Întrebări la ordin
Înapoi
1. (10.2.15)

Care sunt condițiile obligatorii pentru prelungirea termenului de valabilitatea patentei pentru desfășurarea activității de comerțul cu amănuntul?

        Patenta pentru activitatea privind comerţul cu amănuntul poate fi prelungită cu respectarea obligatorie a următoarelor condiții:

- persoana fizică, care în mod cronologic, începînd cu data de 27 decembrie 2016 pînă la data de 31 decembrie 2018, este deținător de patentă pentru genul de activitate corespunzător.

- activitatea solicitată se va desfășura pe teritoriul pieţelor comerciale create în condiţiile art.12 din Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 (create conform deciziilor autorităților publice locale);

- termenul limită de desfăşurare a activităţii este data de 31 decembrie 2019. (Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93- XIV din 15.07.1998 (art. 3 alin. (62) şi art. 4 alin. (12)).

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr.261 din 23 noiembrie 2018, publicată în M.O nr. 467-479/788 din 14 decembrie 2018)

Arhiva

 Patenta pentru activitatea privind comerţul cu amănuntul, începînd cu anul 2017, pot fi prelungită cu respectarea obligatorie a următoarelor condiții: 

 - persoana fizică a fost deținător de patentă pentru activitatea respectivă la data de 31 decembrie 2016;

 - activitatea solicitată se va desfășura pe teritoriul pieţelor comerciale create în condiţiile art.12 din Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 (create conform deciziilor autorităților publice locale); 

 - termenul limită de desfăşurare a activităţii este data de 31 decembrie 2018. (Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93- XIV din 15.07.1998 (art. 3 alin. (62) şi art. 4 alin. (11)).)

2. (5.6.6)

Care este modalitatea de calculare a impozitului pe bunurile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării în cazul în care bunurile imobiliare nefinisate mai mult de 3 ani de la inițierea lucrărilor de construcție, în perioada fiscală au atins gradul de finalizare 50 %?

        Impozitul pentru bunurile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate se va calcula conform prevederilor lit. a) alin. (9) art. 4 din Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000.

        Astfel, subiectul impunerii are obligația de a calcula și achita impozitul pe bunurile imobiliare, indiferent de faptul dacă bunul a fost evaluat de către organele cadastrale.

        Respectiv, impozitul pentru bunurile imobiliare pentru clădiri, construcții nefinisate (3 ani și 50% de finisare) se calculează reieșind din valoarea de bilanț al obiectului la data atingerii a 50% de finisare.

Arhiva

        În cazul în care bunurile imobiliare nefinisate au gradul de finalizare 50 % şi mai mult şi 3 ani de la inițierea lucrărilor de construcție, acestea apar în calitate de obiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare. 

        Respectiv, subiectul impunerii – persoana juridică, proprietar al bunurilor imobiliare are obligația de a calcula și achita impozitul pe bunurile imobiliare, indiferent de faptul cum aceste obiecte se vor reflecta în evidența contabilă. 

        Impozitul pentru bunurile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale se va calcula pornind de la valoarea contabilă la situația din 1 ianuarie a anului în curs. (Titlul VI din Codul fiscal (art. 277, art. 278). Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000 (art. 4 alin. (9) lit. a)).

3. (6.2.1.6)

Este oare subiect al impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului, persoana juridică care nu practică activitatea de întreprinzător în sensul prevederilor Legii nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi?

        Subiecţi ai impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului, conform prevederilor art.290 lit. a) din Codul fiscal, sunt persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător și persoanele ce desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, care dispun de bază impozabilă.

        Respectiv, ca subiecții impunerii cu taxa amenajarea teritoriului apar persoane juridice și fizice care practică activitatea de întreprinzător, indeferent de forma juridică de organizare activității de antreprenoriat, în sensul prevederilor Legii nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, precum și şi persoanele ce desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei, care dispun de bază impozabilă.

Arhiva

        Subiecţi ai impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului, conform prevederilor art.290 lit. a) din Codul fiscal, sunt persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător și persoanele ce desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, care dispun de bază impozabilă.

        Respectiv, în cazul în care APLP ca persoană juridică, nu este înregistrată conform prevederilor Legii nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, în calitate de întreprinzător, aceasta nu are obligaţia de a calcula şi achita taxa pentru amenajarea teritoriului.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu art.52 din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 1.01.2017)]

        Subiecţi ai impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului, conform prevederilor art. 290 lit. a) al Codului fiscal, sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de bază impozabilă. Respectiv, în cazul în care persoana juridică sau fizică nu este înregistrată, conform prevederilor Legii nr. 845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, în calitate de întreprinzător, aceasta nu are obligaţia de a calcula şi achita taxa pentru amenajarea teritoriului.

4. (8.4.5.1)

Cine calculează taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise?

        Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele ale căror masă totală, sarcină masică pe axa sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise pentru autovehiculelor înmatriculate sau neînmatriculate în Republica Moldova se calculează de către organul de specialitate al administrației publice în domeniul transportului rutier conform anexei nr. 3 la titlul IX din Codul fiscal (alin.(1) art. 352 din Codul fiscal).

        Subiecţii impunerii achită taxa, în mărime deplină, pînă la obţinerea actelor ce permit transportul rutier cu autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise (alin.(3) art. 352 din Codul fiscal).

Arhiva

        Potrivit prevederilor art. 352 alin. (1) din Codul fiscal, taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele ale căror masă totală, sarcină masică pe axa sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise pentru autovehiculelor înmatriculate sau neînmatriculate în Republica Moldova se calculează de către organul de specialitate al administrației publice în domeniul transportului rutier conform anexei nr. 3 la titlul IX din Codul fiscal.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 352 alin. (1) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 288 din 15 decembrie 2017 (publicată în Monitorul Oficial, 2017, nr.464-470/808, în vigoare 01.01.2018)]

        În cazul autovehiculelor neînmatriculate în Republica Moldova, a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise, taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise se calculează de către organului vamal conform anexa nr.3 la Titlul IX al CF (art. 352 alin. 1 lit. b) al Codului fiscal).

Video
Codul fiscal 2019
Panou informativ