Anunţuri
Înapoi
Serviciul Fiscal de Stat comunică „NODUREREX” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 24.01.2020
versiunea PDF
Serviciul fiscal de stat comunică agentului „NODUREREX” SRL, c/f 1016600016780, despre faptul că a fost emisă Decizia de radiere din evidență a echipamentelor de casă și de control nr. 488/105 din 26.12.2019. În conformitate cu prevederile art. 268 și 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat, mun. Chișinău, strada Constantin Tănase nr. 9. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Coșanu Cristina, tel:022 82-30-35, e-mail: cristina.cosanu@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „ELGARIO INTERNATIONAL” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 24.01.2020
versiunea PDF
Serviciul fiscal de stat comunică agentului „ELGARIO INTERNATIONAL” SRL, c/f 1010600025715, despre faptul că a fost emisă Decizia de radiere din evidență a echipamentelor de casă și de control nr. 486/105 din 23.12.2019. În conformitate cu prevederile art. 268 și 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat, mun. Chișinău, strada Constantin Tănase nr. 9. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Coșanu Cristina, tel:022 82-30-35, e-mail: cristina.cosanu@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică Ciudin Oleg despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.01.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat citează pe dnul Ciudin Oleg pe data de 12 martie 2020, ora 14:00 la Direcția generală administrare fiscală mun. Chișinău, la adresa mun. Chișinău, șos. Hâncești, nr. 53, bir. 815, în conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) și art. 226 din Codul fiscal, în scopul examinării cazului de încălcare a legislației la „CCG-102 Carul Mic” SRL cod fiscal 1003600169352, În scopul examinării cazului de încălcare a legislației, sunteți în drept de a delega un reprezentant în modul stabilit la art. 244 din Codul fiscal. În caz de neprezentare la data, ora și locul indicat, cazul de încălcare a legislație va fi examinat în lipsa Dvs (reprezentant). Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Datele de contact ale persoanei responsabile: Vitalie Rîmeș, tel. 022823025, e-mail: vitalie.rimes@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „REZERV HOUSE” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.01.2020
versiunea PDF
Serviciul fiscal de stat informează contribuabilul „REZERV HOUSE” SRL, c/f 1016600010928, despre întocmirea deciziei nr. 403 din 11.12.2019, privind radierea ECC. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art. 267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a deciziei: Gauga Natalia, tel: 022 82-31-22, e-mail: natalia.gauga@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „MARCRISPET” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.01.2020
versiunea PDF
Serviciul fiscal de stat informează contribuabilul „MARCRISPET” SRL, c/f 1015600008351, despre întocmirea deciziei nr. 447 din 19.12.2019, privind radierea ECC. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art. 267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a deciziei: Gauga Natalia, tel: 022 82-31-22, e-mail: natalia.gauga@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „EURO ACCESORII” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
versiunea PDF
Serviciul fiscal de stat informează contribuabilul „EURO ACCESORII” SRL, c/f 1014600024727, despre întocmirea deciziei nr. 446 din 19.12.2019, privind radierea ECC. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art. 267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a deciziei: Gauga Natalia, tel: 022 82-31-22, e-mail: natalia.gauga@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică CSV „DRAGUTIN-EXIM” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.01.2020
versiunea PDF
Serviciul fiscal de stat informează contribuabilul CSV „DRAGUTIN-EXIM” SRL, c/f 1009600026895, despre întocmirea deciziei nr. 404 din 11.12.2019, privind radierea ECC. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art. 267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.Persoana responsabilă de comunicare a deciziei: Gauga Natalia,tel: 022 82-31-22, e-mail: natalia.gauga@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică CSV „DETECTOR-SCHIMB” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.01.2020
versiunea PDF
Serviciul fiscal de stat informează contribuabilul CSV „DETECTOR-SCHIMB” SRL, c/f 1009600004718, despre întocmirea deciziei nr. 405 din 11.12.2019, privind radierea ECC. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art. 267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea.Persoana responsabilă de comunicare a deciziei: Gauga Natalia, tel: 022 82-31-22, e-mail: natalia.gauga@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică CSV „CLARIS-SCHIMB” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.01.2020
versiunea PDF
Serviciul fiscal de stat informează contribuabilul CSV „CLARIS-SCHIMB” SRL, c/f 1009600044181, despre întocmirea deciziei nr. 449 din 19.12.2019, privind radierea ECC. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art. 267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a deciziei: Gauga Natalia, tel: 022 82-31-22, e-mail: natalia.gauga@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Vlad Ion” ÎI despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.01.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează „Vlad Ion” ÎI, c/f 1005600024516, care potrivit art. 8 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, este obligat să achite la timp și integral sumele impozitelor și taxelor, despre faptul că înregistrează restanță față de BPN. În cazul în care restanța nu va fi stinsă în termen de 10 zile calendaristicedin momentul comunicării avizului, SFS va depune o cerere de intentare a procesului de insolvabilitate conform Legii insolvabilității nr. 149 din 26.06.2012. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana căreia i-a fost notificat public înscrisul, este în drept să-l solicite în scris de la Serviciul Fiscal de Stat, subdiviziunea DGAF Centru. Date de contact ale persoanei resposabile: Irina Beșleaga, tel: 823314, e-mai: irina.besleaga@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică SC „Avicola Fenix” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.01.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează SC „Avicola Fenix” SRL, c/f 1007608002495, care potrivit art. 8 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, este obligat să achite la timp și integral sumele impozitelor și taxelor, despre faptul că înregistrează restanță față de BPN. În cazul în care restanța nu va fi stinsă în termen de 10 zile calendaristicedin momentul comunicării avizului, SFS va depune o cerere de intentare a procesului de insolvabilitate conform Legii insolvabilității nr. 149 din 26.06.2012. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana căreia i-a fost notificat public înscrisul, este în drept să-l solicite în scris de la Serviciul Fiscal de Stat, subdiviziunea DGAF Centru. Date de contact ale persoanei resposabile: Irina Beșleaga, tel: 823314, e-mai: irina.besleaga@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „KLV&David” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.01.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „KLV&David” SRL, c/f 1018600046282 despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației nr.128/2585 din 24.12.2019. Suplimentar SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art.267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă , contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a actului : Popescu Eugeniu, tel: 022 82-31-87, e-mail: eugeniu.popescu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Hariton Nele” II despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.01.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Hariton Nele” II, c/f 1007600010083 despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației nr.128/2610A din 27.12.2019. Suplimentar SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art.267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă , contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a actului : Popescu Eugeniu, tel: 022 82-31-87, e-mail: eugeniu.popescu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Diaur Ghenadie” ÎI despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 23.01.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Diaur Ghenadie” ÎI, c/f 1017600033054, despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației nr.129/2623 din 30.12.2019. În conformitate cu prevederile art.267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a actului : Mihaela Mereuța, tel: 022 82-32-43, e-mail: mihaela.mereuta@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică ,,Fajka Galia” ÎI despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 22.01.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică ,,Fajka Galia” ÎI, c/f 1003609005244, că a fost întocmită Hotarîre privind executarea silită a obligației fiscale seria AH nr.0022668 din 10.12.2019. În conformitate cu prevederile art.273 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul respectiv, contribuabilul este în drept în termen de 10 de zile să-l conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana căreia i-a fost notificat public înscrisul, este în drept să-l solicite în scris de la Serviciul Fiscal de Stat, subdiviziunea DGAF Centru. Date de contact ale persoanei responsabile: Agnesa Ceban, tel: 069616850, e-mail: agnesa.ceban@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Dorvalgri Construct” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 22.01.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Dorvalgri Construct” SRL c/f 1012603000551, faptul că a fost întocmită Decizia cu privire la anularea înregistrării ca contribuabil al TVA nr. 258 din 18.12.2019. În conformitate cu prevederile art. 268-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept, în termen de 30 zile, să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile, termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Surdu Andrian, tel: (0273)2-21-65, andrian.surdu@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Alovextrem” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 22.01.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Alovextrem” SRL, c/f 1003600009157 faptul că a fost întocmit actul de control nr. 1-837548 din 15.01.2020. În conformitate cu prevederile art. 216 aln. (8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de pînă la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Muntean Iuliana, tel: 022-82-32-14, e-mail: iuliana.muntean@sfs.md.
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Work Travel Company” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 22.01.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Work Travel Company” SRL, cod fiscal 1014600019857, faptul că a fost adoptată Decizia asupra cazului de încălcare a legislației nr. 119/13 din 20.01.2020. În conformitate cu prevederile art. 267- 269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept să o conteste în termen de 30 zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 9 și ulterior în instanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Vladislav Gavajuc, tel. 022-82-30-95, vladislav.gavajuc@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Aci Cluj” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 22.01.2020
versiunea PDF
Serviciul fiscal de stat comunică „Aci Cluj” SRL, c/f 1012600006231 faptul că a fost emis actul de control nr. 1-841346 din 03.01.2020. În conformitate cu prevederile art. 268 și 269 din Codul fiscal, actul de control poate fi contestat în termen de 30 zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat, mun. Chișinău, strada Constantin Tănase nr. 9. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a deciziei: Flocea Larisa, tel: 022 82-30-09, e-mail: larisa.burac@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „AUTOPUBLICITATE” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 22.01.2020
versiunea PDF
Serviciul fiscal de stat comunică „AUTOPUBLICITATE” SRL, c/f 1012600033406 faptul că a fost emisă decizia de radiere din evidență a echipamentelor de casă și control nr. 500/105 din 26.12.2019. În conformitate cu prevederile art. 268 și 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat, mun. Chișinău, strada Constantin Tănase nr. 9. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a deciziei: Flocea Larisa, tel: 022 82-30-09, e-mail: larisa.burac@sfs.md
  1 2 3 4 5  ...   
e-Commerce VAT
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2020
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: