Anunţuri
Înapoi
Serviciul Fiscal de Stat comunică II „Fasula Ion” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 22.07.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat citează II „Fasula Ion”, c/f 1016606004628, la Direcţia generală administrare fiscală Centru, pe adresa mun. Chişinău, str. Mitropolit Varlaam, 65, bir. 207 sau la Direcţia deservire fiscală Orhei, pe adresa mun. Orhei, str. Mihai Eminescu 2, bir. anticamera la data de 14.08.2019, ora 14:00 pentru participare la examinarea cazului de încălcare fiscală. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Panța Artur, artur.panta@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Palataicov Vadim Vladimir despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 22.07.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Palataicov Vadim Vladimir, mun.Bălți str.Ostrovschi, nr.29, faptul ca a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0014722 din 27.06.2019 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Violeta Nulman, tel 023152275, e-mail violeta.nulman@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Mitroserov Serghei Ivan despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 22.07.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Mitroserov Serghei Ivan, mun.Bălți str.Lesecico, nr.26 of.66, faptul ca a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0014733 din 27.06.2019 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Violeta Nulman, tel 023152275, e-mail violeta.nulman@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Goriuc Roman Ilia despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 22.07.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Goriuc Roman Ilia, mun.Bălți str. Bulgară, nr.86 of.19, faptul ca a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0014734 din 27.06.2019 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Violeta Nulman, tel 023152275, e-mail violeta.nulman@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică BALAN GRIGORE despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 22.07.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică BALAN GRIGORE, adresa de domiciliu - mun. Bălți, bd. M. Eminescu nr. 2 ap. 18 despre faptul că a fost întocmit actul de control nr. 5-690285 prelungit cu nr.5-690286, nr.1-809285 din 28.06.2019. În conformitate cu prevederile art. 216 alin. (8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de până la 15 zile calendaristice argumentarea dezacordului, anexând documentele de rigoare. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Liliana Malancea, tel. 023152285 e-mail: liliana.malancea@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Avtouragan” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 22.07.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Avtouragan” SRL, c/f 1013600015508, faptul ca a fost întocmită Hotărârea seria AH nr. 0014751 din 01.07.2019 privind executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Cristina Dulgher, tel 023152275, e-mail cristina.dulgher@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică ÎI Natalia Caverina despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 22.07.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică ÎI Natalia Caverina, c/f 1003609008924, faptul că a fost întocmit HESOF seria AH nr.0016319 din 21.06.2019. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 de zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei resposabile: Aliona Cucos, tel: 823314, e-mai:aliona.cucos@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică SC Cenoauto SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 22.07.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică SC Cenoauto SRL, c/f 1004600027082, faptul că a fost întocmit HESOF seria AH nr.0016320 din 21.06.2019. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 de zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei resposabile: Aliona Cucos, tel: 823314, e-mai:aliona.cucos@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică ÎI „Tinu Victor” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 22.07.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică ÎI „Tinu Victor”, c/f 1006606000995, faptul că a fost întocmit HESOF seria AH nr.0016334 din 24.06.2019. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 de zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Eugen Mereacre, tel: 823149, e-mai: eugen.mereacre@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică IP „Chetrodex” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 22.07.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică IP „Chetrodex”, c/f 1006600051733, faptul că a fost întocmit HESOF seria AH nr.0016335 din 24.06.2019. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 de zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Eugen Mereacre, tel: 823149, e-mai: eugen.mereacre@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Intellix Digital” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 22.07.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Intellix Digital” SRL, c/f 1015600030842, despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației nr. 106/06-211 din 24.06.2019. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art. 267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în istanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Petrachi Gabriela, tel: 022 82-31-17, e-mail: gabriela.petrachi@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Colect Inter” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 22.07.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Colect Inter” SRL, c/f 1010600019893, despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației nr.106/06-213 din 24.06.2019. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art. 267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în istanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Petrachi Gabriela, tel: 022 82-31-17, e-mail: gabriela.petrachi@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL „Disco-Bar Igoras” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 22.07.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat citează SRL „Disco-Bar Igoras”, cod fiscal 1014600041050, la Direcţia generală administrare fiscală Centru, pe adresa mun. Chişinău, str. Mitropolit Varlaam, 65, bir. 267 sau la Direcţia deservire fiscală Ialoveni, pe adresa or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun , 57, bir. anticamera la data de 15.08.2019, ora 14:00 pentru participare la examinarea cazului de încălcare fiscală. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Vladislav Perciuleac, vladislav.perciuleac@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică “Aviarus Service” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.07.2019
versiunea PDF
Se citează la DDF Bălți, amplasată pe adresa mun. Bălți, str. Șt. cel Mare și Sfînt nr.128 pentru data de 08.08.2019, ora 10.00, bir.204 SRL,,Bojinvest Nord’’, c/f 1008602008779 pentru participarea la examinarea cazului de încălcare fiscală. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art.253 alin.(5) din Codul fiscal Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Ala Engalîceva, tel. 0(231) 52296, e-mail: ala.engaliceva@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL,,Bojinvest Nord’’ despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.07.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică SRL,,Bojinvest Nord’’, c/f 1008602008779 faptul că a fost întocmit actul de control nr.1-821980 din data de 20.06.2019. În conformitate cu prevederile art.216 alin.(8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de pînă la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Ala Engalîceva, tel. 0(231) 52296, e-mail: ala.engaliceva@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Cepraga Eugeniu despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.07.2019
versiunea PDF
Se citează Cepraga Eugeniu, domiciliu mun. Chișinău, str. Drumul Viilor, 28, ap.79, bir.216, la Direcția persoane fizice din cadrul Direcției generale administrare contribuabili mari, pe adresa mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, 6 la data de 08.08.2019, ora 10:00 pentru a fi înștiințat conform art.226 cu indicele (15) alin.(13) din Codul fiscal, despre reluarea controlului fiscal cu aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil pentru perioadele fiscale 2014. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art.253 alin.(5) din Codul fiscal. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Eduard Mîrzac, tel.82-33-58, eduard.mirzac@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică SIMFO-NET SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.07.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică SIMFO-NET SRL, c/f 1002611000890, faptul că a fost întocmită Decizia asupra cazului de încălcare a legislației nr. 120 din 01 iulie 2019. În conformitate cu prevederile art.267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabil este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Tomailî Evghenia, tel:298-2-53-55, e-mail: evghenia.tomaili@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.N.C. „Succes-Prim” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.07.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.N.C. „Succes-Prim”, c/f 1003611004600, faptul că a fost întocmită Decizia asupra cazului de încălcare a legislației nr. 121 din 01 iulie 2019. În conformitate cu prevederile art.267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabil este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Tomailî Evghenia, tel:298-2-53-55, e-mail: evghenia.tomaili@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică CAP „Viitorul Agriculturii” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.07.2019
versiunea PDF
Se citează CAP „Viitorul Agriculturii”, c/f 1006602006450, la DGAF Nord, mun.Bălți, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr. 128, bir. 407 la data de 23 august anul 2019, ora 10oo pentru prezentarea documentelor în legătura cu efectuarea controlului fiscal prin metoda de verificare totale pentru perioada fiscală 01.01.2018-31.05.2019. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art. 253 alin. (5) din Codul fiscal. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Rudnitchii Ala / tel. 060722243/ e-mail: ala.rudnitchi@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică ,,Helidoni-Exim” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 19.07.2019
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică ,,Helidoni-Exim” SRL, c/f 1005602007232, despre faptul că a fost întocmite actele de control nr. 5-690443, 5-690444 din 17.07.2019. În conformitate cu prevederile art.216 alin.(8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actele de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de până la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexând documentele de rigoare. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Tamara.Cires/tel. 069351051/ e-mail: tamara.cires@sfs.md
  1 2 3 4 5  ...   
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2019
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: