11.02.2019
Vizualizari 3743
Anunț pentru contribuabilii interesați de achitarea taxei și prezentarea declarației pentru poluarea mediului

     Serviciul Fiscal de Stat vine cu un anunț către contribuabilii care au obligația de declarare și achitare a plății pentru emisiile (deversările) de poluanţi în mediu şi depozitarea deşeurilor.

     Pentru perioada fiscală 2018, contribuabilii subiecți ai plății pentru poluarea mediului vor completa formularul de tip nou EMPOLDEP19 –- darea de seamă privind plata pentru emisiile și deversările de poluanți și depozitarea deșeurilor în amplasamente autorizate (depozite de deșeuri), publicat în Monitorul Oficial nr. 38-47 la data de 8 februarie 2019

     Acest tip de formular a fost aprobat de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului prin ordinul nr.15 din 22.01.2018 în scopul executării Legii nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.54–55, art.378) (în continuare Lege), cu ulterioarele modificări și completări.

    Astfel, în partea ce ține de activitatea poluantă, SFS atenționează contriuabilii că, potrivit art.14 din Lege, subiecţii vizați la art.6, 9 şi 10 care admit emisii (deversări) de poluanţi în mediu şi depozitează deşeuri, sunt obligați:

    • să calculeze de sine stătător și să prezinte Serviciului Fiscal de Stat pentru perioada fiscală anul 2018 darea de seamă respectivă, utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică în condiţiile stipulate la art.187 alin.(21) din Codul fiscal, anual, până la data de 25 februarie al anului curent.

   • să achite plăţile corespunzătoare până la data de 25 a lunii februarie a anului următor de gestiune la clasificația economică 114535 – Plăți pentru poluarea mediului în limitele/cu depășirea normativelor stabilite.

   În acest context, Serviciul Fiscal de Stat aduce la cunoștința contribuabililor că formularul dării de seamă și modul de completare a lui poate fi accesat de pe site-ul SFS http://www.sfs.md.>Contribuabili>Formulare>Persoane Juridce>Plăți pentru poluarea mediului.

Serviciul de presă
Tel. 022 823379
presa@sfs.md 
 
Noutăţi 57 din 740 
 
Atenţie: În cazul în care aţi depistat o eroare, selectaţi textul şi accesaţi CTRL+Enter pentru a o transmite spre corectare! Vă mulţumim anticipat!
Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2019
Transparenţa decizională
Top noutăți
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: