinderi municipale la bilanţul altei întreprinderi municipale.

        Reprezintă obiect al impunerii cu TVA transmiterea locuinţei neprivatizate?

        Potrivit prevederilor art. 103 alin. (1) pct. 1) din Codul fiscal, livrarea locuinţei este scutită de TVA.

28.6.4.3.  Reprezintă obiect al impunerii cu TVA transmiterea locuinţei neprivatizate?

 Potrivit prevederilor art. 103 alin. (1) pct. 1) din Codul fiscal, livrarea locuinţei este scutită de TVA fără drept dededucere.
 
 

Arhiva

 Potrivit prevederilor art. 103 alin. (1) pct. 1) din Codul fiscal, livrarea locuinţei este scutită de TVA.

 Potrivit prevederilor art. 103 alin. (1) pct. 4) din Codul fiscal, este scutită de TVA proprietatea de stat transferată gratuit, la decizia autorităţilor publice, de la bilantul unei întreprinderi de stat la bilanţul altei întreprinderi de stat sau de la bilanţul unei întreprinderi municipale la bilanţul altei întreprinderi municipale.

 Potrivit prevederilor art. 103 alin. (1) pct. 4) din Codul fiscal, este scutită de TVA proprietatea de stat transferată gratuit, la decizia autorităţilor publice, de la bilantul unei întreprinderi de stat la bilanţul altei întreprinderi de stat sau de la bilanţul unei întreprinderi municipale la bilanţul altei întreprinderi municipale.

28.6.4.4.  Care este regimul TVA la prestarea serviciilorde pregătire și perfecționare a cadrelor (cursuri de limbi străine, instruireauto, cursuri de perfecționare profesională, etc.)?

 În conformitate cu prevederile art. 103 alin. (1) pct. 5) din Codul fiscal,  serviciile de pregătire și perfecționare a cadrelor sunt scutite de TVA  fără drept de deducere.

Arhiva

În conformitate cu prevederile art. 103 alin.(1) pct. 5) din Codul fiscal, la serviciile de pregătire și perfecționare acadrelor nu se aplică TVA

        Se rasfrâng facilităţile prind achitarea TVA pentru serviciile de perfecţionare a cadrelor?  

        În conformitate cu prevederile art. 103 alin. (1) pct. 5) din Codul fiscal, la serviciile de pregătire şi perfecţionare a cadrelor nu se aplică TVA.

.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Nr. 62 din 30.03.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr. 64/215 din 03.04.2012), în vigoare de la data publicării.]

(în vigoare pînă la 03.04.2012) Serviciile de pregătire şi perfecţionare a cadrelor se impozitează în modul general stabilit, aplicîndu-se cota de 20% a TVA. Totodată, în cazul în care Ministerul Educaţiei confirmă că agentul economic ce a prestat astfel de servicii este o instituţie de învăţămînt, la respectarea condiţiilor stipulate în art.103 alin.(l) pct.5) din Codul fiscal, serviciile în cauză vor cădea sub incidenţa scutirii de TVA prevăzută la art. 103 din Codul fiscal.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare de la data publicării.]

(în vigoare pînă la 13.01.2012) Serviciile de pregătire şi perfecţionare a cadrelor sunt livrări scutite de TVA (art. 103 alin. (1) pct. 5) din Codul fiscal)

28.6.4.5.

Întrebarea comasată cu întrebarea 28.6.4.4.

Arhiva

        Care este modalitatea de aplicare a TVA pentru serviciile de pregătire profesională a medicilor în instituţiile de învătămînt sau instituţiile medicale?  


        În conformitate cu prevederile art. 103 alin. (1) pct. 5) din Codul fiscal, la serviciile de pregătire şi perfecţionare a cadrelor nu se aplică TVA.

.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Nr. 62 din 30.03.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr. 64/215 din 03.04.2012), în vigoare de la data publicării.]

(în vigoare pînă la 03.04.2012) Serviciile de pregătire şi perfecţionare a cadrelor se impozitează în modul general stabilit, aplicîndu-se cota de 20% a TVA. Totodată, în cazul în care Ministerul Educaţiei confirmă că agentul economic ce a prestat astfel de servicii este o instituţie de învăţămînt, la respectarea condiţiilor stipulate în art.103 alin.(l) pct.5) din Codul fiscal, serviciile în cauză vor cădea sub incidenţa scutirii de TVA prevăzută la art. 103 din Codul fiscal.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare de la data publicării.]

(în vigoare pînă la 13.01.2012) Serviciile de pregătire şi perfecţionare a cadrelor sunt livrări scutite de TVA (art. 103 alin. (1) pct. 5) din Codul fiscal)

28.6.4.6. Cum urmează de a se aplica TVA la vînzarea lotului de pamînt pe care se găseşte un bun imobil?

 La vînzarea lotului de teren pe care se afla un imobil are loc livrarea a 2 active – lotul de pamînt a cărui livrare este scutită de TVA fără drept de deducere potrivit art. 103 alin. (1) pct. 1) din Codul fiscal, şi a construcţiei pentru a cărei livrare TVA se va aplica în dependenţă de destinaţia acesteia ( ca livrare scutită fără drept de deducere sau nu de TVA potrivit Codului fiscal).

Arhiva

 Care vor fi obligaţiile privind TVA la primirea plăţii de arendă pentru arenda pămîntului?
        Arenda pămîntului, dreptul de livrare şiarendare a acestuia, cu excepţia plăţilor de comision aferente tranzacţiilorrespective sunt scutite de TVA fără drept dededucere (art. 103 alin. (1)pct. 1) din Codul fiscal).

Аrenda pămîntului, dreptul de livrare şi arendare a acestuia, cu excepţia plăţilor de comision aferente tranzacţiilor respective sunt scutite de TVA (art. 103 alin. (1) pct. 1) din Codul fiscal).

28.6.4.7.

        Sunt scutite de TVA serviciile de cercetare toxico-egienică, medico-biologică, sanitar-egienică, fiziologică, precum şi alte analize care se referă la siguranţa alimentară pentru sanatatea omului, la cererea clientului?


        Dat fiind faptul că pentru astfel de servicii Codul fiscal nu reglementează un regim special deimpozitare, atunci pentru serviciile în cauză se va aplica TVA pe principii generale.


28.6.4.8.

 Este scutită de TVA fără drept de deducere vînzarea locuinţei?

 Potrivit prevederilor art.103 alin. (1) pct.1) din Codul fiscal, locuinţa, pămîntul, locaţiunea locuinţei şi arenda pămîntului, dreptul de livrare şi arendare a acestora, cu excepţia plăţilor decomision aferente tranzacţiilor respective sunt scutite de TVA fără drept de deducere.  

Arhiva

 Potrivit prevederilor art.103 alin. (1) pct.1) din Codul fiscal, locuinţa, pămîntul, locaţiunea locuinţei şi arenda pămîntului, dreptul de livrare şi arendare a acestora, cu excepţia plăţilor de comision aferente tranzacţiilor respective sunt scutite de TVA.  

  [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.281 din 16.12.2016 (publicată în Monitorul Oficial nr.472-477/947 din 27.12.2016), în vigoare de la data 01.01.2017].

 Potrivit prevederilor art.103 alin. (1) pct.1) din Codul fiscal, locuinţa, pămîntul, locaţiunea locuinţei şi arenda pămîntului, dreptul de livrare şi arendare a acestora, cu excepţia plăţilor de comision aferente tranzacţiilor respective sunt scutite de TVA.  

  [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.281 din 16.12.2016 (publicată în Monitorul Oficial nr.472-477/947 din 27.12.2016), în vigoare de la data 01.01.2017].

 Potrivit prevederilor art.103 alin. (1) pct.1) din Codul fiscal, locuinţa, pămîntul, locaţiunea locuinţei şi arenda pămîntului, dreptul de livrare şi arendare a acestora, cu excepţia plăţilor de comision aferente tranzacţiilor respective sunt scutite de TVA.  

  [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.281 din 16.12.2016 (publicată în Monitorul Oficial nr.472-477/947 din 27.12.2016), în vigoare de la data 01.01.2017].

 Potrivit prevederilor art.103 alin. (1) pct.1) din Codul fiscal, locuinţa, pămîntul, locaţiunea locuinţei şi arenda pămîntului, dreptul de livrare şi arendare a acestora, cu excepţia plăţilor de comision aferente tranzacţiilor respective sunt scutite de TVA.  

  [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.281 din 16.12.2016 (publicată în Monitorul Oficial nr.472-477/947 din 27.12.2016), în vigoare de la data 01.01.2017].

Locuinţa arenda acesteia, dreptul de livrare şi arendare a acesteia, cu excepţia plăţilor de comision aferente tranzacţiilor respective sunt scutite de TVA (art. 103 alin. (1) pct. 1) din Codul fiscal).

28.6.4.9.  Se va aplica TVA pentru  mărfurile și serviciile comercializate de   societăţile orbilor, societăţile surzilor şi societăţile invalizilor pe teritoriul  Republicii Moldova?

  Potrivit prevederilor art. 4 alin. (18) din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal nr. 1417-XIII  din  17.12.1997 TVA nu se aplică materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului de producţie, importate de organizaţiile şi întreprinderile societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, în conformitate cu lista stabilită de Guvern.
 

Arhiva

(în vigoare pînă la 03.04.2012) Potrivit prevederilor art. 4 alin. (18) din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului III din Codul fiscal, se scutesc, conform listei aprobate de Guvern, de vărsarea la buget a taxei pe valoarea adăugată:
a) mărfurile produse şi serviciile prestate de întreprinderile penitenciarelor;
b) mărfurile produse şi serviciile prestate de organizaţiile şi întreprinderile societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare de la data publicării.]

(în vigoare pînă la 13.01.2012) Mărfurile produse şi serviciile prestate de organizaţiile şi întreprinderile societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor se scutesc de vărsarea la buget a taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 4 alin. (18) din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului III din Codul fiscal.

28.6.4.10.  Este scutită de TVA fără drept de deducere vinzarea de către plătitorul TVA - investitor, a locuinţei construite, care este primită deacestă în baza contractului de societate civila?

 Locuința,arenda acesteia, dreptul de livrare şi arendare a acesteia, cu excepţia plăţilor de comision aferente tranzacţiilor respective sunt scutite de TVA fără drept de deducere (art. 103 alin. (1) pct. 1) din Codul fiscal).


Arhiva

Locuintă, arenda acesteia, dreptul de livrare şi arendare a acesteia, cu excepţia plăţilor de comision aferente tranzacţiilor respective sunt scutite de TVA (art. 103 alin. (1) pct. 1) din Codul fiscal).

28.6.4.11.  Se va aplica TVA pentru importul materiei prime de organizaţiile şi întreprinderile societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, pentru prelucrare şi comercializare pe teritoriul Republicii Moldova?


 Potrivit prevederilor art. 4 alin. (18) din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului III al Coduluifiscal nr. 1417-XIII  din  17.12.1997 TVA nu se aplică materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului de producţie,importate de organizaţiile şi întreprinderile societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, în conformitate cu lista stabilită de Guvern.

 


Arhiva

 Potrivit prevederilorart. 4 alin. (18) din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului III alCodului fiscal nr. 1417-XIII  din  17.12.1997 TVA nu se aplică materiei prime, materialelor,articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului de producţie,importate de organizaţiile şi întreprinderile societăţilor orbilor,societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, în conformitate cu listastabilită de Guvern.

Potrivit prevederilor art. 103 alin. (7) din Codul fiscal, TVA nu se aplică materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului de producţie, importate de organizaţiile şi întreprinderile societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, în conformitate cu lista şi modul stabilit de Guvern.

28.6.4.12.  Sunt scutite de TVA fără drept de deducere livrarea biletelor de tratament şi de odihnă în staţiunile balneoclimaterice?

 Biletelor de tratament şi de odihnă în staţiunile balneoclimaterice, pachetele deservicii turistice sunt scutite de TVA fără drept de deducere, în baza art. 103 alin. (1) pct. 10) din Codulfiscal.

Arhiva

Путевки (курсовки) всанаторно-курортные и оздоровительные учреждения, пакеты туристических услугосвобождены от НДС без права вычета в соответствии со ст103 (1) п 10) Налогового кодекса.


Biletelor de tratament şi de odihnă în staţiunile balneoclimaterice, pachetele de servicii turistice sunt scutite de TVA fără drept de deducere, în baza art. 103 alin. (1) pct. 10) din Codul fiscal.

Care este modalitatea de restituire a TVA misiunilor diplomatice în Republica Moldova?

Dreptul la restituirea TVA misiunilor diplomatice în Republica Moldova, precum şi misiunilor asimilate lor în Republica Moldova, pentru mărfurile şi serviciile destinate folosinţei oficiale, este reglementată de art. 104 lit. c) din Codul fiscal. Modalitatea de restituire a TVA este reglementată de Regulamentul aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 985 din 03.09.2004.

28.6.4.13. Sunt scutite de TVA fără drept de deducere serviciile legate de întreținerea copiilor în instituţiile preşcolare, şcolile –internat private?

 În conformitate cu prevederile art. 103 alin. (1) pct. 5)din Codul fiscal TVA nu se aplică pentru mărfurile, serviciile instituţiilor de învăţămînt, legate de procesul instructiv de producţie şi educativ, cu condiţia alocării mijloacelor obţinute din livrarea acestor mărfuri, servicii în scopuri de instruire generală. De asemenea şi serviciile legate de întreţinerea copiilor în instituţii preşcolare sunt scutite de TVA fără drept de deducere.

Arhiva

     Sunt scutite de TVA serviciile legate de întretinerea copiilor în instituţiile preşcolare, şcolile –internat private?        

        În conformitate cu prevederile art. 103 alin. (1) pct. 5 din Codul fiscal TVA nu se aplică pentru mărfurile, serviciile instituţiilor de învăţămînt, legate de procesul instructiv de producţie şi educativ, cu condiţia alocării mijloacelor obţinute din livrarea acestor mărfuri, servicii în scopuri de instruire generală. De asemenea şi serviciile legate de întreţinerea copiilor în instituţii preşcolare sunt scutite de TVA.

28.6.4.14. Se scutesc de TVA fără drept de deducere operaţiunile de distribuire a pensiilor, subvenţiilor şi îndemnizaţiilor?

 În conformitate cu art.103 alin.(1) punct 13) din Codul fiscal serviciile de distribuire a pensiilor, subvenţiilor, indemnizaţiilor se scutesc de TVA fără drept de deducere.

Arhiva

Se scutesc de TVA operaţiunile de distribuire a pensiilor, subvenţiilor şi îndemnizaţiilor?

În conformitate cu art.103 alin.(1) punct 13) din Codul fiscal serviciile de distribuire a pensiilor, subvenţiilor, indemnizaţiilor se scutesc de TVA.

28.6.4.15. Sunt scutite de TVA fără drept de deducere livrările de mărfuri (lucrări şi servicii) efectuate către societățile necomerciale, instituţiilor finanţate de la buget, care nu sunt plătitori ai TVA?

 Livrarea de mărfuri, prestarea de servicii cu excepţia celor scutite de TVA fără drept de deducere, efectuate de subiectul impozabil în cadrul activităţii de întreprinzător, se impun cu TVA indiferent de deținerea de către cumpărătorului (beneficiarului) a statului de plătitor al TVA (art. 93 pct. 6 din Codul fiscal)

Arhiva

Sunt scutite de TVA livrările de mărfuri (lucrări şi servicii) efectuate către asociaţiile necomerciale, instituţiilor finanţate de la buget, care nu sunt plătitori ai TVA?
 Livrarea de mărfuri, prestarea de servicii cu excepţia celor scutite de TVA, efectuate de subiectul impozabil în cadrul activităţii de întreprinzător, se impun cu TVA indiferent de statul de plătitor al TVA a cumpărătorului (beneficiarului) (art. 93 pct. 6 din Codul fiscal)
 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.12.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]

Livrarea de mărfuri, prestarea de servicii cu excepţia celor scutite de TVA, efectuate de contribuabil în cadrul activităţii de întreprinzător, se impun cu TVA indiferent de statul de plătitor al TVA a cumpărătorului (art. 93 pct. 6 din Codul fiscal)

28.6.4.16.

Se scutesc de TVA fără drept de deducere serviciile de îngrijire a bolnavilor şi batrânilor, precum şi mărfurile pentru bătrânii nevoiaşi?

 În conformitate cu art.103 (1) punct 9) din Codul fiscal se scutesc de TVA fără drept de deducere serviciile legate de îngrijirea bolnavilor şi bătrînilor, precum şi mărfurile, din contul organizaţiilor de binefacere, destinate pregătirii pachetelor pentru bătrînii nevoiaşi şi distribuite lor gratuit.

Arhiva

Se scutesc de TVA serviciile de îngrijire a bolnavilor şi batrânilor, precum şi mărfurile pentru bătrânii nevoiaşi?
În conformitate cu art.103 (1) punct 9) din Codul fiscal se scutesc de TVA serviciile legate de îngrijirea bolnavilor şi bătrînilor, precum şi mărfurile, din contul organizaţiilor de binefacere, destinate pregătirii pachetelor pentru bătrînii nevoiaşi şi distribuite lor gratuit.

28.6.4.17. Se aplică oare TVA la livrarea şi importul pachetelor de servicii turistice?

 În conformitate cu art. 103 alin.(1) p. 10) din Codul fiscal, livrarea şi importul biletelor de tratament (inclusiv cele fără cazare) şi de odihnă în staţiunile balneoclimaterice, pachetelor de servicii turistice, sunt scutite de TVA fără drept de deducere.

Arhiva

În conformitate cu art. 103 alin.(1) p. 10) din Codul fiscal, livrarea şi importul biletelor de tratament (inclusiv cele fără cazare) şi de odihnă în staţiunile balneoclimaterice, pachetelor de servicii turistice, sunt scutite de TVA.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Nr. 62 din 30.03.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr. 64/215 din 03.04..2012), în vigoare de la data publicării.]

(în vigoare pînă la 03.04.2012) În conformitate cu art. 103 alin.(1) p. 10) din Codul fiscal, livrarea şi importul biletelor de tratament (inclusiv cele fără cazare) şi de odihnă în staţiunile balneoclimaterice, pachetelor de servicii turistice, cu excepţia comisionului aplicat la formarea lor, sunt scutite de TVA.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]

(în vigoare pînă la 13.01.2012) În conformitate cu art. 103 alin.(1) p. 10) din Codul fiscal, livrarea şi importul biletelor de tratament (inclusiv cele fără cazare) şi de odihnă în staţiunile balneoclimaterice, pachetelor de servicii turistice sunt scutite de TVA.

28.6.4.18. Sunt scutite de TVA fără drept de deducere felicitările, invitaţiile, calendarele şi cărţile poştale?

 Potrivit prevederilor art.103 alin.(1) pct.20) din Codul fiscal, sunt scutite de TVA fără drept de deducere producţia de carte şi publicaţiile periodice (cu excepţia celor cu caracter publicitar şi erotic) de la poziţiile tarifare 4901, 4902, 490300000, 490400000 şi 4905, precum şi serviciile de editare a producţiei de carte şi a publicaţiilor periodice, cu excepţia celor cu caracterul menţionat. Poziţiile tarifare date sînt expuse în Nomenclaturii combinate a mărfurilor al Republicii Moldova (aprobat prin Legea nr.172 din 25.07.2014).

Arhiva

Sunt scutite de TVA felicitările, invitaţiile, calendarele şi cărţile poştale? Potrivit prevederilor art.103 alin.(1) pct.20) din Codul fiscal, nu se aplică TVA la producţia de carte şi publicaţiile periodice (cu excepţia celor cu caracter publicitar şi erotic) de la poziţiile tarifare 4901, 4902, 490300000, 490400000 şi 4905, precum şi serviciile de editare a producţiei de carte şi a publicaţiilor periodice, cu excepţia celor cu caracterul menţionat. Totodată, potrivit prevederilor Nomenclatorului mărfurilor al RM, aprobat prin HG nr. 1525 din 29.12.2007, la poziţiile tarifare menţionate sunt atribuite cărţile, broşurile şi tipărituri similare, chiar în foi volante, ziare şi publicaţii periodice imprimate, chiar ilustrate sau care conţin material, albume sau cărţi cu ilustraţii şi cărţi de desenat sau colorat, pentru copii, partituri muzicale, manuscrise sau imprimate, chiar ilustrate sau legate, hărţi, lucrări cartografice şi hărţi similare de orice fel, inclusiv atlase, hărţi de perete, planuri topografice şi globuri, imprimate. La rîndul său, potrivit aceluiaşi Nomenclator, „Cărţile poştale imprimate sau ilustrate, cartoane imprimate care cuprind felicitări mesaje personale sau anunţuri, chiar ilustrate cu sau fără plicuri, garnituri sau ornamente” sunt clasificate la poziţia tarifară 490900 şi, respectiv, nu cad sub incidenţa art. 103 alin. (1) pct. 20) din Codul fiscal.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Nr. 62 din 30.03.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr. 64/215 din 03.04..2012), în vigoare de la data publicării.]

(în vigoare pînă la 03.04.2012) Potrivit prevederilor art.103 alin.(1) pct.20) din Codul fiscal, sunt scutite de plata taxei pe valoarea adăugată producţia de carte şi publicaţiile periodice(cu excepţia celor cu caracter publicitar şi erotic) de la poziţiile tarifare 4901 şi 4902, precum şi serviciile de editare a producţiei de carte şi a publicaţiilor periodice, cu excepţia celor cu caracterul menţionat. Totodată, potrivit prevederilor Nomenclatorului mărfurilor al RM, aprobat prin HG nr. 1525 din 29.12.2007, la poziţiile tarifare 4901 şi 4902 sunt atribuite cărţile broşurile şi tipărituri similare, chiar în foi volante şi ziare şi publicaţii periodice imprimate, chiar ilustrate sau care conţin material . La rîndul său, potrivit aceluiaşi Nomenclator, „Cărţile poştale imprimate sau ilustrate, cartoane imprimate care cuprind felicitări mesaje personale sau anunţuri, chiar ilustrate cu sau fără plicuri, garnituri sau ornamente” sunt clasificate la poziţia tarifară 490900 şi, respectiv, nu cad sub incidenţa art. 103 alin. (1) pct. 20) din Codul fiscal.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]

(în vigoare pînă la 13.01.2012) Potrivit prevederilor art.103 alin.(1) pct.20) din Codul fiscal, sunt scutite de plata taxei pe valoarea adaugată producţia de carte şi publicaţiile periodice(cu excepţia celor cu caracter publicitar şi erotic), precum şi serviciile de editare a producţiei de carte şi a publicaţiilor periodice, cu excepţia celor cu caracterul menţionat. Totodată, potrivit prevederilor Nomenclatorului mărfurilor al RM , aprobat prin HG nr. 1525 din 29.12.2007, cărţile brosurile şi tiparituri similare, chiar în foi volante şi ziare şi publicaţii periodice imprimate, chiar ilustrate sau care conţin material sunt atribuite l poziţiile tarifare 4901 şi 4902. La rîndul sau, potrivit aceluiaşi Nomenclator, „Carţile postale imprimate sau ilustrate, cartoane imprimate care cuprind felicitari mesaje personale sau anunţuri, chiar ilustrate cu sau fară plicuri, garnituri sau ornamente” sunt clasificate la poziţia tarifară 490900 şi respectiv nu cad sub incidenta art. 103 alin. (1) pct. 20) din Codul fiscal.

28.6.4.19. Care va fi regimul TVA aplicat la livrarea locuinţei, dacă aceasta include  şi suprafața auxiliară?

 În conformitate cu art. 103 alin. (1) din Codul fiscal, livrarea locuinţei este scutită de TVA fără drept de deducere. În acest caz, în conformitate cu alin. (2) al art. 102 din Codul fiscal, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sînt folosite pentru efectuarea livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere nu se deduce suma TVA şi se raportează la costuri sau la cheltuieli. Astfel, în cazul în care, obiectele în cauză se livrează ca parte îndisposibilă a locuinței, în temeiul art. 103 alin.(1) p.1) şi art. 102(2) din Codul fiscal, ele sint scutite de TVA fără drept de deducere. În cazul, însă, în care suprafațele auxiliare reprezîntă construcții aparte, livrarea acestora se impozitează cu TVA pe principii generale.

Arhiva

  

În conformitate cu alin. (1) art. 103 din Codul fiscal, livrarea locuinţei se efectuează fără aplicarea T.V.A.. În acest caz, în conformitate cu alin. (2) al art. 102 din Codul fiscal, suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sînt folosite pentru efectuarea livrărilor scutite de T.V.A. nu se trece în cont şi se raportează la consumuri sau la cheltuieli. 
 Totodată, în conformitate cu alin. (1) al art. 102 din Codul fiscal, în cazul achitării T.V.A. la buget, subiecţilor impozabili, înregistraţi conform art.112 li se permite trecerea în cont a sumei T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător.
 Astfel, în cazul în care, drepturile suplimentare se livrează împreună cu locuinţa ca parte componentă a acesteia, în temeiul  art. 103(1)  şi art. 102(2) din Codul fiscal, suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sînt folosite pentru efectuarea livrărilor scutite de T.V.A. nu se trece în cont şi se raportează la consumuri sau la cheltuieli.
 În cazul, însă, în care acestea nu se analizează drept parte componentă a locuinţei, livrarea acestora se impozitează cu T.V.A. pe principii generale, iar T.V.A. aferentă procurărilor valorilor materiale, serviciilor utilizate pentru efectuarea livrărilor impozabile se va atribui la decontări cu bugetul în conformitate cu art.102(1) sau 102(3) din Codul fiscal, în dependenţă de caz. 
 
 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 11.07.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr. 190-192 (4228-4230) din 14.09.2012), în vigoare de la data publicării.]

În conformitate cu alin. (1) art. 103 din Codul fiscal, livrarea locuinţei se efectuează fară aplicarea TVA. În acest caz, în conformitate cu alin. (2) al art. 102 din Codul fiscal, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sînt folosite pentru efectuarea livrărilor scutite de TVA nu se trece în cont şi se raportează la consumuri sau la cheltuieli. Totodată, în conformitate cu alin. (1) al art. 102 din Codul fiscal, în cazul achitării TVA la buget, subiecţilor impozabili, înregistraţi conform art.112 si 1121 li se permite trecerea în cont a sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai TVA pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător. Astfel, în cazul în care, drepturile suplimentare se livrează împreună cu locuinţa ca parte componentă a acesteia, în temeiul art. 103(1) si art. 102(2) din Codul fiscal, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sînt folosite pentru efectuarea livrărilor scutite de TVA nu se trece în cont şi se raportează la consumuri sau la cheltuieli. În cazul, însă, în care acestea nu se analizează drept parte componentă a locuinţei, livrarea acestora se impozitează cu TVA pe principii generale, iar TVA aferentă procurărilor valorilor materiale, serviciilor utilizate pentru efectuarea livrărilor impozabile se va atribui la decontări cu bugetul în conformitate cu art.102(1) sau 102(3) din Codul fiscal, în dependenţă de caz.

28.6.4.20.

Arhiva

Care sunt acţiunile în cazul în care pentru livrările de mărfuri, servicii în scopul lichidării consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2010 a fost eliberată factura fiscală, ci nu factura?
Pentru livrările, pentru care a fost eliberată factura fiscală, urmeaza a fi retrasă factura fiscală dată şi în locul acesteia întocmită factura. Respectiv, în Declaraţia privind TVA, sumele corectate ale TVA aferente livrărilor în cauză, vor fi indicate cu „-” în boxa 9 „Ajustarea TVA aferentă livrărilor”.

28.6.4.21.

Arhiva

Care este modul de documentare a livrării destinate lichidării consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2010?
Pentru toate livrările destinate lichidării consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2010 se va elibera factura (dar nu factura fiscală), în care în rîndul 2 „Beneficiar” se va indica denumirea autorităţii stipulate la lit.a) si b) ale pct. 3 din Regulamentul aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.765 din 20.08.2010, SABOS sau beneficiarul respectiv şi, totodată, menţiunea „Legea nr.191 din 15 iulie 2010”. Deoarece livrările date sînt scutite de TVA, acestea se vor indica în boxa 6 „Livrări scutite” a Declaraţiei privind TVA, iar trecerea în cont a sumei TVA aferente livrărilor date se va realiza în baza art.102 alin.(2) şi alin.(3) din Codul fiscal.

28.6.4.22.

Arhiva

        Care este regimul TVA la livrarea mărfurilor, serviciilor în scopul lichidării consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2010? 

        În conformitate cu art.1 din Legea nr.191 din 15.07.2010 „Cu privire la acordarea facilităţilor privind lichidarea consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2010” (Monitorul Oficial, nr.138-140 din 06.08.2010), începînd cu 06.08.2010, TVA nu se aplică la mărfurile, lucrările şi serviciile destinate lichidării consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2010. Întru executarea prevederilor date, prin Hotarîrea Guvernului nr.765 din 20.08.2010 (Monitorul Oficial, nr.153-154 din 24.08.2010) a fost aprobat Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităţilor pentru lichidarea consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2010. Astfel, conform normelor stipulate în Hotarîrea sus-enunţată, TVA nu se aplică mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor destinate lichidării consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2010, livrate (prestate) pe teritoriul ţării de către subiecţii impozabili cu TVA către: a) autorităţile administraţiei publice locale din localităţile afectate de inundaţiile din vara anului 2010, incluse în lista aprobata de Guvern; b) autorităţile administraţiei publice centrale care îndeplinesc funcţia de beneficiar; c) alţi subiecţi – în baza confirmării (scrisoare oficială) autorităţilor menţionate la lit.a) sau b) (după caz). În acest context asupra mărfurilor (inclusiv materialelor de construcţii), serviciilor livrate în adresa autorităţilor stipulaţi la lit.a) si b) şi în adresa Serviciului Asistenţă Beneficiari pentru Obiectele Sociale (SABOS), a căror scop este lichidarea consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2010, se va aplica scutirea de TVA la toate etapele de livrare a acestora de către: furnizori de mărfuri şi servicii, subantreprenori, antreprenori, care înaintează ca subiecţi ai TVA. Totodată, asupra mărfurilor (inclusiv materialelor de construcţii), serviciilor livrate în adresa subiecţilor stipulaţi la lit.c), a căror scop este lichidarea consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2010, sunt scutite de TVA la prezentarea scrisorii confirmative din partea autorităţilor stipulate la literele a) si b), la toate etapele de livrare a acestora: furnizori de mărfuri şi servicii, subantreprenori, antreprenori, care înaintează ca subiecţi ai TVA.

Care este regimul TVA la livrarea mărfurilor, serviciilor în scopul lichidării consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2010?
În conformitate cu art.1 din Legea nr.191 din 15.07.2010 „Cu privire la acordarea facilităţilor privind lichidarea consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2010” (Monitorul Oficial, nr.138-140 din 06.08.2010), începînd cu 06.08.2010, TVA nu se aplică la mărfurile, lucrările şi serviciile destinate lichidării consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2010. Întru executarea prevederilor date, prin Hotarîrea Guvernului nr.765 din 20.08.2010 (Monitorul Oficial, nr.153-154 din 24.08.2010) a fost aprobat Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităţilor pentru lichidarea consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2010. Astfel, conform normelor stipulate în Hotarîrea sus-enunţată, TVA nu se aplică mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor destinate lichidării consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2010, livrate (prestate) pe teritoriul ţării de către subiecţii impozabili cu TVA către: a) autorităţile administraţiei publice locale din localităţile afectate de inundaţiile din vara anului 2010, incluse în lista aprobata de Guvern; b) autorităţile administraţiei publice centrale care îndeplinesc funcţia de beneficiar; c) alţi subiecţi – în baza confirmării (scrisoare oficială) autorităţilor menţionate la lit.a) sau b) (după caz). În acest context asupra mărfurilor (inclusiv materialelor de construcţii), serviciilor livrate în adresa autorităţilor stipulaţi la lit.a) si b) şi în adresa Serviciului Asistenţă Beneficiari pentru Obiectele Sociale (SABOS), a căror scop este lichidarea consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2010, se va aplica scutirea de TVA la toate etapele de livrare a acestora de către: furnizori de mărfuri şi servicii, subantreprenori, antreprenori, care înaintează ca subiecţi ai TVA. Totodată, asupra mărfurilor (inclusiv materialelor de construcţii), serviciilor livrate în adresa subiecţilor stipulaţi la lit.c), a căror scop este lichidarea consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2010, sunt scutite de TVA la prezentarea scrisorii confirmative din partea autorităţilor stipulate la literele a) si b), la toate etapele de livrare a acestora: furnizori de mărfuri şi servicii, subantreprenori, antreprenori, care înaintează ca subiecţi ai TVA.

28.6.4.23. Constituie oare livrare scutită de TVA fără drept de deducere livrarea casei de locuit nefinisate?

 Conform prevederilor art.103 alin.(1) pct.1) din Codul fiscal, locuinţa, pămîntul, locaţiunea locuinţei şi arenda pămîntului, dreptul de livrare şi arendare a acestora, cu excepţia plăţilor de comision aferente tranzacţiilor respective sunt scutite de TVA fără drept de deducere.
Astfel, în cazul comercializării unui obiect de construcţie nefinisat care conform documentaţiei tehnice reprezintă casă de locuit, indiferent de volumul lucrărilor executate la obiectul respectiv, în baza prevederilor art.103 alin.(1) pct.1) din Codul fiscal, se va aplica scutirea de TVA fără drept de deducere.

Arhiva

        Constituie oare livrare scutită de TVA livrarea casei de locuit nefinisate?

         Conform prevederilor art.103 alin.(1) pct.1) din Codul fiscal, locuinţa, pămîntul, locaţiunea locuinţei şi arenda pămîntului, dreptul de livrare şi arendare a acestora, cu excepţia plăţilor de comision aferente tranzacţiilor respective sunt scutite de TVA.

 Astfel, în cazul comercializării unui obiect de construcţie nefinisat care conform documentaţiei tehnice reprezintă casă de locuit, indiferent de volumul lucrărilor executate la obiectul respectiv, în baza prevederilor art.103 alin.(1) pct.1) din Codul fiscal, se va aplica scutirea de TVA.

  [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.281 din 16.12.2016 (publicată în Monitorul Oficial nr.472-477/947 din 27.12.2016), în vigoare de la data 01.01.2017].

        Conform prevederilor art.103 alin.(1) pct.1) din Codul fiscal, locuinţa, pămîntul, arenda acestora, dreptul de livrare şi arendare a acestora, cu excepţia plăţilor de comision aferente tranzacţiilor respective sunt scutite de T.V.A. Astfel, în cazul comercializării unui obiect de construcţie nefinisat care conform documentaţiei tehnice reprezintă casă de locuit, indiferent de volumul lucrărilor executate la obiectul respectiv, în baza prevederilor art.103 alin.(1) pct.1) din Codul fiscal, se va aplica scutirea de TVA.

28.6.4.24.

 Se aplică scutirea de TVA fără drept de deducere pentru activitatea editorială şi la nivel de subantreprenor, stabilită prin art. 103 alin. (1) pct. 20) din Codul fiscal ?

 

        Potrivit art.103 alin.(1) pct.20) din Codul fiscal, nu se aplică TVA la producţia de carte şi publicaţiile periodice (cu excepţia celor cu caracter publicitar şi erotic) de la poziţiile tarifare 4901, 4902 ,490300000, 490400000 şi 4905, precum şi serviciile de editare a producţiei de carte şi a publicaţiilor periodice, cu excepţia celor cu caracterul menţionat.

        De asemenea, menţionăm că, Codul fiscal nu defineşte în scopuri fiscale noţiunea de „servicii de editare”, şi, prin urmare, în lipsa unei astfel de reglementări, se aplică legislaţia civilă în vigoare.

        Actul legislativ special care reglementează activitatea editorială este Legea cu privire la activitatea editorială nr.939-XIV din 20.04.2000.

        Legea menţionată nu defineşte expres noţiunea „servicii de editare”. Prin urmare, conform principiilor coerenţei şi consecvenţei reglementărilor legislative, stabilite de art.4 alin.(3) lit.a) din Legea nr.780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative, la aplicarea actului legislativ trebuie să se ţină cont de prevederile generale ale acestuia şi concordanţa între prevederile diferitor articole ale legii.

        Astfel, Legea cu privire la activitatea editorială stabileşte noţiunea de „activitate editorială”, definită ca reprezentînd totalitatea activităţilor editurii (organizatorice, de creaţie, economice) şi constă în pregătirea pentru tipar, tipărirea şi difuzarea diverselor genuri de tipărituri. Conform art.2 alin.(2) din Legea menţionată, activitatea editorială are următoarele etape:

a) prepress - totalitatea procedeelor orientate spre redactarea, traducerea, culegerea, corectarea, redactarea tehnică, ilustrarea şi machetarea lucrărilor;

b) tipărire - proces tehnologic de multiplicare a originalului editorial;

c) difuzare - distribuirea producţiei editoriale prin reţeaua de comerţ, biblioteci şi pe alte căi.

        Subiecţi ai activităţii editoriale, potrivit art.11 alin.(1) din Legea dată sînt editorii, tipografii şi difuzorii producţiei editoriale.

        Conform Codului civil, contractele, în conformitate cu care o parte (prestator) se obligă să presteze celeilalte părţi (beneficiar) anumite servicii, iar acesta se obligă să plătească retribuţia convenită, sunt contracte de prestări servicii, care pot avea ca obiect servicii de natură diferită.

        Prin urmare, subiecţii activităţii editoriale în cadrul activităţii lor editoriale prestează servicii de editare.

        Reieşind din cele menţionate, se constată că activitatea editorială reprezintă totalitatea activităţilor de pregătire pentru tipar şi difuzare, care se exercită prin servicii prestate de subiecţii activităţii editoriale în cadrul activităţii lor editoriale.

        În acest sens, serviciile de tipărire acordate de agentul economic (subantreprenor) beneficiarului, sunt scutite de TVA fără drept de deducere în conformitate cu art.103 alin.(1) pct.20) din Codul fiscal.

Arhiva

Se aplică scutirea de TVA stabilită prin art. 103 alin. (1) pct. 20) din Codul fiscal, producţia de carte şi publicaţii periodice, şi la nivel de subantreprenor?

Potrivit art.103 alin.(1) pct.20) din Codul fiscal, nu se aplică TVA la producţia de carte şi publicaţiile periodice (cu excepţia celor cu caracter publicitar şi erotic) de la poziţiile tarifare 4901, 4902 ,490300000, 490400000 şi 4905, precum şi serviciile de editare a producţiei de carte şi a publicaţiilor periodice, cu excepţia celor cu caracterul menţionat. De asemenea, menţionăm că, Codul fiscal nu defineşte în scopuri fiscale noţiunea de „servicii de editare”, şi, prin urmare, în lipsa unei astfel de reglementări, se aplică legislaţia civilă în vigoare. Actul legislativ special care reglementează activitatea editorială este Legea cu privire la activitatea editorială nr.939-XIV din 20.04.2000. Legea menţionată nu defineşte expres noţiunea „servicii de editare”. Prin urmare, conform principiilor coerenţei şi consecvenţei reglementărilor legislative, stabilite de art.4 alin.(3) lit.a) din Legea nr.780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative, la aplicarea actului legislativ trebuie să se ţină cont de prevederile generale ale acestuia şi concordanţa între prevederile diferitor articole ale legii. Astfel, Legea cu privire la activitatea editorială stabileşte noţiunea de „activitate editorială”, definită ca reprezentînd totalitatea activităţilor editurii (organizatorice, de creaţie, economice) şi constă în pregătirea pentru tipar, tipărirea şi difuzarea diverselor genuri de tipărituri. Conform art.2 alin.(2) din Legea menţionată, activitatea editorială are următoarele etape: a) prepress - totalitatea procedeelor orientate spre redactarea, traducerea, culegerea, corectarea, redactarea tehnică, ilustrarea şi machetarea lucrărilor; b) tipărire - proces tehnologic de multiplicare a originalului editorial; c) difuzare - distribuirea producţiei editoriale prin reţeaua de comerţ, biblioteci şi pe alte căi. Subiecţi ai activităţii editoriale, potrivit art.11 alin.(1) din Legea dată sînt editorii, tipografii şi difuzorii producţiei editoriale. Conform Codului civil, contractele, în conformitate cu care o parte (prestator) se obligă să presteze celeilalte părţi (beneficiar) anumite servicii, iar acesta se obligă să plătească retribuţia convenită, sunt contracte de prestări servicii, care pot avea ca obiect servicii de natură diferită. Prin urmare, subiecţii activităţii editoriale în cadrul activităţii lor editoriale prestează servicii de editare. Reieşind din cele menţionate, se constată că activitatea editorială reprezintă totalitatea activităţilor de pregătire pentru tipar şi difuzare, care se exercită prin servicii prestate de subiecţii activităţii editoriale în cadrul activităţii lor editoriale. În acest sens, serviciile de tipărire acordate de agentul economic (subantreprenor) beneficiarului, sunt considerate livrări, la care nu se aplică TVA în conformitate cu art.103 alin.(1) pct.20) din Codul fiscal.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Nr. 62 din 30.03.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr. 64/215 din 03.04..2012), în vigoare de la data publicării.]

(în vigoare pînă la 03.04.2012) Potrivit art.103 alin.(1) pct.20) din Codul fiscal, este scutită de TVA producţia de carte şi publicaţiile periodice (cu excepţia celor cu caracter publicitar şi erotic) de la poziţiile tarifare 4901şi 4902, precum şi serviciile de editare a producţiei de carte şi a publicaţiilor periodice, cu excepţia celor cu caracterul menţionat.
De asemenea, menţionăm că, Codul fiscal nu defineşte în scopuri fiscale noţiunea de „servicii de editare”, şi, prin urmare, în lipsa unei astfel de reglementări, se aplică legislaţia civilă în vigoare.
Actul legislativ special care reglementează activitatea editorială este Legea cu privire la activitatea editorială nr.939-XIV din 20.04.2000. Legea menţionată nu defineşte expres noţiunea „servicii de editare”. Prin urmare, conform principiilor coerenţei şi consecvenţei reglementărilor legislative, stabilite de art.4 alin.(3) lit.a) din Legea nr.780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative, la aplicarea actului legislativ trebuie să se ţină cont de prevederile generale ale acestuia şi concordanţa între prevederile diferitor articole ale legii.
Astfel, Legea cu privire la activitatea editorială stabileşte noţiunea de „activitate editorială”, definită ca reprezentînd totalitatea activităţilor editurii (organizatorice, de creaţie, economice) şi constă în pregătirea pentru tipar, tipărirea şi difuzarea diverselor genuri de tipărituri.
Conform art.2 alin.(2) din Legea menţionată, activitatea editorială are următoarele etape:
a) prepress - totalitatea procedeelor orientate spre redactarea, traducerea, culegerea, corectarea, redactarea tehnică, ilustrarea şi machetarea lucrărilor;
b)  tipărire - proces tehnologic de multiplicare a originalului editorial;
c) difuzare - distribuirea producţiei editoriale prin reţeaua de comerţ, biblioteci şi pe alte căi.
Subiecţi ai activităţii editoriale, potrivit  art.11 alin.(1) din Legea dată sînt editorii, tipografii şi difuzorii producţiei editoriale.
Conform Codului civil, contractele, în conformitate cu care o parte (prestator) se obligă să presteze celeilalte părţi (beneficiar) anumite servicii, iar acesta se obligă să plătească retribuţia convenită, sunt contracte de prestări servicii, care pot avea ca obiect servicii de natură diferită. Prin urmare, subiecţii activităţii editoriale în cadrul activităţii lor editoriale prestează servicii de editare.
Reieşind din cele menţionate, se constată că activitatea editorială reprezintă totalitatea activităţilor de pregătire pentru tipar şi difuzare, care se exercită prin servicii prestate de subiecţii activităţii editoriale în cadrul activităţii lor editoriale.
În acest sens, serviciile de tipărire acordate de agentul economic (subantreprenor) beneficiarului, sunt considerate livrări scutite de TVA în conformitate cu art.103 alin.(1) pct.20) din Codul fiscal.
 

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]

(în vigoare pînă la 13.01.2012) Potrivit art.103 alin.(1) pct.20) din Codul fiscal, este scutită de TVA producţia de carte şi publicaţiile periodice (cu excepţia celor cu caracter publicitar şi erotic), precum şi serviciile de editare a producţiei de carte şi a publicaţiilor periodice, cu excepţia celor cu caracterul menţionat. De asemenea, menţionam că, Codul fiscal nu defineşte în scopuri fiscale noţiunea de „servicii de editare”, şi, prin urmare, în lipsa unei astfel de reglementări, se aplică legislaţia civilă în vigoare. Actul legislativ special care reglementează activitatea editorială este Legea cu privire la activitatea editorială nr.939-XIV din 20.04.2000. Legea menţionată nu defineşte expres noţiunea „servicii de editare”. Prin urmare, conform principiilor coerenţei şi consecvenţei reglementărilor legislative, stabilite de art.4 alin.(3) lit.a) din Legea nr.780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative, la aplicarea actului legislativ trebuie să se ţină cont de prevederile generale ale acestuia şi concordanţa între prevederile diferitor articole ale legii. Astfel, Legea cu privire la activitatea editorială stabileşte noţiunea de „activitate editorială”, definită ca reprezentînd totalitatea activităţilor editurii (organizatorice, de creaţie, economice) şi constă în pregătirea pentru tipar, tiparirea şi difuzarea diverselor genuri de tipărituri. Conform art.2 alin.(2) din Legea menţionată, activitatea editorială are următoarele etape: a) prepress - totalitatea procedeelor orientate spre redactarea, traducerea, culegerea, corectarea, redactarea tehnica, ilustrarea şi machetarea lucrărilor; b) tipărire - proces tehnologic de multiplicare a originalului editorial; c) difuzare - distribuirea producţiei editoriale prin reţeaua de comerţ, biblioteci şi pe alte căi. Subiecţi ai activităţii editoriale, potrivit art.11 alin.(1) din Legea dată sînt editorii, tipografii şi difuzorii producţei editoriale. Conform Codului civil, contractele, în conformitate cu care o parte (prestator) se obligă să presteze celeilalte păţti (beneficiar) anumite servicii, iar acesta se obligă să platească retribuţia convenită sunt contracte de prestări servicii, care pot avea ca obiect servicii de natură diferită. Prin urmare, subiecţii activităţii editoriale în cadrul activităţii lor editoriale prestează servicii de editare. Reieşind din cele menţionate, se constată că activitatea editorială reprezintă totalitatea activităţilor de pregătire pentru tipar şi difuzare, care se exercită prin servicii prestate de subiecţii activităţii editoriale în cadrul activităţii lor editoriale. În acest sens, serviciile de tipărire acordate de agentul economic (subantreprenor) beneficiarului, sunt considerate livrări scutite de TVA în conformitate cu art.103 alin.(1) pct.20) din Codul fiscal.

28.6.4.25. Se va aplica scutirea prevazută la art.103 alin.(1) p.11) din Codul fiscal (alimentarea bătrânilor nevoiaşi din contul organizaţiilor de binefacere) în cazul în care această operaţiune are loc într-o cantină nespecializată?

 În conformitate cu art. 103 alin. (1) pct. 11) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997, TVA nu se aplică pentru produsele de fabricaţie proprie ale cantinelor specializate în alimentarea bătrânilor nevoiaşi din contul organizaţiilor de binefacere. Astfel, în cazul alimentării bătrânilor nevoiaşi din contul organizaţiilor de binefacere în cadrul cantinelor nespecializate, pentru produsele de fabricaţie proprie ale cantinelor respective, vor fi aplicate principiile generale privind TVA. Totodată, potrivit art. 103 alin. (1) pct. 9) din Codul fiscal, sunt scutite de TVA fără drept de deducere livrarea de mărfuri din contul organizaţiilor de binefacere, destinate pregătirii pachetelor pentru bătrânii nevoiaşi şi distribuite lor gratuit.

Arhiva

În conformitate cu art. 103 alin. (1) pct. 11) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997, TVA nu se aplică pentru produsele de fabricaţie proprie ale cantinelor specializate în alimentarea bătrânilor nevoiaşi din contul organizaţiilor de binefacere. Astfel, în cazul alimentării bătrânilor nevoiaşi din contul organizaţiilor de binefacere în cadrul cantinelor nespecializate, pentru produsele de fabricaţie proprie ale cantinelor respective, vor fi aplicate principiile generale privind TVA. Totodată, potrivit art. 103 alin. (1) pct. 9) din Codul fiscal, sânt scutite de TVA livrarea de mărfuri din contul organizaţiilor de binefacere, destinate pregătirii pachetelor pentru bătrânii nevoiaşi şi distribuite lor gratuit.

28.6.4.26. Cum se va califica livrarea, de către un subiect al impunerii cu TVA, a încăperii locative, care anterior a fost procurată de la o persoană fizică şi supusă reparaţiei capitale?

 În conformitate cu alin. (1) punctul 1) art. 103 din Codul fiscal, livrarea locuinţei este scutită de TVA fără drept de deducere. Astfel, dacă în urma reparaţiei efectuate, încăperea îşi păstrează, conform datelor cadastrale, caracteristicile şi statutul spaţiului cu destinaţia locativă, atunci livrarea acesteia va fi scutită de TVA fără drept de deducere, conform articolului nominalizat din Codul fiscal, indiferent de statutul subiectului care efectuează livrarea.

Arhiva

În conformitate cu alin. (1) punctul 1) art. 103 din Codul fiscal, livrarea locuinţei este scutită de TVA. Astfel, dacă în urma reparaţiei efectuate, încăperea îşi păstrează, conform datelor cadastrale, caracteristicile şi statutul spaţiului cu destinaţia locativă, atunci livrarea acesteia va fi scutită de TVA, conform articolului nominalizat din Codul fiscal, indiferent de statutul subiectului care efectuează livrarea.

28.6.4.27. Se aplică oare scutirea de TVA fără drept de deducere la prestarea serviciilor de construcţie/reconstrucţie a spaţiilor locative?

 Nu. Potrivit art. 103 alin. (1) pct. 1) din Codul fiscal, scutirea de TVA fără drept de deducere se aplică doar pentru livrarea spaţiilor locative, pe cînd serviciile de construcţie/reconstrucţie a acestora se impun cu TVA pe principii generale.

Arhiva

      Se aplică oare scutirea de TVA la prestarea serviciilor de construcţie/reconstrucţie a spaţiilor locative? 

        Nu. Potrivit art. 103 alin. (1) pct. 1) din Codul fiscal, scutirea de TVA se aplică doar pentru livrarea spaţiilor locative, pe cînd serviciile de construcţie/reconstrucţie a acestora se impun cu TVA pe principii generale.

28.6.4.28. Care este regimul TVA la produsele de fabricație proprie ale cantinelor studențești, școlare și ale cantinelor altor instituții de învățământ, ale spitalelor și instituțiilor preșcolare, ale cantinelor care aparțin altor instituții și organizații din sfera social-culturală finanțate, parțial sau în întregime, de la buget, precum și ale cantinelor specializate în alimentarea bătrânilor nevoiași din contul organizațiilor de binefacere?

 Potrivit art.103 alin.(l) pct. 11) din Codul fiscal, sunt scutite de TVA fără drept de deducere produsele de fabricație proprie ale cantinelor studențești, școlare și ale cantinelor altor instituții de învățământ, ale spitalelor și instituțiilor preșcolare, ale cantinelor care aparțin altor instituții și organizații din sfera social-culturală finanțate, parțial sau în întregime, de la buget, precum și ale cantinelor specializate în alimentarea bătrânilor nevoiași din contul organizațiilor de binefacere. În contextul în care, actualmente, mecanismul de asigurare cu alimentație de către cantinele menționate are loc prin intermediul terților subiecți, pot fi examinate următoarele situații, inclusiv prin prisma regimului fiscal al TVA. În cazul în care, produsele de alimentație sunt produse în cantină, constituind produse de fabricație proprie a acesteia, indiferent de subiectul care efectuează prepararea produselor respective, și anume: persoane angajate care activează la cantina aflată la bilanțul instituției publice, sau persoane terțe, producția respectivă este scutită de TVA fără drept de deducere, în temeiul art.103 alin.(l) pct. 11) din Codul fiscal. În cazul în care, cantinele instituțiilor specificate la art.103 alin.(l) pct. 11) din Codul fiscal, contactează servicii de livrare a alimentelor de la terțe persoane, adică alimentele respective nu reprezintă producția proprie a cantinelor, iar cantina reprezintă doar locul de distribuire a alimentației, acestea se impozitează cu TVA pe principii generale. Referitor la condiția de finanțare parțial sau integral de la buget, condiția respectivă se referă la instituția la bilanțul căreia se află cantina. La aceasta, în cazul în care, cantina nu se află la bilanțul instituției finanțate de la buget, produsele de fabricație proprie a acesteia nu vor fi scutite cu TVA fără drept de deducere, în temeiul art.103 alin.(l) pct. 11) din Codul fiscal. Astfel, scutirea de TVA fără drept de deducere se aplică doar în contextul în care sunt respectate condițiile ca produsele livrate să fie de fabricație proprie a cantinelor aflate la bilanțul instituțiilor, și instituțiile respective să fie finanțate parțial sau în întregime din buget.

Arhiva

 Potrivit art.103 alin.(l) pct. 11) din Codul fiscal, sunt scutite de TVA produsele de fabricație proprie ale cantinelor studențești, școlare și ale cantinelor altor instituții de învățământ, ale spitalelor și instituțiilor preșcolare, ale cantinelor care aparțin altor instituții și organizații din sfera social-culturală finanțate, parțial sau în întregime, de la buget, precum și ale cantinelor specializate în alimentarea bătrânilor nevoiași din contul organizațiilor de binefacere.

 În contextul în care, actualmente, mecanismul de asigurare cu alimentație de către cantinele menționate are loc prin intermediul terților subiecți, pot fi examinate următoarele situații, inclusiv prin prisma regimului fiscal al TVA.

 În cazul în care, produsele de alimentație sunt produse în cantină, constituind produse de fabricație proprie a acesteia, indiferent de subiectul care efectuează prepararea produselor respective, și anume: persoane angajate care activează la cantina aflată la bilanțul instituției publice, sau persoane terțe, producția respectivă este scutită de TVA, în temeiul art.103 alin.(l) pct. 11) din Codul fiscal.

  În cazul în care, cantinele instituțiilor specificate la art.103 alin.(l) pct. 11) din Codul fiscal, contactează servicii de livrare a alimentelor de la terțe persoane, adică alimentele respective nu reprezintă producția proprie a cantinelor, iar cantina reprezintă doar locul de distribuire a alimentației, acestea se impozitează cu TVA pe principii generale.

  Referitor la condiția de finanțare parțial sau integral de la buget, condiția respectivă se referă la instituția la bilanțul căreia se află cantina.

   La aceasta, în cazul în care, cantina nu se află la bilanțul instituției finanțate de la buget, produsele de fabricație proprie a acesteia nu vor fi scutite cu TVA, în temeiul art.103 alin.(l) pct. 11) din Codul fiscal.

 Astfel, scutirea de TVA se aplică doar în contextul în care sunt respectate condițiile ca produsele livrate să fie de fabricație proprie a cantinelor aflate la bilanțul instituțiilor, și instituțiile respective să fie finanțate parțial sau în întregime din buget.  [Completarea Bazei generalizată a practicii fiscale în temeiul art. 103 alin. (1) pct. 11) din Codul fiscal și explicațiile Ministerului Finanțelor nr. 14/4-13/14 din 13.01.2017]

28.6.4.29. Ce se înţelege prin „instituţie de asistenţă socială” – noţiune specificată în art.103 alin.(92) al Codului fiscal?

În conformitate cu art.103 alin.(92) al Codului fiscal, TVA nu se aplică mărfurilor şi serviciilor importate sau procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile necomerciale care corespund cerinţelor art.52 din Codul fiscal, în scop de construire a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi mărfurilor şi serviciilor importate sau procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către aceste organizaţii necomerciale pentru necesităţile instituţiilor menţionate. Noţiunea de instituţie de asistenţă socială urmează a fi înţeleasa în condiţiile Legii asistenţei sociale nr.547-XV din 25.12.2003, care prevede principiile, obiectivele, politica, beneficiarii, formele asistenţei sociale şi sursele de finanţare a acesteia. Instituţiile de asistenţă socială asigură protecţie, ocrotire, găzduire, îngrijire, activităţi de recuperare şi reintegrare socială pentru copii, persoane cu handicap, persoane vîrstnice şi alte categorii de persoane, în funcţie de nevoile specifice. Găzduirea în instituţiile de asistenţă socială se realizează atunci cînd menţinerea la domiciliu nu este posibilă şi poate fi dispusă în urma evaluării sociale şi socio-medicale a persoanei, cu consimţămîntul acesteia. În categoria instituţiilor sus menţionate sunt incluse centrele şi azilurile, casele de copii.

28.6.4.30. Care sunt cerinţele înaintate organizaţiilor necomerciale specificate în art.103 alin.(92) al Codului fiscal?

În conformitate cu art.103 alin.(92) al Codului fiscal, TVA nu se aplică mărfurilor şi serviciilor importate sau procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile necomerciale care corespund cerinţelor art.52 din Codul fiscal, în scop de construire a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi mărfurilor şi serviciilor importate sau procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către aceste organizaţii necomerciale pentru necesităţile instituţiilor menţionate. Conform art.52 din Codul fiscal, solicitantul scutirii trebuie să deţină certificatul de înregistrare de stat şi certificatul de stat (certificatul de utilitate publică), prevăzut prin Legea nr.837-XIII din 17.05.1996 cu privire la asociaţiile obşteşti.

28.6.4.31. Care este modalitatea de aplicare a TVA pentru activitatea profesională în sectorul justiţiei?

 În conformitate cu prevederile art.103 alin. (1) pct. 6) din Codul fiscal, pentru activitatea profesională în sectorul justiţiei, TVA nu se aplică.

  [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.281 din 16.12.2016 (publicată în Monitorul Oficial nr.472-477/947 din 27.12.2016), în vigoare de la data 01.01.2017].

Arhiva

        Care este modalitatea de aplicare a TVA pentru serviciile prestate de avocaţi, notari, executori judecătoreşti?

         În conformitate cu prevederile art. 103 alin. (1) pct. 6) din Codul fiscal, TVA nu se aplică pentru serviciile acordate de de avocaţi, notari, executori judecătoreşti.

28.6.4.32. Ce cotă a TVA se va aplica în cazul livrării mărfurilor de către instituţiile de învăţămînt?

 Potrivit prevederilor art. 103 alin. (1) pct. 5) din Codul fiscal, livrarea mărfurilor, serviciilor instituțiilor de învățământ publice și private, legate de desfășurarea nemijlocită a procesului de învățământ conform Codului educației serviciile de instruire a copiilor și adolescenților în cercuri, secții, studiouri; serviciile prestate copiilor și adolescenților cu folosirea instalațiilor sportive; serviciile legate de întreținerea copiilor în instituții preșcolare; serviciile de pregătire și perfecționare a cadrelor sunt scutite de TVA fără drept de deducere.

Arhiva

 Potrivit prevederilor art. 103 alin. (1) pct. 5) din Codul fiscal, livrarea mărfurilor, serviciilor instituțiilor de învățământ publice și private, legate de desfășurarea nemijlocită a procesului de învățământ conform Codului educației; serviciile de instruire a copiilor și adolescenților în cercuri, secții, studiouri; serviciile prestate copiilor și adolescenților cu folosirea instalațiilor sportive; serviciile legate de întreținerea copiilor în instituții preșcolare; serviciile de pregătire și perfecționare a cadrelor sunt scutite de TVA.

Potrivit prevederilor art. 103 alin. (1) pct. 5) din Codul fiscal,livrarea mărfurilor, serviciilor institutiilor de învăţămînt, legate de procesul instructiv de producţie şi educativ, sunt scutite de TVA, cu condiţia alocării mijloacelor obţinute din livrarea acestor mărfuri, în scopuri de instruire generală.

Potrivit prevederilor art. 103 alin. (1) pct. 5) din Codul fiscal,livrarea mărfurilor, serviciilor institutiilor de învăţămînt, legate de procesul instructiv de producţie şi educativ, sunt scutite de TVA, cu condiţia alocării mijloacelor obţinute din livrarea acestor mărfuri, în scopuri de instruire generală.

28.6.4.33.

Care este modalitatea de aplicare a TVA la deşeurile şi reziduurile de metale feroase şi neferoase, reziduurile industriale care conţin metale sau aliaje ale acestora importate şi/sau procurate pe teritoriul Republicii Moldova?

        Conform prevederile art.103 alin. (94) din Codului fiscal, se scutesc de TVA fără drept de deducere deşeurile şi rezidurile de metale feroase şi neferoase, reziduurile industriale care conţin metale sau aliaje ale acestora importate şi/sau procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către subiecţii impozabili licenţiaţi şi utilizate nemijlocit în activitatea lor de întreprinzător în Republica Moldova.

Arhiva

  Care este modalitatea de aplicare a TVA deşeurilor şi reziduurilor de metale feroase şi neferoase, precum şi deşeurilor şi reziduurilor de hîrtie şi de carton, de cauciuc, de plastic şi de sticlă (cioburi de sticlă) procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către subiecţii impozabili? 

Conform prevederile art.103 alin. (94) din Codului fiscal, TVA nu se aplică deşeurilor şi reziduurilor de metale feroase şi neferoase, reziduurilor industriale care conţin metale sau aliaje ale acestora procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către subiecţii impozabili licenţiaţi şi utilizate nemijlocit în activitatea lor de întreprinzător în Republica Moldova, precum şi deşeurilor şi reziduurilor de hîrtie şi de carton, de cauciuc, de plastic şi de sticlă (cioburi de sticlă) procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către subiecţii impozabili şi utilizate nemijlocit în activitatea lor de întreprinzător în Republica Moldova.

  [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.281 din 16.12.2016 (publicată în Monitorul Oficial nr.472-477/947 din 27.12.2016), în vigoare de la data 01.01.2017].

  Care este modalitatea de aplicare a TVA deşeurilor şi reziduurilor de metale feroase şi neferoase, precum şi deşeurilor şi reziduurilor de hîrtie şi de carton, de cauciuc, de plastic şi de sticlă (cioburi de sticlă) procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către subiecţii impozabili? 

Conform prevederile art.103 alin. (94) din Codului fiscal, TVA nu se aplică deşeurilor şi reziduurilor de metale feroase şi neferoase, reziduurilor industriale care conţin metale sau aliaje ale acestora procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către subiecţii impozabili licenţiaţi şi utilizate nemijlocit în activitatea lor de întreprinzător în Republica Moldova, precum şi deşeurilor şi reziduurilor de hîrtie şi de carton, de cauciuc, de plastic şi de sticlă (cioburi de sticlă) procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către subiecţii impozabili şi utilizate nemijlocit în activitatea lor de întreprinzător în Republica Moldova.

  [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.281 din 16.12.2016 (publicată în Monitorul Oficial nr.472-477/947 din 27.12.2016), în vigoare de la data 01.01.2017].

        Care este modalitatea aplicării TVA la materia primă secundară procurată pe teritoriul Republicii Moldova?

         Răspunsul este perfectat în conformitate cu explicaţiile prezentate de către Comisia economie, buget şi finanţe a Parlamentului Republicii Moldova.

        Conform prevederile art.103 alin. (94) din Codului fiscal, începînd cu 09.11.2012, T.V.A nu se aplică materiei prime secundare, inclusiv deşeurilor şi reziduurilor de hîrtie şi carton, de cauciuc, de plastic şi de sticlă (cioburi de sticlă), de metale feroase şi neferoase, reziduurilor industriale care conţin metale sau aliaje ale acestora, procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către subiecţii impozabili licenţiaţi ca rezultat al activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova.

         Potrivit Legii nr.451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător unele genuri de activitate menţionate în art. 103 alin. (94) din Codului fiscal sunt pasibile licenţierii, iar unele nu sunt supuse licenţierii şi anume norma de la art.8 alin.(1) pct. 16) din lege stipulează că colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusive în stare prelurată se supune licenţierii, iar activitătile de colectare a materiei prime secundare, inclusiv deşeuri şi reziduurilor de hîrtie de carton, de cauciuc, de plastic şi sticlă (cioburi de sticlă) nu se supun licenţierii.

         Totodată, art.8 alin (2) din aceiaşi lege specifică că genurile de activitate neindicate la alin.(1) se desfăşoară fără licenţe sau fără alte acte administrative cu efect similar, cu excepţia autorizaţiilor, stabilite expres prin lege, pentru confirmarea unor cerinţe tehnice, norme separate sub un anumit aspect.

         Reieşind din cele expuse, menţionăm că TVA nu se aplică materiei prime secundare, inclusiv deşeurilor şi reziduurilor de hîrtie şi carton, de cauciuc, de plastic şi de sticlă (cioburi de sticlă) livrate tuturor persoanelor fizice şi juridice, deoarece această activitate nu se supune licenţierii, iar livrarea de metale feroase şi neferoase, reziduurilor industriale care conţin metale sau aliaje ale acestora nu se va supune cu TVA doar în cazul efectuării livrării în adresa subiecţilor impozabili licenţiaţi.

28.6.4.34. Care este regimul de aplicare a T.V.A. la importul şi livrarea pe teritoriul Republicii Moldova a tractoarelor agricole şi tehnicii agricole?

 În conformitate cu art.103 alin.(1) pct. 271 din Codul fiscal, în redacţia Legii nr.71 din 12.04.2015, începând cu data de 01.05.2015, TVA nu se aplică la importul şi livrarea tractoarelor agricole de la poziţia tarifară 870190 şi tehnicii agricole de la poziţiile tarifare 842481100, 842481910, 8432, 843320, 843330000, 84334000, 843351000, 843352000, 843353, 843359, 8436, 8437 şi părţi ale acesteia de la poziţiile tarifare 8432, 8433 şi 8437, efectuate de către subiecţii impozabili, ce constituie rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova. 
        Referitor la caracteristicile tehnicii agricole, acestea urmează a fi determinate conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobată prin Legea nr.172 din 25.07.2014. 
     [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 71 din 12.04.2015 (publicată în Monitorul Oficial nr. 102-104/170 din 28.04.2015), în vigoare de la data 01.05.2015.]

Arhiva

         În conformitate cu prevederile art.103 alin.(1) pct.271 ) din Codul fiscal, în redacţia Legii nr. 102 din 12.06.2014 , începînd cu data de 24.06.2014, T.V.A. nu se aplică la importul şi livrarea, efectuate de către subiecţii impozabili, ce constituie rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova, tractoarele agricole de la poziţia tarifară 870190 şi tehnica agricolă de la poziţiile tarifare 842481100, 842481910, 8432, 843320, 843330, 843340, 843351000, 843352000, 843353, 843359, 8436, 8437.

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 102 din 12.06.2014 privind completarea articolului 103 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 , publicată în Monitorul Oficial nr.167-168/371 din 24.06.2014]

28.6.4.35. Se aplică scutirea de T.V.A. prevăzută la art.103 alin.(1) pct.16) din Codul fiscal, în cazul prestării serviciilor comunale destinate utilizării lor de către locatarii din cămine?

 Potrivit art.103 alin.(1) pct.16) din Codul fiscal, sunt scutite de T.V.A. cazarea în cămine; serviciile comunale acordate populaţiei: închirierea spaţiului locativ, deservirea tehnică a blocurilor de locuinţe, alimentarea cu apă, canalizarea, salubrizarea, folosirea ascensoarelor. 
 Conform prevederilor art.4 din Legea nr.75 din 30.04.2015 cu privire la locuinţe: 
 • în calitate de locuinţă sînt recunoscute casele de locuit individuale, apartamentele, încăperile locuibile din cămine şi din clădiri cu altă destinaţie;
 • servicii comunale pentru consumatorii din locuinţe şi încăperi cu altă destinaţie decît cea de locuinţă (în continuare – servicii comunale) reprezintă servicii ce ţin de livrarea energiei termice pentru încălzirea locuinţelor şi a încăperilor de uz comun din blocurile locative, alimentarea cu apă caldă menajeră, cu apă potabilă, evacuarea apelor uzate, evacuarea deşeurilor menajere solide şi lichide, servicii pentru întreţinerea ascensoarelor, administrarea fondului public de locuinţe şi a locuinţelor proprietate privată, prestate prin activităţi de închiriere, deservire tehnică şi reparaţie a blocurilor locative şi căminelor, deservirea tehnică a echipamentelor din interiorul blocului locativ, salubrizarea şi amenajarea terenului aferent, a încăperilor şi locurilor de uz comun din blocul locativ, reabilitarea locuinţelor şi valorificarea investiţiilor în acest domeniu. 
 În acest context, în cazul în care, serviciile comunale prestate în căminele studenţeşti, care reprezintă locuinţe, sunt destinate populaţiei (studenţilor), faţă de serviciile respective se vor extinde prevederile art.103 alin.(1) pct.16) din Codul fiscal.

28.6.4.36. Care este regimul de aplicare a TVA la importul şi livrarea pe teritoriul Republicii Moldova a autoturismelor şi altor autovehicule?

   În conformitate cu prevederile art.103 alin.(1) pct.24) din Codul fiscal, autoturismele şi alte autovehicule (poziţiile tarifare 870321, 870322, 870323, 870324, 870331, 870332, 870333, 870390100), scuterele cu motor electric de la poziţia tarifară 871190900, sunt scutite de TVA fără drept de deducere.

    Referitor la caracteristicile autoturismelor şi altor autovehicule, acestea urmează a fi determinate conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobată prin Legea nr.172 din 25.07.2014.

   [Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.281 din 16.12.2016 (publicată în Monitorul Oficial nr.472-477/947 din 27.12.2016), în vigoare de la 01.01.2017].

28.6.4.37.

Arhiva

        

Cum se aplică scutirea de TVA la importul materiei prime, al materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie, precum și la livrarea mărfurilor produse şi la prestarea serviciilor pe teritoriul țării pentru întreprinderile şi organizaţiile societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor din Republica Moldova?


 Pentru a beneficia de scutirea de TVA la importul materiei prime, al materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie, precum și la livrarea mărfurilor produse şi la prestarea serviciilor pe teritoriul țării, întreprinderile şi organizaţiile societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor urmează să întrunească criteriile stabilite la pct.2 din Regulamentul cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilităţi privind TVA conform prevederilor art.103 alin.(7) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art.4 alin.(18) lit.b) din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.819 din 18 octombrie 2017 (în vigoare din 20 octombrie 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 364-370, art. 923)). 

 Întreprinderile şi organizaţiile care întrunesc criteriile stabilite la pct.2 din Regulament depun o cerere la Serviciul Fiscal de Stat, cu prezentarea, în copie, a documentelor confirmative stabilite la pct.5 din Regulament.

28.6.4.38.  Care este modalitatea de aplicare a TVA pentru serviciile medicale?

 Serviciile medicale, cu excepţia celor cosmetice sunt scutite de TVA fără drept de deducere (art. 103 alin. (1) pct. 10) din Codul fiscal)

28.6.4.39.

        Cum urmează de a se aplica TVA la vînzarea lotului de pamînt pe care se găseşte un bun imobil?

        Se scutesc de TVA fără drept de deducere livrarea pămîntului, arenda pămîntului, dreptul de livrare şi arendare cu excepţia plăţilor de comision aferente tranzacţiilor respective ( art. 103 alin. (1) pct. 1) din Codul fiscal).

28.6.4.40.

        Care vor fi obligaţiile privind TVA la primirea plăţii de arendă pentru arenda pămîntului?

        Аrenda pămîntului, dreptul de livrare şi arendare a acestuia, cu excepţia plăţilor de comision aferente tranzacţiilor respective sunt scutite de TVA fără drept de deducere (art. 103 alin. (1) pct. 1) din Codul fiscal).

28.6.4.41.

Care este modalitatea de aplicare a TVA deşeurilor şi reziduurilor de hîrtie şi de carton, de cauciuc, de plastic şi de sticlă (cioburi de sticlă) procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către subiecţii impozabili?

        Conform prevederilor art.103 alin. (94) din Codului fiscal, TVA se scutesc de TVA fără drept de deducere deşeurile şi reziduurile de hîrtie şi de carton, de cauciuc, de plastic şi de sticlă (cioburi de sticlă) procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către subiecţii impozabili şi utilizate nemijlocit în activitatea lor de întreprinzător în Republica Moldova.

28.6.4.42.

Este scutită de TVA fără drept de deducere plasarea şi comercializarea mărfurilor în magazinele, barurile şi restaurantele duty-free?

        Potrivit prevederilor art. 103 alin. (6) din Codul fiscal sunt scutite de TVA fără drept de deducere plasarea şi comercializarea mărfurilor în magazinele, barurile şi restaurantele duty-free.

28.6.4.43.

Cum se impozitează cu TVA livrarea (comercializarea) pachetului turistic?

        În conformitate cu prevederile art.103 alin. (1) pct. 10) din Codul fiscal, pachetele de servicii turistice sunt scutite de TVA fără drept de deducere. 

        Astfel, la livrarea pachetului turistic valoarea scutită de TVA fără drept de deducere o va constitui valoarea, achitată sau ce urmează a fi achitată pentru acesta, indiferent de modul de formare a prețului/valorii. 

        Totodată, la livrarea pachetului turistic, costul pachetului turistic livrat find scutit de TVA fără drept de deducere. 

        În cazul, dacă livrarea pachetului turistic este efectuată de către comisionar (firma turistică) prin contractul de comision, sau prin intermediul altui contract, în care este prevăzută achitarea unei remunerații de la operatorul turistic pentru realizarea pachetului turistic, atunci această remunerație se va impozita cu TVA pe principii generale.

Video
Codul fiscal 2019
Panou informativ