Anunţuri
Înapoi
Serviciul Fiscal de Stat comunică I.M. YAPRAK S.R.L. despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 15.11.2019
versiunea PDF
Directia Deservire Fiscală Taraclia comunică I.M. YAPRAK S.R.L., cod fiscal 1004601003481, adresa juridica: s.CAZACLIA; str. S. Lazo 10, director – Uzun Maria, domiciliat: s.CAZACLIA; str. S. Lazo 10, faptul că a fost emisă decizia de radiere din evidență a echipamentelor de casă și de control nr.11 din data de 30.09.2019, inregistrat la subdiviziunea 0004 pe adresa: or. Taraclia, str.Lenin, 136. În conformitate cu prevederile art.267-269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat, mun.Chișinău, strada Constantin Tănase nr. 9. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Igor Chirnev, tel: (0294)2-01-22, igor.chirnev@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică I.I. GAIDARJI - MARIA despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 15.11.2019
versiunea PDF
Directia Deservire Fiscală Taraclia comunică I.I. GAIDARJI - MARIA, cod fiscal 1005603005383, adresa juridica: OR.TVARDITA; str. Lenin nr.55, director – Gaidarji Stepanida, domiciliat: or.TVARDITA; str. Lenin 55, faptul că a fost emisă decizia de radiere din evidență a echipamentelor de casă și de control nr.02 din data de 26.09.2019, inregistrat la subdiviziunea 0001 pe adresa: Or. Tvardita, Str.Gagarin f/n. În conformitate cu prevederile art.267-269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat, mun.Chișinău, strada Constantin Tănase nr. 9. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Igor Chirnev, tel: (0294)2-01-22, igor.chirnev@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.R.L. SUD - EST PRIM despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 15.11.2019
versiunea PDF
Directia Deservire Fiscală Taraclia comunică S.R.L. SUD - EST PRIM, cod fiscal 1008603003667, adresa juridica: OR.TVARDITA; Ceapaev nr.359, director – Cepraga Ludmila, domiciliat: mun. Chisinau, Sector Centru; str. Drumul Viilor 28 ap. 79, faptul că a fost emisă decizia de radiere din evidență a echipamentelor de casă și de control nr.01 din data de 26.09.2019, inregistrat la subdiviziunea 0001 pe adresa: Or. Tvardita, Str.Gagarin,F/N. În conformitate cu prevederile art.267-269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat, mun.Chișinău, strada Constantin Tănase nr. 9. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Igor Chirnev, tel: (0294)2-01-22, igor.chirnev@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL VISION TRAVEL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 15.11.2019
versiunea PDF
Directia Deservire Fiscală Taraclia comunică SRL VISION TRAVEL, cod fiscal 1012600035710, adresa juridica: mun. Chisinau, str. L. Tolstoi nr.24 bl.1 of.18, director – Bunescu Gheorghe Mihail, domiciliat: mun. Chisinau, Sector Riscani; str. V. Crasescu Str-La 10/A, faptul că a fost emisă decizia de radiere din evidență a echipamentelor de casă și de control nr.17 din data de 04.11.2019, inregistrat la subdiviziunea 0006 pe adresa: or. Taraclia, str.Lenin, 143/5. În conformitate cu prevederile art.267-269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat, mun.Chișinău, strada Constantin Tănase nr. 9. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Igor Chirnev, tel: (0294)2-01-22, igor.chirnev@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică MUDUR-SG S.R.L. despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 15.11.2019
versiunea PDF
Directia Deservire Fiscală Taraclia comunică MUDUR-SG S.R.L., cod fiscal 1003611007645, adresa juridica: S.CONGAZ; str. Ceapaev nr.24, director – Bessarab Stepan, domiciliat: MUN.COMRAT; str. A. Puskin 36 ap. 12, faptul că a fost emisă decizia de radiere din evidență a echipamentelor de casă și de control nr.10 din data de 30.09.2019, inregistrat la subdiviziunea 0002 pe adresa: R-N Taraclia, S.Albota De Sus. În conformitate cu prevederile art.267-269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat, mun.Chișinău, strada Constantin Tănase nr. 9. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Igor Chirnev, tel: (0294)2-01-22, igor.chirnev@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL FADOLAN despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 15.11.2019
versiunea PDF
Directia Deservire Fiscală Taraclia comunică SRL FADOLAN, cod fiscal 1003610002850, adresa juridica: or. Taraclia, str.Gogol, 108/1, director – Constandoglo Ana, domiciliat: or.CAHUL; str. Matei Basarab 26B ap. 54, faptul că a fost emisă decizia de radiere din evidență a echipamentelor de casă și de control nr.12 din data de 30.09.2019, inregistrat la subdiviziunea 0001 pe adresa: or. Taraclia, str.Inzova, 5. În conformitate cu prevederile art.267-269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat, mun.Chișinău, strada Constantin Tănase nr. 9. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Igor Chirnev, tel: (0294)2-01-22, igor.chirnev@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică CERAMICA-T S.A. despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 15.11.2019
versiunea PDF
Directia Deservire Fiscală Taraclia comunică CERAMICA-T S.A., cod fiscal 1002610000125, adresa juridica: OR.TARACLIA; Zavodscaia nr.3, director – Peev Ivan, domiciliat: or.TARACLIA; str. Dzerjinski 28, faptul că a fost emisă decizia de radiere din evidență a echipamentelor de casă și de control nr.06 din data de 30.09.2019, inregistrat la subdiviziunea 0001 pe adresa: Or.Taraclia, Zavodscaia nr.3. În conformitate cu prevederile art.267-269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat, mun.Chișinău, strada Constantin Tănase nr. 9. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Igor Chirnev, tel: (0294)2-01-22, igor.chirnev@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică VICTORIA VESNINA I.I. despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 15.11.2019
versiunea PDF
rectia Deservire Fiscală Taraclia comunică VICTORIA VESNINA I.I., cod fiscal 1003610000269, adresa juridica: OR.TARACLIA; str. Lenin nr.145, director – Vesnina Rimma, domiciliat: mun.Chisinau, Sector Buiucani; str. Calea Iesilor 19 ap. 109, faptul că a fost emisă decizia de radiere din evidență a echipamentelor de casă și de control nr.09 din data de 30.09.2019, inregistrat la subdiviziunea 0001 pe adresa: Or.Taraclia, Str.Lenin,145. În conformitate cu prevederile art.267-269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat, mun.Chișinău, strada Constantin Tănase nr. 9. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Igor Chirnev, tel: (0294)2-01-22, igor.chirnev@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică I.I. BISIR MAXIM despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 15.11.2019
versiunea PDF
Directia Deservire Fiscală Taraclia comunică I.I. BISIR MAXIM, cod fiscal 1011603001654, adresa juridica: or.Taraclia, str.Lenin, 217, director – Bisir Maxim Vasili, domiciliat: or.TARACLIA, str. Lenin 217, faptul că a fost emisă decizia de radiere din evidență a echipamentelor de casă și de control nr.16 din data de 04.11.2019, inregistrat la subdiviziunea 0001/25 pe adresa: or. Taraclia, str.Lenin, f/n. În conformitate cu prevederile art.267-269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat, mun.Chișinău, strada Constantin Tănase nr. 9. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Igor Chirnev, tel: (0294)2-01-22, igor.chirnev@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.R.L. ASIMINORD despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 15.11.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.R.L. ASIMINORD c.f. 1002604000465 faptul ca a fost întocmită Decizia nr. 45 din 25.10.2019 privind radierea din evidență a echipamentului de casă și de control model DATECS MP-500 TM, numărul de fabricație 21006672, numărul de înregistrare atribuit de SFS 4732001069. În conformitate cu prevederile art. 267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Marcel Tornea, tel 0(247)-2-27-90, e-mail marcel.tornea@sfs.md
Serviciul fiscal de stat comunică „ANDRUSCEAC BELLARIS” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 15.11.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „ANDRUSCEAC BELLARIS” SRL, c/f 1017600012103, despre emiterea deciziei de radierea din evidenta a echipamentelor de casa si control nr.330 din 01.11.2019. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art. 267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în istanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a deciziei: Rodica Radu, tel: 022 82-31-41, e-mail: rodica.radu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL „MARCELA @ GHENADIE ” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 15.11.2019
versiunea PDF
Serviciul fiscal de stat informează contribuabilul SRL „MARCELA @ GHENADIE ”, c/f 1012600039970, despre întocmirea deciziei nr. 184 din 07.10.2019, privind radierea ECC. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art. 267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a deciziei: Galina Liogcaia, tel: 022 82-31-22, e-mail: galina.liogcaia@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL „ULINICI-LUX” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 15.11.2019
versiunea PDF
Serviciul fiscal de stat informează contribuabilul SRL „ULINICI-LUX”, c/f 1012600036153, despre întocmirea deciziei nr. 187 din 07.10.2019, privind radierea ECC. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art. 267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a deciziei: Galina Liogcaia, tel: 022 82-31-22, e-mail: galina.liogcaia@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Î.I. “Daniliuc Vladimir” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 15.11.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Î.I. “Daniliuc Vladimir”, c/f-1006607005632 faptul ca a fost întocmită Decizia nr. 259/316 din 15.11.2019 privind radierea din evidența a echipamentelor de casă și de control model DATECS MP-55, numărul de fabricație 12179557, numărul de înregistrare atribuit de SFS 6459001206. În conformitate cu prevederile art. 267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Date de contact ale persoanei responsabile:Tatiana Malai, tel (0250)25824, e-mail tatiana.malai@sfs.md Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe se curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decadea.
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.C. “Gregori-Flor” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 15.11.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.C. “Gregori-Flor”, c/f-1005607002324 faptul ca a fost întocmită Decizia nr. 259/314 din 15.11.2019 privind radierea din evidența a echipamentelor de casă și de control model DATECS DP-50P, numărul de fabricație 00801231, numărul de înregistrare atribuit de SFS C259002595. În conformitate cu prevederile art. 267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Date de contact ale persoanei responsabile:Tatiana Malai, tel (0250)25824, e-mail tatiana.malai@sfs.md Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe se curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decadea.
Serviciul Fiscal de Stat comunică Î.I. “Prisacari Ivan” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 15.11.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Î.I. “Prisacari Ivan”, c/f-1007606007061 faptul ca a fost întocmită Decizia nr. 259/315 din 15.11.2019 privind radierea din evidența a echipamentelor de casă și de control model ELICOM Smart, numărul de fabricație 00501923, numărul de înregistrare atribuit de SFS A559002717. În conformitate cu prevederile art. 267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Date de contact ale persoanei responsabile:Tatiana Malai, tel (0250)25824, e-mail tatiana.malai@sfs.md Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe se curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decadea.
Serviciul Fiscal de Stat comunică Î.S. Stațiunea tehnologică pentru irigare Bender despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 15.11.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Î.S. Stațiunea tehnologică pentru irigare Bender, c/f 1004608001637, faptul că a fost întocmit Hotarîre privind executarea silită a obligației fiscale seria AH nr.0019940 din 31.10.2019. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 de zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana căreia i-a fost notificat public înscrisul, este în drept să-l solicite în scris de la Serviciul Fiscal de Stat, subdiviziunea DGAF Centru. Date de contact ale persoanei responsabile: Valentina Lavric, tel: 823313, e-mail: valentina.lavric@sfs.md., tel 023152275, e-mail cristina.dulgher@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL Recam-Agro despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 15.11.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL Recam-Agro ,c/f 1013602003596, faptul ca a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0015344 din 22.10.2019 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Cristina Dulgher, tel 023152275, e-mail cristina.dulgher@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică STP Lada despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 15.11.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează agentul economic STP Lada c/f 325431, care potrivit art.8 alin.(2) lit.e) din Codul Fiscal, este obligat sa achite la timp şi integral, sumele impozitelor şi taxelor, despre faptul ca inregistreaza restanta la BPN. În cazul in care restanta nu va fi stinsa in termen de 10 zile calendaristice, din momentul comunicarii avizului,Serviciul Fiscal de Stat va depune o cerere de intentare a procesului de insolvabilitate, conform Legii insolvabilităţii nr.149 din 26.06.2012. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Liudmila Chițeniuc, tel . (0230) 94146, e-mail liudmila.chiteniuc@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică II ,,ZDERCIUC DENIS” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 15.11.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică II ,,ZDERCIUC DENIS”, cod fiscal 1015600002142, despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației nr. 127/1946 din 01.10.2019. Suplimentar SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art.267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în istanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a deciziei : C. Ciumac, tel: 022 82-32-45, e-mail: corneliu.ciumac@sfs.md
  1 2 3 4 5  ...   
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2019
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: