7.8.6. Achitarea taxei
Înapoi
7.8.6.1.

Care este termenul de achitare şi în care buget se achită taxa pentru lemnul eliberat pe picior?

        Beneficiarii forestieri persoane juridice şi fizice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare achită taxa pentru lemnul eliberat pe picior în bugetul unităților administrativ-teritoriale trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune (art. 333 alin. (1) din Codul fiscal).

        Beneficiarii forestieri persoane fizice rezidente care nu practică activitate de întreprinzător achită taxa pînă la obţinerea autorizaţiei corespunzătoare (autorizaţia de exploatare a pădurii sau biletul silvic), eliberate de organele gospodăriei silvice (art. 333 alin. (2) din Codul fiscal).

Arhiva

        Cînd şi unde se achită taxa pentru lemnul eliberat pe picior?

        Beneficiarii forestieri-persoanele juridice şi fizice (indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare) achită taxa pentru lemnul eliberat pe picior la bugetul unităţilor administrativ-teritoriale trimestrial, pînă în ultima zi a lunii următoare trimestrului de gestiune (art. 301 alin. (1), art.333 alin. (1) ale Codului fiscal). Beneficiarii forestieri-persoane fizice rezidente care nu practică activitate de întreprinzător achită taxa pînă la obţinerea autorizaţiei corespunzătoare (autorizaţia de exploatare a pădurii sau biletul silvic) (art. 333 alin. (2) al Codului fiscal).

Video
Codul fiscal 2019
Panou informativ