Anunţuri
Înapoi
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Clasic Group Plus” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.09.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Clasic Group Plus” SRL, c/f 1002600014020, despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației nr.106/06-135 din 02.08.2019. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art. 267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în istanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Petrachi Gabriela, tel: 022 82-31-17, e-mail: gabriela.petrachi@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Arhiptev Vladimir /,,Marivacom Plus” SRL/ despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.09.2019
versiunea PDF
Se citează Arhiptev Vladimir /,,Marivacom Plus” SRL, c/f 1006607007326/ la Direcția Generală Administrare Fiscală Nord, adresa mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 128, biroul nr. 301 la data de 01.10.2019, ora 10:00 pentru examinarea cazului de încălcare fiscală. În scopul examinării cazului de încălcare a legislației, sunteți în drept de a delega un reprezentant în modul stabilit la art. 244 din Codul fiscal. În caz de neprezentare la data, ora și locul indicat, cazul de încălcare a legislației va fi examinat în lipsa Dvs (reprezentantului). Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Evghenia Puica-Gurău /tel. 023160173/ e-mail: evghenia.puica-gurau@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică I.C.S. „Baris Group” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.09.2019
versiunea PDF
Se citează I.C.S. „Baris Group” SRL, c/f 1009600000743, la Serviciul Fiscal de Stat, Direcția generală administrare fiscală mun. Chișinău, la adresa mun. Chișinău, șos. Hîncești, nr. 53, bir. 802, la data de 09.10.2019, ora 09:00 pentru prezentarea documentelor, informațiilor ce țin de activitatea contribuabilului pentru perioada A/2016-A/2019 în scopul determinării obligațiilor fiscale, pentru efectuarea controlului fiscal prin metoda verificarii tematice. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art. 253 alin. (5) din Codul fiscal. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Olga Cecoda, tel. 022-82-31-71, e-mail:olga.cecoda@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.C. „Ensoncom Prim” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.09.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.C. „Ensoncom Prim” SRL, c/f 1007608001812, faptul că a fost întocmit Hotarîre privind executarea silită a obligației fiscale seria AH nr.0016249 din 14.06.2019. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 de zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Maria Peru, tel: 823313, e-mail: maria.peru@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „IVG-Prim Service” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 18.09.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „IVG-Prim Service” SRL, c/f 1013600036633, despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației nr.129/1706 din 05.09.2019. În conformitate cu prevederile art.267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Mihaela Mereuța, tel: 022 82-32-43, e-mail: mihaela.mereuta@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Palanciuc Yalcin Olga / „Prim-Colect” SRL/ despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 17.09.2019
versiunea PDF
Se citează Palanciuc Yalcin Olga / „Prim-Colect” SRL, c/f 1016600033208/ la Serviciul Fiscal de Stat, Direcția Administrare Fiscală mun.Chișinău, la adresa mun.Chișinău, sos.Hîncești nr.53, bir.713 la data de 07 octombrie 2019, ora 09:00 pentru prezentarea documentelor ce țin de activitatea entității pentru perioada 18.10.2016-31.05.2019, ținînd cont de modificările operate de art.VII din Legea nr.122 din 16 august 2019 „Privind modificarea unor acte legislative” (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.279-280 din 06.09.2019 art.401), privind abrogarea alineatelor (1)-(6) la art. 16 din Legea nr.180/2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018 nr.309-320, art.500). Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art.253 alin. (5) din Codul fiscal. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Mariana Pruteanu, tel. 022 82-31-73, e-mail mariana.pruteanu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică ,,Logistruck-DMI” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 17.09.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică ,,Logistruck-DMI” SRL, c/f 1018602008334 faptul că a fost întocmită Decizia asupra cazului de încălcare a legislației nr.212/417 din 13.09.2019. În conformitate cu prevederile art.216 alin.(8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de pînă la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Ala Engalîceva, tel. 0(231) 52296, e-mail: ala.engaliceva@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „IDEALWINE” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 17.09.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „IDEALWINE” SRL, c/f 1012600037770 despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației nr.119/1772 din 12.09.2019. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art.267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Marin Lupașcu, tel. 022-82-30-95, mail. marin.lupascu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică I.I. ,,Bodolan Natalia” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 17.09.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică I.I. ,,Bodolan Natalia”, c/f. 1002600048467, faptul că a fost întocmit actul de control nr.5-694991 prelungit pe formularul nr.5-694992 din 20.08.2019. În conformitate cu prevederile art.216 alin.(8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Datele de contact ale persoanei responsabile: Ludmila Lungu, tel. 022823268, e-mail: ludmila.lungu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Paireli Irina” II despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 17.09.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Paireli Irina” II, c/f 1013606001936, faptul că a fost întocmită decizia de radiere din evidență a echipamentelor de casă și de control nr. 14 din 17.09.2019. În conformitate cu prevederile art. 268 și 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 9. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact al persoanei responsabile: Vladislava Eremenco, tel.025421075, vladislava.eremenco@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Andoni Angela” II despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 17.09.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Andoni Angela” II, c/f 1009600004707, faptul că a fost întocmită decizia de radiere din evidență a echipamentelor de casă și de control nr. 13 din 17.09.2019. În conformitate cu prevederile art. 268 și 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 9. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact al persoanei responsabile: Vladislava Eremenco, tel.025421075, vladislava.eremenco@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Cirpicar” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 17.09.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Cirpicar” SRL, c/f 1005605003866, adresa juridică mun. Hîncești str.Chișinăului nr.38, faptul că a fost întocmit Actul de control nr.1-837661 din 17.09.2019. În conformitate cu prevederile art.216 alin.(8) din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu actul de control contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de pînă la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact a persoanei responsabile: Ecaterina Mihăilă, tel.0269-24003 email:ecaterina.mihaila@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Munteanu Maxim despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 17.09.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică dl Munteanu Maxim, IDNP 2008038000766 despre faptul că a fost întocmită Decizia privind examinare a cazului de încălcare a legislației nr. 228/2457 din 15.08.2019. În conformitate cu prevederile art. 267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Cojocaru Anatolie, tel. 068792589 e-mail: anatolie.cojocaru@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Nazende ICS” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 17.09.2019
versiunea PDF
Se citează „Nazende ICS” SRL, c/f 1008602007783, la DGAF Nord, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 128, bir. 404 la data de 30.09.2019, ora 10:00 pentru participare la examinarea cazului de încălcare fiscală. În scopul examinării cazului de încălcare a legislației, sunteți în drept de a delega un reprezentant în modul stabilit la art. 244 din Codul fiscal. În caz de neprezentare la data, ora și locul indicat, cazul va fi examinat în lipsa Dvs (reprezentantului). Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Vasile Grossu, tel. 067627288 e-mail: vasile.grossu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Gincu Alexandru /„Activ Agro Vest” SRL/ despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 17.09.2019
versiunea PDF
Se citează Gincu Alexandru /„Activ Agro Vest” SRL, c/f 1015600012176/ la Direcția deservire fiscală Botanica, mun. Chișinău str. Teilor nr. 7/2 la data de 28.09.2019, ora 08:00, bir. 404 pentru examinarea cazului de încălcare fiscală. În scopul examinării cazului de încălcare a legislației, sunteți în drept de a delega un reprezentant în modul stabilit la art. 244 din Codul fiscal. În caz de neprezentare la data, ora și locul indicat, cazul va fi examinat în lipsa Dvs (reprezentantului). Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Rudicov Alina, tel: 022-82-32-16, e-mail: alina.rudicov@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Cooperativa de Consum Dereneu” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 17.09.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Cooperativa de Consum Dereneu”, c/f 1003609002508, faptul că a fost adoptată decizia asupra cazului de încălcare a legislației nr.338/221 din 09.09.2019. În conformitate cu prevederile art.267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanta de judecată. Inscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat incepe să curgă, la expirarea căruia drepturile mentioanate vor decadea. Date de contact a persoanei responsabile: Verejan Victor, tel: 024420209, victor.verejan@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Grafit Art” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 17.09.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Grafit Art” SRL, c/f 1008600010736, faptul că a fost adoptată Decizia privind prelungirea termenului de examinarea cazului de încălcare a legislației comise, nr. 120/138 din 13.09.2019. În conformitate cu prevederile art.268 și 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat la adresa str.Constantin Tănase nr.9. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Nicu Șargu, tel.022 82 31 73, email nicu.sargu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Mocan Com” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 17.09.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Mocan Com” SRL, c/f 1007600039756, faptul că a fost adoptată Decizia asupra cazului de încălcare a legislației comisă, nr.120/1765 din 11.09.2019. În conformitate cu prevederile art.268 și 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat la adresa str.Constantin Tănase nr.9. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Nicu Șargu, tel.022 82 31 73, email nicu.sargu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Trans-Standard” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 17.09.2019
versiunea PDF
Se citează „Trans-Standard” SRL, c/f 1006600006618, la Serviciul Fiscal de Stat, Direcția generală administrare fiscală mun. Chișinău, la adresa mun. Chișinău, șos Hîncești 53, bir. 811 la data de 07 octombrie 2019 ora 09:00 pentru prezentarea documentelor ce țin de activitatea întreprinderii pentru perioada 01.01.2015-31.08.2019. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art. 253 alin. (5) din Codul Fiscal. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: inspector Mariana Pocrîș tel. 022-82-32-26, e-mail: mariana.pocris@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică I.M. „Agrosedfin” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 17.09.2019
versiunea PDF
Se citează I.M. „Agrosedfin” SRL, c/f 1010600026767, la Serviciul Fiscal de Stat, Direcția generală administrare fiscală mun. Chișinău, la adresa mun. Chișinău, șos Hîncești 53, bir. 811 la data de 07 octombrie 2019 ora 08:30 pentru prezentarea documentelor ce țin de activitatea întreprinderii pentru perioada 01.01.2015-31.08.2019. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art. 253 alin. (5) din Codul Fiscal. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: inspector Mariana Pocrîș tel. 022-82-32-26, e-mail: mariana.pocris@sfs.md
  1 2 3 4 5  ...   
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2019
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: