Întrebări la ordin
Înapoi
1. (10.5.3) În ce locuri se permite desfășurarea activității în baza patentei pentru genurile de activitate corespunzătoare pozițiilor 1.1. și 1.2. din anexă la Lege cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998 ?

        Desfășurarea activității de comerț cu amănuntul în baza patentei de întreprinzător se permite pe teritoriul pieţelor agroalimentare, pieţelor de mărfuri nealimentare, pieţelor auto, pieţelor de flori, pieţelor de mărfuri second hand, piețelor mixte etc., create în baza deciziei consiliului local, precum şi în locurile autorizate de autorităţile administraţiei publice locale în conformitate cu art.14 alin.(2) lit.q1) din Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală. (art. 3 alin. (62) al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător). 

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 103 din 30.07.2019 pentru modificarea Legii nr. 93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător, publicată în Monitorul Oficial nr. 256-259 art. 354 din 16.08.2019)

Arhiva

        În ce locuri se permite desfășurarea activității în baza patentei pentru genuruile de activitate corespunzătoare pozițiilor 1.1. și 1.2. din anexă la Lege cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998 ?

        În baza patentei pentru genurile de activitate corespunzătoare pozițiilor 1.1. și 1.2. din anexă la Lege se permite desfășurarea activității de comerț cu amănuntul doar pe teritoriul pieţelor agroalimentare, pieţelor de mărfuri nealimentare, pieţelor auto, pieţelor de flori, pieţelor de mărfuri second hand, piețelor mixte etc., create în baza deciziei consiliului local.

2. (10.5.2) Cine are dreptul de a desfășura activitate de comerț cu amănuntul în baza patentei de întreprinzător, pînă la 31 decembrie 2022?

        Desfășurarea activității de comerț cu amănuntul în baza patentei de întreprinzător pînă la 31 decembrie 2022, se permite numai pentru titularii de patentă, care dețin patente pentru genurile de activitate corespunzătoare pozițiilor 1.1. și 1.2. din anexă la Legea nr. 93-XIV din 15 iulie 1998, pe parcursul perioadei, începînd cu 27 decembrie 2016 și pînă la situația din 31 decembrie 2019. (art. 4 alin. (13) al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător). 

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 103 din 30.07.2019 pentru modificarea Legii nr. 93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător, publicată în Monitorul Oficial nr. 256-259 art. 354 din 16.08.2019)

Arhiva

        Cine are dreptul de a desfășura activitate de comerț cu amănuntul în baza patentei de întreprinzător, pînă la 31 decembrie 2019?

        Desfășurarea activității de comerț cu amănuntul în baza patentei de întreprinzător pînă la 31 decembrie 2019, se permite numai persoanelor fizice, care au deținut patente pentru genurile de activitate corespunzătoare pozițiilor 1.1. și 1.2. din anexă la Legea nr. 93-XIV din 15 iulie 1998, pe parcursul perioadei, începînd cu 27 decembrie 2016 și pînă la situația din 31 decembrie 2018.

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr.261 din 23 noiembrie 2018, publicată în M.O nr. 467-479/788 din 14 decembrie 2018)

 Patenta de întreprinzător pentru genurile de activitate corespunzătoare pozițiilor 1.1. și 1.2. din anexă la Lege se eliberează numai titularilor de patente, care au deținut la situația din 31 decembrie 2016 patentă de întreprinzător pentru desfășurarea comerțului cu amănuntul.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ